Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

26.05.12 г.

Message from the Galactic Federation of Light 5/25/12

Friday, May 25, 2012
The Mystery of the Bermudian/Atlantean Hotel
Our mystery begins deep below the coral bedrock of the area of your world known as the Bermuda Triangle, beneath the crystal clear waves where a deep underground, sprawling hotel has been created by those of your world who have taken their money that they spend on such luxuries from your pockets. This hotel that has been a secret up until now is 50 stories in height and it is 30 stories in breadth. It is massive as far as hotels are concerned in your world. It was designed and it was built by those of your world with great minds and quite expanded vision. This hotel, a playground for the rich, the famous and the successful was built from taxpayer money and secret black projects that have embedded great amounts of wealth within the pockets of those who today garner the title of world controllers and operators.

They do not have an open door policy or a welcome mat in front of their sunken entrance way. Instead, only those whom they consider ‘A list’ clients are permitted to grace this spectacular hotel’s hallways, dining areas, tennis courts, beautiful gardens and luxurious staterooms. All other trespassers are taken into custody and their silence is promised through intimidation, incarceration, and even through the last resort of death.

We tell you this today at the risk of stretched credibility for our channel, because we want you to know that there are many great secrets that have been kept from you and there are many great secrets that will now be revealed to you. What we are attempting to accomplish is the expansion of your consciousness to better avail you to new information, concepts and ideas that today so many of you limit yourself to being beyond the veil of possibility. There is really no limit to what is possible, and there has been virtually no limit to what is possible here in your world for many eons of time.

What has been going on here is a masquerade. A charade where the wool has been pulled over the eyes of the unsuspecting and the naïvely trusting, to blanket you in a reality that is based on antiquated vision and scope for your systems, your processes, your architecture, your sciences, your communications, your transportation, your health, your diets and exercise, your literature, film, music, arts, the games that you play to entertain yourselves and to stay in shape and as youthful as you can be. What is in reality possible for you is so far beyond what you have come to know as the boundaries of your possibilities that the introduction of these concepts to you will be very striking and unsettling for many of your world.

Uprooting a being’s reality is not a gentle and unsettling process. We, the Galactic Federation of Light, aim to achieve the end result of offering advancements to the worlds that we visit, but offer these gifts slowly and carefully when introducing and infusing them into the collective consciousness of a society. At this period in your history, we wish to introduce many gifts to you, but we must be as gentle and as subtle as we can in their presentation as to not rock the boat of the reality of many of you who have not yet demonstrated their talent for receiving and assimilating new ideas very well.

We monitor your society, but we do not in any way monitor the thoughts of any of you who have not first given us your full permission and consent for participation in our many studies. We wish to be clear about this, as we honor and respect the privacy of each and every one of you no matter your position in life, even if you are members of our organization when you are not incognito, walking within the body of a human being. We will only monitor your thought patterns and reactions to our stimuli and the stimuli you may or may not receive through other catalysts outside our motivating actions. We do monitor certain processes of those of you who have met with us and have agreed to assist us in our ongoing evaluation of the human consciousness levels, their expansion, and improvements in the processing of your mental functions and capabilities.

We ask for more volunteers at this time to help us understand better the human being at this time of such importance and great change. We wish to move ahead on our schedule and begin to implement some new concepts and systems into your world. We are hesitant to do this, as we wish to make certain that there is a strong enough foundation of those of your world who can accept these new concepts and fully integrate them into your minds and into your way of life and help us further integrate these systems into the way of life of others around you who may at first be unable to accept these new ideas that we offer as gifts. Will you do this for us? Will you allow us to gently read your thought patterns as we integrate new ideas into your collective consciousness?

What we do precisely is monitor the thought waves that emanate from your mental, emotional and physical systems located in your bodies and your temporal area of your brain. We read the output of this information as a chart or a graph that gives us a clear indication of how readily or unreadily you are accepting these new ideas, concepts and information that his is being seeded into your collective consciousness through our work with channels and even other means that we seed information into your world. If you agree to participate in our program we will be very appreciative, and we will reciprocate by offering sooner to your people better ways to do certain things and to get certain jobs done faster and more efficiently than when we will be able to without the participation of an adequate number of you in order to receive enough data to make qualified decisions based on this data.

This is what we ask of you at this time. Please do not feel any pressure to agree to participate, as we are confident will we will receive responses from sufficient numbers of you to collect the data we feel will lead to the findings we seek. If you do not feel comfortable with this process it is very understandable to us, and we would not look at this in any way negatively towards any of you. This process is a relatively small area of our overall operation, but nonetheless, we feel important enough to initiate this program. We will be beginning the initial phases of this program immediately and if you wish to participate simply say “I wish to participate in the program where my thought patterns are read by qualified scientists and researchers of the Galactic Federation of Light.” This is all it will take, and we can get started immediately.

The means in which we collect this data from your thought processes is unobtrusive, and will not harm you in any way, shape or form. You are in very safe and capable hands when you are working with us, and your health and well-being is of paramount importance to all of us throughout every area of our organization and operations. We thank those of you willing to participate in our program, and we look forward to receiving this data from you and implementing the new systems that are the goal of this program.


Until then, we invite those of you who have agreed to participate in this program to continue reading our messages sent through our channels and we will remotely read your thought processes while you are reading our words and new information about certain systems that we feel would be a great benefit to your society. We hope to find sufficient numbers of you who readily accept these new concepts, and we will post for you the data that we collect in the form of charts and graphs, but we will not divulge the identities of anyone of you that has participated in this program. Again, your safety and security is of utmost importance to us, and we as always will do everything that we can to protect your privacy.

We are the Galactic Federation of Light.

As channeled through Greg Giles

2 коментара:

 1. Thank you for posting this Tauno! I had not read it yet... This resonates deeply with some messages I've been receiving (which I need to publish!)... I have no reason to doubt this is true... (other than that I know architects tend to be gossipy...) ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. This is true, dear Les, a few months ago SaLuSa had mentioned that thoughts can be "read" and actually you can put something like a barrier or wall and allow only one of few souls to get "access" to your thoughts, maybe people who are unaware of this fact are protected by their Higher Selves concerning the "thought-reading" ...I think that we who are aware have the free will to allow reading of our thoughts by the Beings of Light and ban this process/access for the negative entities that aim to harm us in any way they can do this. It is like giving access to your personal email account :)
   Love and Light
   ( ( SUN ) )

   Изтриване