Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (27) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Blossom Goodchild (13) Tom Kenyon (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) кениън hathors (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

29.05.12 г.

Athabantian


It’s You

Greetings, my name is Bren-Ton. I am an Andromedan, stationed aboard the starship Athabantian. Today, along with my close associate Taugth, a celestial of this universe, I bring you a message of some importance, involving your most valued participation in creating the New Earth.
Energetics impacting all on the planet began some months ago and will continue for several years. The collapse of your manmade structures will soon become evident. Extreme weather will continue. There will occur physical phenomenon of sufficient magnitude to focus the attention of all.
If you are vibrating well above the so-called 3rd Density, you will see these events as merely steps to the transformation of the planet. If you are caught in the fear of the 3rd Density, you will see them as disasters, and worry for your personal safety.
The key to all of this is to discover who you really are: A Great Being Of Light. Not merely a soul having a bodily experience, but a truly great being with vast potential and an eternal life. One who individuated a piece of itself to inhabit a physical form for a given lifetime.
You are witnessing the final days of the fear-based 3rd Density. Those who cling to the old ways are digging in their heels to resist these forces of change. They cling to their status, power, wealth, and comforts, despite witnessing the turmoil their actions cause. They isolate themselves from “ordinary people.” Meanwhile, among the ordinary people, many are reevaluating their lives and are moving toward the light.
The specific stages we foresee  — as of this communication – are the tumbling of several European economies. Then, because all your economies are tightly linked, some depending on the dollar, others dependent on mutual trade, what tarnishes one economy impacts all. The result of this is the eventual collapse of all economies. The emergence of societies without currencies will require some time to implement. In the meantime, barter and the use of gold and silver will dominate trade.
What we have just described is a process that will require years to complete. It will be implemented with the onset of higher individual vibrations. This means that the production of goods and services and the trade thereof will be carried out under an umbrella of mutual respect, peace, justice, and love. Merely to change the thinking of all so engaged will require some time. To put the instruments of such a system in place will require a number of adjustments. Thus it will take some years to fully implement. In the meantime, smaller communities will thrive as neighbors assist one another. Of course, all of this will be accelerated by the collapse of time.
It is the mission of those of us aboard Athabantian and the other great starships surrounding your planet to make this vision a reality. We have removed all of the non-indigenous beings who have held your civilization captive for the past centuries.  We now walk among you and are strategically placed to assist the restructuring of your institutions. We continue to beam energies to all humans of the planet, but most particularly to the lightworkers who by their very actions are changing all. In addition we are creating institutions in certain locations to teach and model ways to live on a planet of light.
Step one of the transformation will be under way by the end of this year: physical changes to the planet, the collapse of your current economic systems and governments, the breaking down of your religions, legal systems, and healthcare, and the disclosure about your history and your historic interactions your star brothers and sisters. Follow-on steps will require years to complete — depending on participation from those remaining on the planet.
As we look upon your planet today we see that your habitation has produced an environmental catastrophe, all in the interests of maintaining lifestyles to which you have become accustomed. You have marred the land by mining for minerals and fossil fuels. You have drilled for sources of energy. You pollute the land and the oceans with waste from your habitation. Your air is fouled as a result of burning fossil fuels to preserve lifestyles based on creature comforts. All in all your habitation of Earth has created quite a mess.
Have you done this alone? Oh no, first of all your genetic structure was disabled long ago. Secondly the technologies that we supplied to upgrade your primitive civilizations have been perpetuated long past their intended life cycle. For example the burning of fossil fuels was to be a prelude to the introduction of more advanced technologies that would not pollute. But the burning of hydrocarbons became a way to enrich a few at the expense of the health of your planet. Other technologies for creating energy such as electricity were introduced to your planet, but those who wished to enrich themselves subverted them. This remains the case today.
And of course there were the off-planet influences that twisted your lives in the interests of creating fear to nurture their objectives. Your physical, mental, emotional, and spiritual bodies were ripped apart to create human slaves, so that you would no longer function as complete humans. These influences remain today even though the off-planet entities have been removed. There linger in your societies those who would perpetuate these old ways to continue their wealth and power. So we see your planet in a sad state of degradation.
