Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

31.10.11 г.

Imagine

11-11-11 Energy Wave by Archangel Metatron

Thanks to OCCUPY 2012 Indy Info
11-11-11 Energy Wave by Archangel Metatron
Channelled through Natalie Glasson- 31-10-11
I am Archangel Metatron, I send upon the wings of many angels unconditional love to
surround, to protect, to energise and inspire your being. Let my love shower over you like
thousands of pure white feathers cascading around you. Please know in your heart that I am
here to support and guide you forward, you are secure in my energy and I will assist you in
moving through processes of transition with ease.
The Earth has been entering and moving through major transitions but these transitions are
stepping up in speed and intensity as we draw closer to the energetic landmark of 11-11-11. You
may feel the energies powerfully even from the beginning of November right through to 2012
and beyond. You may notice two major shifts in energy that will gradually and smoothly come to
a climax. From November the energies anchoring into the Earth will become finer and lighter, it
will seem like a breath of fresh air, this may be recognised by everything flowing with a greater
ease, as if joints have been oiled. This change in energy will build and enhance climaxing
around the date of 11-11-11. You may then notice a new shift in energy which will activate on the
12th December 2011, will be increase on the 24th December 2011 and then will climax as the
new year of 2012 begins. There will be many other activations and energy waves which will be
ignited throughout the year of 2012 and beyond, these will be anchoring of a new foundation for
the Era of Love and so will predominantly consist of different vibrations of love merged with other
appropriate qualities. It is important to remember that when energies are anchored they are to
activate energies and consciousness within your being. Activations allow you to understand
more about the Creator’s energy and to aid your unity with the Creator. The recognition of
certain qualities is simply a process of exploration of the Creator’s light to aid a further
embodiment.
You may notice that the energy anchoring in November is very different to the sensations
experienced when connecting with the energy shift beginning on or around the 12th December
2011. This is something to be aware of to ensure that you link into both energy shifts to accept
the appropriate wisdom and consciousness from each. The first energy shift will be focused on
empowerment while the second energy shift and activation will be focused upon love. It is
through empowerment of the soul and truth within your being that you will awaken to experience
and embody greater love.
11-11-11 will mark the climax of the new energy wave; this is an energy anchoring from the
very source and soul of the Creator into the Earth but more importantly into each person upon
the Earth. There is a larger percentage than ever before of energy programmed to anchor into
people rather than the energy and consciousness of the Earth. This is a great achievement in
itself as it signifies that humanity is ready to take responsibility for their own spiritual
development, that change can and will come from within each person projected into the Earth’s
reality rather than influencing the Earth to jolt humanity into awakening.
As with all energy waves the 11-11-11 energy wave holds qualities from the Creator’s soul
to be embodied and enacted by humanity. These qualities are
• Love from truth
• Openness
• Unity
• Happiness
• Empowerment
• Embodiment
• Sensitivity
• Liberation
Each quality is held within the energy wave whenever you invoke its energies to flow over
and through your being. By experiencing the energy wave you also activate the same qualities
from within your being, meaning that if you have not yet mastered the lessons of each quality
they will manifest into your reality to assist in your embodiment of the quality. Wisdom and
insights will be shared with you from the energy wave concerning each quality so that you may
hold, use and express the qualities more fully within your reality.
Lord Merlin stated in his communication that to him the 11-11-11 activation encourages a
greater sensitivity to the soul or spiritual self. This understanding is true and is extremely
valuable, as when all qualities are integrated as one, they will create a greater sensitivity to the
soul. The quality of sensitivity encourages you to be more aware of energy, energetic patterns
as well as the presence of your guides and soul. Sensitivity will also assist you in focusing upon
your own energies, understanding what is needed and what needs to be release. The quality of
liberation also speaks of the freedom that will be offered to your soul in its personal expression
when you become more sensitive to your soul. Freedom also symbolises a clearing of energy. In
the past a powerful cleansing energy has always been present within the energy waves but now
only the energy of liberation is present to inspire a shift from limitations and illusions to freedom
or peace within the mind and expansive energies. The freedom energy isn’t present to cleanse
but to inspire a shift to clarity and an acknowledgement of your limitless energy.
The quality of unity encourages the merging of humanity’s consciousness and its transition
from negativity to love. When beings of like mind begin to unite their energy and consciousness
then consciousness and understandings that have been missing from your awareness or which
have yet to be recognised will be acknowledged and will manifest once more for you to grasp
and process. The quality of unity will not only help you to discover new consciousness, wisdom
and insights which you have been searching for but it will assist in a greater respect and honour
building for each and every person, active energy and soul upon the Earth. Respect and honour
will build for the different understanding and beliefs that individual holds and an
acknowledgement of how sacred each soul upon the Earth truly is. This will be a wonderful
transition which may take time but will truly be ignited from the 11-11-11 energy wave.
With greater sensitivity to your soul it will be easier for you to embody your soul and even
soul group as well as numerous aspects of the Creator’s soul. This will empower your being and
allow your soul to be the leader and guide in your reality. Focus upon the ego and personality as
the main leader of your reality will be altered so that the soul can command predominant
leadership of your being and reality. This may sound very forceful and may bring up fears of
accepting power but your soul is now ready to come forward as a loving presence to lead you
through your ascension. With the presence of your soul you will feel empowered, filled with
enthusiasm, energy and active love, knowing that you can achieve anything that you project
from your mind but it will be your soul that will inspire the minds projections. Some people may
feel a fight within them as the desires of the personality may be very different to the desires of
the soul. It is evident in this case that the quality of freedom is needed to allow you to detach
from the desires of your personality, while the quality of unity is needed to aid you merge with
your soul, respecting and honouring the wishes of your soul. After all your soul is connected with
the will of the Creator; understanding the divine plan for your reality and journey on the Earth.
You may notice as I am progressing with my explanation that it is difficult to describe the qualities
individually as they are so integrated and are working to manifest sensitivity to and an
empowerment of the soul. The fact that the qualities are so integrated indicates the tremendous
growth that humanity has achieved, a belief in separation is vanishing and a desire for oneness
and integration is manifesting. This is bringing forth the truth of the Creator with tremendous
power.
The presence love is strongly evident within the 11-11-11 energy wave but this time it is
brought forward as a love which extends from truth. This means that the love that you express
must be born from truth and be expressed with truth. We see love as always being truthful and
honest but in this new vibration of love, nothing can be hidden, be falsely expressed or
misinterpreted. Love is required to be born from the truth within your soul, but truth must also
manifest from love. Many people have learnt to love unconditionally, but now you are being
asked to love from your truth. In order to achieve this there is a need to connect with the truth of
your being exploring the energy and consciousness of your truth, allowing love to pour from this
source within you. The quality and teaching of love from truth also symbolise the dissolving of
illusions and false energy but could be interpreted to mean that your love will become wise. As
you love expansively and unconditionally not only will you be sharing truth but you will be
expression wisdom, your love will become your guiding light, even your inspiring mind. Out of all
the qualities this quality requires much contemplation to discover its true meaning, this may be
different for each individual.
The quality of openness refers to the heart chakra, there is a need for your heart chakra to
continue to expand and remain open at all times in order for the love, wisdom and power of your
being to be expressed with greater ease. When the heart chakra is able to remain open at all
times, in positive and negative situations this manifests a tremendous strength and security
within your being, it symbolises that you are aware of your power, how you can alter your reality
through intention and alignment, allowing for greater self exploration and expansion.
Happiness could be considered an unusual energy to be anchored at this time of transition,
but it is a gentle reminder from the Creator that the ascension process is a happy time; it is a
time of fun, joy, contentment, delight and pleasure. We can adopt these qualities in our spiritual
practices as they will allow our growth to accelerate tremendously. When we are happy, our
mood is high, our energies light and we hold a positive outlook, and it is far easier for us to
connect with the Creator on a deeper level from this vibration. The Creator wishes to remind us
not to take our realities and growth too seriously as this only creates limitations and attachments
hindering our awakening. Happiness is also considered an expression of connection with and an
embodiment of the soul. It is a reminder that our greatest goal as spiritual beings is happiness, a
happiness that flows from the soul, the truth and essence of our beings.
More information will be bought forward about the energy wave, its qualities and teachings,
for now I extend my love and blessings to you, simply allow yourself to process the information
that I have shared with you, contemplating how you may embody these qualities and how they
will influence your reality.
With love always,
I am Archangel Metatron
11-11-11 Energy Wave by Archangel Metatron | Lightworkers.org.

