Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

7.08.12 г.

Message from the Galactic Federation of Light 8/6/12 ‘Ascension Baggage Check’
In time, all we have discussed with you will become clear and there will no longer be any confusion, mystery or unanswered questions leaving you searching for answers as you may be today. This is the way it must be for now. Please keep this in mind dear ones, that your journey is not over, it has not been completed by any stretch of the imagination. Many of you still have quite a few lessons to learn and a short time to learn them before the final exam papers must be handed in, to coin a phrase. If we of the Galactic commands stepped in now and handed you all the answers on a silver platter it would disrupt, curtail, end many of the lessons that many of you are in the midst of learning and experiencing.

Do you understand this? Do you understand that yes, we have many of the answers that you wish to be furnished with and we do hear your requests for these answers and we hear them quite often, but it is not our task and it is not our right to give you these answers, for these answers are not what will help you the most. It is your personal quest to discover the answers, the secrets, the treasures that await you. Do you understand this a little clearer now, that it is not the answers that are worth the most to you, it is your search for them that is the most valuable prize? Now that you understand this a little clearer we would suggest that many of you spend more time searching for these answers yourselves, rather than asking us to answer these questions you may have for you. This is all we have to say about this, dear ones, now let us move on to matters concerning your outer world.

In the process of our duties, we come across many new twists and turns, obstacles, difficulties and problems, but we never hesitate for a moment and we see each obstacle that presents itself as another wonderful opportunity to showcase our talents and our collective and individual wisdom and cleverness to overcome them. This is what we would like to see more of you do when a detour in the road arises causing you to temporarily alter your course and find a suitable means to navigate through or around an obstacle. We see many of you do just this, although what we suggest today is that more of you take a healthier attitude when problems arise, instead of the defeatist and negative attitude many of you allow to consume you when challenges present themselves to you. After all, most of these challenges have been created by you yourself before and even sometimes during this, your present incarnation, to offer you a challenge and an opportunity to rise above it testing your wit, your strength, your resolve, your drive, determination, courage, bravery, heart and imagination. For without these tests, you would not know where it is you stand and how far you have come on your journey.

These tests are necessary, these tests are very fruitful, these tests are very valuable to you in so many ways, and we say to you simply by changing your attitude just slightly and seeing these challenges as yet another blessed opportunity and gift for you will make it so much easier for you to begin to create an answer for each challenge, for your mindset will be completely different, it will be much more positive, allowing more positive energies to flow which will assist you greatly in leaping every hurdle. Do you understand this?  Do you understand that with just a slight alteration in your perspective, many of the challenges and obstacles that present themselves to you can and will be so much more fluidly dealt with and overcome? We hope to see more of you begin to see these tests and challenges that may present themselves to you in this new light, as the benefits to seeing them in this sharper perspective are incalculable and will allow many of you to find adequate solutions to these challenges which will then allow you to move on to the next and then the next, and this is how real progress is made. For allowing yourselves to be stalled on one problem for too long is not beneficial to you and wastes so much of your valuable time, energy and focus.

As we have said, time is now running very short for many of you, and the time to resolve many of the challenges that have been laid out for you, many by you yourselves, is upon you. There are not too many tomorrows left to push back the completion of these smaller projects. Each of them must be adequately dealt with before you move on to newer challenges, perhaps higher dimensional challenges. Do you understand this? Do you understand that final exams, if you will, are commencing and there is no longer any time to fritter away, waste, barter or trade? It is now time to get busy, and we mean very busy. Many of you must make haste if you wish to ‘beat the deadline’, as you say, as the curtain is coming down on this performance and there will not be, as there cannot be, any extra time allotted for those of you who wish to exit this theater for a new show.

This is a very important matter, and we wish for all of you that are reading these words to take what we say about this today very seriously. We say to you examine what it is in your lives that you feel are aspects of yourselves that are not higher vibrational aspects of yourselves but are traits, habits, tendencies or addictions that are not conducive to higher dimensional living, and find a way to deal with them, to release them, to walk away, move on and leave them behind you where they now belong as they are no longer a welcomed part of your journey, if it is within the higher dimensional realms where you wish to travel.

Do you understand this? Do you understand that what we are saying is that a number of you who are reading these words and who have made it known that you wish for your journey to now take you beyond the limits of this 3rd dimensional reality into the higher realms of this universe are at the same time clutching heavy baggage that is weighing you down, making this trip an impossibility, an implausibility at this time? You must find a way to reach deep down inside and find the release handle that will drop these bags at your feet while you continue to move forward. Can you do this? Will you even try to do this is what we are asking you at this time.

Many of you have carefully planned out for yourselves certain tests that you made clear you wanted and needed to pass before you exited this lower dimensional reality. You made this very clear, and now here today some of these tests have remained unresolved. You yourself made it clear that if this were to be the case, that you were not prepared to exit this reality and wished to stay until these lessons were learned. We, your higher dimensional guides, friends and family cannot supersede your directives, your instructions, your orders, this is not our right, and we will not overstep our boundaries and do anything that it is you instructed us not to do. We cannot remove for you these obstacles, we cannot come to you and tell you exactly what it is that acts today to weigh you down, and we cannot supply you with the answers to these problems either. All of this is strictly up to you.

No one knows you better than you know yourself, although we do have a bird’s eye view of much that is transpiring in your world and in the lives of those who we are guides, but deep down inside no one knows the thought processes that are going through your mind on a daily basis, for this is your sacred sanctuary and we do not trespass on your domain. It is you and you alone who knows what is going on inside you, and it is you and you alone that must find a way to pinpoint these areas, to target these areas, these problems and to find a way to resolve them.

We will, as we always have, offer you all of our love, our support, our guidance, our wisdom and our understandings and we will help you in every way that we can, but we cannot do this work for you and we will not do this work for you. This work must be completed by you, as were your specific instructions and command. We wish for you the very best success in your efforts and say to you we will continue to offer you everything that it is we can and we will let you know if we see marked improvement in some of these areas. This is what we will do, and we will continue to offer you guidance where we can.

We are your guides of the Galactic Federation of Light.

As channeled through Greg Giles

 http://www.ascensionearth2012.org/2012/08/message-from-galactic-federation-of_6.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар