Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

31.07.13 г.

ONLY LOVE PREVAILS


Part 182, The Last Chapter

Dear Ones, have you all been listening to the BlogTalkRadio shows in addition to reading these messages?  If so, you are now aware of the wonderful news we have given to you about the immense changes on the planet. 

Here is the announcement:  All contracts are finished, ended.  All soul contracts are now cancelled.  All those who came here to Planet Earth to manage difficult illnesses, complicated relationships, and challenging handicaps are now freed of all pain, all suffering.  You now are completely free to exercise your free will without karmic strings, as you might think of it. 

In addition, all financial contracts such as mortgages, car loans, student loans and other commitments which have been arranged through banking institutions of all kinds are hereby cancelled.  Personal commitments between friends will of course still be important to uphold, but corporations and banks will no longer be recognized as viable creditors because of the criminal and lawless system on which they are based.

It is time for all of you to reclaim your freedom, take command of your own lives, and find your voices, as you see others around the world doing by taking to the streets to proclaim their passionate desire for a better life - one of dignity and the self-expression which democracy allows.

Your Planet has declared her desire to ascend, and it has been done.  You are now all in the historic position of being invited to elevate your consciousness to take part in the most ambitious plan ever executed in the history of the galaxy.  Now, in the span of one Earth lifetime, you can move from a 3-dimensional life to the coming Golden Age in the higher 5th dimension. This is the Paradise on Earth that was promised in your ancient texts. 

Every soul is given the opportunity to join in this magnificent adventure, because of course you have all known since before you came here that you would be taking part in this Ascension.  It was a very prestigious opportunity, this lifetime journey.  There are Masters and Angels, aspiring beginning souls and ancient Saints who have come to experience a last lifetime here on Earth, in the somewhat infamous heavy, dense and difficult atmosphere. 

Here, the challenges abound for learning charity, patience, compassion and empathy.  A triumphant life is one in which the person can live through the temptations, pain, disappointments and dangers and still come out at the end of their lives with a connection to their hearts intact.

This was the last opportunity for all souls to experience this 3rd dimensional, free will planet, because Mother Earth decided some time ago that it was her desire to leave this dimension, and she has accomplished it by fulfilling her long commitment to humankind.  She has fulfilled her contract with Us, Mother/Father God, to care for our beloved children, and she was granted her wish to ascend into a higher dimension, which she has done.

Many on Planet Earth are not aware at this moment that everything has changed.  It is for them that we send this message through Kathryn.  We hope to reach all the people, all ages, all cultures, and all the corners of the globe, to tell them of our great Love for them, and our great hope that each one will awaken and join in the glorious Shift into a higher plane of existence.

It has been a long and difficult road, this transition from Darkness to Light.  Many have suffered; many have had to repeat lifetime after lifetime to advance in their learning process, but lessons learned on Planet Earth are indelibly etched in consciousness.  This is why it is a most popular place to incarnate, by virtue of its having been in the throes of a revolutionary battle between Light and Dark for eons.

And now, Dear Children, you are within moments of completing your lifetime here.  You have the choice this time to ascend with the body you occupy now.  You will be taken off the planet to be renewed, restored to perfect health in a body in which you will be able to live forever.  In the meantime, Mother Earth will do the same.  When she does, she will be restored to the pristine loveliness and purity of her original beauty.

You will not have to worry about Armageddon; there will be no terrifying pole shift or world war.  All nuclear weapons have been neutralized; those Dark Ones who have secretly controlled the resources of the planet have been removed from power.  Many will be tried for crimes against humanity and will be prevented from ever returning to positions of influence.

You have been seeing the “UFOs” in your skies for generations now.  Crop circles containing messages to humankind have been created so frequently as to have become a common occurrence.  Your scientists and governments around the world have long been aware that your extraterrestrial brothers and Sisters are trying to make contact with you in a peaceful way, but the wall of secrecy and lies has grown with every encounter.  Those who control the wealth on the planet did not want to give up their power by allowing the people to have free energy, new ways of communicating, and the other great advantages which these visitors possess.

Now, the final chapter of this saga of Planet Earth has begun.  Everything is changing at a very rapid pace.  You will finally begin to see evidence in your mainstream media of the profound shift which will allow those who have lived lives of service to others to be revealed as your Ascended Masters, and they will be standing by to help with the dramatic changes you will be feeling.  There will be announcements to inform you of the true history and progress of the evolution toward Light. Nothing will remain the same, so there will be no possibility that you can remain detached from what is going on.  Every being on the planet will be required to choose their path - to ascend to a higher level of consciousness or to end this life in the usual way - through death and the return to God in the usual way.

Those who choose to ascend now to higher levels of consciousness will be freed of the process of reincarnation in life after life, and will be given the ability to live eternally in the higher expression of life in a lighter, more highly evolved body in higher dimensions.  Those who choose not to join the Ascension will continue their lessons at lower levels in other places. 

Earth will no longer be available as the 3-dimensional proving ground.  She has been recognized for her millions of years of service, and has at last been granted Ascension.  She has selflessly slowed her process to allow as many as possible to awaken and join her in this glorious graduation to higher dimensions.

