Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

30.05.12 г.

AA Michael: Make Believe

 
Channeler:
Tuesday, 29 May, 2012
Greetings! Greetings! Greetings! My Beautiful Beings of Light. The energies may feel as though they are spinning out of control for you now. My Beloveds take a deep breath in and just breathe slowly and rhythmically for a few minutes with your eyes closed and your palms resting on your Solar Plexus. The physical form needs to slow a bit to bring you back into center and balance.
The energies will continue to escalate My Beautiful Beings of Grace so learning to work with your physical form to help calm it will be a very important tool for you to master. Deep breathing is very relaxing and as well as surrendering your issues to your Angels or The Creator are helpful.
My Beloveds, keeping your frequency levels balanced, centered and in harmony allows you to attract to yourself the most beneficial areas to you and those that are for your highest good.
Since the energies and chaos are going to be around for a while it is vital to your health and wellbeing that you learn to flex and cope with what is coming into your own energy fields and awareness. It is important for you to learn your own technique so that you in turn can teach it to others. Perhaps you already have an excellent exercise that you use to put yourself into this state of balance to calm down the drama, but if not work with this one for a while and allow it to assist you with this issue.
Meditation is an excellent tool to help one center and balance as is visualization in a make believe setting. Whatever works for you is appropriate as long as you put it into practice when you feel yourself reaching overwhelm.
Making Believe in your imagination is such an interesting skill and a very beneficial one as well. Children have no problem with this one, but for some reason that ability seems to lose itself as the child turns into the adult. So you may find many of you have lost your ability to play and be creative.
My Beloveds you can bring these gifts back with just a little effort. You did not volunteer to come to this place to lose Who You Really Are. You came to this place to experience and learn from experience along with remembering while in disguise Who You Really Are.
You are all on the journey together playing a game of hid and seek from yourselves. So the question to ask yourself in meditation or dreams or whatever method you use to reconnect to your own Inner Beingness is “Who Am I”. Keep asking that question until you allow yourself to glimpse into eternity and pull out that image in whatever way that happens for you.
Allow this Messenger to take you on a mediation journey to reconnect to your playful side.
Sit in a chair or lie down so that you are comfortable. Uncross your arms and legs, as this blocks the flow of energy. If you chill easily cover up with a light blanket. It’s time to be comfortable and undisturbed for a while as you journey within yourself through meditation.
Close your eyes and take a few comfortable deep breaths in and out. Visualize with each in breath, you are breathing in love and renewal. With each out breath, you are breathing out fear, frustration and doubt. With your final exhale let it all go with a sigh as you are breathing out all frustrations of the day.
Feel your total body relaxing and give yourself permission to feel the calm and peace that accompanies that relaxation.
My Beloveds ask your ego self to perch on your left shoulder. Instruct your ego self that it is only to be an observer on this journey, it is not to participate. If it helps you to visualize your ego self by identifying it as a symbol or as an object please do so.
My Beautiful Beings of Light, in your imagination ask through prayer for The Creator to send you a protective Ray of White Light, by mentally praying something like this “My Creator, I AM asking please for a protective Ray of White Light to enfold me in love and lift me up so that I am experiencing the very highest of vibrations during this journey into my inner most depths of understanding and Being. My Creator I am protecting myself on this journey from anything that is not for my highest good. I am thanking you My Creator for this Ray. I am visualizing the ray in my imagination now coming down through the corner of the area where I am meditating. I am sensing it is entering into my physical form, permeating all that is within my I AM presence.”
My Beloveds, The Creator has responded to your prayer and has gifted you with an Iridescent White Ray plus a Soft Pink Ray and One Golden Fluid Ray for this journey. The Rays are entering into your body through the soles of your feet and moving up through your physical vessel; permeating throughout all of your etheric energy fields & physical vessel and into all corners of the actual area that you are meditating in. The rays then are exiting through your Crown Chakra. The Rays are returning to The Creator and cycling back down through you again and back to The Creator in a continuous circular loop while you are in meditation.
