Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

12.05.12 г.

Message from the Galactic Federation of Light 5/12/12

Saturday, May 12, 2012

Continue to persevere. Continue to strive for what it is you believe in and what it is that you desire. There are many things that are possible for you within this universe. Many of these things are only possible for you once you reach a certain level of your advancement. This is how this universe has been designed, and there are many reasons it has been designed in such a way. Some of these reasons have to do with safety and security, and some of these reasons are to give you something to strive for and to create certain goals for yourselves that would motivate you to overcome certain obstacles that would be placed in your way in order to bring out the best in you and to further your spiritual and academic growth.


Not all the obstacles that you have come across have been purposely designed and placed in your way by intelligent sources. Instead, some of these obstacles that you have faced have been created by natural means or by situations that have developed through your choices. Your path has been a gentle mix of these two forces that have acted to oppose your advancement, and they have successfully worked to strengthen your will, your determination and your stamina to withstand everything that this universe can possibly place in your way as you continue on throughout your journey.


We of the higher realms can see clearly from our vantage point just how far you have come and just what kind of challenges you have faced and have conquered along the way. If you could see at this time what we see, you would not allow the few uncertainties and challenges that await you up ahead as you close out the last few miles and the last few days of your journey throughout the lands of duality to discourage you. Instead, you may relish the few obstacles left before you, and excitedly and eagerly look forward to meeting them head on and conquering them like you have done so many times before.


After all that you have been through throughout your long journey that has taken you through so much hardship and struggle, to look towards the days ahead with doubt and worry or fear that you will not be able to rise up to their challenges would fall in the face of reason. There is nothing that awaits you that amounts to anything more than you have already faced so many times before and have lived on to face yet another challenge stronger, wiser and more determined than ever before due to the powers that each successive challenge possessed. Up ahead there are yet more challenges for you, but look beyond them and you will see a stronger you, a wiser you, a more determined and confident you, for that is the prize that awaits you, and that is the reason why today you walk head on into these challenges.


Have these challenges that await you up ahead been carefully crafted by intelligent beings, or have they been created naturally through the thoughts and the choices that you have made and continue to make today? Here once again we have a gentle mix of both of these powers of manifestation. It is not one, and it is not the other, but it is both of these. The challenges that wait before you are as if a series of smaller waves have intersected and have become one, making their way towards you as you make your way towards it. As we have assured you all along, there is nothing to fear and no reason whatsoever for any of you to doubt in any way that you will tame the seas and push through the waves, ship intact, to continue your journey safely and confidently towards your horizon.


We are your friends and your family, and are here in large numbers to assist you in every way that we can and every way that you will allow us to make this as smooth as a transition as is possible, to defeat every obstacle that lies before you, and to make it clear your understandings of what you are experiencing and what awaits you after this chapter of your story is completed. What we are not here to do is do everything for you, and this we have made clear to you on many occasions and through many different sources in the hopes that this knowledge would become part of your collective understanding, so that there will be no misunderstanding when the time comes to meet these challenges that it is you that must stand up to defeat them and that it is not us that you are waiting for to do this work for you.


The challenges and obstacles that await you are not learning tools that have been created, either intelligently or naturally, for us. We have our own learning tools to further our advancement, and some of these are intelligently designed or naturally designed challenges and obstacles. The events that will bring forth better understanding and growth for you are events that are custom designed and tailored just for you, humanity, existing within the 3rd dimension of existence. It would do you no good whatsoever if we stepped in and defeated these challenges for you. This is one of the reasons why we do not merely use our experience and superior technology to intervene on your behalf and make haste in dispensing of each and every obstacle that stands in your path.


There are those of you who are under the misunderstanding that we are here to save you in some way. This could not be further from the truth. We are here in assistance to you, and we are honored to be of service to you in this way. We will not under any circumstances overstep our bounds and take away what has been carefully crafted for you to empower you and gift you through such experience. If we chose to step in and intervene we would be hurting you in the long run, as we would be effectively taking away from you an opportunity for you to grow and to become everything that you wish to become through your journey through the physical realm of existence.


We love you, you are our soul brothers and our soul sisters, and we would never take from you your opportunity to create for yourselves a stronger being, a wiser being, a more determined and courageous being, and take from you your opportunity to slay the beast and bask in the reward for such a valiant and courageous effort. There is a prize that awaits each and every one of you, and if you could see it as we see it you would understand how we would never make any effort to take away from you this opportunity and all the possibilities that are today yours.
We are the Galactic Federation of Light.

As channeled through Greg Giles

 http://ascensionearth2012.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар