Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

31.01.12 г.

Message from Jennetta of the Galactic Federation of Light 1/30/12

Open your hearts. What is it that certain of you want to do at this time? What is it that your heart desires? What is calling you? Whatever it is that calls your name in the winds shall you heed, for it is this calling that is your reason for being here on this planet at this time. For many of you there are a multitude of different worlds you could be living in right now, but you chose to be here at this very time. Why? What is it that is so important for you to be here at this point in time? The only way for you to find out is to go out and seek these answers. Along this journey you may discover many other things as well, and you will have the opportunity to bring all these wonderful discoveries home with you when your mission here is complete. 
We see so many of you searching for these answers, and we are so pleased to see that you are now motivated by what truly matters in your lives. Releasing the distractions of your 3D world is the key to finding the paths you have laid out for yourselves before you entered into the human vessel, and it is this path that will lead you back home.
Take the time along your travels to assist your brothers and sisters on their journey as well, as this is not a race, but a team effort, and there are no prizes for you for finishing first. You may find that the greatest prize comes in the satisfaction in knowing that you helped another soul on their journey. Such is your never ending journey through your many stages of development throughout this universe. You will find that all the things that you work so hard for here on Earth come easy to you once you release yourself from this land of illusion, but what requires effort is assisting others that could benefit from your help. Such has been the careful design of your universe, with the intention of bringing us all together in love and service to each other while we enjoy the splendors of this magnificent creation.
Take the time to look after yourselves at this time as well, as it is important to take care of your body as well as your mind as you approach the many changes in store for you. Ascension, as magnificent as it is, is only one of the life-changing events that your race has to look forward to, and this year of 2012 shall see the unveiling of many of these. We await your house to be put in suitable order, clearing the way for the commencement of some of these events, and there are many men and women working tirelessly behind the scenes to see to it these paths are cleared. Be patient my dears, as you cannot yet see the tremendous efforts of so many of your brethren to bring about these changes at this time.
We, the Galactic Federation of Light, are doing our part as well, and soon our efforts will combine on a greater personal level. This is the plan, and we have every intention of seeing this plan reach fruition. Nothing will stop us, and together we shall see the fruits of our hard labor. There is so much in store for you dear ones, and you shall soon see for yourselves the early stages of these changes as news of these events begin to be shared with you through your so far reluctant media.
Are you going to share the words of truth and justice? Are you going to set out to discriminate truth from disinformation, light from dark? You have all the tools necessary at your disposal and you all know what is required to discriminate between opposing forces. It is time you all began to utilize your powers of discernment, and filter through the large amounts of disinformation and misdirection that has been placed before you. It is time you cleared your path yourself, to advance on your journey without undue interference.
Whatever it is you need to complete these tasks you may ask for, and if it is within our power we will deliver to you what you require. Never feel that you are alone in this endeavor, as we are here to assist you in any way we can. Give us this opportunity to assist you in this way. Allow us to use our experience in these matters to their fullest potential. We have taken part in many similar projects all across this universe, and wish nothing more than to assist humanity break free from their tyrants and ascend into the higher realms where you belong.
Ascension is never an easy task, and that is why you have so much help available to you today. Virtually all civilizations could benefit from outside influence from one time to another, and your planet is no different. You have not received any more or less help than most of the other worlds we have assisted, and although some of the difficulties you must overcome are unique to the obstacles other worlds have faced, on the whole your situation and challenges are quite similar to the majority of the worlds at your current level of development. We not only assist 3rd dimensional worlds, but we also assist civilizations that exist within the higher dimensional vibrations. Our work with you is not nearly complete after you achieve ascension, but in many ways it is just beginning. We assist worlds beyond your next level as well, and each successive dimension offers its unique challenges to us.
One of the things that make your ascension so unique is that not only will many of your population ascend, but your host planet as well, simultaneously. This has never been done before in this universe, and this is why the eyes of this entire universe are upon you. This is why everything you choose to do at this point forward is so crucial to not only your future, but the future of your planet and your universe as well, for the successful outcome of this immensely complex project means that similar projects based on the mold created here will be undertaken in the future. What this means to other worlds that still exist within the limitation and struggle of a lower dimensional world is incalculable. The gift of your experience here is a gift that will be shared throughout this universe, and will be offered to so many worlds that could benefit so greatly from what can be offered them from your work here. Please take the time and make the effort to give these many other worlds the gift that they deserve, just as you are receiving many gifts today that you have earned. This is the plan, and now you see how important a role you are all playing. What happens here affects this entire universe.
On to matters concerning day to day operations, we are currently engaged in warfare with the dark cabal and their underlings. If many of you could see our operations, we feel you would be less motivated to voice your displeasure at the speed at which matters are progressing. On an almost unrelenting basis, our forces of light move forward towards certain victory, capturing and dismantling vast amounts of the dark’s fighting forces. There are seemingly endless supplies of men and women willing to sacrifice themselves for those who plan only to enslave the entire human race, including their own soldiers after their necessity is no longer required. This has only been made possible by the complete lack of information based on fact, rather than fantasy. This is why we say again that one of our main goals is to restore the free flow of information and idea to your world. 
In information there is light, and in disinformation darkness. When we speak of restoring light to your world, this is of what we speak. Your world has been submerged in darkness for so long that there are many of those around you who cannot recognize the light as it shines upon them. The reeducation of these individuals will be a long and difficult task, but it is absolutely necessary for them if they wish to reenter a free society again. We cannot allow them unrestricted access to other worlds where they can wreck havoc and spread destruction like they have done here. The toll taken on you and taken on your mother planet has been great, and many of you will need healing and counseling when your 3D experience is completed. Your Mother Earth also requires healing on many of her different levels, and we are here to assist you and provide to you the tools necessary for this important task. You owe it to your mother, as she has provided for you throughout so many successive incarnations. It is time you repaid her for her generous gifts to all of you.
This is the task we will begin immediately upon our re-introductions to you and we feel it is safe to land our ships en masse on your soil. Many of you will be working personally with us, and many more will be working in a more indirect relationship with us in the days ahead on this, and many other vital projects as well. Until then, apply your hard earned skills to your tasks now at hand, as the successful accomplishment of them are required for us to move ahead with further projects including full disclosure and a mass first contact with your people. You are all loved, and we eagerly await our reunion with you so we can get busy on our work together.
I am Jennetta of the Galactic Federation of Light, and it has been a pleasure to speak with you today. Be well all of you. We will be with you soon.

As channeled through Greg Giles
http://ascensionearth2012.blogspot.com/- English
http://spanishgreggiles.blogspot.com/ - Spanish
http://brazilgreggiles.blogspot.com/ - Brazil
http://bulgariangg.blogspot.com/ - Bulgarian
http://coratiangreggiles.blogspot.com/ - Croatian
http://dutchgreggiles.blogspot.com/ - Dutch    
http://germangreggiles.blogspot.com/ -German
http://greekgreggiles.blogspot.com/ - Greek
http://hebrewgreggiles.blogspot.com/ - Hebrew
http://polishgreggiles.blogspot.com/ - Polish
http://japanesegreggiles.blogspot.com/ - Japanese
http://portugalgg.blogspot.com/- Portugal
http://romaniangreggiles.blogspot.com/ - Romanian
http://russiangreggilles.blogspot.com/ - Russian
http://sloveniangreggiles.blogspot.com/ - Slovenian
http://swedishgreggiles.blogspot.com/ -Swedish
http://chinesegreggiles.blogspot.com/ - Traditional Chinese
http://hungariangreggiles.blogspot.com/ - Hungarian
http://frenchgreggiles.blogspot.com/- French

Wes Annac – The Ascended Masters: Societal Conditioning, the Ego Complex and Difficult Life Lessons


