Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (27) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Blossom Goodchild (13) Tom Kenyon (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) кениън hathors (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

15.09.12 г.

SELF-LOVE IS TRUE HEALING OF HUMANITY

By Ute Posegga-Rudel 
Image by Ute Posegga-Rudel, Copyright ©-2012
Please also read update from 21.8.12

Watch on YouTube (recommended) 


Message from our God-Self!


Dearest Ones,


Self-love is mostly not understood to its very core! Although it has been discussed often and you are familiar with the admonition: love yourself!


But what are the implications of Self-Love?

You might be convinced that you love yourself, that you did the work, that you love yourself now - much more than you did perhaps in your childhood, when your parents and society gave you
seemingly all the reasons, not to love yourself.

Now, in these challenging and glorious times, when all unresolved issues, perhaps until now deeply hidden in your subconscious mind, are coming to the surface and irrevocably to your attention, you might be confronted with emotions you thought they were gone.


Fear is the root of all of them, even anger and sorrow, sadness and worry is based on it. Fear is the core and origin of all negative emotions, it is the root-contraction upon yourself. Therefore it is said, there are only two states, which are absolutely incompatible with one another: love or fear. Love is expansion, fear is contraction.


You are told: love! - and fear is gone! Love! - and anger is gone! Love! - and all kinds of other negative emotions are gone. And often your are nowadays judged by righteous people for not being loving.


So you try hard, to love! This can even show itself as the idea that you want to love,  so you engage all possible efforts, to love. However you feel that your heart is still empty! Although you are doing your best to love. You intuitively know that you cannot love from your head but that it must be felt in your heart, that Love must fill your whole space of heart, and thereby your whole body, so that you ARE LOVE.


With all this often helpless endeavor to truly love others, the insight that self-love must come first, has found now overwhelming support in the spiritual community. 


Finally, after centuries in which you have been taught self-denial, (which is in truth the denial of God) but with the  demand to love others at the
same time, you have been given the permission to explore the legitimate right for self-appreciation. Because it is IMPOSSIBLE to love others in the state of self-denial. It is the most absurd and insane contradiction ever put into the mind of humanity!

However Self-Love is still widely not truly understood and realized! As this virtue is literally the core of all growth, not only on the human level, but also on the spiritual level.


For example, a righteous demand in the spiritual community to love, has not truly understood self-love! Because as soon as you truly love yourself, righteousness does not exist! 


And also putting others in relationships always first, does not exist in Self-Love! This is even the first cause that relationships break!


So how do you truly love yourself, in order to love others?


The crucial point is whether you write  "SELF" with a small or a capital "S". 

Of course, we are now talking about the Self, with a capital "S"! Because it is the One that includes everything else about you.


True Self-Love means that you recognize, acknowledge and honor your own SELF, that  One that participates in your own Source-Condition, that Unlimited One, that Unconditional One. 


You cannot love, neither yourself nor others nor anything else, if you do not give credit to That One!

So every time Love breaks through in your heart, know that it is the SELF, that Shines through and speaks! 


Your "Self" and "The SELF", proclaimed in the ancient traditions, are not really different from one another, the transition is fluid. Only if you - by tendency and habit - dramatize separation and "otherness",  you make this division!


And where do you start to love and cherish That Infinite Self, that God-Self, Me, your  Source-Condition? Yes, in your own heart! There it is where you start to truly Love Yourself! What you Love there, is not "an other", a deity, a God that is separate from you. There is the place and space and state where Love Is, to Love and to Be Love. And it is at the same time Your Own Self, Yourself, Whom you Love. 


This Love is not different from "Self". It is not different from Happiness. And none other than Joy and not separable from Stillness. It has many appearances and Self-expressions. And this Self is the Self of everybody else! 


So you start truly loving yourself by the Love that Exists and Appears as the Self in your own heart. When you worship That One, and while you worship It, you include intrinsically all beings and worlds and things, because it is this Self, That all beings and all existence share.


So if fear arises, know that you do not Love Yourself, if anger persists, you do not Love Yourself, if you worry, you have put yourself down and you do not trust God, Who Exists as Your Own Self in your infinite Space of Heart. 


If somebody cannot love others, if somebody must put down others to appear "better", that one cannot love him- or herself. Therefore be compassionate with those who do not love, because they do not love themselves. 


All of you have come here to demonstrate this Self-Love, which is the same as loving others, but it must start with yourself. Because it is Yourself where you discover God, and not in others. You only can see in others, what you see it in Your Self.


This Self-Love is the true healing of humanity, the resurrection from the false presumption of slavery and unworthiness, this lie upon your existence. If you truly Love Yourself, you are the Gift that restores the Divine Consciousness of Man. Loving yourself first, grants everybody else honor, appreciation and is Itself the Love you live to "others".


This Self-Love is a tangible touch in your Heart, an alignment there, a groundedness there, an illuminated space of certainty.

This certainty does not know fear, it includes and is One with all beings, and it creates the process of your life. 


Until then, while you do your very best, it is important that your start with yourself and not with others, that you dare to know your Self first, and that you admit that you do not love and not pretend otherwise. Because this the sign that you are truly on your way of seeking your own truth.


It is paradoxically however not proof that you do not love others, because you do, as much as you can, because all your efforts are driven, even unconsciously by your own Self. 


But until you start to Love Your Self, because you are willing to open up wide your heart, to discover Who You Really Are, it is also true that you share merely the IDEA of love, the intention for it, the good will. And many are not aware of the difference between the idea about and the actuality of Love. But these are the steps in the forecourt of Your Self, until the Radiant and Silent Door to your Divine Reality opens. 


Nourish That One, nourish That One always, nourish It at first, do not look outside, but discover Your Self in your own Heart and then in the hearts of All. That is how you truly Love Your Self. Love of Self is Love of God is Love of All.


I AM Your God-Self!


Message conveyed by Ute


http://radiantlyhappy.blogspot.com.au/2012/09/self-love-is-true-healing-of-humanity.html

_________________________________________________________________________________

Copyright© 2012. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel,  http://radiantlyhappy.blogspot.com
Sharing of this message is only allowed together with this information and without  changes. If you have questions, please contact me via transformation33@gmail.com. Thank you.
 ________________________________________________________________________________

Няма коментари:

Публикуване на коментар