Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

16.07.13 г.

УРОЦИТЕ НА ТВОРЕНИЕТО. УРОК 4 – КРЪГЪТ НА ТВОРЦИТЕ


9 май 2013, от Елена
Друга част от вас, стремейки се към високото, незабавно ще започне да твори нови, напълно непредсказуеми реалности. Позволете да се сбъднат най-невероятните ви мечти! За какво мечтаете? Всичко това е реално. Ще можете да създадете всичко това. Искаме само да кажем да не бързате. Само защото творението на обикновената реалност е вече отработен механизъм и вие го правите автоматично. Още не сте усвоили сътворяването на нови реалности. Например, можете ли да създадете ябълка, висяща във въздуха? А не ябълка? Нещо, което няма аналози в света.
Тоест отначало при опитите за сътворение на нещо ново ще имате трудности. Творенията ви ще се разсипват като пясъчни замъци и ще ви се струва, че нищо не се получава. Започнете с нещо малко и познато. А после го сменете. Както художникът, преди да започне да рисува картината, отработва детайлите на етюди.
Говорим за два метода на творение: усъвършенстване на съществуващия свят и пълно създаване на нещо ново. Досега описахме процеса и механиката за създаване на нов свят на основата на шаблона на стария. Но има и друг път. Той е за малцина. За тези, които са готови да дръзнат да направят нещо повече, за тези, които са готови да се разделят с илюзиите си. За тези, които не държат на стария свят и са готови да създадат всичко ново.
Ние няма да ви оценяваме и разделяме. Всеки върви по свой път. Но какво ще се случва за тези, които ще могат да творят съвсем нови светове? Това са хора с високо развито въображение и с готово светлинно тяло.
Тези, които създават нов свят не по шаблона на стария свят, вървят по малко по-различен път. Те създават свои реалности на фантазиите с помощта на свободна енергия  и са способни да се преместват в тези светове с помощта на светлинното си тяло. За това е необходима практическа работа със светлинното тяло, усилване на неговата подвижност и възприемчивост. Тези хора пътешестват в своите нови светове насън, когато светлинното тяло не е така привързано към физическото.
Ако ви се присънват необикновени сънища, изпълнени с нови светове и пътешествия, вие сте от тази категория. Постепенно ще се приспособявате към своите сънища, тоест към присъствието си в новата реалност. Сънищата ви ще стават все ясни, ще се изпълват с подробности. Сега не запомняте всичко от тези сънища, защото се губи много енергия за поддръжка на картината на създадения свят.
Ако вие творите своя свят сами, това е много сложна енергийна задача. Колкото повече творци участват в сътворяването на конкретна реалност, толкова по-бързо се създава тя и толкова по-устойчива става. Как се твори съвместна реалност? На вас са ви предадени всички техники. Това е съвместно осъзнато сънуване. Това са телепатични импулси на общуване и сътворяване. Това е сънастройка с честотите на сътвореца.
Как да творите заедно? Преди всичко изберете кръг от сътворци. Искаме да кажем, че на нивото на вашите Висши Аспекти кръговете на сътворците вече са определени, разбира се. Но тъй като вашата задача е осъзнато творене, вие трябва да изберете кръг от сътворци във вашата текуща реалност. Как? Ще го почувствате.
Първо, това разбира се са преди всичко тези хора, които сега са свързани с вас в реалния живот. Това не е случайно. Всички те взимат участие във вашия кръг на сътворчество. Второ, вие можете да изпратите заявка за включване в този кръг и всички те по някакъв начин ще се проявят сега във вашия механизъм на творение. Погледнете навътре в себе си. Там са всичките връзки. Законът за кармата за вас завършва по такъв начин, че довежда в живота ви сътворците на вашия свят.
Щом започнете да сътворявате реалността осъзнато заедно, вие ще разберете какви огромни възможности притежавате. Техниката за съвместни сънища ще ви подскаже. Ще започнете да откривате в сънищата си ваши познати. Следващата стъпка е да се научите да управлявате реалността на сънищата. Това изисква доста енергия. По-рано това беше възможно благодарение  на дългата работа с енергийното тяло и с икономия в изразходването на енергия в текущия живот. Сега много неща се измениха.

Особеното на настоящия етап на творението е това, че към планетата се вливат мощни потоци от енергия на творението с различни честоти. Усетете ги. Предава ви се информация за тях. Потоците се променят в различните часове на деня и зависят от зодиакалните особености. Можете директно да използвате тази енергия на творението. До началото на отделянето на новия свят всички видове възможна енергия на творението ще бъдат предадени на планетата, за да ви помогнат в процеса на творението на нови светове. Отново повтаряме: ще ви бъде оказана всякаква помощ, но  да сътворите вашите нови светове можете само самите вие ...                                                                                                     

Постепенно сънищата ви ще стават толкова прекрасни и осъзнати, че няма да ви се иска да се събуждате.   И един ден, подчинявайки се на своя избор, вие просто няма да се събудите в стария живот, а ще останете в сънищата си, които ще станат за вас новата реалност.

Разбира се, у вас веднага възникнаха множество въпроси. Например: а какво ще стане с моето физическо тяло. Не се безпокойте за това. Вселената ще се погрижи за всичко. Нека повече да ви безпокои готовността на вашето ново светлинно тяло.
Или въпросът за вашите роднини и близки. Вече сме отговаряли на този въпрос, но ще повторим. Всеки от тях има свободен избор. Ако те изберат друг път на творението, приемете това. Ако не сте готови да се разделите с тях, свободни сте да останете в старата реалност и да усвоявате творението на нов свят по метода на копирането. Но знайте, че това е ваш избор. Във всички случаи няма място за тъга. За тези, които са усвоили творението на новия свят, но не са готови да се разделят с близките си – няма граници за Творението и Любовта.
Първо, пред нас както винаги е вечността и всички възможности на творението ще бъдат предоставени на всички многовариантно. Тоест, не само няма да имате  ограничения във времето, но и ще имате съдействието на Вселената. Вие вече отворихте вратите към Новата Вселена, в която не съществува тезата: който закъснее, губи. Никой не може да закъснее. Вие вече сте в отбора на избраните творци и рано или късно ще започнете вашето творение така, както пожелаете. Вие вече сте издържали изпитите и ви предстои интересно обучение и увлекателно творение. Ваше право е да си вземете отсрочка по ваш избор. Няма нужда да се разделяте с никого.      
Второ, силата на Любовта и Творението няма ограничения. Количеството на вашата светимост може да изпълни друг човек и да насочи неговия вектор на осъзнаването към работа на светлинното тяло за съвместно творение. Това, че Любовта прави чудеса, не е метафора или красиви думи. Това е реална светлинна работа и начин на взаимодействие. Мощността на енергийните потоци на любящ човек се усилва пропорционално на пропускателната способност на светлинното му тяло. Тоест той вмества толкова енергия, колкото може да вмести неговото светлинно тяло. Когато той достигне състоянието на Абсолютната Любов, той просто вмества целия поток от вълнови импулси на Вселената и сам става този импулс.
Затова, ако сте готови да изпълните със своята светлина любимия си и близък човек, вашата помощ ще му помогнете да се включи в процесите на вашето  сътворчество. Ако разбира се той сам избира това, защото законът за свободната воля продължава да работи.
И още един важен въпрос. Излиза, че количеството на създадените светове ще е много голямо? Да, това е така. Но всичко това зависи само от вас – творците на тези светове. Дали ще ги слеете в един, или ще творите множество - това е избор на всеки от вас. Ще пожелае ли всеки от вас да се присъедини към общия сътворен нов свят или ще съществува само в своя собствен - всеки избор се приветства.
 “ Означава ли това, че мога да сътворя свят, в който ще съм сам?” И това е възможно, но е малко вероятно. Защото вие сте колективни същества. По-нататъшният ви път на развитие предполага обединение на ниво душа в клъстерни съобщества и никой не избира пътя на единично развитие и творение. Освен това, вие все пак продължавате да творите по шаблони на творението. Защото все още ви е трудно напълно да се отделите от тях.

Иначе казано, създадените от вас нови светове доста ще наподобяват старите по  своите очертания, цветови решения и напълненост. Да речем, как, в какъв вид ще си представите друг човек във вашия нов свят? С шест ръце и едно око? Разбирате ли? Именно затова вие със своите мисли творите бъдещите светове, в които не сте сами, защото пътят на единичното развитие е много избирателен, макар да има и желаещи да попаднат на прекрасен необитаем остров.

Ние не можем да предскажем вашите картини на творението, защото те се променят ежесекундно. Задачата ни е да ви обясним механизмите на творението  и да поддържаме вярата ви във вашите възможности на творец, а също да ви дадем всичките необходими инструменти за сътворяване на нови светове.
Превод от руски език: Росица
http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:920764


Няма коментари:

Публикуване на коментар