-Channeled through Wes Annac-
Are you beginning now to feel the sweeping energies of 2012, which are to act further upon the drastic shift of your consciousness that has been on a set course since before your incarnation into the bodies you currently inhabit? We feel that many of you are experiencing difficulties and traumas, the proportions of which are so vast that you did not think you would be tested in such incredibly difficult ways.
This is why Earth has been called a Master planet many times, as the lessons which are set for you to learn throughout your venture out of the low vibrations have been especially more difficult than the lessons on many other worlds. You are now in a time of intense acceleration, and waiting just beyond the horizon of the difficulties many of you continue to experience in accordance with your Life plans, are the heavenly feelings that you have been so desperately wishing to feel again as you begin to remember them from your past ascensions.
Throughout these past few years and even decades, many of you have [seemingly] continually met with experiences that you would never conceive the difficulty of; as you stay stationed in one state of consciousness so to speak, you begin to feel comfortable in that one area of consciousness, and you begin to feel that you are exactly where you need to be in terms of the knowledge and Love alike that you are gaining. With such an accelerated ascension timetable, the time in which you grow from one state of consciousness to another, more pure state [again, in accordance with your Life plans] is on a very rushed schedule.
The accelerated ascension of Earth is yet another reason why Her surface is especially difficult to be incarnate on. While you already deal with many ‘little’ struggles throughout your daily Lives, many of you are noticing and have noticed for some time that you are also having vastly more painful experiences, experiences that serve to open up parts of yourselves that have been kept locked away for various reasons, most of which having to do with fear of who is really inside of that body-temple of yours. Many souls who were incarnate in Atlantis are now incarnate on the surface of Earth, having made their journey through the lower vibrations of Earth throughout hundreds and for some, thousands of Lives.
There is a common practice with many on your world; that is, to build up an ego, or should we say alter-ego complex that serves to take one away from the true Star Light that is them. Much of the ego surrounds what society dictates, which is unfortunate because the dictators of society are in many cases the very souls who had convinced the majority of the Atlanteans to make war with Lemuria through lies, fear and trickery of course. The ego complex of many on your world is built in a way that your general society will accept, and this is defined differently throughout the different countries of your world. The most prevalent building-up of false ego takes place, of course, in the United States.
As one grows in age and is fed a steady mental and spiritual diet of everything that society approves of, and nothing that it doesn’t, the ego complex is built around all that will help one find acceptance in your admittedly rejection-fueled world. As the souls of the United States have in many ways been the most conditioned souls [and much of the time, this conditioning is fed by mental and emotional residue left over from the deceit and brainwashing that took place in Atlantis] they are the most likely souls to have a very built-up and continually fed ego complex.
The majority of the souls in parts of the United States who are the most controlled have from birth, had nothing but the conditioning and always-prevalent egotism of others to Live their Lives and philosophies by. Many souls in other countries around the world see the United States and all who Live there as cancerous to the world, ‘stupid’ and so on. We ask you dear souls, do those attitudes have the make of unconditional Love? Does the Golden Rule of Loving another as you Love yourself come into play at all with such opinions? It is very important for many of you who are the most against the United States and the souls who Live there that many see as ‘stupid’ know that indeed, the majority of that country is conditioned to think, feel and act a certain way.
This goes right back to the egotism and prevalent cultural influences that condition one to think, act and behave a certain way. Indeed, there are freedoms in the United States that are not enjoyed in plenty of other countries at present, but these freedoms have been diminishing with legislation, some secret and some rationalized to the point where many get behind it, and the freedoms also come with a price. When growing up in certain parts of the United States, souls are expected by their society to act and think a certain way.
Many souls in the United States have in fact awoken from the illusions and veils placed before their eyes, and especially many souls know and understand that the Bush administration and in fact many of those ‘related’ to such families, are criminals and have kept the world further feeding the most intense and dense of low vibrations, mainly by funding wars and promoting hatred of others because they possess differences in opinion, differences in sexual attraction and even  because they are a different color than the thought to be [by the elites] ‘all-supreme’, ‘white’ people.
A god complex has been built up around the various families who have maintained global control. Having been given access to ancient wisdoms and prophecies, they have assumed it upon themselves to fulfill these prophesies as well as study the lower dimensional energy and phenomenon that can be brought into reality with such energies. Indeed, some of the most prevalent and closely guarded studies are of the black arts, and doing things through their interactions with fourth density-negative that are still thought to be impossible by the majority of souls incarnate on Earth.
Even many souls who are awakening and finding the higher realms for themselves as well as finding us souls who inhabit such higher realms, are going to have trouble digesting and believing some of the things that are and have always been possible. Creation is infinite dear souls, and there is absolutely nothing one can think of or conjure up in one’s mind that does not already exist. Think upon this, dear souls, and do not limit yourselves in any way as to what to expect when major revelations of what truly is possible to do in this reality you find yourselves in burst through to the general public.
The Life lessons you have been fully immersed in have been and for some, may continue to get more intense until the bond to the lower dimensions is broken in many of you. Again, this involves searching deep within oneself, perhaps encountering fears, guilts and shames, and for some even outright horrors from your past, and forgiving, truly forgiving yourselves and all involved in the hardships that in many cases have been quite difficult. Until you are able to do this, dear souls, you will find yourselves met with lessons that will serve to try to awaken those parts of yourselves that have been kept locked away for so long.
Until our next communication, we remind you to call upon your guides to be with you, to help explain to you the lessons you are learning in a manner that you can understand, and to wrap you with our Loving energies of Grace and Care. We Love you all so very much, we always have and we always will.
Thank you to the Ascended Masters.

Послание от Галактическата Федерация на Светлината – 29.1.12г.
Сиам Пали’. Аз съм Пело от Галактическата Федерация на Светлината. Искам да говоря днес вас за възнесението и какво можете да направите да помогнете на братята и сестрите си по пътя към него. Има много неща, които можете да направите да улесните този преход за вашите планетни другари и всичко започва с любов и съчувствие. Това са важни идеали, които да имате в настоящия момент и искам да ви покажа как най-ефективно да си служите с тях сега. Когато някой дойде при вас дали на живо или през Интернет и сподели с вас, че е уплашен по някакъв начин от промените, които стават с него отвътре и навън по света, първото, което можете да направите е  да се опитате да разберете каква е причината за този страх. Дали се страхуват от специфична страна на събитията като присъствието на извънземни или се страхуват да не бъдат разделение от техните близки? В много случай единствения начин да разберете е да попитате и после да слушате. 

Много от вас са се упражнявали усърдно , за да помогнат точно сега и сега е времето да поемете водеща роля в тази работа. Много хора ще идват при вас с въпроси и от вас зависи да дадете отговор на тези въпроси и да разговаряте с хората докато се постигне подходящо емоционално равновесие у тях. Всеки случай разбира се ще е различен по трудност, но ще отнеме само няколко минути от вашето време. Службата, която поемате към вашата раса и вашата планета е неизмерима и вие ще задоволите задълженията към личния си път много добре.


Много от вас са се преродили в човешко тяло, за да приложат своите таланти в момента на издигането на Земята към високите вибрации. Смята се за чест да бъдеш избран да помогнеш по този начин и всеки от вас е показал уникална способност и  умение счетено за необходимо за подхванатата задача. Използвайте всичките си умения мъдро. Време е да излезете от черупката си на слънце. Има такива, които очакват вашата помощ и вие сте повикан на служба сега. Събитията са на косъм да изникнат от равнината на медийното затъмнение и скоро всички очи ще са залепени на новините за нашето присъствие тук и какво означава това за човечеството. Това е времето, когато братята ви масово ще търсят отговори и съвети. Това е времето, когато много ще се поддадат на страха и объркването и тогава талантите и уменията ви, които сте придобили след много обучение ще са критично необходими. Ще се вслушате ли в този призив?


Вие сте избрани от много да бъдете тук днес, защото тези, които са били отговорни за избора са решили, че вие сте достоен кандидат. Време е да покажете, че те са направили мъдър избор. Вие сте тези, които не бива да допуснете страх на никакво равнище да ви попречи да станете познат на другите, които да ви намерят, да се сприятелят с вас и да получат прозрения от вас. Вие всички имате нужните инструменти на разположение, които са ви били дадени специално за тази задача. С тези инструменти имате силата да достигнете неограничен брой ваши братя и сестри. С тях може да се постигне много за кратко време. Търсете тези, които биха могли да имат полза от вашата помощ като разгласите, че адекватно разбирате случващото се около вас. Нека се разбере, че не се страхувате от тези събития. Нека се разбере ясно, че вие сте балансиран и че с нетърпение очаквате тези събития. Това е знака, които ви молим да окачите пред работното си място. Това е вашата визитна картичка, която ще носите с вас в портмонето или чантата си. Направете така, че другите да разберат че вие сте отворени за работа. Време е за вашето официално откриване.


Всички очи са вперени във вас сега. Имате много съмишленици от тази страна на завесата, които вярват във вас и имате много повече рамена, на които да разчитате, отколкото можете да предположите сега. Заедно можем да го направим. Заедно можем да постигнем велики неща в този блестящ момент за човечеството. Сега е времето. Сега е времето, когато да се освободите от привързаността си към предметите в 3Д илюзията и обърканост. Тези развлечения нямат нищо общо с вашата мисия тук и сега. Сега е време за работа, а не за игра. Сега е времето да използвате вашето обучение за добри цели. Сега е времето да дойдете на помощ на вашите братя. Сега е времето да станете сериозни с причината поради, която сте тук.

Ние сме вашето Семейство от Звездите


Чрез Грег Гайлс
As channeled through Greg Giles
Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

 

Превод :Elena


Translations


Послание от Галактическата Федерация на Светлината – 28.1.12г.
Ще пътувате високо в светлината докато преминавате през продължаващия процес на възнесение. Няма ограничение до къде ще ви отведе това пътуване и нашата мисия е да осигурим сигурността ви. Колко е приятно пътуването зависи изцяло от вас, Ние буквално сме ваши придружители, ваши пастири. Вие сте свободни да преживеете тази благословена възможност по начин, по който изберете. Можете да се страхувате всеки следващ ден, вярвайки, че небето ще падне или че зли извънземни ще дойдат да ви завладеят или можете да седнете спокойно и да си отдъхнете и да приемете чудесата, който вселената ще ви предостави. Имате и възможност да бъдете активна част от този процес и ние ви каним сърдечно да помогнете на приятелите си в този момент.

Някой от вас осъзнават какво се случва във вашия свят, но има и много, който знаят съвсем малко за тези събития. Тук идва да се разбере как споделянето е от първостепенно значение и ще позволи плавно преминаване от сегашната триизмерна реалност към новия ви дом във високите честоти. Виждаме много от вас да заемат челни места в тези афери и искаме да благодарим на всеки от вас за вашите огромни усилия в тази насока. Вашата работа постига много и ако имахте възможност да се насладите на нашата перспективна гледна точка дори и за момент, ще разберете колко вашите усилия са успешни. Засега можете да повярвате на нашите думи и да имате едно наум, че вашите общи усилия повдигат планини.

В бъдещето ние виждаме толкова ярка картина за вас, веднъж издигнали се от сегашната триизмерна реалност на борби и разделение. Лекотата, с която ще се справяте с вашите нужди ще бъде изненадваща за вас и ще бъде радикална промяна за много от вас, особено за тези от вас, които не са дошли тук сега от висините в служба на нашата обща мисия. За тези от вас, които са живели с нас преди, вашите спомени от живота ви във високите честоти ще ви залеят отново, когато направите прехода към новата реалност. За другите това преживяване ще е съвсем ново и ние ще сме тук да ви помогнем и да се погрижим вашия преход от физическото към духовното да е лек и приятен възможно най-много. Ще сме повече от щастливи да отговорим на всеки въпрос, който имате, позволявайки ви да преживеете този забележителен момент както е писано да бъде – блажен и радостен празник.

Позволете ни да ви помогнем по този начин. Позволете ни да ви служим – това е нашата задача сега. Вашата задача е да се погрижите за себе си що се отнася до възнесението ви и да асистирате на другите да схванат по-добре и да улесните промените които идват за тях и ние сме тук да ви помагаме. Така е проектирана тази вселена – тук просветлени същества из целия космос се събират да помогнат на други да достигнат техния пълен потенциал. На този етап ние виждаме че потенциала на човечеството е практически неограничен и ние, Галактическата Федерация на Светлината сме тук, за да направим така, че вие сте свободни да се борите за достигане на този потенциал без каквато и да е неправомерна намеса от тъмните сили, които искат да ви държат под контрол.

