Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (27) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Blossom Goodchild (13) Tom Kenyon (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) кениън hathors (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

15.05.12 г.

Message from the Galactic Federation of Light 5/14/12

Monday, May 14, 2012I believe in who you are, so why do you want to be careful? There could be so many things that you can be doing with yourself and with your life at this time, and part of the reason we are here is to allow you to see that the sky is the limit and that you can do and that you can be anything that you desire. All along your long journey you have chosen for yourself careers, hobbies and crafts to pursue and to become the best at these that you can be. There has never been anything that you were afraid to take on as you always knew that no matter the outcome you would come out a wiser and more experienced soul for your efforts.  

Here in your world today there are so many of you who appear afraid or timid to attempt to become what it is and who it is you already are. We see so many of you struggling with yourselves just to be what could be so natural for you. We do our best to find the reasons why there are those of you having so much trouble with this, and we have come to some conclusions that we would like to share with you. First of all, who is it that you are, who is it that you were and who is it that you will again be? These are very pertinent questions, and the answers to these questions may unlock for you hidden secrets, hidden talents and hidden directions that you can be traveling at this time instead of traveling within the circles that you have carved out for yourselves within the limits of the 3rd dimension.  

So where do we start? At what point should we choose to begin the search for one of these answers, as your journey through existence has no starting points, but instead is a circular wind of change, of growth, of metamorphosis, and to choose a point on this map that is ever-changing, ever evolving and multidimensional in its nature that has no beginning, that has no end, is a challenge all unto itself, and we wish to avoid at this time spending untold amounts of energy and time that we really do not have the luxury of spending at this point of your journey, and instead, we feel it is appropriate that we choose an alternative way to view who it is you are, who it is you were and who it is you will again become.  

You are everything. You are the only thing. You are everywhere and at the same time nowhere, as where it is you are is you yourself. ‘Where’ can only be a pinpoint on a map or direction on your compass. ‘Where’ cannot be everywhere or there would be no here and there would be no there. You are it. You are yourself, you are no one else. There is no one else to see you from different eyes or from a different perspective. You do not become anything else, for you are you. You are all that exists, so how could you become anything other than the everything that you are? The everything that you were is everything that you are and everything that you become. There is no difference, there is no separation, there is no growth or change in reality, for there is no time to separate the then, the now, and the will be to come. There is only you at one moment, the now moment, so how could you be one thing and then become another?  

We understand from our vantage point how difficult wrestling with this concept can be. We do not wish at all to overwhelm you, to blow your minds or to blow a fuse within you. We only wish at this time to try to describe for you who it is you truly are, as we wish for this knowledge to give you the confidence that you already have to be who you already are. Do you see why we feel this is so important for you to know at what you feel is this time? Do you now see just what you are truly capable of, although you are not reaching for this potential as you have already achieved it?  

It has been said that this is not a time for learning new things, but this is a time to remember. Re-member. Remember who it is you truly are and it shall set you free. Set yourself free. Allow the wisdom that you already possess deep inside you to rise to the surface, and allow that wisdom to become you and allow you to become this secret that has been hidden deep inside of you for so very long as you have retraced your steps through the journey of your own existence. Like a treasure map and a compass that will lead you to a lost treasure, we say to you dig deep within yourself. Follow the clues and follow your own footsteps through the sands of time that will lead you to who it is you truly are, the one thing you truly are, the one place you truly are, the one moment that you truly are. Allow your own voice to guide you like the wind pushing your sails towards the shores that are you, that call your own name.  

You are you. We are you. All are you. You are not they, we are not they, there is no they, there is only you. Do you understand this? Do you see now a little clearer why there is no reason of this perception that we are strangers to you or your world and therefore cannot be trusted? There are no strangers to you, and there are no worlds foreign to your world as there is only one world and there is only one you. You are not accepting yourself and who it is you truly are when you do not accept others as there are no others, it is only you that you do not accept.  

When will the time come for you to accept yourself and who it is you truly are? This is up to you, of course it is, because there is only you and it is only you that can make this decision and choose to be you, although as you are already you and must be as you can be no one other as there is no one other, it is you that must choose to remember. Do you choose to remember? Say “I choose to remember” if you wish to remember who it you truly are. The universe will respond and bring to you your memory of who it is you truly are, as it is you yourself who possesses this key and offers it to you. It is your key to do with as you wish and unlock anything that you wish, for these treasures are yours and these treasures are you. They have been stored throughout the warehouses of your journey, and they can be unlocked at your command as they only recognize your command, and will repossess you with all it is that you are, all it is that you were and all it is that you will be, for all this lies within one locked box for you, waiting for you to turn your key and open it to see again everything that you are, everything that you were and everything that you will become, as they are all the same, they are all one and they are all you at this one moment.  

We are at the Galactic Federation of Light.

As channeled through Greg Giles

Няма коментари:

Публикуване на коментар