At the same time, we see the emergence of lightworkers; those that are giving birth to new ways of living that will eventually overcome the darkness. These lightworkers, and they come in many versions, are overcoming the systems, the established ways, and the institutions that are suppressing your basic spirit. We see them in the pioneers who create new ways to service a need. We see them in organizations that are set up to seek better ways to live. We see them in pockets of people gathered to deal with the extraordinary changes. And we see them in the rebellions against established ways by those desiring freedom.
These points of light are the result of off-planet influences that are impacting your lives. Without these off-planet influences none of the lightworkers and their influences would be happening – you alone cannot overcome the deep deficits without outside assistance in its many forms: spiritual, energetic, and those of us walking among you.
I now turn this communication over to Taugth.
Greetings, I am Taugth, celestial aboard Athabantian. I wish to convey a message this day that you may not have heard before, or may not have understood. The Andromedans aboard Athabantian have the technology to restore your planet to its pristine self, to rid Earth of the environmental damages that you have inflicted upon it.
However, and this is a big however, they await your participation. You, who are the current residents of Earth, must come forward to be a part of rejuvenating your planet, as you rejuvenate yourselves. You must play an active role in this cleansing. We who observe from afar are saddened by your continued environmental destruction, but we cannot move forward until you, the human residents, become active participants in this process – and until you decide to stop your polluting activities. Ignoring the situation solves nothing; your environment will only get worse without benevolent action.
Thus we continue to campaign to create Caretakers for your planet: Those who will remain with Earth after the time of the great transformation to care for her, to work with us to rejuvenate her. The role of Caretaker will not be an easy one. It will not be easy to remain on the planet while the cleaning takes place. All of your current lifestyles will be interrupted. All of your manmade institution will be replaced with new ways of behaving that are compatible with a New Earth. The ascendancy of Earth is assured, how long that will take will be determined by the numbers and participation of Caretakers.
Those of you who understand who you really are and are raising your vibrations to cope with the forthcoming transformation are to be congratulated. You are the wayshowers who will light a path to the New Earth through this time of the great transformation. Those who do not follow this light, who do not raise their vibrations, will not accompany the New Earth.
So yes there is a joining of efforts to accomplish the great transformation. On the one hand we have those who concentrate on raising vibrations of the awakened ones. On the other hand we have those who are working to restore the planet to her pristine self. These two objectives are quite compatible, and mesh beautifully. All aboard Athabantian are of the higher frequencies; we can only carry out our work with those humans of the higher frequencies.
There are no fear-based 3rd Dimension solutions to the environmental problems of Earth. The situation is too far advanced for them to undo the damage. And do not expect us to show up to save you from that which you had a hand in creating – we will not.
What I am saying to you that may be new is that you must be involved in the reconstruction of Earth (or you can choose to go elsewhere while the process takes place). Those of us from the stars can not and will not do it by ourselves, for it is your planet. You must be intimately involved in reconstructing your planet for you had a hand in its degeneration. Were you totally responsible? No, but you allowed it to continue for purposes of your own physical comfort.
So we seek Caretakers, those who are raising their vibrations to levels wherein they see ways of being compatible with the New Earth. This totally new way of being means to be one with the planet. It means minimizing the impact on the planet. It means loving the planet with her diverse plants and animals. It means bringing love to the planet so that she can become the shining orb for all in the universe to admire.
As I said in a recent communication*, we are establishing Abiquor (our preferred spelling – still pronounced by us as “abicor”) as a focus for our activities. The meaning of Abiquor in the common language of Andromeda is “Center of Light.” Mark, you have envisioned the completion of Abiquor; now let us go about making it a reality. For this you and other volunteers will remain on Earth for many years in healthy, balanced human form with 5th Dimensional functioning. The result of these efforts will be a new human civilization for the New Earth
I, Taugth, am most pleased to be communicating with you this day. I look forward to other opportunities to do so. And I, Bren-Ton, look forward to working with you who choose to become the Caretakers of the New Earth.