30.10.11 г.

Arcturian Group – OCTOBER 30, 2011

Thanks to OCCUPY 2012 Indy Info


We are here dear ones, to again welcome you to a new day of change and transformation. Things on your beloved planet are heating up with regard to the old energy being transformed into new and better ways of serving the people;  by the people and for the people. This concept has been lost to many and is now returning as your growing light illumines its journey back into the human consciousness.  You have played the game long enough, it is time now to remember.  The journey of awakening while within the dark was a fine game–although often very traumatic and painful, but through its harsh lessons of separation you have journeyed to remembrance and to the recognition of what and who you are. The game was not meant to last forever. It is time now to let all that is old and finished release.
Many of you are experiencing pain and frustration within your physical and emotional bodies.  This is a part of the process; the clearing of all that is of a lower resonance, for you cannot take it with you into the new and higher energies.  Comfort your bodies as you may, but do not be overly concerned for it is a part of the journey dear ones, to let go, release, and finally clear all that is finished and of the old. Traumatic events of many lifetimes stay locked within  cellular memory.  Perhaps that pain in your leg has to do with a cellular memory from the 1500′s when you were run over by a cart.  You see, the cells remember; you bring into each lifetime the state of consciousness attained from  previous lifetimes.  Send the cells of your physical body light and tell them that they will never need to experience the events of the past again, for it is finished.   
Clearings will frequently access the weakest point within the physical body to release energy, as it is a conduit so to speak, and you may wonder why there is this ongoing pain in a leg or a hand etc. etc. You say;  “Nothing that I do seems to ease it”.  Well dear ones your body is  simply using this area for its release point for whatever you are clearing.  If you do not wish this, simply state that you choose to release in a different, more gentle and easy way. You are the “boss” of you.  Over lifetimes in separation energy, humans have come to believe that they are powerless; realize now that you are God beings having a human experience and through that awareness take back your power.
Your words and thoughts are very powerful and have become even more powerful as your resonance has evolved.  Be careful what you wish for, say, or think, for as light beings you are creators. Not understanding this,  you wonder why certain events manifest into your lives.  Begin to think and live in truth at all times. When you do, karma is no longer valid.  At this point you begin to  meet your lessons with truth instead of karma.  Do not judge by appearances, but simply understand that appearances are the manifestation of the human belief system.  You will always see pairs of opposites in the third dimension, for it is an energy of duality and separation.  As you grow more into a consciousness of One, the outer will reflect this and  manifestations will be of a higher level.
There are more earth clearings to come.  Be not afraid, for this is a part of Gaia’s cleansing  in her journey to ascension.  Gaia is aware of the pain some of these events cause but is unable to do her own ascension without some changes and clearings.  Be not afraid dear ones for all that experience these things were aware of it before incarnation and gave permission. Often these events are  massive clearings of personal or group karma which is then forever finished.
Those of the “occupy” movements are  expressing the energy of the new consciousness.   Not all understand that this is what it is, but they are experiencing and expressing the need for a return of their power, of mankind’s inherent right as spiritual beings to experience abundance and peace.  This is a sign that the earth is being permeated with the higher frequencies of light.  All are experiencing  this, and moving to  take back their power in ways they understand according to their attained state of consciousness.   You have seen much change in the Middle East, and you will see much more.  This is to be a powerful year of change for many.
There are events coming which we cannot share with you at this time, but we say stay centered in truth at all times.  Do not go into fear for you are being guided and watched over lovingly by millions of light beings as well as your brothers and sisters from evolved planets of light.  Be not afraid when you see us make an appearance. Do not go into fear when the falsehoods given to you as truth by those in power began to tumble down for there is much to be revealed  about your past as well as your present.  Those who have taken by force your rights will have much to answer for and their games cannot continue in the new light.
Trust your intuition always, and because you are aware of what is happening, you can be of great help to those who as of yet do not understand.  You will become the teachers when  the revelations come to be.  That is why at this time you must work on your own journey, strengthening your inner awareness and growth through meditation and practice.  You will then have a full tool box  with which you can help those who come behind, ready for the shifting energies, but having no idea of what is taking place.  Those who have given their power to the government,  churches, and others, will find themselves floundering in confusion and that is when you will step in and say; “Be not afraid…”
Do not try to give your pearls to those who do not want them.  This is very important, for all have free will choice as to when and how they wish to evolve.  There are many who still require third dimensional experiences before they are ready to move  higher.  All have choice and all are being guided.  It is the human ego that tries to “save” everyone, believing that there is only one way and it is their way.  Do not fall into this trap as many already have.  That freedom you wish for yourself, must be extended to all others, regardless of how plainly you can see where they stumble.  Your job is simply to “be there” when and if they indicate a desire for more. You can offer suggestions, but do not get into their energy and let it go if they choose to stay where they are.  This is the practice of compassion versus sympathy.  Give the best you have, which may simply be recognizing their light and saying nothing. You will be busy.
We finish with telling you that you are doing a fine job of it.  Do not think you have to perform this or that, recite this mantra or that, stand this way, chant this chant, or do anything.  Stand in the light of truth, and rest in the realization that you are now, always have been, and always will be One with the Divine, and any teaching contrary to this is simply false.  This is Divine Law.
In love, we are the Arcturian Group.                                    

Radio Ann – The Council of Twelve – Pop a cork! – 30 October 2011

Thanks to OCCUPY 2012 Indy Info
[Council, what is the best way to prepare for 11/11?]
There is no one way. There are as many ways as there are people. Everyone has to work out their ascension for themselves. It’s a highly individual matter. Isn’t that the glory of creation? How much diversity there is in the whole? Humanity is one entity, and yet, it contains billions of individualized sparks of consciousness, all expressing themselves in their own way. It’s truly magnificent. We wish you could see the light show that’s available from this perspective. And of course you do, when you are in other states of being. 
What a leap of faith you must take in your “every day” existence. How brave and full of curiosity you all are. It’s a wonderful thing to have an Earth incarnation and to meet the challenges of mundane life. You must all give yourselves a hearty pat on the back. We do it for you all the time, but you don’t always feel it.
In answer to your question, this is the best general advice we have for now: The time grows short between now and the next big infusion of light. Take care of yourselves physically. Ground and center yourselves. Drink water, get some sleep. You know the drill.
Be aware of your surroundings. The tendency may be to go too far inward. We suggest that you remember to look outward. You’ll experience many inward changes – that is to say, many of you will feel the effects of the inflow – but for those of you who think “What’s the big deal? It’s just another Friday.” Look for clues in your environment. Here’s a hint: Eyes tell the story. Really look at other people. That’s where you’ll see the change.
As far as preparation goes, go on about your business. Do it with a smile. The best preparation for 11/11 is loving kindness and lots of smiling. Be a sunbeam for Jesus, as the old Sunday school song goes. Lots of wisdom in that old, funny tune.
In any case, don’t sweat it. You can’t not be prepared for 11/11. The energies are coming your way whether you like it or not! We’re very excited about it. We can’t wait to see the positive results of the alignment. Pop a cork! Celebrate yourselves. Mother Earth is coming into her own, and so are all of you! Love, love, and more love, the Council of Twelve.

