Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

22.05.12 г.

The Arcturian Group – May 21, 2012

Dear ones, we come again to remind you of the many changes you are about to see and are now seeing upon your planet. Changes are now taking place within the hearts of many who before this time seemed oblivious, allowing them for the first time, to experience the light of truth.
These are the dear ones that you will soon find yourselves helping as you explain to them what is taking place on the earth and in their lives at this time.
Awakening humanity is making this shift happen, dear ones. Your light is manifesting in the outer as the higher forms that you interpret as change– higher levels of truth and understanding within all peoples and all facets of every day living.
Many are rapidly becoming aware of the literal stupidity of war. In truth, all life is in and of the One Life. Therefore to treat each other as enemies and evil; killing, torturing, and maiming is simply the continuation of a very unevolved and now obsolete facet of duality and separation.
Soon there will be outcries from more of the masses as is already happening in many countries regarding the end of war which lines the pockets of the powerful, and depletes the life force of all the rest.
It is time to embrace means of interaction that honor the differences between cultures, Means that reflects an awareness of all life as Divine and valuable. You say that war is necessary for many do not respect the rights of others and wish harm upon us, but we say to you that war is a very unevolved tool presented to you by those who benefit by war.
Much of what you have been told about your security is simply false, made up to keep the masses locked into fear, served on a platter of courage and rights. We also remind you that that which you do to another whether personally or through your support, you do to yourselves for there is only ONE LIFE.
Many of you still carry in cellular memory, warrior energy from lifetimes of the past and still feel its resonance. There is an excitement and a camaradery in war that still resonates with many but if you wish to ascend, then it is time to release this now, and experience excitement and camaradery on higher levels. That period of the evolutionary journey is finished for any choosing the Light of Truth.
Give permission and intention within yourselves to release all that is old and finished, for much that you are ready to move beyond can seem very true and real as you experience energies still active within cellular memory. Many of you are experiencing aches and pains, rashes, and mysterious physical issues that seem to come from no where.
Most of these are temporary; the clearing of old physical, emotional, and mental energy with the accompanying integration of the new, the release of blocked energy streams (blocks can occur through surgeries or injury), and the opening of energy portals within the physical body.
Remember this, and simply allow the process, for most of it soon fades and is gone. However, we are not saying that if fear enters in, and you have health concerns you cannot consult your doctor, we do say that it is important to remember that much of what you are experiencing at this time is in and of necessary physical preparation for ascension.
You are in the process of a giant evolutionary process. Nothing is the same as it has been nor will it be again, so as the unawakened keep promoting the pushing of more cards into the many third dimensional houses of cards, there will be disappointment and frustration because the energy is no longer there to support or manifest that which is finished. It is extremely important that you recognize and accept that truth if you have chosen to move forward.
This can for the newly awakened be a difficult time because an unawakened society continues to promote all that which is old and finished through your news, TV, magazines, film,etc. Day after day you are bombarded from all sides with beliefs and concepts that have worked in the past. You may begin to question as to whether or not this whole shift business may simply be another giant hoax being once again played upon the world for the benefit of those who would keep you in bondage.
Not a giant hoax dear ones. Gaia, who is a living soul has chosen to ascend and all have been given the choice of going with her or not. Take this within your hearts, those of you who may question, for in your Center you will feel the rightness of it. Always go within for your answers and should you choose ascend with her, you will, but know that you cannot carry suitcases full of the past with you.
All are all feeling the new and increasingly intense energies. It is bringing up all past and present issues needing to be looked at. Many of you are experiencing a sense of failure as you see parts of your life suddenly fall apart. This is not failure but is a graduation, dear ones.
Rejoice in what the unawakened world may see as failure, for you are moving beyond the old and finished concepts and beliefs regarding facets of your lives. Know that if these things are to be a part of your experience, they will reform in higher and better ways because consciousness is the substance of all form. You are moving to the next rung of the ladder and doing it bravely and lovingly.
Begin to trust your intuition for this is how you are directed by your Higher self and your guides. It is fine to consult others who may have more information about what you are concerned with, however make sure that the bottom line of any decision you make comes from you. This is the taking of your power back from those it has been given to–organized religions, government, experts, family, friends etc.
The world is experiencing an integration of the Divine feminine (receptive, intuitive) and the Divine masculine (active, be-er, do-er). Divine Consciousness embodies both qualities in perfect balance and harmony and therefore all living things also have both qualities. This is causing problems and resistance with those who benefit from a patriarchal society.
There must be the balance for each quality compliments the other, and in this balance is empowerment. A female does not need a male to give her the masculine energy, it is already within. A man does not need a female to give him the feminine energy, he already embodies it.
This realization can cause problems in an established relationship if only one partner understands that he is whole and complete with or without the other. The realization of the Divine feminine and the Divine masculine as being two halves of a perfect whole can and will disrupt all facets of life that heretofore have thrived on the imbalance created through the promotion of the masculine as being more perfect than the feminine.
Be aware that like it or not, change is here dear ones, embrace it and sing with joy the songs of new and higher experience.
As always, we are with love, the Arcturian Group.

As channeled through Marilyn Raffaele

http://www.onenessofall.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар