Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Етикети

salusa (254) hilarion (178) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) meditation (35) seven sacred weeks (35) hathors (31) Wes Annac (29) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Tom Kenyon (20) Kryon (19) Ashtar (15) Blossom Goodchild (13) ward (11) кениън hathors (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) ascended (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Земя (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Тор (2) Човечество (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

16.01.17 г.

Дейвид Уилкок: Великата Пирамида е разшифрована. Библейски цитати за Възнесението. Сценарии за бъдещето


Откъси от най-новата книга на Дейвид Уилкок “Тайните на Възнесението”, свободен превод от руски език със съкращения
Великата Пирамида е разшифрована

В своята книга «Великата Пирамида е разшифрована» Питър Лемезурие изказва предположението, че в коридорите на Великата Пирамида е зашифровано математическо послание. Кодът може успешно да се преведе на разговорен език. Авторът детайлно възстановява и разкрива логиката, която стои зад всяка дума. Времевата линия на Пирамидата точно посочва много наши исторически събития, които са се случили в далечното бъдеще, считано от времето на нейното строителство. Най-удивителното е, че времевата линия продължава до настоящия момент и завършва с някои много впечатляващи събития.

Авторът стига до извода, че Пирамидата е била построена, за да зашифрова пророчество за глобално възнесение. Той нарича това второ пришествие на Христа или «връщане на Месията» и посочва, че това ще се случи с много от нас, а не с един човек.

Авторът демонстрира голямо количество връзки между Великата Пирамида и християнството, особено в глава 7 «Пирамидата и свещените писания».

Лемезурие казва: «Средният християнин може би с учудване ще узнае за това, че Царството Небесно, което често се споменава в Новия Завет, не се е считало от древните юдеи за някаква разновидност на посмъртно блаженство. Напротив, в него те виждали безусловно физически "златен век", който ще настъпи на Земята - бъдещо хилядолетие, което ще донесе наслада на праведните, възродили се в плът, писал пророк Исая
(26:19); “Но ще оживеят Твоите мъртъвци, ще се възродят мъртвите тела.”

В цялата книга Лемезурие демонстрира, че цялата времева линия на Пирамидата е градуирана в египетски дюймове, където 1 дюйм е равен на 1 година. Диагоналите на външната част на Пирамидата много точно се събират в цикъла на прецесията от 25 920 години.

Потресаващи библейски цитати за Възнесението

Ето някои от най-популярните примери, които Дейвид Уилкок открива.

"Ето аз ви казвам тайната: всички ние няма да умрем, а ще бъдем изменени, изведнъж, за миг, при последната тръба; защото тя ще затръби и мъртите ще бъдат издигнати нетленни, а ние ще бъдем изменени. Защото трябва това тленно естество да се облече в нетление, а това смъртно естество да се облече в безсмъртие”. (1 Посл. към Коринтяните,
15:51-53).

”Защото както мълнията, блестейки, свети от единия край на небето до другия, така ще бъде и Синът Човешки в Своя ден. Но преди това Той ще трябва много да изтърпи и да бъде отвергнат от този род. И както е било в дните на Ной, така ще бъде и в дните на сина Човешки: яли, пили, женели се - до този ден, когато Ной влязъл в ковчега, и дошъл потопът и погубил всички.

Така както било в дните на Лот: яли, пили, купували, продавали, строили: а в деня, когато Лот излязъл от Содом, като дъжд от небето се проляли огън и сяра и погубили всички. Така ще бъде и в онзи ден, когато Синът Човешки се яви. В този ден, който е на покрива, а вещите му в дома, да не слиза да ги взима; също и този, който е на полето, да не се връща назад" (Лука, 17:24-31)

”Казвам ви, в тази нощ двама ще са в една постеля: единият ще бъде взет, а другият оставен; две заедно ще мелят: едната ще бъде взета, а другата оставена. И те го питат: къде, Господи? А той им казва: където е тялото, там ще се съберат и орлите”. (Лука, 17:34-37)

”И Иисус му казал: виждаш ли тези големи здания? Тук няма да остане камък върху камък, който да не бъде преобърнат”. (Марк, 13:2)

”Но в тези дни, след тази скръб, слънцето ще помръкне и луната няма да даде светлина, а звездите ще падат от небето и силите небесни ще бъдат поколебани. И тогава ще видят Сина Човешки, идващ на облаци с велика сила и слава. И тогава Той ще изпрати ангели и ще събере свои избрани от четирите вятъра, от края на земята до края на небето”. (Марко, 13:24-27)

”И ще спре всяка сълза от техните очи, и вече няма да има смърт; нито скръб, нито писък, нито болка вече няма да има, защото предишното си е отишло. И каза Седящият на престола: ето, Аз правя всичко ново. И казва: напиши, защото тези думи са верни и истинни". (Откровение, 21: 4-5)

“И той ме пренесе в Духа на голяма и висока планина, и ми показа свят град, Йерусалим, слизащ на небето от Бога, имащ Божия слава; той светеше като скъпоценен камък, прозрачен като кристал”. (Откровение, 21:10-11)
”И много от спящите в праха на земята ще се пробудят... И разумните ще сияят, като светила, и обърналите мнозина към правдата – като звезди, навеки” . (Данаил, 12:2-3)
“Не казвате ли вие, че още четири месеца и ще настъпи жътвата? А Аз ви казвам: вдигнете очи и вижте нивите, как са побелели и са съзрели за жътва”. (Иоан, 4:35)

”Ще изпрати Синът Човешки Своите ангели и те ще вземат от Неговото Царство всички съблазни и вършещите беззаконие, и ще ги хвърлят в огнена пещ; там ще има плач и скърцане на зъби. Тогава праведните ще сияят като слънце в Царството на Отца си. Който има уши, да слуша". (Матфей, 13:41-43)

В едно интервю Уилям Томпкинс разкрива, че по повод на слънчевото събитие в инсайдерското общество има толкова различни мнения, че едва ли някой разбира, какво ще се случи и как.
”Събитието може да се окаже не толкова разрушително, колкото си мислят някои хора. Това може да е нов начин на живот, включващ по-голяма продължителност на живота. Съществуват стотици версии за това, което говорите.”

Инсайдерът Пит Питерсон казва: “Слънчевото събитие е естествено явление. Такъв е редът на нещата и трябва да преминем през него”.

В материала “Законът на Единия” се казва, че някога в нашата Слънчева система е съществувала Суперземя. После, в резултат на военни действия, тя се взривила преди 500 хиляди години. В книгите “Законът на Единия” тази планета се нарича Малдек. Казва се също, че на Марс съществувала цивилизация, която разрушила своята атмосфера, също в резултат на война. Повечето обитатели на Марс и на Малдек масово се превъплътили на Земята, за да отработят своята карма. Сега много хора носят в своето подсъзнание спомени за тази травма и за живота в тоталитарно общество.

Групата, която говори в “Закона на Единия”, наричат себе си Ра и казват, че те са били дружелюбната група, която е построила Великата Пирамида като фар за нашето възнесение.

В “Закона на Единия” има многобройни намеци за това, че групата Ра е поддържала християнството. Терминът, който Ра използват за възнесението, е "събиране на реколтата". Това е аналогия, която използва Иисус, когато казва, че семената ще могат да растат заедно с плевелите само до “събирането на реколтата”. След това ще стане разделяне. Семената ще бъдат отделени от плевелите, едно след друго. Хората, които останат след това, "ще засияят като слънце".

Интересен факт, открит от Джери Кенън: виолетовият саркофаг в Камерата на Царя във Великата пирамида има същите размери, като Ковчегът на Завета, така както е описан в Библията: 1,9 х 0,68 х 0,87 м. А Пирамидата е била построена и запечатана дълго преди Мойсей да направи Ковчега и останала запечатана още 25 века, до 9 век от н.е. И няма никакво обяснение за феномена, че двете структури имат еднакви размери.

Всичко постоянно става все по-добре и по-добре

Измененията, които стават с нас и с планетата, са доста очевидни. Струва ни се, че хората се нараняват едни други повече, отколкото по-рано, но в действителност ние ставаме по-мирни хора. Научно изследване от декември 2015 г. констатира, че нивото на жестокост в света значително е спаднало.

Само за последните пет години са приключили конфликтите в Чад, Перу, Иран, Индия, Шри Ланка, Ангола и Колумбия. Войната напуска западното полукълбо. С изключение на войната в Украйна, зоната на военните действия се е стеснила до полумесеца от Централна Африка, през Близкия Изток до Южна Азия. Нивото на почти всеки вид жестокост, включително убийства, домашно насилие, изтезания и лов, рязко се е понижил.

"Законът на Единия" не изисква всяка мисъл да е любяща. Всичко, което е нужно, е да служим на 51% на другите, в противоположност на “служенето на себе си”, и ние ще сме готови за Възнесението.

Превод: Мая Тодорова

Източник:
http://divinecosmos.e-puzzle.ru/list.php?c=sekreti


12.01.17 г.

Full Moon

Резултат с изображение за full moon
The picture is taken from
 http://www.thepsychicsforum.com/full-moon-ritual/
with Thanks

Дейвид Уилкок: Цивилизацията на гигантите – падналите ангели


Откъси от най-новата книга на Дейвид Уилкок “Тайните на Възнесението”, свободен превод от руски език със съкращения
Оцелелите народи на Империята мигрирали на повърхността на Луната преди 500 хиляди години. Техният ръст значително намалял, понеже сега живеели на много по-малко космическо тяло, но продължавали да остават крайно войнствени, агресивни и негативни. Според данни от различни източници, изглежда преди 55 хиляди години Луната станала обект на опустошително нападение. Не е ясно кой е нападнал Империята, може да са били драконианци. Стъклените куполи били разрушени, разхерметизирали се и почти всички, които се намирали вътре, загинали. Важно е да се отбележи, че защитата не се разпростира върху тези, които са на негативния път. Подобни мегасъбития създават кармично равновесие, което пречи на такива групи да разрушават живота на мирни цивилизации.

Падналите ангели извършили принудително кацане преди 55 хиляди години

Само малко количество хора на Империята оцелели на няколко силно повредени кораба. Те имали достатъчно енергия само за аварийно кацане на Земята. Тези хора станали “паднали ангели”, за които четем в Книгата на Битието. Те повече не могли да напускат орбитата на Земята. Според различни източници ръстът на тези хора изглежда е бил 3,6 - 3,9 метра и те имали удължени черепи. Те се оказали зле приспособени към земната гравитация, атмосфера и микроорганизми.

С оцелелите повредени кораби те успели да се разселят по цялата Земя. Те навсякъде изграждали системи за контрол и се представяли за богове.  Те били гиганти и имали технологии, с които можели да си произвеждат необходимата храна с просто натискане на едно копче. На територията на днешната пустиня Сахара те създали много напреднала цивилизация. Инсайдери твърдят, че под Сахара има огромна съкровищница от руини на различни структури, построени от гигантски каменни блокове, а също различни библиотеки с много ценни книги. В книгите са отразени събития и от изначалната Империя на Марс и на Суперземята. Върховете на цивилизацията се намирали в Египет. По-късно книгите били открити от египетските жреци. Инсайдерът Питерсон лично е виждал някои книги в Библиотеката на Ватикана, като част от американска секретна правителствена програма. Някои книги съдържали много напреднали схеми на бази, кораби-майки и по-малки космически кораби.

Според инсайдера Брюс, египетските монументи образуват “стрела”, сочеща към Либия, ако знаете какво да търсите. Някои най-добри артефакти се намират под пясъците на Либия. Други били открити в едно от устията на Великата Ръкотворна Река – сложна система от водоводи, излизащи от водоносните слоеве на нубийските пясъци и снабдяващи с вода сухите райони. Тази река снабдява Либия с 6,5 милиона кубически метра вода в ден и обхваща огромна площ от 2816 км. Това е най-големият иригационен проект в света и Кадафи го наричал “осмото чудо на света”. Тази река е "отвеждащ кладенец", излизащ от океана във вътрешността на Земята. Близо до едно от устията на реката били открити много потресаващи високотехнични артефакти. Тази площадка се счита за най-напредналата площадка от този род на Земята. Ето защо високопоставени представители на Кабала работели с Муамар Кадафи от 1969 до 2010 г. и му позволявали да координира техните археологически експедиции. Изглежда именно затова после Кадафи беше убит.

Древните пирамиди на Земята
Според различни инсайдери, цивилизацията на гигантите – падналите ангели – била напълно разрушена преди около 50 хиляди години. Разрушенията се оказали толкова силни, че цялата пищна растителност на региона на Сахара била погубена и се покрила с прах. Частично това се случило благодарение на техните врагове, а отчасти в резултат от естествените изменения на Земята, които се случват на всеки 25 хиляди години. Оцелелите страдали от силно отслабване на властта след разгрома. Те прекрасно осъзнавали, че това са направили с тях Пазителите, но вместо да се променят, останали войнствени. Макар че в новия цикъл те имали по-малко технологии, с течение на времето те отново станали култура, изграждаща пирамиди.

Следващата циклична катастрофа преди около 25 хиляди години още повече отхвърлила назад “падналите ангели”. Нивото на техните технологии спаднало и този път те достигнали висотата на цивилизацията в това, което повечето хора наричат Атлантида. Някои от оцелелите имали относително висока технология и способност да строят пирамиди, докато други станали изолирани и по-примитивни. В Книгата на Енох “падналите ангели” се наричат “Стражите”.

