Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) hathors (30) Wes Annac (29) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Tom Kenyon (16) Ashtar (15) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) кениън hathors (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Земя (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Тор (2) Човечество (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

29.01.12 г.

Във времето, в което живеете, всички възможности са открити Санат Кумара, 27 декември 2011 год.


 
АЗ СЪМ Санат Кумара.
Аз дойдох в този ден както винаги в края на годишния цикъл, за да дам необходимото разбиране за Пътя, който предстои. Да ви помогна да стъпите твърдо на вашия Път и да доведа до външното ви съзнание онези моменти, които са необходими за по-нататъшното ви придвижване.
И така, днес ние ще продължим разговора за Пътя на Посвещенията. За това, доколко този Път на Посвещенията, във времето, в което живеете, се различава от Пътя на Посвещенията, който беше известен на човечеството в предишните времена.
Вие знаете, че в отминалите времена само съвсем малък процент от въплътеното човечество имаше представа за Пътя на Посвещенията и имаше достъп до знанията, които са необходими по този Път.
Сега времето се измени. Сега човечеството стои на прага на нов етап от своето развитие. И за този етап е характерна преди всичко голямата откритост, голямата свобода. И ние идваме, и открито и свободно ви даваме тези знания, които до съвсем неотдавна бяха скрити от човечеството под покривалото на тайната.
Настъпи времето, когато практически всички знания са открити за свободен достъп по рафтовете на книжарниците и в Интернет.
Обаче особеността на настъпващата епоха е свързана с това, че както на хората се откриват истинските знания, точно така се откриват и тези знания, и тази информация, които не са истински, а са плод на умствени съждения и размишления на плътския ум.
Божествената мъдрост и измислиците на плътския ум лежат едни до други на рафтовете на книжарниците, а след това се преместват на рафтовете във вашия дом.
Доколко това е безопасно за развитието на вашите души и доколко то е оправдано от еволюционна гледна точка?
Хайде да разгледаме един пример.
Родителите опазват малките деца от всяка неправилна стъпка, от всяка грозяща ги опасност. Вземат от тях кибрита, острите и режещите предмети, за да не си причинят вреда. И ето настъпва момента, когато децата порастват и започват да опознават заобикалящия ги свят. На родителите им е все по-трудно да контролират своите чада, защото те излизат на улицата, отиват на училище или са в Интернет. Това, което те виждат там, с което се сблъскват, се изплъзва от вниманието на родителите.
Сега настъпи момента, когато човечеството излиза от детското състояние на съзнанието и навлиза в света на възрастните.
Обаче не всичко в този свят съответства на Божествените образци. И много неща са напълно противоположни на нещата от Божествения свят.
Как да се направи различаване и как да стане разпознаването?
Мъдрите родители не бързат да запознават своите деца с чудесата на съвременните технологии и достиженията на съвременната цивилизация. Мъдрите родители се стремят най-напред да дадат на децата си представа за нравствения закон и за вътрешните ориентири. Мъдрите родители бързат да дадат на своите деца мъдростта на сърцето. Тогава, когато човек има в себе си верните ориентири, те, като звука на камертон, ще го водят в живота. И това, което не е съзвучно със звука на камертона в неговото сърце, ще премине покрай външното му съзнание и няма да остави следа в душата му.
Будда преминава през живота тихо, незабелязан от никой, и никаква мръсотия от живота не полепва по златната одежда на неговата аура.
Така и ние се стремим да ви дадем правилните ориентири, които ще ви водят в живота, ще ви указват направлението и ще ви пазят. Тогава, когато във вас има усещане за реалността, за Божествеността, всичко, което е по-малко от Божественото съвършенство, ще преминава покрай вашето съзнание, без да оставя в него следи. И вие ще се устремите към вашата Победа, към вашата Свобода от оковите на материята.
А онези човешки индивиди, които нямат в себе си този камертон, настроен на чувството за Божественост, са принудени да преминават своите житейски уроци, така че да получат онова различаване и разбиране, които се изискват за по-нататъшната еволюция. И животът ви предоставя богат и разнообразен материал за вашето развитие.
Ставайки все по-фина, илюзията и различните ѝ проявления ви заставят да усъвършенствате способността си за различаване и да намирате заслуги по този път на различаването.
Има и такива хора, които не искат да се обременяват с никакво натоварване, които виждат в обкръжаващия ги свят само източник за удовлетворяване на своите желания и потребности.
Какво пък, и на тази категория хора се предоставя възможност да удовлетворят всички свои желания и всичките си стремежи. Така, че някога, уморени от гонитбата за дребни неща и удоволствия, да се спрат и да вдигнат поглед към непреходната реалност.
Има определено количество време, за което всеки човешки индивид да може да стигне до тази граница, зад която започва реалния свят на Бога. На всеки се дава шанс.
И във времето, в което живеете, всички възможности са открити.
Става ускорение на всички процеси. В това число и на процеса на вашия избор.
И тогава, когато упорствате и продължавате да бродите из илюзията и да избирате играчка след играчка, във времето, когато вече трябва да се занимавате с нещата, с които се занимават възрастните, ще ви бъдат посочвани грешките и пропуските ви. Отначало меко, след това все по-нагледно и настойчиво.
На всеки се дава шанс.
На всеки се указва Пътя.
И ако не бяхте толкова въвлечени във вашите илюзорни процеси и можехте да наблюдавате живота си от малко по-възвишена гледна точка, вие бихте могли да разберете и да усетите колко грижливо се пазят вашите души.
Обаче има закон за свободната воля, който действа непоколебимо в тази вселена и на вашата планета. Нито един Възнесен Владика не може да ви помогне, ако вие сами, по своя свободна воля, избирате тленния свят въплъщение след въплъщение десетки и стотици хиляди години.
За тези индивиди срокът за техните експерименти в земната реалност рано или късно ще завърши. И като повтарящи класа, те ще бъдат принудени да продължат своето обучение, но вече в друга реалност. На тях повторно ще им бъдат предоставени милиони и милиарди години за еволюция.
За онези пък, които се вслушват в нашите указания, за вас дните на пребиваване в илюзорния свят ще бъдат съкратени. За вас се откриват невиждани възможности за духовно израстване и придвижване по пътя на еволюцията, на който учат Възнесените Владици, Владиците на Мъдростта.
Ние винаги сме редом с вас на всички най-хлъзгави участъци от Пътя. Стига само да поискате и ще можете да встъпите в пряко и непосредствено общуване с нас.
На вас ви е нужно само умение да преминете от обкръжаващата ви илюзия в Божествената реалност. И за това не се иска нищо друго освен вашите усилия. Точно така, както спортистите тренират физическите си мускули, за да побеждават в състезанията, на вас ви е нужно да тренирате мускулите на душата си, така че да постигнете Вашата победа на Пътя на Посвещенията.
Вашият устрем и ежедневните ви духовни практики, подкрепени от нашата помощ, ви издигат необратимо на следващото еволюционно стъпало.
Аз се радвах днес да ви протегна своята ръка за помощ и още един път да задам вярното направление на вашия устрем.
АЗ СЪМ Санат Кумара. Ом.
 
Редактор на изданието Татяна Мартиненко
Мир, Светлина и Любов!
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар