Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

3.09.12 г.

Седмично послание на Хиларион 2-9 септември 2012г.Възлюбени мои,

Време е да останете вътрешно свързани, когато промените се случват във вътрешните ви физически структури и в Света около вас. Срещат се много неща, които няма да имат смисъл и които могат да отвлекат вниманието ви от вашата цел и е важно да оставате заземени всеки ден. От дълго време сте предшественици на промените, които се случват сега и вече сте изпитали повечето от промените в себе си и сега ще наблюдавате това у другите около вас. Случва се най-голямата промяна в съзнанието. Продължава да има по-голямо приемане на възможностите, че Човечеството е по-съвършено, отколкото се е мислело преди, и това на свой ред ще създаде промени в структурите на обществото. Много нови идеи и решения ще излязат на повърхността в осезаемо проявление, което ще донесе полезни промени за всички.

С приемането на потока от идващите енергии, по-експанзивен поглед върху Света, в който живеете, ще насърчи появата на творчески решения на многото проблеми, които обхващат Планетата и нейните обитатели. Тъй като сърцата на нейните хора започват да се отварят по-широко в отговор на тези енергии, така също чувството за Единство започва да преобладава над цялото Човечество. Расите взаимно ще се възприемат като свързани в Единството си с Източника на Всичко Което Е. Различията ще се стопят сякаш никога не ги е имало и ще се отбележи голям напредък във взаимоотношенията между хората за сравнително кратко време. Тъй като това ново разбиране необратимо напредва, потенциалът на Човечеството да създава положителна промяна ще нарасне експоненциално и ще се случат много привидни чудеса.

За сега, задължение на Служителите на Светлината по света е да поддържат визията си за по-съвършен свят и да стоят вярно и уверено на своя индивидуален Път към целостта, баланса и възнесението. Именно вашата вяра ще ви види да се придвижвате отвъд всички предишни ограничения във вашето майсторство, вашите енергии, вашия живот; а мечтите ви ще се сбъднат с удивителна скорост и чудесна синхронизация. Знайте, че вие сте създатели и че това, което виждате пред себе си в живота си, е резултат от вашите мисли и намерения. Благодатта на Любовта преобладава във вашето Същество и именно тази великолепна вътрешна сила ще доведе промените, които са необходими, и вътрешните, и външните промени. Моля, не забравяйте, че ходите по тази Земя като Посланици на Божественото, като представители на по-висш порядък на служба към Света и че вие правите промяната.

Всеки от вас ходи леко и оказва минимално влияние върху вашата Планета по отношение на приноса си към плътните енергии, които сега са издигани чрез Фокуса върху Светлината и Любовта, който поддържате. Онези от вас, които почувстваха тежестта на плътността, когато я трансмутирахте, сега ще изпитат по-голяма Светлина на Съществото си и ще задържат по-големи периоди на яснота и информираност. Ние знаем, че много от вас са уморени и че понякога се чудите защо вдигнахте ръката си толкова ентусиазирано, когато бяха призовавани доброволци да се въплътят на тази Планета. Именно вашата голяма Любов и състрадание не само към Човечеството беше това, което ви доведе тук, но също и знанието, че имаше още по-голяма цел, разгръщаща се в Космоса. Дълбоката ви смелост и чувство за приключение се оценява от всички от нас, които извървяхме същия път преди вас. Вие никога не сте сами.

Продължавайте да се грижите за себе си и да уважавате подтиците на вътрешното си напътствие. Използвайте всичките си сетива и се чувствайте в Света около себе си. Търсете красотата във всички неща и всички хора, намерете общото между вас, вместо да се бавите чрез привидни различия. Нека мирът, който е във вас да ви обгражда и да благославя целия живот, когато се трудите ежедневно да достигнете още по-високо във визията и стремежите си. Вашето отношение на благодарност в простата сърдечна форма „благодаря” многократно всеки ден ще ви донесе още повече добро, което вие толкова много заслужавате.

До следващата седмица …

АЗ СЪМ Хиларион

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com
Thank you for including the above website link when posting this message.

Превод :Tauno

Няма коментари:

Публикуване на коментар