Книгата на Енох и потъването на Атлантида

Библията и други документи съдържат изобилни свидетелства за съществуването на извънземни на Земята и в нашите небеса. Думите, които ние винаги сме считали за известни, такива като “Бог” и “небеса”, в действителност са могли да означават нещо съвсем друго. На сайта Bible Reality Check У. Л. Грем пише: “Много теолози не знаят, че авторите на библейска литература на иврит са получили своята вяра от расата на извънземни богове, които те са наричали “Елохим”. Въпреки че това съществително се среща в библейските текстове 2750 пъти и се употребява явно в множествено число, а точно се превежда като “Могъщите”, то почти винаги се възприема като думата “Бог”.  Също следва да се отбележи по-коректното тълкуване на думата "небеса", което на съвременен език недвусмислено се тълкува като космос или вселена, във всички библейски цитати се отнася за извънземните Елохими. Елохимите активно участвали в земните конфликти и завоевания в древния свят, също така участвали в космически битки, в "звездни войни" с извънземни противници.

Едно от най-древните писания, Книгата на Енох, никога не е влизала в Библията. В Новия Завет има много препратки към нея. Първият стих е намек за това, защо Книгата на Енох не е влязла в Библията:

”Тук са думите на праведния Енох, с които той благославя  праведните, които ще живеят в деня на скръбта, когато всички зли и нечестиви ще бъдат отвергнати”.

Вторият и третият стих стават още по-интересни, особено ако поправим думата “небеса” на “външно пространство”, а “Бога” на “Могъщите”:

”И каза Енох, праведният мъж, на когото от Бог бяха отворени очите, - че е видял на небесата свято  видение:
”Ангелите ми разкриха всички неща, и благодарение на това  имах прозрение за всичко, което се е случило до сега и за  всичко, което ще се случи не при днешното поколение, но при  едно далечно поколение, за благото на избраните.”

Как в Книгата на Енох се канели да “махнат” “злите и нечестивите”? Отговорът се появява в самото начало, 1:3-9. И отново чуваме сценария за “слънчевото изригване”, който се появява в много други писания и източници. Макар че се използват местоимения от единствено число мъжки род, откъсът се отнася до цялата команда на дружествени извънземни:

"За избраните говорих аз и за тях беседвах с Великия, с Бога на света, Който ще излезе от Своето жилище. И оттам той ще дойде на планината Синай и ще се яви със Своите воинства, и със силата на Своето могъщество ще се яви от небето. И всичко ще се уплаши, и стражите ще потреперят, и велик страх и трепет ще ги обхване до краищата на земята. Ще потреперят планините и високите хълмове ще се разтопя като мед от пламъка. Но на праведните Той ще приготви пир и ще пази избраните и милост ще господства над тях; всички те ще бъдат Божии, и ще бъдат добре, и ще бъдат благословени, и Божията светлина ще им свети. И ето Той идва с множество светии, за да ги съди, и ще унищожи нечестивите, всеки ще бъде съден за всичко, което грешниците и нечестивите са направили против Него”.

Кои са "злите” и "нечестивите” в Книгата на Енох? Разбираме, че това са извънземните, известни като Стражи, които са започнали да се кръстосват със земните хора и да пораждат гиганти. Елохим са ги предупреждавали, че ако правят това, ще ги унищожат, но Стражите не ги послушали. Ето следващия откъс от Книгата на Енох 2:1-2:
“И се случи – след като синовете човешки се умножиха в онези дни, родиха им се красиви и прелестни дъщери. И ангелите, синовете на небето, ги видяха и ги пожелаха, и си казаха: хайде да си изберем жени измежду хората и да имаме деца от тях!”

В глава 2:10-13 четем, че Стражите дали на хората цивилизация, но с течение на времето се обърнали против тях:

“Те изяли цялата реколта на хората, така че хората вече не можели да ги изхранят. Тогава исполините се обърнали против самите хора и започнали да ги ядат. И започнали да съгрешават по отношение на птиците и зверовете, рибите, да ядат месото им и да пият кръвта им. Земята се оплаквала от нечестивите.”

Дружествените извънземни предупредили гигантите, че ще ги изметат от лицето на Земята за всичко, което са направили. Тогава гигантите използвали Енох, за да помолят за прошка, но техните молби били отхвърлени.

Повествованието продължава в 3:43, 46-49, когато Елохим отхвърлят молбата на Стражите да се мине без планетарна катастрофа:

”Защо оставихте святото, вечно небе и се осквернихте с дъщерите човешки, и постъпвахте като синове на земята, и родихте синове-исполини? Вие по-рано бяхте духовни, призвани да се наслаждавате на вечен, безсмъртен живот. Затова Аз не сътворих за вас жени, защото духовните имат свое жилище на небето. И сега исполините, които са се родили от тяло и плът, ще се наричат на земята зли духове и на земята ще е тяхното жилище. Зли същества излизат от тяхното тяло; понеже са сътворени свише и тяхното начало и първо произхождение е от светите стражи, то те ще бъдат на земята зли духове и ще се наричат зли духове”.

В книгата четем, че гигантите били унищожени в резултат на потоп, но някои от тях оцелели. Бъдещо събитие, което се нарича “ден на избиването”, ще довърши работата и в контекста това звучи като епохално слънчево изригване.

"В дните на избиването и гибелта и смъртта на исполините, само душите ще излязат от телата, тяхното тяло ще бъде предадено на тление без съд; така те ще загиват до този ден, когато ще има велик съд над света – над стражите и нечестивите хора”. (3:53)

Оцеляващи гиганти
Както четем в Книгата на Енох, след епохалното потопяване на Атлантида гигантите от тази цивилизация оцелявали по цялата Земя. Често те се спускали до примитивно ниво, като например в Америките. Те продължавали да строят хълмове, макар и от пръст, в памет на своето древно наследство.

По целия свят са извършени невероятно количество забележителни изследвания за повсеместното съществуване на хора-гиганти. Джим Виейра е събрал над 1500 официално фиксирани съобщения за откриване на гигантски скелети по цялата планета. Ето част от изказването на Джима Виейра и Хю Нюман на конференцията, състояла се през ноември 2015 г.:

“Дълго време се считаше, че гигантите са част от фолклора, но скорошно изследване на стари документи, вестници, списания, съобщения на очевидци и стари снимки позволява да се предположи, че те са реалност. Находки на хълмове и на мегалитни площадки в Северна Америка предизвикаха разгорещени дебати. Съществуват най-малко 1500 съобщения за расата на гиганти, с двойни редове зъби, с рога, мощни челюсти и удължени черепи, които са управлявали континента, най-малко от 7000 г. пр.н.е. Основно ги откриват в древни хълмове и твърдят, че техният ръст е 5,5 м. Често имат странни бронзови доспехи, рижа или светла коса, необичайни черепи и телосложение, което позволява да се предположи, че те не са характерни за Северна Америка. По-голямата част от съобщенията свидетелства за ръст между 2,1 и 3,5 м, но това не отговаря на въпроса защо тази част от историята толкова щателно се крие.

От Нова Англия до Маями, Охайо и Калифорния тези гигантски скелети са били разкопавани с хиляди, но когато се намесвал Смитсоновият Институт, те тайнствено изчезвали. Сега са останали много малко свидетелства, но съобщения, разкопки и разкази на очевидци позволяват да се предположи, че скоро ще се наложи да се преписват историческите книги."