The Shift has occurred because of the great numbers of humankind who have awakened once more - after thousands of years of being separated from their connection to God.  Religion as you have known it will drop away, as everyone discovers that they can communicate directly with Us, Mother/Father God. We are here with you always, whispering in your ear, and for those who have listened to the radio shows with Kathryn and Anne, you have talked with Us in person.

This week, we have announced definitively that the one you have known as Zorra is in fact Father God.  It was easier for many to talk freely and to ask questions when the voice they heard was given a more familiar identity which everyone could relate to, but now it is time for you to be given the Truth in its whole form.  You have felt our Love in your lives at times when you were most open.  Unfortunately, those were most often times of suffering, confusion and pain.  You have not felt the great pleasures of living in the constant stream of Endless Love we have been sending to you since the moment you were born.

This is what we offer you now: a life of Heavenly Grace, immersed in the Love, Light, Compassion, Forgiveness, Joy, Peace and Harmony which has been the dream of your dear Jesus, the one who has dedicated his life in body and in spirit, to this Grand Plan.  The Ascension of Planet Earth and of all Humankind will mark the end of all suffering, all want, all poverty and degradation of Mother Earth herself.  The New Golden Age begins now, and you are all invited to attend the coming-out party, which will be held when the ships and containing your Star Brothers and Sisters, including Jesus Sananda, St. Germain, Ashtar, Archangel Michael and all the Ascended Masters who have helped to make this transition possible. 

Yes, Jesus will return, very soon.  He is waiting now, in his role as Admiral of his ship, The New Jerusalem.  With him are the Twin Flames - the mirror souls - of many who are incarnated here now.  You will all meet as soon as the Disclosure of their presence has been made official in every corner of the Earth.  The announcements will be simultaneous and undeniable.  Every radio, television, cell phone and iPad will carry the message that Planet Earth and her people are at last free, by their own efforts, with help from their galactic Brothers and Sisters.

We are offering this message today, July 24, 2013, so that you can share it with every single person you know.  Begin by printing out dozens of copies of this message, which will be posted on www.whoneedslight.org and www.hollowearthnetwork.com and many other websites across the world.  We ask you to give a copy to everyone you work with and every neighbor you speak with.  Hand them out on street corners.  You will be doing a great service by giving your friends and family advanced preparation for the stunning events which will unfold so rapidly before your eyes that the uninformed will be overwhelmed by the wonder and apparent impossibility of it.

Don’t miss out on the joy because you are afraid or suspicious or wary of any news that does not align with the half-truths you have been familiar with.  Do not be concerned that people will think you are a raving crack-pot.  Very shortly they will thank you with such overwhelming gratitude and relief that any fears you might have had will melt away.  You who are awake and aware must be the leaders in this time of adjustment.  People will be confused, disoriented and therefore afraid if they cannot be assured of their loving connection with God, which will anchor them and reassure them that this Shift is for the better.  Nothing will be lost; everything will go on, but in a different form, as you have been taught in the First Law of Thermodynamics.

Relationships will continue, in more loving and accepting form, and all will discover their true spiritual identity as participants in the glorious Earth project.  All children, animals and other spirit beings will ascend effortlessly.  It is the adults we are concerned with.  Time is short.  Raise your consciousness and your vibrational level by taking complete command of your thoughts, feelings and actions. Open your hearts to love without judgment.  Practice forgiveness in all your relationships, and do not permit yourself to fall into condemnation or judgment of anyone, even those who have hurt you or those who practice a different religion or ideology than your own.  All will melt away in the elevation to Oneness which comes with Ascension into higher dimensions.

Your bodies, your present identities and all you thought of as “reality” will be revealed as the brief moment in eternity it really is.  You will soon learn to feel and use your God powers, for you are indeed created in our image.  You are Gods, each and every one.  You only need accept the close connection to Us which flows through you.  We are your Creators and your biggest fans.  Unlike human parents, we never lose patience or hope or trust in your ultimate triumph as individual souls and as precious members of the great legion of intelligent, conscious beings.  It is time for you to take your place among the Galactic Federation of Light as full member representatives of your Planet Earth.

You will soon see the thousands of ships and the millions of Star Brothers and Sisters who are here to embrace you and bring you gifts.  Welcome them with open hearts and minds.  Leave behind the old concepts about warlike conquerers.  These are beings - human and otherwise, whose civilizations have evolved far beyond yours, emotionally, philosophically and technologically.  Their technology is far advanced of yours, created with Love and used only for the Greater Good. 

Read our many messages to you, which have all been posted free for all the world to read on Kathryn’s website, www.whoneedslight.org. ; Take this message to the world, as a current events introduction to what is happening now in your world.  Show it to everyone you know.  Talk about what you have learned here, and supplement it with further information from the web site.  Do not jump to conclusions on the basis of this one message.  If you have questions, read further, ask questions on the BlogTalkRadio shows which are offered every Wednesday at 8:30 pm EDT and every other Saturday at 12 EDT.  (See schedules on both websites.)  Kathryn channels our messages live, along with information from Jesus and other Ascended Masters.  Join Us to help you understand what we have told you here, and what is to come.

We love you more than words can ever describe,

Your Mother/Father God

Via Kathryn May, July 24, 2013
 
Go to BlogTalkRadio.com/

HollowEarthNetwork  to hear the story of Lucifer's return, in his own words.
www.whoneedslight.org

Няма коментари:

Публикуване на коментар