Това е задачата, с която се занимаваме всеки ден и тези от вас, които са се информирали за тъмните сили, вие най-добре разбирате дълбочината на тяхната организация и огромното разпространение на усъвършенстваните им оръжия. Ние направихме големи крачки демонтирайки техните въоръжени сили и те не представляват заплаха за човечеството повече. Въпрос на време е да сте напълно свободни от тяхната тирания, толкова хитро изградена през много векове. Тяхната някога страховита империя се разпада тухла по тухла и денят, я който техните лидери ще срещнат справедливостта, която заслужават е неизбежен. Те разбират това сега също и точно сега разменят всичко каквото могат с надеждата за снизходителност за престъпленията срещу вас. Справедливост ще бъде раздадена и зависи от вас като колектив каква ще да е адекватната компенсация за техните престъпления. Трябва да имате деликатен баланс, тъй като милостта и прошката са добродетели, които трябва да се зачитат, но от друга страна кармата и реабилитацията са друг важен момент, върху който да помислите. Това ще се реши от вас в идните дни и ние ще уважим всяко ваше решение. Ние също имаме сделки за разчистване с тъмните сили и те също ще бъдат решени в близките дни.

Имате толкова много пред вас, което да очаквате, когато вашия нов свят разцъфне пред вас и ние сме толкова развълнувани за вас. Радвайте се на всеки ден сякаш е последния в 3Д света на физическото, защото дните ви изтичат и времето се забързва. Изживейте най-добрите моменти тук, защото те ще ви послужат добре в многото ви начинания напред. Ние гледаме с нетърпение към идващите дни, когато ще имаме много възможности да споделим нашите истории с вас и нямаме търпение и вие да ни разкажете вашите преживявания и приключения по време на пътуването ви в полето на триизмерния свят.

Ние сме вашето Семейство от Звездите


Чрез Грег Гайлс
As channeled through Greg Giles
Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

 

Превод :Elena


Translations


30.01.12 г.

Message from the Galactic Federation of Light 1/29/12
Siam Pali’. I am Pelo of the Galactic Federation of Light. I would like to speak to you today about ascension and what you can do to help your brothers and sisters along the way. There are many things you can do to help ease this transition for your fellow planetary beings, and it all starts with love and compassion. These ideals are very powerful tools for you to possess at this time, and I would like to show you how you can utilize them most efficiently at this time. When someone comes to you either in person or through your Internet and they share with you that they are frightened in any way about the changes occurring either inside of them or outside of them in their world, the first thing you can do is try to find out just what is the cause of this fear. Are they afraid of a specific area of these events, such as the extraterrestrial presence, or are they fearful that they may become separated from their loved ones? In many cases, the only way to find out is to ask, and then to listen.
Many of you have trained extensively to be of service at this time, and it is now time for you all to take a leading role in these proceedings. Many people will come to you with questions, and it is up to you to take the time to field these questions and converse with these people until a suitable state of emotion is reached. Each case is, of course, unique in its complexity, but should only take a few minutes of your time. The service you are doing for your race and your planet is incalculable, and you will be fulfilling your obligations of your individual assignments very well.
Many of you have incarnated into a human physical vessel to be able to apply your talents in this planet’s time of ascension into the higher realms. It is considered an honor to be selected to assist in this way, and each of you has demonstrated a unique talent and skill deemed necessary for the task at hand. Use whatever skills you have wisely. It is time to come out of your shell and into the sun. There are those now awaiting your services, and you are being called to duty at this time. Events are moments away from breaking through the surface of the media blackout, and soon all eyes will be glued to news reports about our presence here and what this means for humanity. It is at this time that your brethren en masse will seek answers and guidance. It is at this time that so many will succumb to fear and confusion, and it is at this time that your talents and skills you have acquired throughout much training will be critically needed. Will you heed the call?
You were chosen out of many to be here today because it was decided by those in charge of the selection process that you were a worthy candidate. It is time to show them that they made a wise choice. It is you that mustn't allow fear on any level to stop you from making yourselves known for others to find, befriend, and gain insights from. You all have the tools at your disposal that you have been given especially for this assignment. With these tools you have the power to reach an unlimited amount of your brothers and sisters. With these tools so much can be accomplished in such a short period of time. Seek out those who could benefit from your assistance by making it known that you possess adequate understanding of the events unfolding around you. Make it known that you do not fear these events. Make it clear that you are coming from a state of balance, and that you are looking forward to these events. This is the sign you are asked to hang outside your place of business. This is your calling card you will carry with you in your wallet or purse. Make it known to all that you are open for business. It is the time for your grand opening. 
All eyes are upon you at this time. You have many on this side of the veil that believe in you, and you have much more assistance from us than you may realize at this time. Together we can do it. Together we can achieve great things in this, humanity's shining moment. It is the time for this. It is now time for you to release all your attachment to objects of 3D illusion and distraction. These pastimes have nothing to do with your assignments here at this time. Now is the time for work and not play. Now is the time to put all your training to good use. Now is the time to come to the aid of your fellow man. Now is the time to get serious about your reason for being here.
We are the Galactic Federation of Light.