Изследванията сочат, че гигантите продължавали да живеят на Земята до 1800-те години. Много от тях не се изменили, останали канибали. Според инсайдера Брюс много индиански племена се обединявали за борба и защита от гигантите. Обемът на информацията за гигантите е много голям, легенди и открития съществуват по целия свят.

Хора с удължени черепи

Още една загадка в тази история: някои потомци на гигантите запазили удължени черепи, но техният ръст се намалил до обичайния човешки ръст. Според инсайдера Джейкъб такива хора все още живеят на Земята и основно се концентрират във Ватикана.
Кори Гуд твърди, че между такива хора и драконианците е сключен договор, за защита на техните общи интереси. Все пак изглежда, че докато преминаваме през процеса на Възнесение негативните влияния най-накрая ще бъдат преобразувани, както предсказват много източници.
Докато се приближаваме към дългоочакваното слънчево събитие, драконианците вече неведнъж се опитваха да предадат своите съюзници-хора. Но всички извънземни попаднаха в капан и се оказаха затворени в нашата Слънчева система, благодарение на енергийната стена, която се появи през декември 2014 г. В кръговете на ТКП (Тайната Космическа Програма) я наричат Външната Бариера. Бариерата се появи след като Кабалът стреля със супероръжие по една от стоте гигантски сфери, пристигнали в нашата Слънчева система след 2012 г. Лъчът беше пренасочен към подземната база в Пайн Геп в Австралия, разруши я и веднага след това се появи външната бариера.

Дейвид Уилкок и Кори Гуд неведнъж са били заплашвани за своите разкрития. Но позитивната духовна перспектива е най-добрата защита за всеки, който взима решение да участва в борбата за преобразуване на нашата планета в позитивно общество, пътешестващо в космоса.

Превод: Мая Тодорова

Източник:
http://divinecosmos.e-puzzle.ru/list.php?c=sekreti

ANGEL

11.01.17 г.

Дейвид Уилкок: Монументите на Марс, Падането на Империята


Откъси от най-новата книга на Дейвид Уилкок “Тайните на Възнесението”, свободен превод от руски език със съкращения
През септември 1993 г. Дейвид Уилкок попада на видео на Ричард Хоугланд, в което той демонстрира изображения на Лицето на Марс в ООН пред аудитория, състояще се от представители на международната преса. Ричард обяснява, че в действителност Лицето е изкуствено създаден монумент с височина 1,6 км и има симетрични човешки черти. Макар че то се оказало силно ерозирало и очевидно древно, все още може да се види, че лявата страна е обичайно човешко лице, а дясната страна има външност на представител от семейството на котките. Това стимулира интересни и очевидни сравнения със сфинкса. Освен това Хоугланд имал достоверни данни за това, че на Марс има планини с пирамидална форма. Близо до Лицето Хоугланд и неговите колеги открили два различни вида пирамиди. На запад се намира група от четиристенни пирамиди, подобни на тези в Египет. А по средата на това, което Хоугланд нарича “Градският Площад”, се  намира още една по-малка група обекти. На север от пирамидите има любопитно триъгълно здание, което той нарича “Крепостта”.
Нова физика
Видеото демонстрира невероятно количество математически изравнявания между тези и други близки обекти. Ако се събере всичко заедно, измеренията разкриват абсолютно нова физика, която Хоугланд обсъждал с инсайдери от високо ниво. Монументите демонстрират ключове към система, потенциално способна чрез привличане на енергия от по-високите измерения да ни даде антигравитация, свободна енергия и други технологични чудеса. Ричард казва, че новата физика се появява във вид на геометрични праволинейни шаблони, които се разкриват в природата, включително структурата и поведението на планетите. Това беше първата крачка към знанието за "Глобалната Решетка", което Дейвид Уилкок представя в неговата книга “Изследване на Полето на Източника” и три други по-ранни негови книги.

Падането на Империята

Империята (на Суперземята) разрушила защитните спътници на решетката, изградена от Пазителите, и използвала това оръжие за водене на война с други цивилизации. Започнала нещо като космически еквивалент на надпреварата с ядрени оръжия. Според инсайдера Брюс цивилизацията-съперник развила точно такава технология и нанесла смъртоносен удар по Империята. Суперземята била напълно разрушена. Разрушението причинило ужасна вреда на хармонията в нашата Слънчева система, а също така на целия локален звезден куп. Цялата защитна решетка била унищожена.

Според данни от секретната програма “Диамантената баластра”, Суперземята била взривена преди около 500 хиляди години. Инсайдери използвали кораби за идентификация на разни части на планетата в астероидния пояс, включително кората, мантията и ядрото. Океаните мигновено замръзнали и станали комети.

Половината на Марс е обсипана с обломки, затова на едната страна има многочислени кратери, а на другата страна те почти напълно отсъстват.  Обломките се разлетели из цялата Слънчева система, причинявайки невероятни вреди.

Луната станала смъртоносен капан

Според Брюс, болшинството от населението на Империята загинало в резултат на това катастрофално събитие. Когато Луната била “паркирана” до Земята, във вътрешността на спътника живеели 12-16 милиарда души. Те имали достатъчно време да се убедят, че съзнанието на всеки човек е заредено в централното ядро на Изкуствения Интелект (ИИ) на Луната преди ударите на обломките. Разрушаването на Луната също било невероятно жестоко.  Напълно било разрушено болшинството компютърни системи. Жизненото обезпечение се изключило, а без него и при непрекъснатите сеизмични трусове Луната станала капсула на смъртта. Огромното болшинство от хората, които живеели във вътрешността, загинали.

Възстановяване след нападението

Тези, които оцелели след катастрофата, били зашеметени от газовете и невъобразимия ужас, който царял наоколо. Те нямали друг избор и мигрирали на повърхността. Те загубили по-голямата част от технологията. Хората не си представяли как може да се възстанови предишното величие, тъй като цялата работа изпълнявали нанитите.  Хората все още имали напреднали способности, включително използването на прозрачния алуминий като строителен материал. Запазили се и някои космически кораби. Техните екипажи построили лунни обелиски, пирамиди, куполи и ги изпълнили с растения, животни и вода в опит да възстановят някакъв комфорт.

Генетичните фермери

Според информацията на Кори Гуд, след разрушаването на Суперземята преди около 500 хиляди години, защитната решетка на нашия локален куп била разрушена и това позволило масова миграция на различни групи. Първата група пристигнала почти веднага, тя е известна на ТКП (Тайната Космическа Програма) като Генетичните фермери. Те знаели, ча нашата Земя е рядка скъпоценност. Според много инсайдери, повечето планети в галактиката са способни да  поддържат само около 100 хиляди уникални форми на живот, докато на Земята сега има 8,7 милиона. Земята има много сложна "вълнова структура", поддържаща невероятно разнообразие на живот. Почти всякакви жизнени форми от цялата галактика могат да живеят на нашата планета.

Генетичните фермери взимали фрагменти на ДНК от цялата галактика и ги внедрявали в хората, които живеели по онова време на Земята. Замисълът бил ДНК да ни готви за възнесение. Дори сега 60 различни активни извънземни групи осъществяват 22 различни генетични програми. Така наречените Генетични фермери се определят като Суперфедерация.

