Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

23.09.12 г.

VISIT TO NOVA TERRA!


By Ute Posegga-Rudel


Image by Ute Posegga-Rudel, Copyright 2012


Watch  on  Youtube (recommended) 

Dearest friends!

YES! New Earth, called “NOVA TERRA” exists! It is in the making. Our new home is waiting for us and is being prepared for our arrival when the time is right!

I have been blessed with an invitation to visit and experience the wonders of this New World. And there is nothing to worry about for us, who desire with the inner Essence of their Heart which is pure Love and Joy, to exist in this new and most beautiful world soon!

Dearest friends! NOVA TERRA is being prepared for us by the Divine Forces of Light, our Beautiful Beloved Galactic Family, the Ascended Masters and all the Archangels!

And this is how it started for me:

A dear friend, lets call him “C”, from the other side of the world, contacted me and said:

“I am receiving guidance to take you to NOVA TERRA!  I’m sure you have heard that it was created and now it's ‘under construction’!
They ask you to report your experience to the people of the world, to give them hope and inspiration!”

Of course, I was excited and told, I would be prepared over night for the visit. And the next morning, C and I  would go both together. No, not with a space ship, but using a kind of simple astral travel.

The very amazing thing was, that just the two early mornings before visiting Nova Terra, I have been awakened by a bird’s song so unique and beautiful, that it seemed to be NOT of this world! Still half asleep I tried to figure out what bird it was, and to remember its wonderful melody. But each time after I was fully awake, I just had fully forgotten it!

I had no idea what was awaiting me with this visit, and I also did not try in any way to make  presumptions or to figure anything out! I only felt immensely blessed and was in a state of childlike curiosity and innocence.

I knew this journey, this visit, had primarily nothing to do with mental projections or visualizations. It was about pure discovery, and this discovery was only possible with the eye of the heart!

And so C and I started our journey, accompanied and protected by the presence of beautiful Angels.

ARRIVAL
The moment we arrived on Nova Terra, everything changed. It was like sunrise in the morning, when all  things start to magnify and brighten up! It was an immense opening, a widening of perspective of the usual point of view!

How to describe a Divine World, dearest brothers and sisters. Our language is not good enough, but still I try!

Yes, what I saw first, was a huge water, a lake probably, and in the distance mountains. And a light, that was not coming from the Sun, but which was the light in which this planet has been created, and which was radiating from within all the elements and the landscape before me.

But what was most heart-overwhelming was the discovery, that not only Light, but the feeling of Infinity Radiates here in all things from inside out. And  forms are not enclosing, but they rather are an expression of space itself! And this seems to be a paradox! But in the higher dimensions paradox is the norm.

At the same time, all elements are emanating Love, being an expression of Love Itself, and the vibration of Love is surrounding us. The air! It is thick with it!

Everything is fully alive, is absolute conscious, everything is a “personality”, a person, all things, all elements, air, water, mountains! There is a great Divine Presence everywhere in all things!

It is the Glory of Divine Consciousness Itself that lives palpably all things here, and forms are simply Its ornament!

That is how Nova Terra greeted me! A Divine Conscious Being of unspeakable Beauty and Perfection!  A Being Who’s Vibration is Pure Love, Showing Her Divine Body, as She always wanted to show It to us – if we would have let Her!

I felt elevated and expanded to infinitely above. It is so easy to feel that way, simply by becoming One with that One Being, Alive with all Her Creations, Who is Nova Terra and Her High and Sparkling Vibration.

I try to avoid the word “wow”, but it is the only word in English language, I know, that describes the unspeakable and that which cannot be described! (And  my heart  releases still a flow of “wow’s” in greatest awe and wonder!)

Now C, in his function of my tour guide, needed to remind me, that some other surprises would wait for us. And so we were lead to a nearby waterfall, to clean off the remains of our 3dimensional home. Of course, this pristine water was alive, it showed itself to me in sparkling rainbow colors. And fairies, whose transparent wings reflected the many colors, were flying and dancing joyfully around the sprinkling and refreshing water, and right  through it.


THE  CITY
Then we were told that flying horses would take us to a City, they wanted me to visit. I couldn’t see the horses really, they seemed to be very transparent, like a breeze of air, but in C’s description they looked like Pegasuses, and completely white.

C  told me that he has been here a few times, and  each time he came here, he has been shown different aspects and parts of Nova Terra. They would prepare It quickly for us, building for example a City in one day, so that everything would be ready for our arrival when we ascend!

Then we arrived with the flying horses at the City! What I saw were pyramid- and obelisk-like buildings, pretty high. They wanted me to have a look at the material they were built with. My first impression was, that this material was breathing and alive with  consciousness, made from light. Something totally “organic”, a living substance. But then I was asked to have a “microscopic look “ at the texture.

And what I saw was amazing! Something unimaginable in our world! First I had really a hard time to describe it! The material was a mixture of living, microscopic small, naturally, and like spirals, growing plants, and sparkling crystals, bursting with energy!

Now, I didn’t perceive this as “material”, separate from myself, but it seemed to be one with me, we were One in Consciousness and Energy! There was a high level of conscious presence from which I was not different!

As I put it in words, it might appear to you that this was easy to describe. It seems so, AFTER I was able to integrate or better adapt something “unknown” with our familiar  experience and perception! We tend to “objectify” things immediately when we give them names. Whereas the material of the buildings was subjective consciousness! Now “think it”, what only can be felt and translate it into our alienated and  intrinsically from Reality separated point of view! I had to go back to the “old” perception in order to describe what I saw.

To me the paradox of these buildings appeared as a perfect integration, a marriage of living Mother Nature with the science of geometry in the form of the shapes of pyramids and obelisks. 
And C added, that this mixture of plants and crystals was an expression of perfect harmony between Mother Nature and technology too!  And that this integral  harmony would be the basis on which all things on Nova Terra are being  built,  serving  absolute balanced and harmonious living (non-polluted!)  for all of us when we arrive here!
I experienced the next paradox when I was asked to enter one of the buildings!
When we enter a house on our 3dimensional planet, we immediately get the feeling of being enclosed, which we might even find “homely” and cozy. Here we can relax, if it is our own home, and we can feel protected from all what is “out there”. But the ceilings are separating us from the sky and we might unconsciously have a claustrophobic  feeling, as if our connection to our energy centers high above our head seem to be cut off.

This came to mind when I entered the building on Nova Terra! Because the space inside seemed to be even more expanded than outside of the building, and the feeling of infinite height was not measurable with the actual height of the room!
A sense of being cut off from nature was not there. Just the opposite seemed to be the case, as if the building was serving as a focus lens for the powerful presence of nature which seemed to be even magnified in this room and concentrated! As I said: a sheer paradox! 
There was an incredible Joy in the air, and C said that Joy was the “material” everybody is encouraged here to create from, a Joy that exists in the air and everywhere. He said, Joy would be the vibration of the New Earth!

We left the building and our horses were  waiting for us on a square. And there I noticed the next paradox: although the place was actually a square, it appeared to be a circle at the same time. It was both and none of them! It seemed that Nova Terra had perfectly mastered the famous squaring of the circle! The usual linear mind could not function here.

C explained that the reference points we have on 3dimensional earth wouldn’t be of any use here, because we would see on Nova Terra only the true form of everything.THE GOLDEN FIELD 
Then we left the City and the white Whinged Horses brought us to a field that emanated powerful golden rays upwards into all directions. They were very warm and embracing. This was the place where Sananda  was welcoming us.

I have a very long standing galactic connection to Him. But I met him first in this lifetime many years ago at a sacred  fireplace in the Himalayas, dedicated  to the Divine Mother.  When He entered the place, it was unmistakably Him, although He only showed me His Feet! I was heart-broken by His Love and was crying, I don’t know how long! Since then I have met him several times.