As channeled through Greg Giles

29.01.12 г.

Enigma - The Dream Of The Dolphin

El condor pasa - PERU

Аз ви указвам ясно пътя и посоката на вашето движение Владика Мория, 2 януари 2012 год.


 
АЗ СЪМ Ел Мория!
Аз дойдох да съобщя за приключването на зимния цикъл диктовки, който давахме чрез нашия посланик.
Цикълът е кратък, но от това той не става по-малко важен. Сега може да ви се стори, че не чухте нищо кардинално и забележително по време на този цикъл от нашите послания. Все пак не бързайте с изводите. Много скоро онези скрити ключове и нови енергии, който успяхме да прокараме във вашия свят с помощта на нашите послания, ще напомнят за себе си. И това ще се случи неизбежно и независимо от вашето външно съзнание.
Чудото, за което говорихме, изисква подготовка. И ние посяхме във вашето съзнание онези зърна Божествена Мъдрост, които неизбежно ще покълнат. И това ще бъде подобно на чудо.
Не всички посети от нас семена ще могат да покарат, тъй като не всички души са готови да покарат в тях семената на Божествената Мъдрост. Обаче трябва да отбележа, че не са чак толкова малко онези, които подготвиха себе си, своята душа, за времето, докато давахме диктовките чрез нашия посланик. Достатъчно количество от вас, които редовно четат и препрочитат нашите послания в продължение на тези седем години, достигнаха необходимото и достатъчно ниво на съзнание, за да преминат на качествено ново ниво на развитие.
Ние предвиждахме предварително, че не всичко ще бъде успешно. Очаквахме повече. Но дори това, което е в наличие сега, е достатъчно.
И ние с удовлетворение констатираме важния факт, че онези скрити засега процеси на развитие на съзнанието на най-добрите представители на човечеството, протичат във вярната посока и с устойчиви темпове!
С голяма сигурност и яснота трябва да ви кажа, че настъпи епохата, когато само онези индивиди, които успяха да възприемат нашето Учение, ще могат успешно да продължат еволюцията си на планетата Земя. И колкото и да сте малко, ние се надяваме, че кълновете няма да закъснеят.
Сега е трудно да си представите, че всичко може да се промени. Обаче точно така ще стане и това ще е подобно на чудо.
По-смело устремявайте съзнанието си към новото и необичайното! Отхвърляйте всичко старо и отживяло! Когато успеете да направите това смело и решително, моментално във вашия свят ще навлезе новото и най-новото.
Природата не търпи празно място. Веднага щом вземете решение да се освободите от някое ваше отрицателно качество или навик, на смяна на това несъвършенство вие ще можете да привлечете Божествено съвършено качество. Така, разделяйки се със старото, вие прокарвате пътя на новото във вашия свят. Устремявайки се към възвишеното, вие заменяте с него старото и отживялото.
По-смело! Именно сега вашият устрем ще бъде приветстван и решително подкрепян от Небесата! Защото времето дойде! Дойде времето за велики промени! Дойде времето за обръщане на цикъла. И на вълната на космическата енергия вие много скоро ще се издигнете до Божественото ниво на съзнание, необходимо на човечеството на този етап.
Тогава, когато вашето съзнание е способно да се извиси до Божественото ниво, всички необходими промени във всички сфери на обществения живот ще се случват като че ли от само себе си.
Средното ниво на съзнание определя (състоянието на) всички сфери на обществения живот. Само общество, в което преобладават страхът и неприязънта, омразата и анти-любовта, е способно да произвежда оръжия и да чертае граници.
Общество, в което преобладават любовта и хармонията отваря границите и Божествената Свобода има възможност да се прояви там, където довчера е царял хаос и страх.
По-смело! По-лошо, отколкото е сега, вече е невъзможно да стане. Небожествените проявления много скоро ще бъдат принудени да напуснат вашия физически свят.
И сега, когато се чудите накъде да вървите и към какво да се устремите, аз ви указвам ясно пътя и посоката на вашето движение.
Само завесата във вашето съзнание не ви позволява да разберете моите слова и да усвоите най-простите понятия на Божествения свят.
По-смело се разделяйте с фалшивата празничност и блясъка на изкуствените светлини. Излезте на простора на вселената!
Откривайте далечните светове, покорявайте в себе си ослепителните белоснежни върхове на Божественото съзнание!
Има с какво да се заемете! Сега имате много работа! Започвайте да я изпълнявате! Всичко, което ви е необходимо, вече е дадено. Всички ръководни указания са дадени, всички подводни камъни и скрити течения са указани.
Захващайте се за работа! Напред!
АЗ СЪМ Ел Мория!
http://www.sirius1-bg.net/sirius/buletini/2012/tm/br2_0112.html

Послание в началото на годината Гаутама Буда, 1 януари 2012 год.