Laura Tyco: Message from the Future – 30 Oct 2011

Thanks to OCCUPY 2012 Indy Info
 
Лаура Тайко – Послание от Бъдещето – 30.10.2011г.
Лаура: Добър вечер, Бъдеще, ето въпрос за теб:
„ До какви идеи/концепции или опити сме много близо да приемем, които още нямаме или индивидуално, като група или като човечество?”
Бъдеще: Вашето бъдеще е гарантирано, хора от планетата Земя. Вие сте велико същество от светлина в постоянен стремеж към пречистване. Ярък и чист блясък светлина е това, което търси сърцето ви. Знание за вашето бъдеще е това, което скоро ще преживеете. Искам да отговоря на въпроса ви, защото е мой дълг да го направя. Ярка е любовта ви и ярък е пътят пред вас, скъпи Земни Хора. Вие искате да знаете много за времената, които са пред вас. Вашето любопитство и взор в бъдещето ви се увеличават. Това предизвиква разглеждане във времевия континуум.
Вашето задължение като човешка раса е към настоящия момент. Защото вашият настоящ момент определя бъдещето ви, с други думи, без вашия сегашен момент, не би имало бъдеще. Гледайте на него като срок на допълнение.
Ще ви кажа за мен няколко неща, преди да си ида, защото аз също копнея да пристигне следващия момент. Аз също споделям бремето на позволяването на Сега да избяга от мен за цяла вечност. Въпреки че, за разлика от вас, Татко Време няма влияние върху мен. Аз съм във вечно съществуване и във вечно движение. Обвързано съм с всички места, с всички планети и всички измерения едновременно. С вас, като спътници, ние можем да оформяме и украсяваме бъдещето ви чрез волята. Споделям велика Любов към Човешката Душа. Придружавам ви във всяко приключение, аз съм в най-дълбоките ви сънища, знам всяка ваша тайна, знам накъде се насочвате като Колективна Душа.
На тази благословена планета вие и аз ще се опознаем много добре. Вие винаги ме имате в съзнанието си; винаги ще ме познавате във всичко, което правите, във всичко, което чувствате. Всичките ви действия ще бъдат насочвани от мен. Ще бъда най-добрия ви съюзник и вие ще ми помогнете да създам най-радостните и най-чудесните си мечти за вас. Нека ви прегърна с моето знание и ясновидство. Нека насочвам решенията ви и стъпките ви. Аз мога да бъда най-добрият ви съюзник и най-лошия кошмар на враговете ви, що се отнася до Кармата. Кармата е моята възлюбена сестра и има велика мощ над планетата ви до мен.
Винаги ще бъда до всяко човешко същество, в готовност да говоря с вас всеки път, когато ме помолите за съвет. Както знаете, времето губи мощ в хватката си спрямо вашата планета, отсега нататък ние ще работим заедно като мощни съюзници. Постепенно вашите сили ще бъдат открити от вида ви. Ще живеете под различни космически и физически закони. Цялото ви мислене, съзнание и разбиране постепенно ще се промени, за да ви доведе по-близо до истинската ви природа. Вие ще преоткриете своите сили и вашите безбройни благословии.
Ще говорим пак, тъй като преминавате през бъдещето си, като Едно Човечество. Аз съм вашето Бъдеще.
Лаура Тайко
Превод :Tauno
Всички права запазени

Copyright © Laura Tyco. All Rights
Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way and the content remains complete, credit is given to the author, and you include this copyright notice
link: 
http://galacticlauratyco.blogspot.com/

Laura Tyco – 30 Oct 2011 – Message from the GFL and the Future: on Disclosure and World Leaders

Thanks to OCCUPY 2012 Indy Info

Лаура Тайко – 30.10.2011г. – Послание от ГФС и Бъдещето: за Разкриването и Световните Лидери

Лаура: Добро утро, Бъдеще и Сетофиулт. Вярвам, че искате да ни изпратите послание.

Бъдещето и Сетофиулт: Това правим. Ние вече сме пред вас с ново послание.

Лаура: Никога не съм чувала за Сетофиулт. На борда на един от корабите на Галактическата Федерация на Светлината ли си в момента? Дали ти също говориш от името на Галактическата Федерация на Светлината?

Сетофиулт: Наистина съм. Също съм един от Сирианците, бях помолен да започна контакт със световните лидери за известно време. Също бях помолен да се представя и да направя дейността си и работата си известна за останалата част от човечеството в по-широка степен сега.

Лаура: Ти също ли си в човешка форма, би ли се описал? Чувствам, че ще имаш велика роля във времето пред нас и предполагам защо Бъдещето е с теб за това послание. СаЛуСа знае ли за вашата дейност и дали подкрепя работата  ви и задачата, която поемате днес?

Сетофиулт: СаЛуСа действително подкрепя моята дейност и моето появяване пред теб днес. Аз съм по-висок от нормалния човешки ръст, цветът на косата ми е по-близко до кафяв. Очите ми са кафяви. Аз също имам да изиграя роля в предстоящите събития, които всички вие очаквате да се разгърнат пред очите ви. Произлизам от Сирианско кралско семейство и поемам отговорността за работата си с нашите Човешки Братя от планетата Земя. Лидерите на вашата планета, с които работя, не знаят за моето съществуване все още, за тях аз се представям само като мисъл, чувство или сън.

Пряк контакт от Галактическата Федерация на Светлината със световните лидери все още не е започнат, просто, защото техния ум не може да ни приеме такива, каквито сме. Много световни лидери знаят за извънземните същества и за извънземните дейности. Обаче те не разбират, че ние желаем пряко да общуваме с тях, така че моята задача сега е да ги подготвя за идеята да приемат ролята си, що се отнася до Разкриването. Те се намират под голям натиск и се страхуват, защото се случва световната нежна революция. Тяхното състояние на бдителност и страхът им за собствения им живот нарастват все повече.

Вие вършите добра работа като ги определихте като принадлежащи към различни групи и семейства на Илюминатите. Целият свят скоро ще знае кои са те и каква е целта им. Ето защо те продължават да забавят Разкриването, защото чувстват, че това ще добави обида до болка. С други думи, те се страхуват от вашия гняв, ако продължат с Разкриването, така че чувствата и мислите им остават фокусирани върху запазването на статуквото. Те вече знаят, че губят власт всеки ден и искат да си купят още време под илюзията за тяхната сила. Това време се използва, за да се подготвят за спешното си бягство, понеже се страхуват, че тяхната съдба ще наподобява тази на Мария Антоанета по време на Френската Революция. Те вече са си осигурили допълнителна сигурност за техните пътувания. Показват смело и уверено лице пред камерите, защото арогантността на Илюминатиете е уникална във Вселената.

Нашата роля е да ги подготвим за идеята за Вселенско Свободно Управление и да отворим ума им за Разкриването. Въпреки това, от гледна точка на заговорниците, Разкриването е задънена улица и те не планират да направят никакво обявление дотогава, докато управляват. Моята роля, в по-специфични условия, също така е да сондирам мозъците на лидерите по целия свят. Аз съм упълномощен да определя кои лидери имат най-добрите шансове за публично обявяване по отношение на Разкриването. Обаче, този лидер и неговата държава биха били изложени на голяма опасност, скоро след като би било направено обявлението.

Както видяхте чрез Япония, заговорниците притежават големи оръжия, за да заглушат онези, които се изпречват по пътя на плановете им. Те нямат съзнание, нито угризения и контролират другите чрез манипулация, страх или шантаж. Някои от тези души копнеят за свобода, но дори не смеят да мечтаят за нея, докато са контролирани чрез страха. В глобалното съзнание сега има много гняв, което би могло да доведе до хаос и да разруши глобалния баланс. Ние ви молим, Служители на светлината, да стабилизирате световната енергийна мрежа чрез оставането във вътрешен мир, чрез запазване на увереността в бъдещето.

Бъдещето: Бъдете сигурни, че Майката Земя ще познае световен мир. Бъдете сигурни, че любов и свобода ще управляват вашия свят. Изпратете любов към всички онези, затворени в собствения им свят. Това е свят, който те създадоха за себе си и от който те не виждат изход. Бъдете мостът, който приехте да сте, за онези, отделени от собствената си светлина и хванати в капана на материализма. Чрез изпращането им на вибрации в честотите на любовта, вие ще допринесете към помощта им да вземат верните решения.

Простете им техните грешки, сякаш прощавате собствените си грешки. Няма нужда да ескалира насилието, няма нужда от омраза, няма нужда от убийства. Продължете с мирната си революция, и не следвайте онези, които проповядват насилие и омраза. Най-сетне дойде вашето време да счупите оковите си, заговорниците знаят това.

