Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) hathors (30) Wes Annac (29) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Tom Kenyon (16) Ashtar (15) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) кениън hathors (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Земя (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Тор (2) Човечество (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

29.07.13 г.

ВЕЛИКИЯТ ПРЕХОД. ЕНЕРГИЙНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИ


Част 3 – ЕНЕРГИЕН ПРОБИВ В ОСЪЗНАВАНЕТО


Какво се измени в пространството?

Конфигурацията на вашето линейно време. То се свива.
Какво означава това?
Това значи, че последователността на събитията се нарушава.
Как времето може да се свива?
Времето е една от характеристиките на пространството, приета във вашия свят. Тази характеристика сега се занулява.

Защо? Ние какво, попадаме в безвремие?

Частично да. Лаертите пристъпиха към реализация на плана.

Какъв план, чий е този план?
План по свиване на вашето пространство. Пространството 3D.
А къде ще отидат хората от пространството 3D?
Те ще отидат в нови или други реалности.
Вече ни обещаваха това.
Имахте възможност да преминете самостоятелно.
Искате да кажете, че сега ще преминаваме несамостоятелно и принудително?
Едното съвсем не означава другото. Защо да се противопоставя всичко? Има път за преход, който е най-бърз и с най-малки загуби на космическа енергия. Той сега се реализира.
А свободата на волята?
Какво конкретно разбираш под това? Чия свобода? Твоята конкретно няма да бъде засегната. Ако се вземе съвкупността от свободи на избор на вашето общество, то няма движение към единна цел. Има неголямо количество, около 20% от човечеството, което повиши вибрациите си и се надява на преход. Обаче много от тази част започнаха да се съмняват в своята нормалност и в своите възможности. Затова вие не се движите наникъде. На вас не ви достига вяра. Вярата не е дума или лозунг, това е енергийно действие. Вие по никакъв начин не можете да извършите това действие, затова е решено да ви се помогне.
От кого е решено?
От Галактическия съвет.
Нима съветът има право да приема такива решения за човечеството?
Съветът се свързва с вашите висши аспекти, без това не е възможна реализация на никакви действия в зоната на свободата на волята.
Защо предавате тази информация на мен?
Тази информация е предадена по няколко канала. Задачата е да се предаде на другите. Но не всички канали повярваха и чуха.
Добре. Значи информацията за това, че реалността 3D ще се свива, е правилна?
Тя е реална в дадения момент.
Разкажете по-подробно, как ще се случва това?
Постепенно ще се отстраняват характеристиките на тази реалност. Сега постепенно се отстранява характеристиката на времето. У мнозина от вас вече възниква усещане за “увисване”.
На нас ни говореха, че времето не съществува. А има тук и сега, когато миналото, настоящето и бъдещето съществуват едновременно. Вие имате предвид, че времето ще изчезне?
Времето отначало ще изгуби линейността си, т.е. няма да бъде последователно. Ще има моменти на забавяне или “увисване” (спиране). И едновременно с твоа, част от събитията ще се ускорят. Това ще е изтриване на старите времеви програми.

Не разбирам.