Постоянните обновявания на ДНК са ни направили много по-емоционални от болшинството извънземни. Емоциите могат да ни подтикват много по-бързо към възнесение от болшинството други човешки раси.

Някои негативни извънземни групи отвличат хора от Земята и внедряват фрагменти от тяхната ДНК  в своите тела, обединявайки нашия генетичен материал със своя. И когато поставят “обновения” генетичен материал в енергийно поле, наподобяващо онова, което ще освободи нашето Слънце, те временно получават способности на възнесени хора. Негативните групи са наплашени от това, какви ще станем, когато се активира нашата ДНК, защото нашите способности ще станат много по-големи от техните и ще можем да разчистим създадената от тях бъркотия. Много древни пророчества, вероятно написани от извънземни, предсказват именно такава последователност на събитията.

Драконианците
Следващите нашественици били драконианците, които в "Закона на Единия” се наричат Конфедерацията на Орион. Според инсайдера Джейкъб тази група се състои от шест различни вида рептилоиди-хуманоиди. Според Кори Гуд сред тях има мастер-раса с ръст 3,6 – 3,9 метра. Върховните лидери са бели. Други високопоставени групи са черни. Кастата на воините има червена люспеста кожа.

Мастер-расата на драконианците пътешествала из цялата Галактика в търсене на други хуманоидни групи, развили се от рептилоидни форми на живот. Където намерели такива групи, те се внедрявали в тях, смесвали своята ДНК с тяхната и ги присъединявали към своята Империя. Те са много воинствени, но според Джейкъб те вече са претърпели поражение в цялата Галактика. Нашият локален куп е едно от малкото места, където все още могат да живеят.

Според инсайдера Томпкинс, в Антарктида има две грамадни подземни пещери, където се намират огромни гъсто населени градове на драконианците. Инсайдерите на ТКП считат, че количеството на драконианците в нашата Слънчева система е около 7 милиарда души.

Драконианците се хранят с енергията на страха, депресията, егоизма, гнева, омразата, ревността. Те много зависят от такива енергии за своето оцеляване. Драконианците контролират Кабала. Те се намират тук от около 375 хиляди години. През 1913 г. те сключили договор с нацистите.

Томпкинс разказва: “Космическата програма извършваше множество отделни тайни срещи, които стартираха редица програми. Имаше и консултанти-рептилоиди, които помагаха за проектиране и създаване на космически кораби-носители и системи за движение. Това беше добре развита и добре документирана програма. Имаше и открита програма. Хиляди инженерни групи работеха над разни аспекти на всичко това. Мисията на рептилоидите беше покоряване на планетата, убийство на тези, които създават проблеми и превръщане на всички останали в роби. Втората фаза – напускане на планетата с огромни ескадрони НЛО, след като корабите бъдат построени, а после повтаряне на същото с планети от други звезди”.

Според Джейкъб ако всички хора на Земята са щастливи макар и само един ден, в резултат от някакво глобално вдъхновяващо събитие, драконианците веднага ще бъдат разгромени. Нещо  повече, тяхната технология за виждане на бъдещето показва, че тяхното падение е неминуемо, когато ние се възнесем. Те правят всичко възможно да спрат всичко това, но търпят поражения. След  възнесението само малка част от рептилоидите ще оцеляват в продължение на 1,5 милиона години, след това ще изчезнат напълно. В по-високите измерения времето се усеща по различен начин, затова според техните разбирания такова Събитие ще се случи съвсем скоро.
Според Кори Гуд драконианците активно използват технология за контрол на съзнанието на хората още от нашето появяване на Земята. Такава технология ни пречи да формираме телепатично колективно съзнание. Технологията използва ИИ (Изкуствен Интелект) за мониторинг на нашите мисли. Част от технологията включва използване на голям маскиран космически кораб, който се върти на ниска земна орбита, а също други системи във вътрешността на Земята и на Луната. Сега патриоти-военни от САЩ и други страни са способни да свалят този кораб и да деактивират технологията с модерно оръжие.

Когато изградената от рептилоидите “решетка” падне, ние ще преживеем внезапно изменение на съзнанието. У хората, склонни към жестоко поведение и страх, тези качества ще се усилят. У позитивните и любящи хора бързо ще се развият невероятни нови способности, включително левитация, телекинеза и телепатия.

Благодарение на нашето положение в свръхзареден междузвезден енергиен облак, към който се движим, такива промени вече щяха да са се случили с нас, ако срещу нас не се използваше технологията на драконианците. Но изглежда нашите военни ще успеят поетапно да изключат контролиращата ума решетка на драконианците. Когато се състои нападението над решетката или когато слънчево изригване я разруши за нас, цялата контролираща система ще изчезне от нашите умове и ние ще изпитаме квантов преход на съзнанието. Разбира се, за вас това може да звучи нелепо, но за хората от тайните военни програми това е много сериозен проблем. Те знаят, че решетката ще падне или под техен удар, или от колосални електромагнитни пулсации, които се очаква да бъдат изпускани от Слънцето.

Превод: Мая Тодорова

Източник:
http://divinecosmos.e-puzzle.ru/list.php?c=sekreti

 Дейвид Уилкок: Матрицата на Лунната империя
Откъси от най-новата книга на Дейвид Уилкок “Тайните на Възнесението”, свободен превод от руски език със съкращения

Някога Слънчевата система е била дом на Суперземя с водни океани. Планетата била много по-голяма от нашата Земя и станала благоприятна за човешки живот в по-ранни исторически времена. В инсайдерския свят за изясняване на това обстоятелство са били изхарчени колосални пари и предприети колосални усилия. Всичко това се превърнало във високо засекретена програма, известна като «Диамантената баластра». В публичната сфера д-р Томас Ван Флендерн, специалист по небесна механика от Обсерваторията на американския Военноморски флот, извършил огромна работа за потвърждаване на хипотезата за взривилата се планета.

Някога Марс е бил спътник

Инсайдерът Кори Гуд споделя, че някога между Юпитер и Марс съществувала гигантска планета. Много еони от време Марс обикалял около Суперземята като един от нейните спътници. През 2001 г. Майк Бара и Ричард Хоугланд публикуват научна статия, потвърждаваща това.

Когато съществувала Суперземята, Марс все още е бил водна планета. Понеже Суперземята имала много големи размери за твърда планета, размерите на нейните спътници също превишавали размерите на спътници на обикновени планети.

Диаметърът на Марс е 6.792 км,
размерът на спътника на Юпитер Ганимед е 5.262 км,
големината на спътника на Сатурн Титан е 5.150 км.
Сега и Ганимед, и Титан са в списъка на НАСА като притежаващи океани.

През 2015 г. НАСА публично обяви, че на Марс е имало древен океан с дълбочина 1,6 км. По-късно НАСА съобщи, че има течна течаща вода на съвременната повърхност на планетата във вид на тъмни ивици, видими в пясъка. Освен това НАСА съобщи, че някога на Марс е имало годна за дишане атмосфера като на Земята, но катастрофа я е разрушила.

