Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

11.09.12 г.

RISE LIKE THE MORNING SUN


By Ute Posegga-Rudel

Image by Ute Posegga-Rudel, Copyright ©2012
Message from our God-Self

I AM always Eternally your own deepest and purest  Self, always available to you. You always depend on Me, you always live in Me, I always live you. But your mind does not know Me. Your mind is not surrendered to Me and does not serve Me.

You are slave of your mind, and therefore you do not notice Me. And you even have forgotten Me. Although I Am the Substance of your existence.

But you live on the surface of your own Truth, and you are engaged in all kinds of businesses, nice and not so nice. It does not matter, but then you miss the mark.
You are always searching for THE thing, THAT “wow”!!!!, THAT final fulfillment, somewhere in your outer world. You are struggling, you are uneasy and not at ease, always. Why? You like complication, you like excitement, you like distraction, you always hope for a big bang, that finally ends all your searches, so phantastic and so unique and unsurpassed, so that you would be satisfied once and forever.

The illusion is that you seek for Me outside: in your world, in your relationships, in your ascension, in your skies and higher dimensions, in your space brothers and sisters.

But I am always Untouched and I Am Simplicity, and I AM always here. What you hope to get from higher dimensions and your space family is ultimate relieve, the escape not to have to pass the test you have been incarnating for on Earth: to transcend the lower vibrations so that you would be able to move on to higher dimensions.

Your space family cannot take this from you, this work, this conscious process of spiritual growth.

Your planet would have already ascended with you if you would truly vibrate with the Truth of your own Self, untouched from your world, as difficult as this world might be for you!

But this is your task: to be victorious in the midst of it! To vibrate with your heart’s Truth of Love and Simplicity and to not allow to step down into the lower spheres of egoic self-identification, which you are not.

Your only mission is to rise like the morning sun, untarnished by the clouds of self-doubt and reactivity to the currents of life, and exist as that light, that love in the midst of apparent darkness. This is the greatest service, the greatest help you can offer to yourself and to your human family, even to all your space families!

Because your rising sun enlightens all universes to awaken, as much as every star that brightens up with Divine Illumination, ignites your heart to recognize your  own Truth.

There is no separation, all beings and universes are One in Divine Consciousness, which Is your Own Self. I AM THAT.

You will not find  Me, your Glorious Self just because you ascend. It has nothing to do with it.  I AM  Untouched by all moves and changes, by all densities and dimensions, by your body and even by your spiritual searches  and  practices! These are all preliminaries, full of complications and errors and many illusions.

It is the endless repetition of your mind that leads you astray. While I AM always simply here and Aware, utterly Radiant, Light of Lights and Love-Bliss,  while all the dramas are played out, high or low.

You can develop your body-mind as much as you like, I AM still Untouched from all of that, from all your highest aspirations even, because I AM neither high nor low. I AM beyond opposites, and I cannot be worked out, mind cannot describe Me.

But you still seek somewhere else, constantly escaping Me. It is your mind that does and creates all these things, do you understand? It is wandering in illusion-land. It cannot be enjoyed without knowing Me. I AM the ultimate Enjoyer. Living truthfully in the higher dimensions without Me is not possible.

Dear Ones, never forget to keep your awareness in your heart, no matter what. Do not allow to descend to the lower vibrations below your heart, do not allow negative mind to prevail!

So you will more and more know Me. When you enter into the depth of your own heart and persist in locating Me, I will reveal Myself to you, because I AM no other, I AM the Real You and I AM always here.  Do not allow yourself to be content with substitutes of Me. I cannot be substituted, not even with your spiritual self that is fascinated by subtle and  out of body experiences, time traveling and the visits in other worlds!

Your enlightened space family is always  with you,  waiting for you to wake up to your own Truth.  This is what will change your world for real and will invite them to join you because you are truly aware of who they are. Know yourself and you know them.

Be that Light, that Love that Bliss That I AM.

I AM your God-Self

Message conveyed by Ute

http://radiantlyhappy.blogspot.com.au/2012/09/rise-like-morning-sun.html
_________________________________________________________________________________

Copyright© 2012. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel,  http://radiantlyhappy.blogspot.com
Sharing of this message is only allowed together with this information and without  changes. If you have questions, please contact me via transformation33@gmail.com. Thank you.
 ________________________________________________________________________________Няма коментари:

Публикуване на коментар