So I felt honored and very happy to meet Him again on Nova Terra in this beautiful Golden Field! Sananda appeared to me as a powerful, and at the same time sweet and radiant field of conscious energy/bright light, with silver in it.

This time it was C who “channeled” Sananda’s words to me. I was here to receive!  He gave me a personal message and then He said, that I came here in order to bring the good news of Nova Terra to the people who read my Messages of Light for their upliftment and celebration in their hearts!

He said:
"You place the seeds of the New Earth into their souls and they will grow wonderfully like big trees of Light and they will shine all over the earth, being able to raise the vibration for themselves and others."

I thanked Sananda and my heart was singing!

He then took us into a crystal dome of light  with sparkling bright crystalline energy particles coming from above,  which were very energizing, filling the room with immense joy.

When asked, I said I felt that these energy particles were meant for creation. And so Sananda invited me, to create what I desired from the depth of my heart.

And I did! Sananda was very pleased with my creation and explained that in the moment of creation it was already done, there was no time between expressing the wish and its fulfillment! But that I also would now have a responsibility of living the example of what I had created!

No! I understood! Our creations are not separate from us!


DEPARTURE
Now the time had come to say good bye! Sananda blessed us and I was given permission to return whenever it felt right for me, requiring an adjustment to the elevated light, love and joy on Nova Terra!

What I experienced, and what had felt like a full day to me, was just one hour of our earth time. It was but a taste of the totality of Divine Terra Nova who is waiting for humanity to arrive during the ascension process. She is being in a constant process of creation as we speak to be ready for us when our time comes.

The most important part of my adventure was the more than wonderful confirmation that our New Earth is Living Love and Joy and is experienced as such with our own Love and Joy, our true nature and inherent quality of the Heart. 

Everything Divine is naturally lived by the Planet Itself, for us to join and to directly participate as One Being.

This is the proof to me that Terra Nova IS REAL and not a phantasy in the land of short-legged mind. The eternal peace, beauty and harmony are the clear signs of a creation that has been initiated with Divine Consciousness and that is pervaded by this Consciousness! 

Furthermore, Nova Terra is the perfect Marriage between Consciousness and Energy, between the Divine Masculine and Feminine, which inspires all other creations so that an ascended humanity can enjoy Divine Perfection in all areas of an enlightened life as a galactic civilization.

It has been said, that this is the first time, - an experiment -, to ascend directly with a body. If Nova Terra is the result, this experiment is being incredible successful!

The until now unseen and unheard: Divine Consciousness absolutely outstandingly obvious in all forms and as all forms, as the predominant characteristic of creation is overwhelming my heart, because of its Beauty and Perfection!

….

I have been safely delivered back to my home in Australia, so to speak, through the roof :), by the beautiful Angels and in the company of my dear friend C.

So grateful and speechless, as I was, I could not wait to write it all down before the fresh memory would fade away. But miraculously, it is not fading! And I know why! Because Nova Terra is alive in my heart and inseparable from it. In Reality, I am always there. We all are! And just the surface of our being is existing here still in 3D land.

In the light of this Good News, lets celebrate the Truth of our existence, which is Joy, Love, Happiness - just everything Divine!

And so -  dearest family - now you know what is awaiting you all soon! Keep your expectation high! Discover Nova Terra in your own Radiant Heart!

And after all, She can be discovered already right here on 3dimensional earth! Divine Consciousness is all-pervading without exclusion. But It appears to be hidden in our present reality beneath the layers of distorted creation trying to hide the Truth. It is only that on Nova Terra this Truth is completely Obvious, because there are no false layers.

With so much love,
Ute

http://radiantlyhappy.blogspot.com.au/2012/09/visit-to-nova-terra.html
_________________________________________________________________________________

Copyright© 2012. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel,  http://radiantlyhappy.blogspot.com
Sharing of this message is only allowed together with this information and without  changes. If you have questions, please contact me via transformation33@gmail.com. Thank you.
 ______________________________________________________________________________

Няма коментари:

Публикуване на коментар