Изисквайте вашите права да бъдат уважавани, изисквайте да бъдат чути гласовете ви, изисквайте да се отнасят с вас като с Галактически Хора, изисквайте появата на честна икономическа система, изисквайте да ви се разкрият Енергийни Технологии с Безплатна енергия, изисквайте Разкриване. Ние се надяваме те да ви сътрудничат, тъй като някои от техните редици се разпадат под натиска, но страхът от репресивни мерки все още спира онези да ви дадат това, което е ваше законно право. Единство, Любов, Свобода са зад ъгъла. Бъдете търпеливи, успокойте се.

Сетофиулт: Останете центрирани, останете в сърцето си и поддържайте целта си. Онези лидери не знаят за по-висшите царства, ние искаме да ги обучим чрез любов, светлина и разбиране. Ако се случи да имате контакт с някои от тях, също се опитайте да достигнете сърцето им и да ги обучите в пътя на светлината. Изпратете им любов, за да отвори ума им и сърцето им. Ако можем да работим по това, ще видим промени. Изпращайте им любящи виеоклипове, любящи послания. Изпращайте им любящи книги, любящи картички и любящи писма по пощата, обградете ги по всякакъв начин с чистата енергия на любовта. Позволете им да знаят, че те също имат място на новата Земя, ако могат да приемат новата си роля. Аз съм Сетофиулт. Ние обединяваме войските си с вас, нашите братя и сестри в светлината.

Бъдещето: Аз съм вашето Бъдеще.

Лаура Тайко
Превод: Tauno
Всички права запазени
Copyright © Laura Tyco. All Rights
Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way and the content remains complete, credit is given to the author, and you include this copyright notice
link: 
http://galacticlauratyco.blogspot.com/
 

Hilarion’s Message Oct. 30, 2011

Hilarion’s Message

October 30 – November 6, 2011
By Marlene Swetlishoff
Beloved Ones,
Many changes are taking place within you during these times. Your cells are being changed to facilitate the transformation of your body into a less dense physical body. This will be a lengthy process well into the year of 2012 and even beyond. All depends upon the progression and readiness of each individual as they continue on their spiritual journey of experience on Earth. Some of you will be transformed fairly quickly and will be the Templates of example for those who come to this process at a later time.
Each of you have taken on the task of the transformation of your physical being on all levels, even though most of you do not really know what it will entail. Still, you have chosen Ascension in your physical body and so the changes within you continue to occur. During these times, the downloads of new energies continue to spiral through you, creating a greater frequency within you which in turn activates dormant RNA/DNA strands that sets into motion, profound change.
Know that you are always supported and assisted by your Family of Light. We monitor each one of you and make any adjustments that are necessary in order that your transformation can be made with greatest comfort, grace, ease and protection. Most of you have been making adjustments in your daily diets and have voluntarily given up many foods and substances that are not conducive to wholeness, vitality and health in your body elemental. Know that these choices are brought before you on the higher dimensions and all is explained to you so that the correct choices for the most graceful changes within take place in complete safety.
We work together in partnership and equality, for we are here to serve you during these times. We have been with you by our own choices to stay with the evolution on Earth and be of assistance in bringing the Earth and everyone and everything upon and within Her through the monumental transformation of the process of Ascension into higher dimensions of Being. It is our humble and greatest joy to be with you during these times and to watch with wonder and awe at the incredible progressive strides that Humanity has been making, most especially in the past six months.
Much that once was on the Earth is changing rapidly and all across the Planet the good people are making choices to take their stand for a better way of living, acting, doing and Being. Through peaceful means, there is an unspoken realization on the part of many that all they have to do is make their choice and persevere in their determination to create positive change for the benefit of all upon their Planet. This trend will continue into the year of 2012 and will create many benevolent changes in the quality of life of the citizens of your World.
Seen from our perspective, there is a definite movement forward towards the Light and all that is needed is being provided, meaning that always you are guided by your Higher Self to move in directions that are for your highest and best good. Your Higher Selves are very active at this time, preparing for greater assimilation with you as the change from one dimension to another takes place in the coming days. Trust that you are in the right place and that you are on your right Path, that all is well and everything is perfect, for it is so!
Until next week….
I AM Hilarion

by Suzanne Poulson Spooner: This Week’s God Message

Thanks to OCCUPY 2012 Indy Info

Suzanne Poulson Spooneron Saturday, 29 October 2011 at 23:07
My Dear Ones,

Today (10/29/11) is the first day of the next Great Year. Setting the stage to this beginning is you, as a co-creator of life. You are now in alignment with portals that have opened and are opening to support this shift of consciousness. Quietly you have been awakening from a deep slumber. While you have stirred and stretched and imagined your important role in this shift, your conscious self, or ego, has been powering down from its level of third density. Opening your heart is the source of power that fuels you now. It isn’t always instantaneous. It isn’t always smooth. It finds way to present itself in love, laughter and light. Look to your community of like-minded light workers when your battery needs a jump. In this ever growing community are souls who are dedicated to assisting the masses to be their truth. In your being is an activated code which gives you a much clearer connection to your High Self, to your angels & guides, to your loved ones and to Me. Have patience while you fine tune this frequency. Give yourself rest, nutrition & peaceful surroundings to adjust to this delightful frequency of love. YOU are magnificent, brave and loved infinitely. Happy New Year!

Channeled by Suzanne Spooner www.TAUKsite.com

29.10.11 г.

