Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

9.08.12 г.

The opening up of the Lion Portal…

http://2012indyinfo.com/2012/08/09/the-opening-up-of-the-lion-portal-judithkusel/
The immensity of Being is upon us now, as we are stepping through the Lion Portal, 8-8-2012, and then into a new state of being.
The lion is there to remind us of dignity, honour, integrity and the loving of self – not as in arrogance, but the true belief in one’s greater soul abilities and one’s own calling to greatness.
As this year progresses, we are called upon to open up, not only the portals of the earth, but the cosmic ones are opening up as well – and then we have to step past our normal, or rather what we perceive as normal, lives, and then step into the new.
The way is opening up for the UNEXPECTED and the bringing of the soul back to its TRUE PATH… to its own truth and then to LIVE that truth and bring this in immensely flowing gifts into being, here on planet Earth.
The OLD IS MAKING WAY FOR THE NEW.
A lot of people have great fear of stepping over the threshold of such openings, for they fear that doing so, will force them to leave the old and familiar paths that they are clinging to for dear life.
Have you ever been in a place where traditions hold sway – and anyone who dares question these traditions, or the status quo, is marked a rebel.  You get the old guard who love being stuck in that – the old.  That is where their own sense of security lies: “This is the way things have always been done and so it will stay!”
As much as these people will want to cling to this narrow-mindedness, and their own fears of change, they will be forced out of it, as all the world changes rapidly and the old ways have to go.
A lot of people love labelling all and sundry: – as soon as something does not fit the narrow boxes where they put all into – then it is marked as evil, or satanic, or anything else….. What they really fear is fear itself.  It is not that darkness does not have power – yet when you fear the darkness, that is when darkness has a hold over you.  WHAT YOU FEAR YOU ATTRACT!
At the moment the portals which are opening up, are forcing us, to confront our own shadows, and most of all, to stop lying to ourselves and others, and to become REAL! 
So many are hiding under masks, and living lives which are lies, and then fear of being discovered as frauds.  It often becomes a matter of keeping up with the Joneses and then to follow the herd.  “If everyone else is being corrupt, and doing these things, and it leads to success, then I will do it.  If it works for them – then it works for me.”  When the inner souls and voices start screaming at them, that they are selling their own souls into slavery, then they simply shut the windows and doors, and put up a sign:  “DO NOT DISTURB!”  Often this will carry on for ages, until one day, all that they tried to hide, starts revealing themselves and then they feel exposed to the core.  That is what lying to yourself does, and more so, lying to others.
The New Energies and the cosmic portals opening up are demanding TRUTH, INTEGRITY and LOVE. 
When we start owning up to our own lies, (and most of all lying to ourselves), and we start accepting our own shadows – that means OWING the lies, and OWING the shadows, and stop being fearful of staying naked and exposed to the very core – then something funny start happening: – We start accepting ourselves, loving ourselves, and then we find that we do like lying any more: – WE ARE GETTING REAL!
Here the opposite sides of our own core soul start marrying each other – learning to dance in harmony and being in tune.  The one does not lead the other – they dance as ONE!
It is in this marrying of the opposites within OURSELVES, when the third force starts happening – we open ourselves up to UNCONDITIONAL LOVE!  We learn to love the shadows, as much as the light – and we start dancing now to the cosmic tunes, and then WITH the DIVINE…..  We start loving life and we love authenticity, we love being truly ourselves! 
A strange thing happens then: – we start attracting like-minded people, who are authentic, and true to themselves, and have learnt to love themselves unconditionally too.
It is in truly embracing ourselves, loving ourselves and our own Creator, that we start allowing ourselves to be vulnerable, to be confused sometimes, to being not perfect… but to find the hidden blessings in the perceived imperfections and to see the perfection of life!
In those moments, we are at peace.  We start cultivating serenity, and then whatever else happens: – we are centred and anchored in LOVE. 
I am reminded her of a certain master, teaching his students the art of staying calm and serene in the midst of opposing forces.  He took up his normal meditation pose, and then challenged his students to forcefully try and remove him.  They shoved and pulled and tried everything:  the master had become an immovable object and nothing and no-one could disturb his posture, nor serenity, calmness and pose.  When asked how this is possible, he said that when the master, masters himself to such an extent, and stays in the state of peace or inner calm, then nothing and no-one can move him – because he is firmly anchored in the life-force itself!
This is what we are learning to master at this time!
When we truly wish to link up with our twin flames, then we first of all have to learn mastery of ourselves… of loving ourselves unconditional – of accepting the fact that we are made WHOLE – that the Divine does not create mistakes!
When we allow ourselves to become loving towards ourselves, and then open our hearts and souls for the Divine Love to flow in and out of us, unencumbered, then we will be reunited with our twin flames – who had to master this by themselves.  That is when we are ready for true union.
If the one is still hovering and unsure and lost within, then there is IMBALANCE.  In creation all flow in harmony and as one.  Where one is too much, and the other too little, there can be no state of balance and then love eternal cannot flow in a magnificent and glorious stream. 
The lesson of the Lion Portal is to stand in your own true majesty, dignity, integrity, mastery, truth and magnificence and to shine by being serene in the knowing, that all is perfect, whole and complete!  Nothing is missing….

This principle applies to ALL of life and this is the greatest of all lessons to master as 2012, starts drawing towards its final chapter in the history of mankind.
Love is the answer and here unconditional love and acceptance of self.

Няма коментари:

Публикуване на коментар