Всичко, което правите, е белязано с времеви характеристики, за да се различават тези действия едно от друго. Ти вчера се събуди, и днес се събуди. Това е едно действие, то се различава само по белега на времето. Ако махнем тези белези, това ще бъде едно непрекъснато, непрестанно действие, както това съществува. Сега ти прекъсваш действието си на вчера, днес, и утре. Това е трудно да се разбере веднага, след хилядолетия на линейност.
Излиза, че ще започна да правя всички действия едновременно и те няма да се различават по нищо?
Почти така. Едновременно. Ще се намираш в своето непрекъснато действие постоянно. Винаги ще се събуждаш и винаги ще заспиваш, винаги ще ходиш на работа, винаги ще ядеш, винаги ще слушаш музика. Винаги и едновременно. Няма да има разделение на отделни действия. А ще има процес.
Процес на какво?
Процес на отклик на света, който е външен по отношение на твоята форма.
Добре. Изтриването на времевата характеристика на пространството какво отношение има към свиването на 3-мерното пространство?
3D-пространството не може да изчезне изведнъж. То се занулява постепенно, отначало времевите характеристики, после пространствените. Следващият етап е зануляване на пространствените характеристики.
Какви? На трите координати?
Не. Ние не се изразихме правилно. Това по-скоро е разширение във вашите понятия. След като усвоите пребиваването в извънвремието, ще започнете да пребивавате във всички пространства едновременно, понеже всички времеви реалности ще се слеят в една.
Ние имахме информация за това, че всички реалности ще се обединят в една и нашата е избрана за базова.
Какво е това “ваша реалност”? Има много реалности, всички те съществуват и нито една от тях не е основна.
На нас ни говореха за базова реалност, от която започва разклоняване на паралелни реалности.
Това не е съвсем вярна представа. Няма базови реалности. Има множество реалности, в които присъства твое енергийно копие. Нали не мислиш, че Творецът е толкова неизобретателен, че да изобрети само един линеен път. За преминаване на множествен опит, даже в текущата 3-мерна реалност, всеки от вас се фрагментира в множество варианти на реалности и там преминава своя многочислен опит. Сега става сливане на тези реалности.
Как ще изглежда това за хората?
За хората това ще изглежда като “дежа вю” (Deja Vu) наобратно. Това ще изглежда като възвръщане на паметта. Изведнъж в паметта ще се появят събития, които не са се случвали с теб в тази реалност. Но няма нищо свръхестествено, т.е. понеже се сливат реалности с атрибутите на 3-мерния слой, твоята памет и твоето обкръжение ще се изпълни с нови събития и хора. Дежа вю наобратно. Помня кой е това, но не помня откъде помня това. У тези, които слеят всички свои реалности в единна реалност, ще се възстанови целостността на енергийното изпълване и те ще могат по-устойчиво да влязат в новия свят.
И какво ще стане по-нататък?
По-нататък, когато реалностите се слеят в една, ще усетите пробив.
Пробив накъде?
В друго пространство.
Как е възможно това?
Когато реалностите се сливат, се образува мощно енергийно поле, своего рода вълна на века, която може да ви изнесе на следващото енергийно ниво.
А може и да не ни изнесе?

Процесът се контролира.

От кого?
От нас и от Галактическия съвет. Под контрол имаме предвид контрол на това, процесът да не навреди на човечеството.
А каква може да е вредата?
Вълната притежава всички свойства на вълна: колебателни движения. Вълната може да ви изхвърли на брега или да зациклите в тази вълна.
Какво ще стане, ако зациклим в тази вълна?
Зацикляне на реалността.
Това опасно ли е?
Не. Ако имаш предвид опасност от смърт или нанасяне на вреда на здравето на хората. Просто блокиране.
Ако се случи блокиране, какво ще предприеме Галактическият съвет?
Ще ви изведе от това състояние.
Как?
С разлюляване.
Имам впечатление, че сме опитни зайчета.
Няма от какво да се боите. Представи си възрастен, който подхвърля нагоре своето малко дете. Детето никога няма да падне, любящите ръце винаги ще го подхванат. Но затова пък то ще се научи да усеща безтегловносття, макар и за няколко секунди. Това е примитивна аналогия. Но е вярна.
Т.е., говорейки условно, нас искат да ни подхвърлят на вълната, за да прескочим в друга, 4-мерна реалност, а ако това не стане, известно време ще висим в безтегловност, а после ще ни подхванат?
Да.
А вие разбирате ли, че болшинството от човечеството не е готово за състояние на психическа безтегловност, че това може да предизвика множество страхове и агресия?

Затова предаваме информацията по всички канали. Но освен това процесът ще протича в максимално щадящ режим. Повечето промени с вас се извършват по време на сън. В тези състояния се планира да се осъществи енергийният скок.

Но хората не спят едновременно.
И това е добре, защото едновременният пробив може да е болезнен.
Какво значи болезнен?
Това значи, че той може да предизвика неконтролируемо изхвърляне на енергия от всеки.
Разкажете по-подробно как ще става това на нивото на конкретния човек?
Всеки човек поотделно практически малко неща ще почувства и разбере. Ще започнат да се случват събития, които не са части от неговата текуща реалност. По-нататък ще се появи усещане, че времето спира, ще ви прилича на забавен кинофилм. Възприятието много ще се изостри, ще започнете да усещате мириса, вкуса, докосването много по-отчетливо. Това е сливането на енергийните линии. Светът като че ли ще започне да се проявява по-отчетливо. По–цветно. Ако сега възприятието ви прилича на гледане на филм, то тогава вашето възприятие ще напомня гледане на слайдове или фотографии.
А какво ще става по време на сън?
По време на сън ще стават енергийни изхвърляния. Вълновият ефект ще се създава постепенно, с всеки път вълновият ефект ще се усилва и на един от гребените на вълната на всеки ще стане изхвърляне на осъзнаването му в ново пространство. Вие имате аналогия – разклащане на точката на сглобката. Сега този процес ще се извършва в масов порядък.
А това няма ли да доведе до умопобъркване на хората и като следствие – до ръст на насилието?
Това зависи от всеки от вас. Има хора, които взимат наркотици. Те също за кратко преместват реалността си. Обаче това, което тези хора виждат в илюзиите си, наричани от вас халюцинации, много се различава, в зависимост от всеки. Някой беседва с огромни прекрасни цветя, а някой воюва с чудовища.
Но сред човечеството, за съжаление, има много такива, които ще воюват с чудовища.
В реалността те просто ще имат страшни сънища.
Страшните сънища ще доведат до увеличаване на енергията на страха на планетата.
Да, такъв вариант е възможен. Но не виждаме друг начин да помръднем вашата енергийна фиксация.
В какви срокове смятате да направите това?
Процесът вече започна. В тези времеви рамки, които съществуват сега за вас, планираме да направим това към края на годината, пикът на вълната ще се падне в деня на есенното равноденствие.
Подобно нещо вече се очакваше в края на миналата година.
Да, така е. Тогава се планираше, че вие ще направите енергиен скок в резултат от въздействието на галактическия лъч. Това не стана.
Ние имаме ли право на глас във вашето решение?
Всеки от вас вече гласува чрез висшите си аспекти.
И няма никой против?
На нивото на висшите аспекти – не. Представи си, че всеки от вас е космически пътешественик, насочен да усвоява нова реалност и имащ конкретна задача. Просто сега не всички от вас помнят за своето предназначение.
На нас ни говорят, че ние сме свободни в нашето предназначение.
Да. Това е така. Вие сте свободни да изберете своята цел. И вие сте я избрали, преди да се въплътите на тази планета. Целта на всеки в дадената реалност вече е определена и всички се стремят към достигането й. Смяна на целта сега за вас е неефективно. Вие сами сте решили така. Ако това не беше така, ние не бихме се намесвали, просто не биха ни позволили това. Вие имате зона на свободната воля. Но това не значи, че всяка секунда можете да премисляте. Определя се цел – направление на движението, тя се достига, и по-нататък се определя следваща цел. Наистина, този момент за всеки е множествен.
Какво да правят хората, за да премине този процес по-безболезнено?
Да не се страхуват, да се наблюдават. Да виждат разликата. Да я фиксират. Да се постараят да отключат емоционалната съставяща. В действителност, за много от вас това може да се превърне в увлекателно пътешествие в новия свят. Това не е метафора. Тези от вас, които възприемат света възторжено, ще видят много невероятни неща. И трябва винаги да помните, че около вас има много помощници. Никой не остава сам. Ти попита, как ще се обезопасят хората, които не могат психически да понесат сливането на реалностите. С всеки ще се провежда индивидуален процес. В случай, че психиката не се справя, по-точно реакцията на ума не се справя, човекът ще бъде потапян в сън. Затова мнозина от вас ще спят много и ще сънуват удивителни сънища. И на някакъв етап вие ще се събудите в друга реалност.
Каква ще е тази реалност?
Вече ти предавахме. Тази реалност, която вие изпълвате със своите мисъл-форми при възвратните движения на вашите енергийни тела.
Значи тя вече съществува?
Всичко, към което се насочва вашата мислена енергия, съществува. Сега просто ще става обединение на всички тези съществуващи реалности.
Каква е вероятността нищо да не се получи?
Тя е нулева. Не може да не се получи. Ние сме направили прогнозни разчети, казано на ваш език.
Добре, каква е вероятността резултатът да не е такъв, какъвто го планирате?
Какво имаш предвид?
Имам предвид, че не всички хора ще могат да извършат енергиен скок и да “увиснат във въздуха”, изразявайки се с вашата аналогия.
Работата не е в процента на вероятност, а в процента на такива хора. Той е много малък. По малък от 1%. Възможността на всеки за енергийния скок се определя от количеството създадени от него реалности. Колкото те са повече, толкова по-голяма ще бъде вълната, която ги обединява. Малко количество реалности имат малко количество души, дошли не толкова отдавна на Земята във въплъщения.
И какво ще стане с тях?
На тях ще им помогнат. Ние можем да се включим енергийно и да усилим тласъка на всеки.
Тогава защо ние самите да правим това? Ако вие вече сте взели решение, защо не се включите към всеки и да “подхвърлите” всички?
Ние вече сме включени към всеки. Ако въздействаме активно, това ще е бърз процес и той може да се окаже по-болезнен за вас. Но някои висши аспекти изразиха такова намерение и на тях им е разрешено. По-точно, те ще се опитат да преминат този процес по ускорения вариант.

Превод: Нона Григорова

http://yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=6521
http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3-240


Няма коментари:

Публикуване на коментар