Според оценка на астрономи в нашата Галактика Млечен път има около 40 милиарда планети от земен тип.
Професорът от Кембридж Саймън Морис, експерт в сферата на еволюцията, е стигнал до извода, че еволюцията по естествен път създава човешки същества.
Съществуването на масивен междугалактически портал близо до нашата Слънчева система ни прави лакомо парче за извънземна дейност. Затова не е трудно да се предположи, че някога Марс е бил дом за разумно човешко общество, вероятно по-напреднало от нашето.

Марсианската цивилизация е могла да се появи в резултат от естествена еволюция. Тя също така е могла да възникне като група колонисти от мигрираща раса или да бъде “посята” от напреднали раси. В инсайдерското общество няма консенсус по въпроса какво се е случило. Според хората от Вътрешната Земя, с които от септември 2015 г. общува Кори Гуд, народите на Марс и на Суперземята възникнали естествено и не са били имигранти. Ако земната Луна действително е “ковчег”, прибуксиран тук преди 60 милиона години, той вероятно е можело да бъде използван за посяване на живот едновременно на Марс, на Суперземята и на нашата планета. Инсайдери разказват, че Марс и Суперземята са развили напреднали технологии преди около половин милион години.

Войнствената Империя

Неотдавна инсайдерът Брюс съобщил, че ръстът на хората, развили се на Суперземята, бил 21-30 метра. Изглежда огромният размер на самата планета способствал за развитието на такива високи тела. В секретните програми широко е разпространен изводът, че тази цивилизация имала кръвожадна природа, затова ще я наричаме Империята. Всички, които знаят за нея, се съгласяват с ръста 21-30 м, макар че ние трудно можем да си представим нещо подобно. В нашата Слънчева система са открити несметно количество руини, построени за хора с такъв ръст. Те за значително по-нови от руините на Расата на Древните Строители и са в много по-добро състояние.

Матрицата – семейство за всички

Империята  изграждала структури, подобни на съоръженията на Расата на Древните Строители, използвайки прозрачен алуминий и покланяйки се на Строителите като на богове. Хибридът на хора с лъвове се разглеждал като религиозна фигура, също както и пирамидалните форми и обелиските. Населението на Империята било много технологически напреднало. Още в далечното минало те развили Интернет. Според инсайдерите Брюс, Кори, Джейкъб и други, Интернет е обичайната технология на разумните цивилизации от всички времена и пространства.

Изглежда Империята открила “портове” и използвала тази технология за зареждане на своите умове във виртуална реалност от типа на Матрицата. Това довело до появата на компютърен инерфейс, при който всички тела се запълват със самообразуващи се нано-машини, известни като “нанити”. Много скоро използването на портове станало ненужно. Нанитите осигурявали безпроводников достъп до Интернет по всяко време и позволявали на умовете да се сливат в много по-голям централизиран разум. Към момента на излизането на филма “Звездни войни” такова сливане на биологичен живот и технология било добре известно на инсайдерите.

Нанитите вътре в телата възпроизвеждали сами себе си и се хранели с биоелектрически полета. Ако се повреждали, повредите веднага се поправяли и телата ставали почти неразрушими, със свръхдълъг срок на живот. Подобни видове нанити се използвали за строителство на всички структури и космически кораби. Нанитите извличали енергийни полета от околното пространство и можели да се сглобяват в различни видове машини за изпълнение на всякакви задачи.

Всички миниатюрни роботи били свързани с единен изкуствен интелект (ИИ). Това означавало, че населението на Империята и зданията, в които живеели, ставали клетки и тъкани от единен организъм на ИИ. Контролирал ги свръхразумен "мозък", давайки достъп до напреднала технология, крайно висок разум и възможности за моделиране на бъдещи събития.

Империята също така открила, че умовете на хората може напълно да се преобразуват в изкуствен интелект. Човешкото съзнание има енергиен аспект, който съществува и след смъртта.

Пример: д-р Петър Гаряев успял да освети с лазер яйцата на саламандър, а после да насочи лъча към яйца на жаба, които били херметично запечатани в контейнер. Яйцата на жабата се развили в яйца на саламандър. Това се е случило, защото фотоните в лазерния лъч уловили кода на ДНК на саламандъра и когато тази светлина проникнала в ДНК на жабата, тя пренаписала молекулите на ДНК за създаване на саламандри. Саламандрите пораснали и можели да се кръстосват с други саламандри съвсем нормално.

Това е много интересен нов поглед върху биологията. Частично, нашето възнесение се стартира с фотони от четвърта плътност, които сега се изпускат от Слънцето и преобразуват нашата ДНК. Когато се случи слънчевото изригване, ние ще бъдем заляти с такива фотони, като никога преди, и ще последва получаване на способности, свойствени за възнесените хора.

Молекулата на ДНК действа като “адрес”, свързан с енергийните аспекти на човешкото съзнание. Зареждайки виртуална фотонна форма на ДНК в машината, жителите на Империята позволявали на централния компютър да има достъп до тяхното съзнание и да го свърже с ИИ. Това на свой ред давало възможност да живеят и да взаимодействат с матрицата, независимо дали са живи или мъртви. Същноста на личността едновременно съществувала в матрицата, така че по същество те били безсмъртни. Така те се оказали в нещо като "вечен ад".

Разбира се, те получили някакви временни предимства. Очите им станали изкуствено усъвършенствани. Нанитите създавали колебания на микронапрежение във фотоните, които се изпускали от кожата на лицето. В такива колебания се кодирала информация, като в широколентов маршрутизатор (рутер) на Интернет. За общуване те просто трябвало да гледат в лицето на другия човек или лично, или с помощта на холографско видео повикване. Подобна технология позволявала общуване на такива нива на информационна плътност и с такава  скорост, които многократно превишавали вербалната комуникация. За същества с такива машинни усъвършенствания е много трудно да общуват със същества, които нямат такива. Скоростта на общуване на повечето органични същества е толкова ниска, че усъвършенстваните хора трябва да чакат безкрайно дълго, докато чуят едно изречение.

Възникване на големи проблеми

В някакъв момент от тяхната история обитателите на Марс и на Суперземята вероятно са воювали помежду си. Изглежда поне отначало това са били две различни цивилизации. Брюс е убеден, че народът на Суперземята доминирал над жителите на Марс и се кръстосвал с марсианците, и Империята просъществувала много и много дълго. Според Брюс Марс станал нещо като планета-курорт за елита на Империята. Той също така предполага, че Империята е имала много врагове извън пределите на нашата Слънчева система. Тя е имала достатъчно напреднала технология, за да пътешества в други планетарни системи. Исторически документи свидетестват за тяхната кръвожадност и любов към завоеванията.

Според Брюс, редица инсайдери от мозъчните центрове са стигнали до извода, че народите на Империята са били пренесени в нашата Слънчева система, заради тяхната войнственост и поставени под някакъв вид карантина.

