Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (27) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Blossom Goodchild (13) Tom Kenyon (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) кениън hathors (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

10.01.13 г.

Mark Kimmel – Athabantian: Whole New Ballgame


Channeler:
Posted on January 8, 2013
Good Morning, Mark, this is Bren-Ton, speaking on behalf of all aboard Athabantian.
Good Morning, Bren-Ton, my very best to everyone.
What now follows on these pages of your web site, Mark, is a series of conversations between those of us stationed aboard Athabantian and you. No more will we supply information and insights from a seemingly higher perspective. From now on we will be conversing with one who opened the door to the higher dimensions for all to enter. On behalf of all in physical form, we salute all Earth humans of light who stepped forward to undertake this courageous, beautiful act on December 21, 2012.
We are totally in awe of the extraordinary changes that have occurred. I am almost at a loss for words to communicate with you. You and other planetary lightworkers have created a miracle. We congratulate you all.
For most people on Earth, the much-publicized date of December 21, 2012 came and went. There were no dramatic earth changes, no special appearances of extra-planetary craft, and no unusual religious events. Nothing of note was different, particularly to those caught in 3rd Dimension energies. What most people on your planet failed to recognize were the extraordinary events of that date and their tremendous importance not only to Earth but to all in the cosmos. Of almost equal importance was the unprecedented event of December 12, 2012. I will now address 12-12-12 from our perspective; another will come to communicate with you about 12-21-12.
For many millennia, we of Andromeda watched as Earth and other 3rd Dimension planets struggled under the yoke of fear, rigid structures, and conflict. Over the past two thousand years we have seen changes wrought step by step as Earth humans climbed into what its termed the modern world, and as a small number became lightworkers rising above the confines of the 3rd Dimension.
As of 12-12-12, the matrix that supported the 3rd Dimension is no more. We watched as a small number of these lightworkers of Earth, along with the celestial creators of the 3rd Dimension, removed its underpinnings.
When you volunteered to incarnate on Earth, we were hopeful that this signaled the moment of the long anticipated Great Transformation. What has occurred is beyond our wildest expectations. What has occurred affects all in Andromeda, and all in creation.
I see that you wish to ask a question.
What do you think it means to those of us on Earth that the 3rd Dimension is coming to an end
As I said before, we watched the underpinnings of the 3rd Dimension collapse. Never before have we witnessed such an occurrence. The very substance that enabled 3rd Dimension to exist on your planet and elsewhere is no more. Those who created 3rd Dimension as a floor for physical form withdrew its underlying matrix.
This is incredible. Those who rely on 3rd Dimension will no longer have a foundation from which they may operate. Their structures are now on sand rather than rock. Those who wish to flee from the 3rd Dimension will find it so much easier to accomplish this because 3rd Dimension tentacles are no more. All that remains of these are the leftovers from eons of people existing in lower vibrations. Now those who are sitting on the fence will find a decision to move out of the 3rd Dimension much easier to make.
From our perspective, we see the end of strife coming from beings who adhere to the ways of the 3rd Dimension. This means no more violence and wars. This means truth will reign, not deceit and misinformation. This means the end of hatred and judgment. This means no more poverty while the wealthy amass fortunes. This means the end of self-serving governments. This means the end of corporations preying on consumers. This means the end of religions twisting people’s beliefs.
What a glorious adventure in which you find yourself. We are most happy for you. Your courage and risk-taking have been rewarded, and in ways not foreseen when you volunteered to incarnate on Earth. Congratulations to all who are making this possible, to all who are holding the light, and to all who have worked to raise their personal vibrations.
Much of what we communicated to you previously, much of what conscious people believe, and much of what lightworkers talk about today has been totally outdated by the events of 12-12-12. The demise of the 3rd Dimension requires a completely new way of seeing everything, a new way of living for everyone in physical form.
May I ask another question?
Certainly.
What affect does the demise of the 3rd Dimension have upon Andromeda and Andromedans?
As you are well aware, Andromeda never participated in the fall of consciousness. We have retained our higher vibrations throughout the millennia as 3rd Dimension ruled many star systems. Thus the demise of the 3rd Dimension does not affect us directly. However, we will no longer have to defend ourselves from the onslaught of those in the 3rd Dimension. We will no longer have to sit by as those in 3rd climb out of it. (For you see, we were loth to engage in the 3rd Dimension lest we become trapped in its low vibrations.) We did supply starships such as Athabantian that continuously beamed light energies to those in 3rd Dimension.
How did the 3rd Dimension come about?
The 3rd Dimension was created to place a floor under the fall of consciousness. It was a vast matrix affecting many star systems. It was very rigid and of low vibration. It succeeded, but had unintended consequences. From its rigid structure came fear, judgment, hierarchies, violence and deceit. Divine love, while always present in the hearts of all, was largely absent or twisted as a control mechanism.
It has taken many millennia for the small groups of lightworkers to ascend through this to a point that those who created 3rd Dimension could work with them to dismiss it. Earth was the focal point of this effort because it was the darkest of the 3rd Dimension planets.