You are now divinely protected at this moment and nothing can even communicate with you, that is not for your highest good, without your permission.
My Divine Beings of Grace, you are breathing very slowly and evenly now; you are feeling so secure and safe.
Breathe in deeply My Beautiful Beings of Light and sense the lighter relaxed feelings of being divinely protected & guided into this meditation. Breathe in deeply and know that you are breathing to the Pulse of The Creator.
Breathe in deeply now allowing, seeing and sensing within your spiritual imagination your Guardian Angels and invited Spirit Guides as they join you now. The Angels take your etheric essence hands and guide you out of your physical body. The Angels then direct you into your Etheric Spiritual Heart Chakra. An Angel has elected to stay with your physical essence until you return from your meditation journey.
You are visualizing, seeing, feeling and sensing this within your imagination, Your Guardian Angels, Spirit Guides and special invited guests are with you now within your Spiritual Heart Chakra. Your Angels and Guides are helping you locate the Golden Door that says “To My Highest Guidance Within”. In your imagination you have located the Golden Door and now you turn the etheric spiritual door knob, opening the door as you cross over the threshold knowing that you are on a spiritual growth adventure.
My Beloveds, you find yourself in a White Marble Corridor your Angels want you to have a great time today so they have brought in some really great play clothes for you. Your Angels direct you to go behind the changing screen. You grimace a little thinking what if they don’t have the right size for you. You go behind the screen and to your amazement you have an assortment to choose from. All the clothes are in lively colors of the rainbow. The colors themselves just make you smile. You select and outfit and put it on. The clothes fit perfectly and make you look absolutely fantastic, down to the little accent pieces.
You walk out from behind the screen in your colorful play outfit. The Angels ask you to look in the mirror on your left to see your reflection. The colors themselves are adding to your playful glow, you can’t believe how good they feel and how good you feel just being in these wonderful hues.
My Beautiful Beings of Light, it’s time to go on an adventure so you follow your Angels down the hall to the third door on your right. You read the door label, “play area” as you open it and cross over the threshold. The Angels on the other side of the door have on party hats and are blowing party horns. The Angels tell you, that no, you are not having a party but they want you to get in the spirit of joy, so that you can allow yourself to have fun.
You smile and perhaps are just a little bit disappointed until you see the giant butterfly waiting for you on the tarmac. The butterfly is rainbow hued and has a small saddle attached to its back. You walk over an introduce yourself to Jennifer the butterfly. Jennifer smiles and greets you and tells you to hop on with the help of that ladder there to your right. The ladder looks a little like those you would use to board an airplane.
You climb the ladder and quickly find your seat in the saddle. There are a pair of flight goggles and hat for you to put on. The interesting part of this is those goggles and hat change to match your outfit the minute you put them on….Cool you think to yourself. You feel very safe and secure and Jennifer announces that she will be taking off now.
Jennifer begins flapping those beautiful colored wings and you can feel the air currents lifting you from the ground. You think to yourself who is going to believe that you have actually flown with a butterfly…smiling
This is so exhilarating you tell yourself, you are floating in the air on the back of a rainbow colored giant butterfly named Jennifer. WOW…you will have to journal this one when you get back.
Jennifer loves to have passengers, the Angels whisper in your ears. See how careful and gentle she is being with you.
You gaze off into the blue sky and it looks like it goes on forever and the Angels assure you that it does. You look down at the ground an notice below that there is a clearing in a meadow that has a butterfly landing area. You notice that Jennifer is heading for that spot now.
Jennifer lands and your debarkation ladder is rolled up. You climb down the ladder and are aware that there is a lot of activity to your left in the grove of trees. You see rack after rack of outfits all lined up there.
The Angels are guiding you towards this area and the commotion continues as more racks of garments are rolled out along with additional mirrors and changing areas sit up. The Angels tell you that you can start at this station. They explain to you that each area is a different theme of attire. You observe that the first area customs are all of a nautical theme.
Following the directions of the Angels you pick and outfit and go behind the screen to try it on. You come out and select the mirror that you want to use to look at your reflection, but the Angels stop you there. First they tell you that they want you to close your eyes and in your imagination make believe that you are the character that this custom portrays.