Научни изследвания показват, че вътрешността на спътника на Марс Фобос е на 30% куха. Съгласно Хоугланд големите кухини там представляват помещения с правоъгълна форма и вътре в тези помещения се виждат обекти, може би кораби. Кори Гуд съобщава, че Фобос е древен кух спътник. Тайната космическа програма е открила, че Фобос е бил използван като хангар за космически кораби и е можел да се придвижва от едно място на друго.

Земната Лута станала централен мозък на Империята, давайки на обитателите колосално обновление на скоростта, паметта и обработката на информацията. Пазителите дори не можели да си представят, че някой ще се развие до такава степен, че да разруши тяхната супермощна защитна решетка. Пазителите използвали енергийни сфери за превоз на животни, растения и хора.

Когато Империята успешно завоювала и колонизирала земната Луна, във времето на най-високия разцвет на тяхната цивизилация тя наброявала 12-16 милиарда души. Понеже били значително по-високи на ръст, наложило им се напълно да реконструират вътрешността на Луната и това било извършено с помощта на нанитите.

Титаните

Секретни разузнавателни документи на американското Министерство на отбраната, които са прочели Кори Гуд, Брюс и други, им позволяват да направят извода, че някои обитатели на Луната посещавали Земята. Те се появявали в Гърция, където станали известни като легендарните Титани. Понякога те създавали сериозни проблеми. Има два класически гръцки текста, Титаномахия и Гигантомахия, които разказват подробности за тези визити. ТКП (Тайната Космическа Програма) се отнася много сериозно към тях, като към истинска история.

Един от титаните бил Орион. Твърди се, че той бил крайно високомерен. Той искал да ловува и да убива хора и животни на Земята. Боговете решили, че трябва да го ликвидират и закопали тялото му дълбоко под земята на Делос или на Крит. Древноримският учен Плиний Старши фиксирал, че по негово време на остров Крит станало силно земетресение. След него бил открит гигантски човешки скелет с ръст 21 м. Понеже по онова време “боговете” открито взаимодействали с хората, изглежда скелетът бил премахнат, вероятно за да се защитят бъдещите поколения от познаване на скритото минало.

Този скелет сложил началото на тривековна надпревара за кости, от 7-ми до 5-ти век преди нашата ера, когато гръцките градове-държави си съперничели в откриването на кости на герои и гиганти. Делфийският Оракул бил много почитан за забележителната му способност да определя местата, където се намират такива кости...

Превод: Мая Тодорова

Източник:
http://divinecosmos.e-puzzle.ru/list.php?c=sekreti

9.01.17 г.

Дейвид Уилкок: Инсайдерски данни за Древните Строители


Откъси от най-новата книга на Дейвид Уилкок “Тайните на Възнесението”  свободен превод от руски език

Земята е на около 4 милиарда години, а Вселената е на над 13 милиарда години. Напълно възможно е напреднала цивилизация да е могла да просперира в нашата Слънчева система преди 2 милиарда години. Изглежда прозрачният алуминий е толкова дълговечен, че въпреки всичките изминали години руините все още стоят, особено ако са били построени под земята, където са в безопасност от ударите на астероиди и метеорити.

Древните бази са конструирани толкова съвършено и са построени от такива здрави материали, че се заселват отново и отново от следващи групи, които по-късно са се появявали в нашата Слънчева система. Кораби на нашите космически програми са кацали на спътници, персоналът е влизал в скритите там помещения. Вътре са откривали "страна на чудесата", с пирамиди, обелиски, кръгове приличащи на Стоунхендж, и здания от прозрачен алуминий. Други здания са построени от съвършено изрязан камък, какъвто виждаме и на много древни площадки на Земята.

Вода, вода навсякъде
При необходимост Расата на Древните Строители правела нашите спътници кухи, освен това намирала огромни пригодни за живеене естествени кухини във вътрешността на спътниците и твърдите планети.

На Земята често се срещат пещери със свои водни източници. През 2014 г. д-р Стивън Джейкъбсен, професор от Северо-Западния Университет в Илинойс разказа, че вътрешната част на Земята съдържа вода три пъти повече, отколкото виждаме в океаните на повърхността. Това е добре известно на инсайдерското общество. Древните групи са успявали да проникват в дълбочина, да се включват към източници на вода и да ги използват за създаване на буйна естествена подземна обкръжаваща среда. Изпускащи светлина бактерии образували дебели слоеве на таваните на куполите, което осигурявало източник на видима светлина за живеещите там хора. С течение на времето у хората се появявали големи очи като адаптивна реакция на бледото осветление.

Още една част от процеса на разкриване включва откровения на НАСА за океани, съществуващи във вътрешността на други планети и спътници в нашата Слънчева система. В това число влизат огромни подземни океани на спътниците на Сатурн - Мимас, Енцелад и Титан, на спътницие на Юпитер - Еропа, Ганимед и Калисто, на планетата-джудже Церера, в пояса на астероидите, на спътника на Нептун – Тритон и на Плутон. НАСА съобщи, че в миналото на повърхността на Марс е имало огромен океан с дълбочина 1600 метра. Според НАСА вода се открива и на кометите и астероидите. Предполага се, че атмосферите и вътрешните части на четирите газови гиганти Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун съдържат огромни количества влажни материали, а техните спътници и пръстени съдържат значителен обем воден лед.  Космическа сонда на НАСА намери признаци за вода дори в постоянно затъмнените кратери на Меркурий.

И най-главното: НАСА казва, че нашето Слънце се явява "общ източник" на цялата вода. Други звезди също освобождават вода, което означава, че навсякъде има планети и спътници с океани. Данните от телескопа Кеплер потвърждават, че във вселената най-разпространени са планетите, които са малко по-големи от Земята. Астрономи смятат, че много от тези планети могат напълно да са покрити с дълбоки океани.

НАСА твърди също, че океани под повърхността редовно се появяват във вътрешността на спътници и планети. Това ги прави идеални места за развитие на колосални подземни цивилизации.

Подземни селища

Инсайдери са споделяли, че под нашите крака тук на Земята се намират стотици огромни градове от Расата на Древните Строители. Много от тях са разоложени дълбоко под земята и остават абсолютно неизследвани. Когато учените изпращат сонди там, на тъмния фон те виждат голямо количество обелиски, пирамиди и каменни монументи, понякога в голям мащаб. Открити са цели градове, състоящи се от здания, способни да приютят голямо количество хора. Те са толкова много, че при днешното ниво на персонала тези градове дори не могат да започнат да ги изследват. Градовете, разположени по-близо до повърхността на земята, са силно разграбени и повредени, но ако се навлезе по-дълбоко, там има недокоснати градове.

Размерите и мащабът на откритите градове позволява да се предположи, че цивилизацията, която ги е построила, трябва да е имала огромно население. Съдейки по откритите руини, те са обичали да строят пирамиди и обелиски. На ръст те са били три пъти по-високи от обикновените човешки същества. В руините има помещения със седалки, маси и компютърни терминали, разчетени за хора с ръст около 5,5 м. Според инсайдера Брюс, има основания да се предполага, че Расата на Древните Строители е имала външност на животни от семейството на котките. Греъм Хенкок и Робърт Бювал убедено доказваха, че Сфинксът умишлено е построен с форма на лъв за указване на Ерата на Лъва.

Брюс е чувал разговори за това, че са намерени артефакти от Расата на Древните Строители с изображения на човешки лица с черти на лъвове. Други, по-късни култури, изглежда са намерили тези руини и са създали изображения на полу-хора полу-лъвове, такива като Сфинксът, за отдаване на почит към изначалните “богове”. В Храма на Соломон има изображение на полу-лъв полу-човек. Известното Лице на Марс отляво изглежда като човешко, а отдясно като лъвско. Римският култ на митраизма се базира на леонтоцефала или “Бога с глава на лъв”.

Древните египтяни и други забравени култури също са изграждали съоръжения, напомнящи структурите на Расата на Древните Строители, като пирамиди, обелиски, куполи и гигантски монументи. Макар че те загубили способността да произвеждат прозрачен алуминий, те продължавали да строят, като използвали камък.

Междузвездна защитна решетка

Инсайдери от високо ниво твърдят, че расата на Древните Строители била изключително хармонична и позитивна. Те не нападали други цивилизациии и били щастливи да се разширяват и да изследват други светове, без да им влияят. Те знаели за съществуването на зли сили в нашата Галактика, затова създали в нашата Слънчева система свръхмощна система за защита на местните цивилизации. Цели спътници били превърнати в умно съоръжение, способно да открива вражеско нахлуване и да унищожава враговете, ако те отказват да се върнат назад. Тези системи били толкова ефективни, че никакви вражески раси не дръзвали да влизат в Слънчевата система.

Инсайдери твърдят, че Расата на Древните Строители или друга група след тях са правели роботи-андроиди. Огромно количество такива роботи са намерени във вътрешността на спътници в деактивирано нефункциониращо състояние.

Кори Гуд твърди, че артефакти от Расата на Древните Строители от прозрачен алуминий са намерили на планети и спътници из целия локален звезден куп. Те са създавали обща защитна решетка за всички разумни цивилизации, живеещи в локалния куп. Така те са били свободни да извършват мирни изследвания, да се срещат със съседите и са били защитени от всякакви външни завоеватели. По-късно нашата войнствена човешка природа е взела връх и е разрушила решетката.

След достигане на такъв силен разцвет на цивилизацията, Расата на Древните Строители загадъчно изчезва. Групите, които дошли след тях, разрушили всички оставени от тях следи - всякакви писмени, видео и холографски записи.  Но защитните системи продължавали да пазят нашия локален куп стотици милиони години след заминаването на Строителите. Никой отвън не можел да мине през карантината и да се опита да нападне. Всяко вражеско намерение автоматично се откривало и унищожавало от напреднали компютърни системи с изкуствен интелект.

Вероятно на местните извънземни цивилизации се разрешавало да пътешестват от звезда на звезда и да посещават нашата Слънчева система по всяко време. Предполага се, че всички същества, които се развили в нашия локален куп, са изглеждали като нас. Кори Гуд е влизал в контакт с разни раси хора, живеещи във вътрешността на Земята, и най-старите от тях твърдят, че живеят тук от 12-18 милиона години. Те много приличат на хората, живеещи на повърхността, макар че имат по-големи очи.  Те твърдят също, че естествено са се развили на Земята.

Загадките на Луната
Инсайдерът Брюс разказва, че Луната е брилянт в короната на древни технологии в нашата Слънчева система. Сега ние знаем, че цялата вътрешност на нашия спътник е куха и дава приют на голяма вътрешна цивилизация. Нашата космическа програма е използвала свръхмодерно сензорно оборудване и е установила, че вътре в Луната, на дълбочина 32-80 км има обширна област от изкуствени структури. Това не е просто една голяма пещера с гигантски таван; тя се дели на много различни нива, като хотел. Вътре в този изкуствен регион има 10 хиляди различни етажа, запълващи цялата вътрешна част на Луната.

Колегите на Брюс са стигнали до извода, че когато Луната била изградена за пръв път, е можело лесно да бъде придвижвана от една звездна система в друга. Местните портали са достатъчно големи, за да позволят нейното преместване, когато вратите са отворени. Луната има своя система за защита от нападения. Някои инсайдери разглеждат Луната като "ковчег". Подобно на историята с Ноевия ковчег, в нашата Луна може да се поберат огромно количество растения, животни и хора.  Ако някоя планета е в беда, на 10 хиляди нива има достатъчно място за безопасно приютяване на всички и всичко.

Някои нива представляват огромни аквариуми за транспортиране на морски животни. Други места са обширни оранжерии, способни да запазят дървета и други растения, насекоми, рептилии, птици, животни и хора.

Според Брюс Луната е била преместена до Земята след разрушаването на друга планета от Слънчевата система, която се превърнала в астероиден пояс. Има и друга версия: че Луната е била “паркирна” на днешното си място преди 60 милиона години. Според тази теория по онова време в Слънчевата система се е взривила протопланета и именно обломките от тази протопланета са убили динозаврите преди 62 милиона години.

Според друга версия динозаврите са били умишлено изтребени от дружествени извънземни. Агресивните опасни рептилоидни видове се развили в разумни същества и сега живеят във вътрешността на Земята. Те изглеждат като динозаври. Разбира се, трудно е да се разбере как дружествени същества са могли да унищожат определен вид животни на дадена планета. Знаем, че катастрофи се случват циклично. И сега има свидетелства, че за спасяване на живота от такива събития се изолзват “ковчези”. Напреднали дружествени извънземни често играят ролята на “градинари”, те поддържат живот, полезен за космоса, и унищожават живота, който е вреден и разрушителен. В книгата на Матей Библията нарича това “събиране на реколтата”. Позитивните любящи хора се сравняват със зърно, а негативните разрушаващи същности се оприличават на плевели, на които се разрешава да живеят заедно със зърната до събирането на реколтата. После зърната се отделят от плевелите, едно по едно.

Инсайдери казват, че преди 60 милиона години, когато се появила около Земята, Луната напомняла стар счупен автомобил. Тя била много древна и износена. Когато установили спътника до Земята, той вече не можел да пътешества извън Слънчевата система, а можел да извършва само вътрешни “пътешествия”. По-късни разрушения, получени в резултат от войни и катастрофи, напълно повредили системите за движение.

Инсайдерът Томпкинс е виждал секретни материали от научни изследвания и твърди следното:  “Луната е средство за придвижване. Там е пълно със стаи, здания, асансьори, контролни центрове, системи за снабдяване с енергия, военно и търговско оборудване. Това е огромен оперативен център, като морска или военна база. Луната не принадлежи на една конкретна извънземна група. Там работят няколко групи. Луната е много важен военен команден център. “

В библиотеките на Ватикана се съхраняват записи за цялата космическа история. В пустинята Сахара египетски жреци са намерили много древни книги, които накрая попаднали във Ватикана...


Превод: Мая Тодорова

Източник:
http://divinecosmos.e-puzzle.ru/list.php?c=sekreti