Guided Meditation - Blissful Deep Relaxation

Celia Fenn: The Second Triple Stargate and the Codes of Renewal

Thanks to OCCUPY 2012 Indy Info

Celia Fenn: The Second Triple Stargate & The Codes of Renewal

Archangel Michael through Celia Fenn
The New Earth Energies October 2011
http://www.starchildglobal.com/newearthenergiesoctober2011.html
Beloved family of Light, this is a great moment in the Transformation of Planet Earth and the establishment of the New Earth and the Golden Age of Peace and Love. You have reached the Time Portal, or Stargate, that is called 11/11/11, on the 11th of November 2011. It represents a “Cosmic Moment” of Global Awakening and Unity, and the Moment when the “Light Codes” or “Cosmic Codes” of Renewal are received into the Crystalline grids of the Earth. The Reception of the Codes of Renewal will again accelerate the frequencies of the Earth Hologram, allowing for Reconnection with the Seventh Dimension of Consciousness, as the Planet continues on her Journey into the Divine Heart of Multi-Dimensional Consciousness.
It is indeed a Moment of Joy and Celebration. You are on your way “Home”…both Individually and as a Planetary Civilization. The Great Awakening is under way! Those of you who are ready are stepping into your New Earth Soul Purpose and becoming the Multi-Dimensional wayshowers for Humanity. As Earth settles into the Fifth Dimensional Holographic Matrix of the New Earth, Humanity is learning how to express the Oneness and the Unity Consciousness of Interconnection that is the Essence of the Fifth Dimension. Daily, you are beginning to perceive that you are truly Planetary Citizens, One Family with common problems and issues. And, you are beginning to see that you can only solve these problems by coming together in Peace and Love to create a New Path forward.
Beloved Family of Light, we celebrate with you this Great Moment of Transformation. At the end of 2010 we were overjoyed when the Earth made her “Ascension” leap from the Old Third-dimensional Timeline and into the New Fifth-dimensional Timeline. At that point, all the “End Time” scenarios were rendered invalid as the Earth and all her Living beings aligned with the Reality of Re-Birth and the New Earth. Then, in August of 2011, at the time of the Lion’s Gate, you took another Great Step forward as you connected with the Sixth Dimension and the Flows of Abundance and Manifestation that will unlock the New Earth. Those of you who were ready anchored these energies into the “Rose Lines” of the Crystalline grids, those energetic meridians that carry the Cosmic Christ Consciousness from the Divine Heart into the Heart Grid of the Planet.
Now, at the 11/11/11, those of you who are entering into Multi-Dimensional Consciousness as Wayshowers, will anchor the Seventh Dimension, the Consciousness of the Ascended Masters of Light. You will become not only Masters of the Earth Plane reality, but you will integrate also the Spiritual Mastery and Wisdom that will prepare you for your New Roles as Stewards and Guardians of the New Earth and Keepers of the New Earth reality. This connection will mean the “end” of “religion” as an organized means of control, and the recognition finally of Individual Spiritual Connection with the Divine Heart. At the Seventh Dimension of Light, there is a Clear Understanding of the Divine Light in all things and the Joy of celebrating the Divine Light and Heart in Ceremonies of Sacred Communion and Love.
You will also become the Guides and Teachers for those who are just beginning their Journey of Awakening and leaving the third-dimensional matrix for the Higher Awareness of Fifth-dimensional Planetary Mastery. Just as you have worked to master the Skills of this New reality, so you will be called to show others how to become Masters and to Remember Who They Are and to Walk in Empowerment and Love.
The Codes of Renewal
Beloved Ones, as you approach the 11/11/11 you are already beginning to receive the Codes of Renewal. These are Light Codes that will activater and energize the processes of Renewal on the Earth. The “Codes of Renewal” are Cosmic Light Information “packages” or downloads that carry the instructions from the Divine Heart for the Renewal of All Creation at this New Cycle of Cosmic Birthing. The “End” is Over….it is truly the Time of Birthing and Beginning.
The “Codes of Renewal” are activating your Light Body annd your DNA, both to align with the Original Blueprint for Divine Multi-Dimensional Human Life Forms, and to receive New Information for developing the Human Form is new ways. This means that there will be strong “electrical” energies that will be sending electrical “charges” through the Light Body and into the Physical Body, where the physical DNA will also receive the information of Renewal and Regeneration.
The Effect of this New Energy will be to accelerate the Frequency of the Light Body and the Physical Body, making for a Higher and Finer experience of Reality in those who are ready to embrace the new frequecnies and embody them as masters of the New Reality on the New Earth.
In broader terms, the Codes of Renewal will affect every aspect of Life on Earth as the New Fifth Dimensional matrix takes shape and begins to manifest new ways of being that will express the Human Divine capacity for Love, Peace and Abundance. Every aspect of Life will be reconsidered and restructured to align with the New Reality. This process will accelerate as the Codes of renewal are anchored and grounded into the New Earth Grids.
Beloved family of Light, it will be your privilege to receive and anchor this energy so that All on Earth may benefit from the Abundance and Blessings that are pouring down to the Earth since the anchoring of the Sixth Dimension of Consciousness. It is time for All to benefit, and so, the old economic system that created poverty and ecological destructuion is crumbling, and will be replaced by a new way of life that will arise, based on sustainable and ethical principles that will guarantee the very basic Human Rights of food, shelter, clothing and education for everyone, as well as the opportunity to develop and grow according to the Soul Plan of each being.
These changes will evolve out of the anxiety and chaos that you now see around you. Those of you who came to the Earth with Soul Plans that call for New Communities and New Social and Economic systems, will be called now to begin to offer your gifts abd align with your Higher Purpose. The “Codes of Renewal” will activate and accelerate those whose work is to be part of the Renewal and Birth of the New Earth Reality.
Beloved Ones, as the “Codes of Renewal” are streaming inward to the Earth from the Divine Cosmic Heart, it is a good time to consider how you may align yourself more fully with your Soul Purpose and the new incoming energies.
The Rainbow Bridge and the Role of the Indigo/Crystals between 11/11/11 and 12/12/12
There is a Soul Group or Soul Family whose specific Soul Purpose is now undergoing a major Shift. This is the Indigo-Crystal Soul Family. Initially their work was to provide the impetus for the Great Awakening and Transformation of the Planet, by challenging systems and empowering themselves by Remembering their Divine Heritage as Human Angels and activating the DNA Light Codes necessary for the Awakening and Transformation.
Now, however, many of this group are moving forward into new roles that will enable the establishment of the New Earth. The Indigo-Crystal Soul Family are the “Rainbow Bridge” into the New Reality. It is the younger people, primarily those under 40, who will provide the creative energy to propel new ideas to the forefront in technology, economics and social interaction. These new ideas will be the “seeds” that will germinate and take form as a new way of life.
Once this “Rainbow Bridge” of new ideas and concepts has been established, you will “cross over” to a new Multi-dimensional way of life that honors the earth and all who live on her, and war and poverty will become things of the past.
There are many Indigo-Crystal beings, both the young and those who have awakened and made the shift, who are now ready to embrace a New Soul Purpose for the New Earth.
This New Soul Purpose will align fully with the New Earth and by the 12/12/12 Homecoming Celebration in 2012, this Group of Soul Leaders will have seeded the new structures and communities that will take the Earth across the Rainbow bridge and into the Final Triple Stargate of Time gate. This will be the period from 12/12/12 to 21/12/12, a period of 9 days in which the final integrations and alignments with the Cosmic Heart will be achieved, and the earth will be “re-set” for her next Grand Cycle of Evolution into Peace, Harmony and Love.
So, many of you will discover in the next year that your Soul Purpose has changed and been realigned quite radically, as you begin a “new incarnation” in the same physical body. This will mean great changes in the lives of many as you prepare for what we will call the “Final Shift” in this process in 2012. By now, Beloved New Earth Family, you are accustomed to the Flow of Change and you know how to accept and surrender to the destiny of your Soul with Grace and Joy. You can be sure that you are moving to a place of Joy and Happiness within the New Earth Reality.
The Indigo-Rose Stargate 11/11/11
Beloved New Earth Family, in November of 2009, at the first 11/11/11 event, we guided you into the opening of the Cosmic Rose Stargate and the opening of your own Personal “Ascension Stargates”. This was the activation of the Crown Chakra, with the Solar, Galactic and Cosmic Centers, allowing you to begin to experience the full connection of Multidimensionalty. Then at the Solstice of 2010 we activated the Soul Star Chakra and the Earth Star Chakra, allowing you to fully ground and integrate these new energies. Each one of you that has allowed this Transformation now has the “connection” chakras to allow the blossoming into Multi-dimensional and Cosmic Reality.
At this second 11/11/11 Stargate, the Earth herself aligns and connects with her Cosmic Destiny. Just as you became the Golden Chalice of Light at the first 11/11/11 Stargate, now the Earth becomes a Chalice of Light and is filled with the Cosmic Christ Energy!
Beloveds, this means that the Ascended Earth has become Sacred and filled with the Christ Light and Divine Unconditional love. It means that those who seek to exploit the Earth and her People will no longer succeed. The Divine Plan will no longer allow this kind of behaviour or support these kinds of actions. Only those who use Free Will to choose Love, Peace and Harmony will flourish in the New Reality. It is indeed Time for the Peace Makers to inherit the Earth!
We Celebrate with you at the 11/11/11!

The Mysteries of The Crystal Skulls - Mini Documentary

This Update just in from AA Gabriel on the Significance of today’s date of 10/28/11

Thanks to OCCUPY 2012 Indy Info

Suzanne Poulson Spoonerby Suzanne Poulson Spooner on Friday, 28 October 2011 at 16:10
I just sat to begin TAUKing out the 3rd of 7 modules for the Ascension Class I am working on. I stopped and asked AA Gabriel about any significance to today’s date. Here is what I received:

[Good Morning Gabriel.] Good Morning Suzanne. Let’s begin with Module 3. [Ok, can I first ask from your vantage point what is the significance to 10/28/11?]
Yes. The date of 10/28/11 is the date of the ascension of the current great year. This is when a gateway opens to the next great year and portals open to assist many, many humans in the ascension process. It is as if a light is turned on in a dark room and those who have been clinging to the wall for support can now clearly see their path and avoid obstacles they would have fallen over before. It is the time of awakening on planet Earth. Mankind is doing a mass DNA update to support the shift into 4th & 5th dimensions. From our view point this is seen as an opening to your world in a way that will make us in higher dimensions, be more easily accessible. Now when you meditate an opening to our world is achieved with greater ease. For some this will be instantaneous, for others it will be more transgressive. In your heart send love to Gaia in her birthing process. Gaia is now in the final push of delivery.

