Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

26.08.12 г.

НОВАТА ЕРА ЗАПОЧНА


                                         

Ченалинг на Йешуа чрез Памела Крибе


                                                 Скъпи  приятели,

Новата Ера започна.Аз съм Йешуа. Тук съм с вас в радост и ви казвам: „Ние сме тук. Новата Ера започна!”  Новият свят се  разкрива вътре и около вас. Това вече започна.
 
Новата Земя се проявява. А старата реалност на старата Земя се събаря и руши. Вие можете да видите потвърждение на това всеки ден в новините, в събитията, случващи се на глобално ниво и в дребните неща, в хората около вас, влизащи в кризисни ситуации. Те са обсебени от своите лични катастрофи във финансовите области, в областите на взаимоотношенията и здравето изглежда,поради, не зависещи от тях обстоятелства. Всички тези събития се използват като катализатори, пробуждащи призиви, заставящи ви  да отидете дълбоко, вътре в себе си и започнете търсене на това, което действително е там. Какво ще намерите там и какво всъщност ви закрепва самите вас? До колко сте твърди? Каква, принадлежаща изключително на вас, самите увереност, можете да намерите там? Увереност, независеща от това  което се случва с вас във външния свят? Ще намерите там, вътре, здрава основа или ще падате в бездънната пропаст на неувереност, страх и отчаяние? Ето какво е криза, ето какво прави с човека истинската криза.  Лишавате се от каквато и да е увереност и всичко във вашия живот се излага на риск. Ето какво развитие на съзнанието се прави с хората в тази област, както на макро ниво, в световната политика, икономика и култура, така и на микро ниво, на цялото човечество и на всеки по отделно. Тъй като всички вече сте изпитали това върху себе си, а някои и сега изпитват, как всичко се променя в тях, в живота. Това е ера на интензивни промени и идване на новото. И това вече стана видимо.

Аз приветствам всички вас с тази новост, която, както виждам, се ражда във вас. Именно към тази ваша част се обръщам тук, изпращайки й моята енергия, а не към  вашата част, заседнала в старите страхове, съмнения и неувереност. Аз съсредоточавам моята енергия толкова, че да я приведа към процъфтяване. Почувствайте моята енергия и моето присъствие. Почувствайте моят поглед, съсредоточен на най-ярката, оптимистична, мощна и красива ваша част и почувствайте как тя светва. Почувствайте, как всъщност вече всичко знаете и че вие сте тук, защото сте длъжни да бъдете тук! Вие сте тук и в своята земна същност носите Светлината на своята Душа. Почувствайте я в своето сърце. Вие закрепвате своята Звездна Светлина тук, на Земята. Вашето желание за вътрешно освобождаване и осъзнаване се транслира сега в Новите Начала. Позволете на това да ви води в живота. Вярвайте й!

Не ви е нужно да правите това в самота (изолирано). Ние всички тук сме заедно. Почувствайте силата на нашата обединена енергия. Това не е сила, предприемаща действия и не постоянно заета с някаква власт. Това повече прилича на плодородна почва, хранеща ви спокойно и лесно. Това са чувства, възникващи в присъствие на единомишленици. Почувствайте тези сродни души около вас и тези от голямото семейство, които не са тук сега. Вие повече не сте сами, съпротивляващи се на установения ред, или обръщайки гръб на това, на което той принадлежи. Повече не сте сами.

Сега е време за промяна и установеният ред също се променя. Няма е повече старата увереност и това  вселява безпокойство и пустота в сърцата на хората. Нещата изглеждаха по-рано толкова определени и с които би могло да се управлява и ментално да се манипулира, сега те се просмукват като пясък между пръстите. Това време призовава към по-дълбоко отпускане на старото и създаване на истински нов фундамент под краката. От известно време вие вече вървите по този път, за това можете да станете пример за другите. Постъпвайки по този начин, все пак, не чрез действия и суета на заетост, а чрез радост да бъдете такива, каквито сте. Сега можете да се отпуснете, ние вече сме тук! Новата Земя бавно расте и процъфтява.

Енергията на Новата Земя дремеше. Отначало в рамките на тази реалност, а после в нейните пукнатини и пролуки, но никога истински не изчезна. Защото вие, като Работници на Светлината, често сте чувствали, особено в предишни животи, че сте били длъжни да се скривате в закътани ъгли и не сте могли да излезете, или не ви е било позволено да направите това. В сегашно време старите структури се разрушават и Светлината се освобождава, изскубвайки се от тъмните ъгли.