* April 24, 2012 at: http://www.cosmicparadigm.com/Athabantian/
______________________________________________
Please consider attending Transformation 2012: http://www.cosmicparadigm.com/workshops/

 
 

Caution

Greeting, my name is Bren-Ton. Those of us aboard Athabantian wish to convey the following.
We believe that a major geological event for your planet may occur within the next few days. It will be centered off the northwestern coast of the United States. It is an event similar to that which you, Mark, described in your book “Decimal.” It will affect the coast and somewhat further inland. We can not predict the full affects of this undersea movement.
Conditions appear to be such that a major disruption could occur along the edge of the Juan de Fuga Plate where it intersects the Pacific Plate, many miles off the coast. There are stresses building there that may cause an earthquake of some magnitude and a resulting tsunami — if they are released in a violent manner. There is the possibility that they may be released more gradually and little will be disrupted. It is not clear to us how things will proceed from this point forward.
It is a natural phenomenon that is part of Earth’s adjustment of her physical form. It involves no nuclear reactor such as was the case off Japan, and because it is a natural, we are not allowed to interfere.
We know, Mark, that you are very reluctant to publish this communication. However we do not wish to delay this warning for those who might be affected.
Blessings for all from those of us aboard Athabantian.
 
 

Integration

Greetings, I am Taugth a celestial of this universe currently residing aboard the starship Athabantian. Today I wish to speak with you about the Institute of Light, the activities that it is sponsoring, and how they impact the larger picture.
I am the leader of a group who initially communicated to Mark the idea of constructing what he calls an “institute.” Mark took several tangents before he was in position to commence this undertaking. however it is now well underway. The institute’s location in Pagosa Springs, Colorado is important for its remoteness from the busyness of major cities, their electromagnetic interference, and environmental pollution. In this relatively pristine surrounding, we have initiated the Andromedan project.
Mark has named this start-up, the Institute of Light, and has undertaken the necessary steps to create an organization according to your civil laws. This is as we wish, for the current situation – quite temporary I assure you – requires conformity to the laws of your society.
The larger purpose for the institute, that we have named Abicor Center, is to provide a place where we of Athabantian, and other star civilizations of this sector of the universe, might come to interact with you, the humans of Earth. As we have stated before, many of your star sisters and brothers already walk among you; those of us of the celestial realm have been with you since the beginning.
Abicor Center will be conducive to our comings and goings, to allowing the humans of Earth to interact with us, to enabling us to teach and train humans so that they might be full-fledged citizens of the universe, and most importantly to raise the vibrations of all so that we might more easily interact with each other.
Abicor already exists at the higher vibrations of Athabantian. Abicor does not exist at the physical vibrations in which you reside, as the time is not yet right to do so. Ultimately Abicor will be a center in which many will reside, both you, the indigenous peoples of Earth, we of the celestial realm, and your brothers and sisters from the stars. We see that it will “materialize” sometime within the coming months.
Turning now to the activities of the Institute of Light, we are most pleased by the activities that are currently being carried out under that name. They are bringing together people from the surrounding community and introducing them to new ideas and training then to look upward rather than focus on the events swirling about their day-to-day lives, as portrayed in your media and Internet. This is a most important beginning.
At our instigation Mark, and others associated with the Institute of Light, will conduct a conference during your month of August. This is a most important undertaking and one that we wholeheartedly support. Along with Mark, we plan to be a part of it, as do others from Andromeda and elsewhere in this universe, and to interact with those who attend this conference.
In addition, we have selected (by a process of instigating the idea within the minds of those involved) certain individuals of Earth who will help you understand the need to raise your vibrations, train you to do so, and teach you to hold higher vibrations as you walk among those of the lower vibrations. This is a most important undertaking, and one in which we encourage you to participate.
The timing for this conference is most auspicious. There will be events preceding it that will garner the attention of all who are the least bit awakened. There are events following it that will challenge all on the planet to remain centered and to follow the high road. By the conclusion of your year 2012, much in your bodies and lives will be undergoing dramatic changes. Similarly much on your planet will be changing, and much of the physical universe will be undergoing a transformation.
Events on Earth are leading the way to a glorious transformation of all. You have the opportunity to participate in that transformation in a very special ways. Please, for the sake of all of us who are involved, become a part of this process. You are the ones — in physical form — that are requested to raise your vibrations to integrate with the higher realms and to lead all to a wondrous new civilization. In doing so you will initiate a wonderful new way of being for all.
I leave you now with these thoughts. All aboard Athabantian – physical beings, ascended ones, and celestials – send their blessings.

2 коментара:

  1. Thank you for posting these, Tauno! I need to add them to U25... :D

    ОтговорИзтриване
  2. This message resonates with your dream, dear Les, there are amazing confirmations here! Do what you think is necessary :)

    ОтговорИзтриване