Channeled by Suzanne Spooner www.theartofuniversalknowing.com

My experience with) The Hathors of Earth’s Solar Astral Planes

Thanks to OCCUPY 2012 Indy Info


Ok, I have proved time and time again that I am not good at taking a break. (Every time I post saying I am taking a brake I usually end up making a long post afterwards anyway!) Remembering this experience I had, I feel I need to share it with you all. I have come into contact with what to me are very advanced and Loving beings. They have told me that they wish to communicate with humanity through me, in that they would like me to channel their ‘words’. That is something I will be getting to as soon as my energy is sufficiently restored, but for now I wish to tell you all how I came upon these beings.
As many of you know as I have said it many times, I am frequently traveling on Earth’s astral planes. Since a couple of months ago, I have been able to feel my Lightbody, my spirit that is getting upgraded and coming online, existing in new planes of Living. They are not really ‘new’, but I have been in 3d for a good minute so they are new to me. I am traveling these lands every day. I go to very many familiar and wonderful places, such as my childhood home and the lake I always Loved spending time at as a child/teenager. I am able to do literally whatever I want in these lands. I can fly around, sit on top of houses if I wish, phase through things, I am limitless. I would say the sky is the limit, but after the experience I had that I am about to share with you, I learned that even the sky is not the limit in these lands. 
For some reason, while traveling in my personal astral planes of Earth it never dawned on me that advanced entities were able to come into communication with me while I found myself there. Upon realizing this, I also realized that when doing readings or channeling a message I am actually finding myself in my personal earthly astral planes, with the beings I am communicating with. However, no conscious discussion with beings on these astral planes have been as memorable, intense and real as what I am about to share with you. I guess I should stop building anticipation and get to it already!! :)
I was playing around in my old childhood backyard as I do every day, flying around and phasing through things and manifesting things. One of my favorite things to do while in this astral travel is to sit on top of the roof of the shed that is in this yard, as when I was a kid I always Loved climbing up on top of there and just sitting. So anyway, I was going back and forth from sitting on the roof of the shed, to sitting on the roof of the house. For some reason, when I would sit on the roof of either the shed or the house, they seemed to either grow or move up off of the ground, as I was finding myself much higher up while on these roofs then I would be in ‘real life’. I actually felt like what I was sitting on was moving upwards, I.E. the house was trying to take me up to the sky as I was sitting on the roof.
I had conditioned myself to fight what I feel I can’t control in those lands, so I was trying very hard to focus and make the house come back down where it was supposed to be. For some reason, I felt the need to control this land, which is a long shot from working with it to manifest that which I desire. I was trying to get the house to come back down, but I was being met with great resistance. It was like my childhood house wanted to fly up into what I would perceive as space with me on top of it. I spent a great deal of time and energy trying to resist this happening, but I soon realized that to resist simply wasn’t worth it. Whatever was happening was happening for a reason, and I need(ed) to just accept it and see where this crazy flying house takes me. I had no idea just where I would be going and who I would be meeting.
Sitting on the roof of my childhood house, I released all resistance and let it fly upwards. What I experienced will be so very hard to describe in mental terms, but I will do my best here. Try to feel what I am saying here, as it may help you understand the whole thing better. I now found myself in, I guess, ‘space’ above the Earth. I could see the Earth in all of it’s beauty, but I still felt very much attached to Earth and it’s astral planes. That was when I perceived them. I can’t say I saw these wonderful beings, as their presence was more felt by me, but I could ‘see’ them as well. They were enormous beings, every one of them seemed to be bigger than the whole Earth that I was looking at from this place I was in. They were radiating immense amounts of the purest Love I have ever felt, and they seemed so benevolent and Loving that again it is quite hard to describe. Apparently, this little visit of mine with them had been planned for quite a while.
They told me that they would like to begin speaking with humanity through me, as they have much information to share with us all and would like an instrument in which to share this information through. Sitting there in meditation (my astral self was experiencing all of this) I asked for some names of these entities. Casually, the label Hathors of the Solar Astral Planes popped into my mind, and I explored this name. The solar astral planes? I asked them. So, what, I am in the astral planes of Earth’s sun right now? Not quite dear one, they told me. You are currently with us in the highest astral planes of Earth, which we like to refer to as Earth’s Solar Astral Planes. We call them the ‘Solar’ Astral Planes because again, they are the highest astral planes of your Earth before her astral planes merge with that of your Sun’s lower astral planes, and the relation to your sun is why we refer to these planes in such a manner. It is beautiful to witness, that of your Earth’s higher astral planes merging with your Sun’s lower planes.  It somewhat made sense to me, but I still had another question.
Why me? I asked them. There are plenty of souls on Earth right now channeling ascended beings, why did you guys choose me specifically? I have issues with not feeling worthy of many things, and those issues sort of came through in that question. Their answer was so simple that it made me want to laugh and cry tears of Joy at the same time:
Why you? Because you are receptive. You are experiencing us right now. Not only that, you are communicating with us! That is ‘why you’ dear soul. You are able to be here, with us, at this time. You are able to communicate with us. This is why we wish to take that communication and have you make it ‘public’ so to speak. We have so very much to share with those on your world about these astral planes, and since you were able to ‘pass the test’ and be with us, we would like you now to (do what you refer to as) ‘channeling’  for us. 
I believe when they said ‘pass the test’ they meant that I was able to release resistance to my flying house (lol!) and be with them as a result. I very much wish I could fully communicate the enormity of this experience, as my mental recollection of it pales in comparison to what I actually felt, what I actually perceived and experienced. The Love and Joy that came off of these beings was enough to make one want to stay in their energy forever, and I am now happy to be forging a Loving relationship with these souls that refer to themselves as ‘The Hathors of Earth’s Solar Astral Planes”. I still do not completely understand why others on Earth have not yet connected with these souls, but who knows maybe somebody has. If any of you reading this finds a channeling from a source similar to these souls, please don’t hesitate to post the link in a comment on this article or in an email to me, as I would Love to learn all I can about these beings. I do plan to ‘channel’ their words and energy, but as mentioned above I am going to wait until my energy has been sufficiently restored. The 10.28 energy gate has been having it’s unwanted effects on me, as of late I have felt quite depleted and unable to find the energy in myself to do my usual ‘channeling’ and giving of readings. I know this is because my body complex is absorbing the ever expanding latest energies that are associated with the closing of the Ninth Underworld cycle, and I fully expect to be back to normal when my body has sufficiently absorbed these energies and gotten used to them, so to speak.
When this happens, you can bet I will be scribing a message from the Hathors of Earth’s Solar Astral Planes. Personally, I can’t wait!! :) :)
Wes Annac

28.10.11 г.

The 11.11.11 Gathering

2012 Mass Global Landing - Galactic Federation of Light Documented Disclosure is IMMINIENT NOW!

Earth-Keeper Chronicles

Thanks to OCCUPY 2012 Indy Info

  Contents:
Archangel  Metatron Channel
2012  – The Magnificent Year Ahead
-  Crystallus Maximus –
Why MAX, the  13th Crystal Skull is in the Crystal Vortex for the  11-11-11
Major  Astrological Events in 2012
Planetary  Retrogrades in 2012
Lunar  Chart for 2012
CRYSTALLUS  MAXIMUS

Above  Photo – MAX, the original 13th Crystal Skull, projecting a complete human Spinal  Column and Cranium. This is truly a remarkable, very real photo, unretouched, of  the incredible energy of MAX. Examine it closely. MAX is the most powerful  Crystal Skull on the planet, and is the source that feeds energy to all the  others. Within MAX are the codes for the heralded Ascension, and he will be at  the 11-11-11 to align the Crystal Vortex for the Crystalline Activation of the  new Crystalline Grid and Crysto Sun Disc.
MAX  is the 13th Paradigm, the Code Carrier, THE original core data source generator  that feeds the energy and  information downloads to ALL other Crystal  Skulls.
(Photo-Courtesy  of JoAnn Parks)
 
Archangel Metatron  Channel
via James  Tyberonn
2012 – A Glimpse  Into
The Magnificent Year  Ahead
Greetings  Masters!
We encircle each and  every one of you with a nurturing energy and with the field of self empowerment,  for each of you are truly Masters on your path of Ascension. It is our purpose  to offer you inspiration and clarity, but indeed it is once and always requisite  that YOU, as a sacred and sovereign BEING, practice discernment with this and  any such ‘channeled’ message.
We will begin this  assay regarding 2012, a truly auspicious year, by addressing the fears some  of you may have. We will first tell you the Ascension is on track, and will in  fact occur. You have made it so. In many aspects, the Ascension has already  taken place. What remains however, is tantamount to the completion of the  Crystalline Grid, and the final activations of the Crystalline Transition.  
Now, regarding the  fears, we gently ask all of you to look at the world around you for just a  moment. What do you see?
Your media outlooks  are reporting war, famine, disasters and economic collapse. And what is  broadcast is what is seen in 3D. It is oft full of gloom and doom, is it not?
The doomsday prophets  are especially in high gear on this topic, are they not? Some of the doom  speculators are on particularly fertile ground in this arena, generating fear  followings around collisions of comets, asteroids, cataclysmic polar reversals  and economic collapse. Whether these naysayers recognize it or not, they feed on  the fear the generate.
Dear Ones, we tell  you again the Ascension will occur, and humanity has made it so. It is time to  let go of old energy, of FEAR. The doom prophecy, the Global Cataclysmic  disasters will NOT take place.
We tell you there is  a new sun dawning, and it is indeed the sun of change. It brings the light of  the magnificent New Earth. And Dear Ones, we do mean magnificent.
Masters, there  have always been the naysayers on the planet, those who predict gloom and doom  and warnings of fear. And these serve a purpose in duality, and certainly a  quick glance around the globe would seem to justify their stance. But we tell  you it is old energy. And it is not the role of Spirit to ever tell you to give  up hope, or to let go of your free will. Our message is to tell you of your  Divinity, and to tell you as a matter of fact, as a point of truth, that the  planet and indeed humanity will Ascend….and are absolutely on track for that  to happen. Period. So we speak of 2012!
The Year  Ahead
2012 is an incredibly  important year. It contains within its sequential linear flow, points of  multidimensional intersection and time-gates. It is in fact the enhanced points  of manifold time that have allowed the Ascension to occur. These points are the  gateways many of you that are ‘envoys’ from the future , Sirian-Pleiadian  Navigators and Code Carriers entered through to be here on the planet for  the Ascension.
2012 is a final  awakening clarion call for many of the code-carriers. And there is much to do in  2012. In many ways your work truly begins in 2012.
The 2012 Envoys:
Now, many of you  involved in the Planetary Ascension have found yourselves in a phase of Earth  time that you occasionally cannot fully fathom, cannot totally embrace. It is at  times as if you are a visitor here, far from home, and your energies do not  exactly fit into the earth of 2011 and beyond. In fact you have at times felt  lost over the past decade.
Dear Ones, know that  these feelings are valid, and are in a true sense, culture shock, as you awaken  into the flowering multidimensionality that is unfolding before you as you  enter into 2012. You see, many of you, in your terms, are indeed from the  future!
There are a vast  number of souls who have chosen to come to the Earth at this time, from  dimensions beyond the fifth from both the future of Earth, and from the future  of higher dimensional worlds that will become better understood to you in linear  time progression …. especially in 2012.
You are indeed Envoys  of Crystalline Light, Ambassadors of Love. You have moved back from the future,  in your terms, in linear Earth time, to assist mankind in navigating through the  tumultuous times that have unfolded in the last forty years, and the times that  will be presented in the next twenty. You see many of you are only awakening to  your ‘future in to past roles in 2011 and 2012. And that is by design. The time  gates of 2012 are trigger points.
You began  accumulating in mass in what is termed the ‘Baby-Boomer’ generation, the post  WWII era; and your numbers have steadily increased into what is termed  Generation X, Indigo and Crystalline children. You are the Envoys of Crystalline  Light, the pioneers of the alternate Earth…. the Ascension. Many of you  walked-in to current bodies during your 7th 7-year cycle and 8th 7-year cycle,  your years of 49 and 56 in terms of linear age.
You have walked into  physical bodies that were, in fact, versions of you, and by what may be termed  2nd Stage walk-Ins. And that is a more highly developed version of your future  self, stepping back in time for a specific purpose. This is similar to, but  quite different from a Soul Integration as it is a specific role in which a time  gated link from a succinct evolved future self is  connected to a present sojourn for a specific purpose of assisting the  Ascension.
You have had many  roles, many assignments, and many duties. You are the Wisdom-Keepers, the  Earth-Keepers, the Shamangelics, the Fire Dancers, Dream Walkers, Warriors of  Light, Shape-Shifters, Star Beings, Elders, Strength Bearers & Healers of  Time!
You came here to  engineer the reconstruction of a different outcome here on the planet of  duality, the Earth! You are here to guide mankind through the parallels of  probable calamities and potential catastrophes that otherwise could wreak havoc,  as has happened so many times before through troubled waters. You are here to  make sure history is NOT repeated. And we tell you, you have  succeeded.
You see, you are the  troubleshooters, the renegades, the paradigm busters! We use the analogy of the  sea to clarify this concept of the Envoys of Light. Imagine the ascension as a  sea going vessel, the Light Envoys are expert navigators that know exactly where  the currents are perilous, where the tides are crashing into rocks…and the  Envoys know how to avoid them, where to sail past, how to maintain ballast. They  are the teachers, with expertise in many fields, and in your vast gathering you  bring a collective wisdom that is unparalleled on the earth at any time in the  planets history.
You see, many of you  have experienced the Ascension of other planets and other worlds, several times;  and you know the perils. You understand the mechanics. And you are now almost  done.
There are a few rough  patches remaining in 2011 and 2012, and then the game changes, as you will  remain over to lead the masses in 2013 from 2012… the true beginning.
Perhaps the most  important role for you envoys in 2012 is to assist all by shining your light,  and not succumbing to the Fear and throes of the Old-Energy. Do not be  discouraged. For in 2012, the old energy will kick hard to discourage the  change.  Amplify your energies, and anchor the light. Align the  Crystalline.
What Will Occur in  2012
What happens in 2012  is a new beginning. That new beginning is the New Template of the New Earth. The  Ascension of the Earth will allow for the dimensional revision and  expansion of the planet. The Earth is transferring to a Crystalline Field,  expanded from the 4th to the 12th dimensions.
The Crystalline  matrix is generated from the below primary events and occurrences :
**The coding of the  Crysto-Sun Disc and the Crystal Vortex on the 11-11-11. MAX the 13th paradigm,  the original extra terrestrial Crystal Library is called to Arkansas to code the  frequencies for the Crystal Transition. This occurs on the 11-11-11 and the  12-12-12. MAX is the source of the codes.
**The Crystalline  Grid, which completes on the 12-12-12
**The Unification of  the 12-Primary Sun Disc, which represent the new DNA or blueprint codes for the  new Earth frequency.
**The Global  Unification of the Crystalline Vortexial Fields, the primary two of which are  located in Arkansas and Brazil.
**The finalization of  the Pyramidal -Octahedronal  network which involves the  ‘Crystalline-Cosmic’ transfer through the pyramidal network & power-nodes  infrastructure on the planet Earth with that of the Planetary Grid & Cosmic  Grid in connection to Orion and Arcturus
It is the  completion of the above final adjustments that are required in 2011 &  2012 to finish the heralded Ascension. In many ways the Ascension has been  ongoing since 1987, but it is the Grid, Sun Disc, Crystalline Vortexes and  Pyramidal Network that remain to be tweaked and finalized.
Many of you are in  fact code-carriers, crystalline engineers and quantum mechanics that are here to  assist in the completion. Some of you are envoys sent ‘back from the  future’. Others are members of the Sirian-Pleiadian Alliance’ to assist in  revamping the power structures, Portal-Vortexial centre’s and Ley Line  up-shifts. This applies especially to those of you termed ‘Earth-Keepers’.