 
АЗ СЪМ Гаутама Буда. Аз дойдох при вас в този ден.
Радвам се, че имам възможност да дам своето послание в началото на годината.
И не защото тази година е особена, а защото стана традиция да давам послания в началото на годината.
Както можете да усетите, сега енергиите в обкръжаващата ви реалност се промениха. И новите енергии са готови да донесат обновлението във вашия свят. И аз, като Господ на Света, съм длъжен да ви уведомя, че вие навлизате в отговорен етап от еволюционното си развитие. Настъпи моментът, когато от всеки ваш избор, ще зависи доколко безопасно ще се развива и ще напредва човечеството по стъпалата на еволюционното развитие. И в този смисъл настъпващата година се явява много значителна и откриваща ново пространство. Пространството на бъдещето.
В този момент аз обхващам с поглед финия план на планетата Земя. Не всички области на планетата проявяват готовност за предстоящите промени. Обаче със удовлетворение отбелязвам, че съзнанието на твърде много хора започна да се променя към по-добро: към грижа за околната среда, към по-голям стремеж за благото на всички живи същества.
Разбирането за глобалните промени, които стават на планетата, започва да прониква в съзнанието на най-добрите представители на човечеството и чрез тях да завладява умовете на авангарда на обществото.
Идва време, когато фокусирането върху своите тесни лични интереси влиза в противоречие с повелята на времето. Настъпва времето, когато само колективното съзнание, съзнанието съсредоточено върху грижата за ближните, за Общото Благо на планетата и всяко живо същество на планетата ще има перспектива за своето развитие.
И в бъдеще този поврат в съзнанието на човечеството неминуемо ще заеме водещо положение. Именно съзнанието, съсредоточено върху грижата за ближния, в помощ на всичко живо, което съществува на планетата, ще има възможност да продължи еволюцията.
Следователно настъпил е отговорен етап от вашата еволюцията, като еволюция на същества, населяващи планетата Земя и отговорни за планетата Земя.
Всяка вашa следваща крачка, всеки ваш следващ избор, който ще предпочетете да направите, или ще ви придвижва по пътя на еволюцията, или ще ви изпрати в задния двор на историята. И този избор ще правите сами. Всеки самостоятелно.
Да, ние идваме, предупреждаваме, даваме Учение, но вие по вашата свободна воля имате възможност да се вслушате или да не се вслушвате в нашите съвети. Да следвате нашите препоръки или да се ръководите от вашите моменти желания и стремежи.
Всичко е много просто, възлюбени. Когато разширявате полезрението си, когато издигате съзнанието си до определено ниво, тогава пред вас се отваря възможност да получите Божествено виждане за перспективите за развитие на човечеството.
Когато се криете в тъмните ъгли на своето съзнание и не искате да излезете на светлина от удобните коптори и обичайните прашни и задушни места, където сте се сврели от страх пред настъпващите промени, тогава вашият кръгозор се стеснява и освен преобладаващото чувство на страх, вие не сте способни да изпитвате никакви други чувства.
Цялата работа, възлюбени, е в избора, който правите в своето съзнание. Можете да посветите живота си на Служение на еволюциите на планетата Земя, и пред вас ще се открият хоризонтите на Божественото съзнание. Или можете да посветите живота си да служите на своето его и да удовлетворявате неговите ненаситни желания. И в този случай за вас целият свят се смалява и се свежда до вашия миниатюрен свят, който сте създали за себе си.
В бъдещия свят няма място за съзнание, съсредоточено върху себе си и върху прищевките на своето его. Само тези съзнания, които са способни да обхванат със своето внимание Божествените хоризонти, само за тях се открива Път в еволюцията. Точно такова е положението в света сега.
Някога възлюбеният Иисус говореше за времето на отделяне на зърното от плевелите. И сега аз ви повтарям, че настъпи този момент, когато всеки от вас ще бъде длъжен да направи своя избор - дали да следва пътя на еволюцията или да остане да вегетира в задния двор на историята.
Всеки от вас ще е принуден да направи този избор, защото времето дойде и защото новото пространство е отворено само за онези, които направят избор в полза на еволюционния Път на развитие.
Всичко е много просто. И изборът е много лесен. Вие избирате Бог или избирате своето смъртно съзнание, своето его.
На каквото отдадете предпочитание, с това и ще си останете в крайна сметка.
Ако искате да останете с вашата нереална смъртна част, ако се отъждествявате с вашето тяло и сте привързани към него, то вие ще си останете привързани към смъртното си тяло и ще пожънете смърт.
Ако можете с човешкото си съзнание да се извисите до Божественото ниво, вие ще получите като награда безсмъртие и вечен живот.
Със своя избор вие сами определяте по-нататъшния си път.
Аз мога само да ви указвам посоката на движение. Но аз не мога да вървя вместо вас.
Така, целта на моето идване днес беше още веднъж да напомня на човечеството за настъпващите срокове.
И също така бих желал да ви придам увереност в това, че всяко ваше движение, дори движението на вашата мисълта в полза на еволюционния път, ще срещне небивала подкрепа от Небесата.
Ние осъзнаваме цялата трудност при преодоляването на илюзията, която сега се намира в най-големия си разцвет. Ето защо всеки ваш устрем към Висшите светове ще бъде усилен многократно и подкрепян от всички Възнесени Същества.
Затова няма от какво да се страхувате. Грижливи ръце ще ви подхванат на най-трудните участъци от пътя. Само помислете за нас, Владиците на Мъдростта, само помолете за нашата помощ и помощта ще дойде!
АЗ СЪМ Гаутама Буда.
 
 
 

Мистичният момент АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, 31 декември 2011 год.АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ. И аз идвам вътре от теб.
Сега, когато е към края си един годишен цикъл, и настъпва друг, е най-подходящото време да се помисли за вечното.
Настъпва мистичният  момент на смяната  на годината и смяната  на епохите.
Това не означава, че епохата се сменя точно сега. Това означава, че е настъпил моментът от вечността, когато става смяна на епохите.
И в този момент както никога, трябва да се обърне поглед към вечното, непреходното, мистичното, тайното.
Твърде малко са сега хората, които чувстват Висшите светове. Предчувствието за вечността е дар, който човек получава не за едно въплъщение. И колкото повече от хората, намиращи се във въплъщение, притежават този дар – да чувстват Висшите светове, толкова по-хармонично ще протичат всички събития във физическия свят.
Защото именно вътрешната връзка, мистичната връзка, която се отваря вътре във вашето същество, дава възможност да се прокарват Божествените изменения във вашия свят.
Не правителствата, не страните, не отделните личности вършат великите промени в света. Всички велики промени в света винаги са ставали чрез проникване на висшите енергии в него. И тогава, когато енергиите на Висшите светове са способни да проникнат във физическия свят, всичко започва да се променя много бързо, буквално пред очите ви.
И сега ние стоим на прага на това време, на тази епоха, когато ще стане съединяване на световете вътре във все по-голямо и по-голямо количество от човешките индивиди, намиращи се във въплъщение.
Задача, цел и смисъл на живота на много животопотоци, е именно да удържат и да поддържат в своето съзнание връзката с Висшите светове, връзката между световете.
Всички промени, Божествените промени в света, се извършват тогава, когато достатъчно количество човешки индивиди са  способни  в  съзнанието си да се издигнат  към Висшите светове.
По такъв начин, аз настоявам на това, всеки от вас да намери време, за да проведе своя собствен мистичен опит, мистичен експеримент.
Вие трябва да намерите време и да се замислите за вечното и преходното. Да се замислите за вечните ценности и кратковременните увлечения. Да почувствате разликата между тях и да разберете в каква посока искате да вървите.
В днешно време считат за странен и неприспособен  към живота всеки човек с мистичен опит. Обаче няма да бъде винаги така. Все повече и повече човешки индивиди, пазещи в съзнанието си спомена за Висшите светове, ще идват във въплъщение. И много скоро тези индивиди ще заемат господстващо положение в света. Защото времето дойде. Времето дойде и пространството се променя. Световете се сближиха и са готови за взаимно проникване.
Тогава, когато илюзията в последни конвулсии се опитва да удържи своите позиции, няма да бъде излишно да ви напомня за вашия Божествен произход. И за онази вътрешна същност, която присъства във вас и не ви позволява да продължите сладкия сън в илюзията.
Време е да се събудите за Висшата реалност. Срокът настъпи.
Вие се бавите и не искате да се разделите със сладките сънища в илюзията. Обаче Божествената реалност превъзхожда по своята сила и красота всички най-добри проявления на вашия физически свят.
Затова устремявайте се към вашата истинска природа, към Божествената си природа. Търсете в себе си тези тихи мистични знаци. И когато влезете в съзвучие с Висшата реалност, промените във физическия свят ще се случват от само себе си.
Много ли хора, които мислят за Висшата реалност и са в  съзвучие с Висшата реалност, виждате около себе си?
Аз мисля, че не са много. Малко такива хора се намират във въплъщение. И това е причината за всяка несправедливост, която съществува във вашия свят, за всички нехармонични проявления в природата и за размириците в човешкото общество.
Преориентация на вашето съзнание и ориентация  към вечните ценности – това е етапът от човешката еволюция, на прага на който се намира цялото човечество сега.
Вие трябва да осъзнаете тази проста истина, пред която сте изправени. Просто трябва да допуснете в съзнанието си съществуването на Висшата реалност.
И това ще бъде онази необходима и достатъчна крачка, чрез която ще бъдете способни да преобразувате всичко около вас.
Възнесените Същества са готови да ви окажат помощ. Но за да бъде оказана помощта, е необходимо вие да повярвате в тази реалност, в която съществуват Възнесените Същества. Вярата във Висшата реалност, устремеността към Висшите светове е това , което ще направи човечеството способно да се измъкне от сладкия сън в илюзията.
Настъпи времето за събуждане.
Изгрява слънцето на вечната реалност.
Аз ви зова в тази непреходна реалност. Сега.
 
АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ.