Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

22.05.12 г.

Съобщение от Галактическата Федерация на Светлината 5/21/12


Има много начини да се опише и да се види вашето текущо състояние в двойствеността (дуалността) и един от тези начини е да се каже, че вие сте в клетка за птици. Това е метафора, която описва доста точно  вашето състояние на затворничество. то е все едно, ако вие всички живеете вътре в затвора на клетка, а отвъд тези стени, бариери и ограничения има толкова много за вас, което вие бихте могли да преживеете (изпитате), ако бихте пожелали. Ние сме тук, за да ви помогнем да видите, че за вас съществува и друг избор.  Ние не сме тук, за да ви изкараме насила от тази клетка, защото това си е вашата клетка. Вие сте я проектирали, конструирали. Това не е клетка, поставена някъде край вас от чужди същности от негативния вид. Вие сте тези, които сте поискали да изпитате какво е да сте в клетка като уловена птица без криле да се извисите (издигнете, възнесете)  до своята свобода.
Какво ще изберете да направите сега с наличната ви информация зависи от това, което всеки един от вас избере да направи за себе си. Ние не правим този избор вместо вас, тъй както нямаме право да посещаваме  никой свят из тази вселена и да правим избор вместо съществата, които наричат тези светове техен дом. Ние сме тук, за да ви информираме за текущата (настоящата)  ситуация и за възможностите, от които можете да избирате и сме тук, освен това, за да видим, че какъвто и избор да направите, вие ще го преживеете (изпитате).  Това е лесно да се разбере, нали? Ние не сме тук по никкава друга причина. Ако пълна свобода е това, което вие искате да изпитате (преживеете), тогава ние ще обединим нашите ресурси заедно с вас, но винаги помнете, че вие сте, които трябва да направят избора на пътечките, по които желаете да пътувате.

Ние не ви осигуряваме онези широки пътища, осигурени ви вече веднъж от Създателя ви. Именно Създателят ви е, който ви е предоставил всички възможни за вас избори. Ние не добавяме и не премахваме нищо към и от вашия опит.  Ние не сме тук, за да отнемем нещо от вас.  Звучи ли ви разумно да мислите, че съществува алианс от хиляди светове, които са дошли да ви отнемат малкото, което имате? Резонирате ли с такова вярване? Звучи ли ви правдободобно? Това, което ние имаме, е пълна свобода и ресурсите да направим всичко, което пожелаем да правим и да изпитаме в тази огромна вселена. Имайки пред вид нашето широко разнообразие от възможни избори, струва ли ви се вероятно, че бихме дошлии на тази малка планета далеч отвъд центъра на тази галактика и дори още по-далеч от центъра на вселената, за да ограбим малкото, което имате, за което толкова много от вас се борят и се карат? Не, в това няма смисъл и със сигурност няма смисъл за нас, че толкова много от вас в този момент непоколебимо и непоклатимо вярват в това и излизат от пътя си  и прахосват толкова много от тяхното време и енергия, опитвайки се да накарат и другите да повярват на това. Това е толкова непродуктивно за всички великолепни преимущества, които днес стоят просто под носа ви. Ние не искаме нищо повече от това да започнем да даряваме вашия свят с всичко, което толкова много от вас дълбоко в себе си бленуват за себе си и за любимите си хора.

Сега има някои пречки на пътя ви, които препятстват подпомагането ви да донесете във вашия свят многото промени, необходими за да напреднете във вашите животи отвъд вашето текущо състояние.  Една от тези пречки е страхът. Страхътм че толкова много от вас открито показват и споделят като напаст сред вашите социални общности онлайн (в интернет). Ние с тъга виждаме тези съобщения, статии и фалшиви ченълинги, но не с тъга за нас, а с тъга за вас, нашите братя и сестри, тъй като всички тези лъжи и дезинформация забавят даровете, които ви се полагат по право и които вие можжехте да получите толкова отдавна. Разбирате ли какво ви очаква, вас и вашето общество, точно зад сенките на страха? Разбирате ли какво е това, което ви очаква и което ще промени толкова много области от настоящия ви живот, причиняващи ви толкова много страдание, болка и затруднения? Не виждате ли, че времето е дошло за всеки от вас да изостави вътрешните си страхове и несигурност и да намери начин да позволи на тези промени да се случат, промени, които ще ви издигнат и ще издигнат цялото ви общество нагоре и извън от рецесията (застоя) на сегашното ви състояние, което е отдавна изживяло времето си и повече не е необходимо за вашето обучение и напредък.