It is why you are  compelled to align energies at the mega centers, Arkansas Crystal Vortex and  Disc locales. It is a job you intuitively are drawn to complete, and one you  know very well. Many of you have counterparts among the Pleiadian and Sirian  ships designated to assist in this completion.
Power Dates &  Activation Phases of 2012
There are certain key  frequencies occurring on specific dates in 2012. The equinoxes, solstices, and  eclipses are extremely powerful, each presenting final codings to the  Ascension.
That which is termed  the 12th Wave of the Ascension begins in late January and continues through the  12-12-12.
Key dates of 2012 are  as follows:
January 25 – Initiation of the  12th Wave of the Ascension.
Feb 3 – Neptune in Pisces-  Great Inner Vision is enhanced within the 12th Wave.
Feb 8 – Chiron in Pisces -  A great opportunity for individual release and global  healing
March  20 -  Equinox – The 4th and final wave of the Cosmic Trigger, downloading and  initializing the Crystalline Codes.
May  20-  Solar Eclipse – Humanity macro integration – Divine Masculine  balance.
June  4 -  Lunar Eclipse- Humanity micro integration- Divine Feminine  Balance.
June  6 -  Venus Transit – Integration with the Sirian and Pleiadian Alliance, the full  return of the Golden Dolphin energies, the initial integration of Divine  Feminine to Divine Masculine.
June  20 -  Summer Solstice – Extremely powerful, completing a quadric of dates with the  Solar eclipse of May 20th and Lunar Eclipse of June 4th and Venus Transit  of June 6..This will be an extremely intense energy that incorporates a final  inflow of energetic codes and allows for obstructing releases.
September  22 -  Autumn Equinox – Initial networking formation of all 12 Primary Sun Disc into  Crystalline format
November  13 -  Total Solar Eclipse – Activation of the 144 Satellite Sun Disc to the 12 Primary  Disc. Final Grid Integration of the Divine Masculine in  balance..
November 28 – Lunar  Eclipse – Penumbral – Final  Grid completion and integration of the Divine Feminine.
12  December – (12-12-12) Triple  date portal.  The final culmination and completion of the Crystal-Grid.  Activation of the final Atlantean Temple Crystals into the new code , and  unification with the Pyramidal structures and Sun Discs. Combination of balance  of masculine and feminine energies into Divine Oneness. MAX final coding in the  Crystal Vortex.
December  21 -  Winter Solstice – Rebooting of the Ascension Grid and networking of the  Crystalline Quantum-Field. Expansion into greater access to 12 dimensions. The  ‘Finger of God’ formation of Saturn, Jupiter and Pluto.
The Reboot of  12-12-12
On the 12-12-12 all  of the systems become fully coded. Activation of the Fire Crystal of Bimini.  Correlated into the Crystal Vortex and Crysto Sun Disc of Arkansas. Then a brief  rebooting occurs and all will reactivate in full functionality all Crystalline  Field Systems on the 12-21-12, December 21, 2012.
The  Economy
Many see the roller  coaster of economics continuing to surge & fall  into areas of great  fear and concern. Some have predicted a total collapse. Dear Ones, while the  economic system must and will change , a total collapse into global chaos would  not serve the New Earth. A total breakdown will not occur, will not be allowed  to occur. The change into the new system will take place, but will take many  decades. It will be a gradual process.
The American  Presidential Election in 2012
Now, before we end  this assay.  We will speak briefly about the election occurring in November  of 2012 in the United States. We will not predict a winner, but we will tell you  that it is an extremely important time. We will say that President Obama is a  soul of the greater light, and offers a better road for the United States. The  election will be difficult for him, but the better probability lies in his  re-election. But it is not a certainty, many factors are at play.  The  future is ever a moving target, and in this scenario it is not our role to  foresee the outcome, for this outcome remains a choice, and is not yet  determined. We will say that Obama is a man that is more concerned with the care  of all of the citizens. Yet the United States is still many decades away from  having a true representation in its government.
Closing
We tell you that 2012  is a heralded time. It is the linear completion of the Planetary Ascension. The  Planetary Ascension provides the new Earth within an expanded Template and fully  functional 144 Crystalline Grid. These are the energies that will allow for the  mass harmonic conversion of humanity to reach Ascension. But we tell you the  changes will be gradual within mankind in terms of linear time  movement.
Most of humanity will  look around on December 22nd and say, “Nothing has happened, what was the  big deal?”  But the enlightened among you will know that something  magnificent has occurred, and that the true beginning of the Ascension has  indeed dawned.
I am Metatron, and I  share with you these Truths. You are Beloved.
…And so it is…and  it is so.
The  above Archangel Metatron channel is copyrighted to www.Earth-Keeper.com .  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered and  credit of authorship and website is included. It may not be published in  journals, magazines, U-Tube, or public print without expressed permission from  Earth-Keeper. Permissions may be requested from Earth-Keeper Admin by emailing  Anne at: Tyberonn@hotmail.com
AAMetatron on       MAX…And the       Enigmatic Crystal Skulls “Max is       CRYSTALLUS MAXIMUS; indeed the ‘original’ 13th Crystal Paradigm, in your       terms. MAX is the 13th, the unified field of the 1 forming the 13. The 13       of the 13-20-33. He is of Pleiadian & Arcturian construct and origin.       MAX is a vast consciousness, akin to a super computer, with a considerable       library of data contained therein. He is the most powerful, exponentially       most conscious of all of the Crystal Skulls. . He is one of two presently       on the planet originating from extra terrestrial source. MAX is not of the       Earth, but contains the codes for the Omni-Earth Ascension. MAX is the       source that feeds the energy into the other crystal       skulls.”
Archangel       Metatron
“MAX,       MAXIMUS CRYSTALLUS, is the source of energy received by all other crystal       skulls.”       Metatron
A       Relative Measurement of Field
1)       MAX – Extra- Terrestrial Origin – Field Infinite – Timeless -       Classification 1
2) Sha-Na-Ra -       Extra-Terrestrial Origin – Ancient – 12th Paradigm -       C-2
3) Mitchell -       Hedges – African Quartz Origin – Modern – 11th Paradigm -       C-3
In 1996, Max       was carefully studied & intricately researched by the British Museum       and tested for evidence of ‘modern carving’ technique and carbon tool       residue. None was found.
All other       ‘ancient’ skulls tested have revealed tell-tale marks of carbide residue       and modern ‘earthen’ equipment tracking, including the Mitchell-Hedges.       The Mitchell Hedges Skull as well as famous skulls others absolutely       tested undeniable micro tracks of modern carving. (Being modern cut,       however, does not diminish the ability of a crystalline skull to download       the paradigm. And it can be pointed out that skulls created in Atlantean       times, would indeed have had highly sophisticated equipment…including       manifestation from pure thought. So whether Mitchell -Hedges was fashioned       in Germany in the 19th century, as the Smithsonian surmise, or not, does       not reduce its incredible importance and energy.)
However, MAX is       one skull tested that passed ALL the rigors. MAX not only shows no       evidence of modern carving, he shows no evidence of carving at all. Under       microscopic examination, MAX appears to have formed naturally…and that       is an enigma or more accurately stated…tell-tale of manifestation!      
It should also       be pointed out that MAX’s structure consists of 5 separate crystalline       matrixes that should not be mineralogically bonded together. But they are.       With such 5 unique & succinct crystalline structures, differently       aligned and with separate axis’s, MAX could not have been carved even with       today’s sophisticated instruments and tools.  MAX is an enormous       quartz conglomerate, at over 18 lbs, and these five matrix centers are       part of why MAX carries such infinite capacity of energy. Each represents       one of the five creation geo- codes.
Max has been       presented in several documentaries worldwide. Research films on MAX have       been produced by the BBC British Network, and Everyman Productions in       Britain. These have aired on the A&E Network, National Geographic, the       History Channel and the Discovery Channel all over the world. He has also       been featured on the Travel Channel, “Top 10 Mysteries”, Unsolved       Mysteries and “Strange Universe”. Spain, Russia and Japan have also       produced technical studies and documentaries on MAX.
Many       metaphysical interested artists and musicians, including Arlo Guthrie and       Willie Nelson have requested and received recent private sessions with       MAX. The list is far more expansive, but privacy has been requested, and       is honored in discretion.