Any more questions?
Not for now. Thank you for this communication.
You are most welcome, Mark. I has been my pleasure, a real pleasure considering what has now been accomplished. Blessings and Good-bye.
Blessings to all aboard Athabantian and all in Andromeda.
___________________________________________
Good morning, Mark, this is Adrial.
Good Morning.
I come to you this day in oneness for your vibration is high. I come as one who is most happy for you and for what has occurred on Earth these past days. You are one of a few out of the six billion people on your planet who actively assisted the opening of a new era for your world. As you know, what has occurred as a result of this unique cooperation between humans of Earth and the highest celestial beings resulted in an entirely new way of being for all in the cosmos. A celestial such as I already feels the affects of what has taken placed.
Earth has been, and still is, the focal point of a remake of the order of the universe. The New Earth is the focal point for the transmutation of all in physical form into the light of the Creator, and into oneness with the All There Is. What is occurring is indeed the most important event since the original creation of form, not just physical form, all form.
I wish to acknowledge the participation of all who have made this possible. For without their participation as physical beings in physical form, along with the most senior celestials, none of this could have happened. It required those of you in physical form to make the transmutation that those of in non-physical form could never have done by ourselves as much as we might have wished it.
With the closing of the 3rd Dimension matrix, as Bren-Ton addressed, those in physical form now can turn to the lighter vibrations that will ultimately lead to everyone in physical form achieving a crystalline-based existence. With this crystalline-based existence comes the way to the higher vibrations of twelve Dimensions. With this crystalline-based existence comes the oneness with the All There Is, with the Godhead. With this crystalline-based existence all that you have known as 3rd Dimension individuals will be transmuted.
May I ask a question?
Yes.
What is life in a crystalline body like?
Crystalline form allows you to communicate telepathically. Crystalline form allows you to live as long as you wish and never experience 3rd Dimension death. Crystalline form allows you to be a full 12th Dimension being. As you might imagine, your friendships and relations with others will be quite different. Mark, life in a crystalline body will be quite different from what you have experienced thus far, even in Andromeda.
Will Earth have a crystalline form?
Yes, Earth will return to her the crystalline form that she possessed prior to the fall of consciousness. Then she will again shine with a light of her own, shine like a star.
What of my brothers and sisters of Andromeda? Were they not already of a higher Dimension?
You are quite right, all of Andromeda exists at the lighter Dimensions. What the opening of the 12-21-12 door means for them is that they will now be able to achieve full 12th Dimension empowerment.
What of those who do not wish to ascend?
First, until all in creation are in oneness with All There Is, none will be in total Oneness. Second, it will require time, not time as you know it, but the coincidence of events for this to take place. We who are of the angelic realm measure time in millions of years, and so shall you of the crystalline bodies. It will require eons to coalesce everyone into Oneness.
Didn’t you previously tell me that something like this was about to happen?
Indeed I did, about one year ago. Mark, I do not believe that you are able to fully comprehend what happened on 12-21-12, and that is okay. All of creation has been affected by the opening of the 12-21-12 door so that the humans of Earth can pass into the lighter dimensions. By opening this door, it will make it much easier for all in physical form to do so. Some may still refuse to accept this invitation, and that is okay for in the end all will return to Creator.
Realize things are happening to you even as we converse. Realize that things will change quite quickly for linear time is collapsing. Be open to allow all to transmute. Many will attempt to impose old ways of behaving and doing. Do not actively resist them. Focus on the transmutation of all to the fullness of a crystalline existence. Abiquor will assist in this process, showing the way to live in crystalline form.
Looking about you today, you can see those who are achieving a lighter way of being, each in his or her own way. While these are admirable, they are not the fullness of all that is to be. They are constrained by living in the 3rd Dimension soup of your planets current existence. Move beyond this soup, dismiss all remnants of the lower ways of beings. Flower into fullness of the higher ways. This is your mission, Mark, help all to keep their eye on the ultimate objective, not settle for half-way measures. Help them to internalize what they can perceive of the new.
Just because they cannot see to specifics created by an extrapolation of what is currently in place does not excuse them from looking beyond the current paradigm into the fullness of the higher dimensions. Assist them to see beyond the confines of their rational minds. All will change in time. The more quickly all on your planet allow it to happen, the more quickly all in the universe can move upward. Earth and its humans are the pacing factor; help them to transform without carrying the baggage of the 3rd Dimension density with them.
I am beginning to see my path. Thank you for this conversation.
It is my pleasure to work with you, Mark.
And I with you, Adrial. May we continue soon?
Oh, yes. We have much to do. Your journey has only begun. I will remain as your companion.
Thank you. I am most grateful for your assistance.
I will say good-bye for now. We will speak again soon. Blessings
Blessings to you and to all.
http://www.cosmicparadigm.com/Athabantian/

Няма коментари:

Публикуване на коментар