Smiling from ear to ear you close your eyes and picture yourself as a wealthy ship captain. If like magic in your imagination, you feel yourself become that character. Then you look in the mirror and see that the character has come to life. In the mirror, you see yourself at a party where you are being celebrated for being the best and kindest ship captain your land has ever experienced.
You are ready for a new character and so you walk over to the next station. There you hear a calliope playing a faintly familiar song in a park. You select your clothes from the rack and go change. You close your eyes and visualize the juggler in a park entertaining children and seniors with your keen juggling skills. Wow! you can’t believe that you are actually juggling. This is so fun you tell yourself. The mirror shows how excited and delighted your audience is with your juggling abilities.
Time for another part and thus you move to the next station. You select your clothes from the rack and go change. You walk out and find your horse waiting on you there tied to the mirror. You are the Cowboy/Cowgirl that you only dreamed about in your childhood. You are really getting the hang of this make believe game again and loving it. You walk over and stroke the horses ears and the horse nuzzles your arm in reciprocation. You look in the mirror and see yourself riding the range with a herd of cattle, you can see your large stone homestead off in the distance. You look to your left and right in the mirror and see the other ranch hands helping with the cattle.
The next station beckons and you walk over and select the next costume to put on. This one is all shinny and silver. Walking out of the changing area you see your space capsule awaiting your departure. You view the mirror and see yourself and your astronaut buddies all climbing into a space shuttle that is soon to launch. You notice that your name tag is showing that you are the commanding officer on this voyage.
What a wonderful range of adventures you have been able to participate in today, the excitement and thrill of making believe in each of these scenes has been really fun and you notice as you sense your body that the tension, tightness and stress have dissipated. You think to yourself that this is a real plus because you have been very stress with life circumstances lately.
You walk over to the last station and find a rather unusual costume but go ahead and put it on. You close your eyes as before to make believe and walk out to view yourself in the mirror. When you open your eyes and view the scene in the mirror you realize that this is the real YOU. This is what you actually look like when you are not in an incarnation. You are brilliant, huge and glowing with a faint hue of color. In the mirror you see your Spiritual Family all surrounding you and sending love to you. They let you know telepathically that they are so glad to see you and to be with you for just a moment. You see your Angels and Spirit Guides in their true environment and the wonderful view of HOME. OH MY you tell yourself, there is nothing like HOME. You feel the love flowing out to you and just softly engulfing you as you stand for another moment or two basking in the reflection of HOME. You can’t stop smiling and feeling the presence of peace and joy.
Your Angels nudge your arm and let you know that it’s time to return. Sadly but so appreciative for the opportunities to play and visit HOME you change back into your attire and walk back with the Angels to board Jennifer for your flight back.
You climb back into Jennifer’s saddle and before you can blink an eye you are back on the tarmac where your adventures started.
You instantly find yourself back in the White Marble Corridor change into your own clothing an look one last time in the mirror. You are truly glowing from head to toe and looking so refreshed and at peace. Your Angels lead you back across the threshold of the Golden Door Within, back into your Spiritual Heart Chakra and then they assist the return of your spiritual Essence back into your physical form.
Take a deep breath to help you reorient as you wiggle your fingers and toes. When you are ready open your eyes. Go about your day remembering that your Inner Higher Wisdom and Angelic support staff are always at your service working with you to help you reach your highest most appropriate potential. Listen for those first thoughts that pop into your awareness and know without a shadow of a doubt that you are receiving daily spiritual guidance.
Beloveds you are blessed beyond words and loved beyond measure, more than any Earth Plane language can ever express.
I Am Archangel Michael, The Creator’s Messenger, of Love, Joy, Wisdom, Light, Peace and Grace.
This Message was Transmitted Through & Transcribed by Carolyn Ann O’Riley.
This is copyrighted material. © It may be shared with those that you sense might resonate with the material provided all the appropriate credits are given and there is no charge for the channeled message shared with another

Няма коментари:

Публикуване на коментар