Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

27.04.11 г.

Скандинавска митология


Скандинавската митология обхваща древните митове и вярвания на скандинавците , както и на викингите, които се заселват в Исландия. В стремежа си да изтласка езичеството, християнството налага своя дуалистичен мироглед и принизява паганизма до демоническо вярване, в което се набъркват силите на сатаната, магии и пр. В действителност паганизмът е религия на природата. В него основно е вярването, че всичко е живо. Всяко нещо на земята има своето въплъщение в света на боговете. Земята е свята, а боговете достъпни. С тях може да се разговаря директно. Това е вяра в целостта, хармоничността и целесъобразността на всичко, което се случва.
В скандинавската митология боговете са две големи семейства –
Ази от расата на Аезир и Вани, от Ванир.
Ваните са земни богове, символизиращи богатството, плодородието и плодовитостта. Най-главните вани са Аегир, Ниорд, Фреир и Фрея.
Азите са небесни богове, символизиращи мъдростта, мощта и войната. Те живеят дълго, но не са безсмъртни, загиват във времената на Рагнарок ( Залезът на боговете).Най-известни ази са Один, Тор, Фриг, Тир и Хеймдал. Боговете често враждували помежду си.

24.04.11 г.

Стилови особености на староскандинавската поезияВ староскандинавското поетическо изкуство присъстват два вида тропи : Кенинги (разгърнати метафори) и Хейти ( художествени синоними на определени лица и предмети)
Наблюдават се множество повторения, сюжетът е праволинеен и се следи с лекота. Много често се прилага разкъсан словоред. Времето и прстранството се споменават , само , когато е необходимо ,те са сегменти в цялостната композиция на творбата.

Скалдовата поезия е следствие от едическата. Тя е своеобразен връх в развитието на староскандинавското поетично творчество. Тя усложнява отделните стилови елементи и похвати, за да се стигне до пределната сложност, която прави невъзможно превеждането на отделни части от произведенията. Скалдовата поезия бива – хвалебствена, възпоминателна и охулваща. Създавана е от скалдове – придворни поети. Разбирането за скалд е коренно различно от нашето разбиране за поет.
Скалдовете са били хора с важна роля в кралския двор, те били кореспонденти между краля и народа, чрез своите произведения. Скалдовете били смели войни, най-често са намирали смъртта си в битка редом с краля. В поезията на скалдовете кенингите и хейтите придобиват много по-заплетен характер и стават изпитание за всеки преводач. Често съдържанието на творбата се жертва за сметка на формата. Творчеството на скалдовете, което вече не е анонимно, представлява венец на староскандинавското поетическо изкуство. Достойно е да бъде сравнявано с творби като „Илиада” и „Одисея” и представлява връзка със Стара Скандинавия и знание за загадъчното минало на Севера.

Съдържание на Стара Еда

Творбите в сборника се делят на митологични и героични сказания.
Митологични– те нямат за цел да възхваляват, а са по-скоро митологични сказания с възпитателна цел. В тази поезия, подобно на древногръцката , боговете силно уподобяват хората по качества. Азите са, както образи, отразяващи нордските добродетели в синтезиран вид ( Один – мъдрост, Тор – сила и мъжество, Балдр – красота и невинност), така и носители на определени черти, които са подлагани на присмех в отделни сказания, напр. „ Спорът със Сивобрадия”, „Слово за Трюмр”, „ Свадата с Локи”. От едическите сказания можем да заключим, че те не са носители на присъщия за християнството дуализъм – те не са изцяло добри или изцяло зли, черни или бели, а са сложни образи, притежаващи както добродетели, така и недостатъци. Именно на това се основава близостта им с хората и техния характер по онези времена, а това определя „ Стара Еда” като безценен източник на знание за Езическа Скандинавия като едно духовно измерение.
Героически – в тях се говори за известни герои, някои от които реални исторически личности. Например Гунар от „ Слово за Гудрун” най-вероятно е прототип на бургундския владетел Гунтер, управлявал до 437г., Атли от „ Слово за Атли”, със сигурност е образ на хунския водач – Атила. Това не е исторически извор, а по-скоро изпълнява художествена функция. С помощта на тези произведения можем да научим повече за различни аспекти на нордския мироглед, например за вярването в предопределеността, себедоказването чрез саможертва, за справедливото отмъщение, което е било възприемано като личен дълг и един вид свещенодействие.

  

Стара и Млада Еда


Едите са събрани народни легенди и приказки, отнасящи се до нордическата митология са северните народи. Те са част от скалдическата (поетическата) традиция на устно творчество, записани са от учени и изследователи преди да бъдат окончателно изгубени. Най-известните сред тях са исландската Стара Еда      ( Поетическата Еда) и Млада Еда ( Еда в проза).
Стара Еда – сборникът, който е достигнал да нас чрез няколко стари ръкописа. Единият от тях се нарича „ Codex Regius” ( „ Ръкописът на краля”) – съдържа 45 телешки кожи. Предполага се, че е съставен през втората половина на 13-ти век. Съдържал е още 8 телешки кожи, които липсват. Не се знае кой е съставителят на сборника. През 1643 г. сборникът става притежание на епископа на Скахолт – Брюньолфур Свейнсон, който го изпраща през 1662г. като подарък на датския крал Фредерик III, заедно с още няколко ценни ръкописа, включително и „Снора Еда”. Поради този факт ръкописът получава названието си. Произведенията в „Стара Еда” са дело на норвежци и на техните потомци в Исландия. Това народно творчество се е предавало устно, изменяно е с течение на вековете и е било познато на скандинавците. През 1971 сборникът е върнат в Исландия с решение на датското правителство и до днес се съхранява там.
Млада Еда – неин автор е Снори Стурлусон – известен исландски историк, политик и книжовник. Написана е в началото на 13-ти век с цел да се синтезира нордската митология, да се възроди и обясни скалдовата поезия.  Първа част на творбата се включват митовете, които са народно творчество и са общоизвестни на скандинавците. Снори само съставя сборник от тези митове, не е техен автор. Втора и трета част от произведението обаче, са авторската част от Младата Еда и са дело на  Снори Стурлусон. Тук се съдържат и цитати от скалдови поеми, които именно чрез Снори Стурлусон са достигнали до нас.