 Вие можете да излезете. И вие, и вашата енергия се приветства сега повече от всичко. Въпреки че може да се чувствате неловко и да се задават въпроси, възможно ли е действително това. Аз ви моля щедро онова, което сте натрупали в резултат на своята вътрешна работа – мъдрост, спокойствие и състрадание на своето сърце. Повече не скривайте това, покажете го на останалите. Позволете на своята Светлина да тече свободно. Почувствайте се на Земята като у дома. Това е вашата планета и вашия Дом. При все това, аз виждам, че вие все още се борите със съмненията и неопределеността: „А нужен ли съм аз тук? Ще се възползва ли обществото от това послание, което аз нося?” – мислите вие. Отговорът е  ДА! Не  е задължително да мислите в термините на социалните структури или движения.Можете просто да ги игнорирате. Във вашия личен живот съществуват множество способи, с които вашата Светлина може да прояви себе си по-ясно.

Погледнете сега своя живот в неговото всекидневно обкръжение и на потока  от вашата  енергия там. Вземете някаква конкретна ситуация и й позволете да се развие спонтанно. Не е важно къде това ще бъде- в семейството, на работата или с партньора. Позволявате ли на другите да ви видят такъв, какъвто сте? Осмелявате ли се да покажете истинското си лице или своето знание, или своята мъдрост, или своето величие? Или се държите отзад от страх и стария срам за всички тези ери и животи, когато сте били длъжни да се криете в сенките? За вас настъпи време да привиквате към този обрат.

Някои от вас все още проецират виждане на Новата Земя някъде напред, смятайки, че това е събитие на бъдещето, не сега, а някога. Но аз ви казвам: това е СЕГА! Епохата съзря и измененията се случват сега, посред хаоса. Точно сега, сърцата на хората се отварят. Не се стеснявайте, заемете своето законно място в света! Какво да говорите, как да действате, как да живеете от сърце, от своята дълбока същност? С характерните свойства на Новата Ера, Новата Земя се явява постоянна връзка със своята душа и движение заедно с този поток. Следвайте своето сърце, защото именно там лежи основния ключ. И ако чувствате, че старите страхове и съмнения ви сграбчват, приемете ги със сърцето, но бъдете твърди: „Това повече не е мое. Аз вече преминах през тази ситуация. Моят път сега ме води през Вратата”.

Осъзнайте с какво ви храни и ви дава енергията  Новата Земя. Търсете такива хора, места или ситуации, които ви връщат във вашия център, помагат ви да разберете кои сте вие и ви освобождават. Сега това може да се случи, защото очистихте пътя за себе си. Аз ви призовавам: „Вярвайте в себе си!” Често мислено принизявате себе си: „Не, аз не мога да направя това или онова, нужно ми е да се освободя, именно, там е работата, особено във всички мои страхове и съмнения”. И в определен смисъл това е вярно. И насочвате вниманието си към своята тъмнина. Аз сега гледам на златото, което е у вас. Аз гледам сиянието на Новата Ера и ви призовавам да направите същото. Ще бъдете удивени и поразени от тази красота, която е във вас и която се стреми да се излее в света. Да видите своята Светлина – това не е его или лъжлива гордост. В края на краищата това е Божия Светлина, с изключение, че Бог – това не е нещо извън вас, а сила, течаща чрез вас, неизчерпаема, искряща и творческа. Приветствайте това ваше собствено, великолепно сияние!

Разбира се, вие можете да разберете причините, поради които вашето човешко „Аз” понякога надделява над страховете, съмненията, тревожните мисли. Но не им разрешавайте повече да се напълват. Почувствайте своето собствено достойнство, почувствайте неговото право да бъде и се отнесете към старото в себе си и в другите със състрадание. И не позволявайте на старото да ви отклонява. Вече сте излезли от тези предели.

Такова е моето днешно послание, утвърждаващо, че вие вече сте тук, че ние вече сме тук. Новата Ера вече започна! Позволете на това да танцува във всички ваши клетки и да тече наяве. Няма повече нужда да отговаряте  на не балансирани „въздействия” или желания за борба, или въздействие върху самите себе си. Бъдете спонтанни, естествени като слънчеви лъчи, като цветя, отразяващи цялата прелест на Пролетта. Позволете на вашата  Истинска Личност да влива вдъхновение във вашето сърце и не позволявайте на ума, повдигащ възражения, да ви измами. Разбира се, бъдете добри към интелекта, неговите съмнения, но си разрешете да им се надсмеете. Движете се заедно с този радостен поток на Новата Ера, тъй като той чака всички вас. Възвисяването на Новата Земя ще дойде именно чрез вас.

ЙЕШУА

Превод от руски: Кръстина

Няма коментари:

Публикуване на коментар