Вие знаете, че не е нужно да живеете повече по този начин. Разбирате ли какво означава това? Разбирате ли, че вие и всяка душа около вас може незабавно да започне да просперира и да процъфтява и да живее живота, който вие заслужавате като души, съществуващи във великолепната и изобилна вселена на Създател. Наиастина ли желаете да продължавате да живеете по същия начин, както досега, обвързани със сегашната ви работа, които ви плащат едва колкото да оцелеете още една седмица, за да отидете обратно на работа, за да обогатите живота на някой друг на самия връх на пирамидалната структура на вашето общество? Това лие, което желаете за вас и за вашето семейство? Не желаете ли повече? Не желаете ли нещо по-хубаво? Не желаете ли да бъдете по-здрави, по-чисти? Не мислите ли, че всички тези неща са възможни за вас? Защо бихте смятали, че тази Вселена етолкова ограничена?
Просто погледнете нагоре към звездите през нощта и просто за момент като дихание великолепния балдахин, който е вашата вечно разширяваща се вселена и се запитайте "Преживявам ли аз всичко, което Създателят е направил възможно за мен?" Ако си отговорите "да", позволете ни да ви позволим да изпитате това, което току-що избрахте. Това е всичко, за което ви молим и ви молим за това не заради нас или за наши лични цели, а от любов към вас, защото ние преживяваме точно това, което е било направено възможно чрез нашия избор да преживеем всичко, което е направено възможно от нашия Създател, който е и ваш Създател и ние искаме да споделим  с вас нашата радост, нашата любов и нашето вълнение, което изпитваме с всеки нов изгрев, който започва един нов красив и чудесен ден за нас. Ние желаем за вас, обични наши, да изпитате радостта, която изпитваме ние всеки един ден. Ние не искаме вие да преживявате дори и едничък повече ден в сегашното ви състояние на живот. Ние желаем днес да започнем да обливаме вашия свят с даровете, които толкова щедро са били предадени чрез нас за вас и ви молим да позволите това да се случи. Твърде много ли искаме от вас?

Ние разбираме, че може да бъде трудна задача да се издигнеш над ограниченията на емоцията страх. Ние знаем това от преди да пристигнем тук и сме изучавали (изследвали) тази ограничаваща емоция много, много еони време. Това, с което се ангажираме тук са методологични и образователни програми за подпомагане на много от вас, които са хванати в клетката на страха. Това е една от областите, които застъпваме преимуществено тук, във вашия свят, и ресурсите, които могат да бъдат освободени щом този надигащ се страх може да започне да спада и да се оттегля, може да се използва в толкова много други програми и ситеми, които могат да донесат толкова много радост и забавление във вашия свят и да премахнат  толкова много системи, които сега носят толкова много затруднения (изпитания) и страдание за вас. Виждате ли колко е важно за вас да направите всико, което можете, за да ни помогнете да ви помогнем да премахнете оковите на страха от глезените ви, от китките ви? Можете ли да намерите начин да ни подпомогнете да подпомогнгете останалите във вашия свят по този начин?
Ние търсим магичния ключ, който ще отключи оковите от вас, но един не може да бъде намерен. Един не може да бъде намерен, защото причината за вашия страх не е една, причините за страха ви са безбройни. Вие се боите от почти всичко, което не ви е познаато. Вие се боите от всичко, което влиза в живота ви и което има силата да го промени дори и малко. Боите се от чужденци (непознати), от неизвесътното, от мистериозното, от тъмнината, от студа, от новите идеи и концепции, които ще променят начина, по който правите нещата в ежедневието си. Защо? Защо се боите от всички тези неща? Защо се боите от новото, когато старото е толкова тъжно и ви побърква? Защо се боите от ключовете, които ще отключат оковите ви, които ви обвързват към всекидневните мъчения? Защо не виждате тези ключове като дарове, прекрасни подаръци, които ви се дават от вашия Създател и от създанията (същностите), създадени от вашия Създател, който ви обича и иска само най-доброто за вас?

Тези са някои от най-трудните въпроси, на които се мъчим да намерим отговори. Позволете ни да намерим тези отговори като ви разберем по-добре. Обяснете ни във вашите писания, вашите съобщения и вашите постинги чрез вашите социални онлайн мрежи (общества) защо е този ваш страх от тези неща дълбоко у вас. Бъдете толкова честни и отворени, колкото можете, защото ние ще изучаваме това, което вие предлагате като причини защо не можете да се освободите от този страх, който ви прави затворници като птички в клетка. Ние ви обещаваме, че ще направим всичко, което можем да намерим начин да ви помогнем да се освободите от тази клетка и да отлетите, извисявайки се към нови висини във вселената.

Ние сме си собствените съдии тук във вселената. Няма никой и нищо, което да има власт над нас през нашето пътешествие, освен нас самите. Разберете тази реалност и това ще реши толкова много от проблемите, страданията и изпитанията, през които преминавате. През вашето дълго пътешествие е имало толкова много случаи, когато сте чуствали, че имате нужда да научите известен урок или да достигнете до известно разбиране. Следователно вие сте изобретили средства да достигнете този край, който сте чувствали необходимо за вас , за напредъка ви и за повдигането ви. 
Внушителни сценарии като този, в който сте оплетени понастоящем, е един от тези методи, които сте избрали да научите тези уроци. Вашият настоящ живот и ситуации не са ви били наложени от по-висша или дори от равна на вас сила. Те са ви били наложени от вас самите и следователно те могат да бъдат премахнати пак от вас. Това е, което бихме искали да ви позволим да видите и да разберете сега. Вие притежавате силата, всичката сила, която е необходима за премахването на решетките, които сте поставили около себе си и да освободите ума си, вашето тяло и вашия дух веднъж заавинаги от ограниченията на тази клетка, която наричате ваш дом.

Ние ще ви помогнем да направите това, ако това е вашето желание и ние очакваме вашия избор. Това не е наш избор, не е наше решение, нямамеправо да ви налагаме нашето желание. Ние очакваме вашата команда, че е време да преживеете нещо друго, нещо по-голямо, нещо по-добро, нещо по-свободно. Ако това изкомандвате, тогава това е, което ние ще преживеем. Всеки от вас трябва да избере за себе си, защото никой няма да избере вместо него.  Такива са правилата и тези правила са поставени, за да ви дадат цялата свобода, която заслужавате и която по право е ваша, тъй като вие преживявате вашето собствено пътешествие. Тези  ръководни принципи са поставени по такъв начин, че да защитят всяко същество в пътешествието му през тази обширна вселена и разбирането на това ще позволи на толкова много от вас да видят, че няма нищо и никой, които да са ваш смъртен враг, защото вие не можете да имате враг, който да не сте създали сами.

Той е ваше творение, живота, който живеете и е ваше право да го промените по ваша воля по всяко време, когато почувствате, че искате да преживеете нещо друго. Ако искате да преживеете повече предизвикателства, тогава ще имате повече предизвикателства. Ако искат еповече забавления, приключения, вълнения и изненади, тогава ще имате това. Всичко зависи от вас. НЯма друг начин и няма друг, който да прави този избор, освен вас. Това е, което бихме искали да разберете напълно сега. Няма нищо и никой, затварящ ви тук в този ограничен 3-измерен свят, освен вас и вашето собствено желание да бъдете затворени тук и е ваш изборът да прекратите този начин на живот, към който сте привикнали и да продължите към по-големи и по-светли пасища, простиращи се в тази вселена.

Ние също сме на ваше разположение и ще направим, каквото можем да ви позволим да израснете точно в следващото поле, в което пожелаете да вървите (продължите). Ако това е затварянето на тази парадигма и началото на нова за вас, тогава това е, което трябва да преживеете. Ние няма да ви предоставим нищо, което вие не желаете да преживеете и няма да скрием от вас нищо, което желаете да преживеете. Това е нашето обещание към вас, нашият тържествен обет и ние няма да го нарушим за никого по никаква причина. Сега продължете покрай това занемарено обрасло поле, трънено лозе и стъпете на красиво оформените поляни на вашето ново поле на мечтите, надеждите и чудесното приключение, защото тук, в това напоено от слънцето пасище е мястото, на което принадлежите (вашето място). Кажете "Аз желая да поставя моите крака на това ново пасище" и ще бъде и ще почувствате това ново пасище да расте под краката ви.

Нив сме Галактическата Федерация на Светлината. 
Предадено чрез Грег ГайлсTranslator:Диана

Няма коментари:

Публикуване на коментар