Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

12.01.13 г.

Послание на Галактическата федерация на Светлината и на Духовната Йерархия чрез Шелдън Найдъл – 8 януари 2013 г.

6 Etznab, 6 Chen, 9 Eb

 
 Selamat Balik! Ето ни отново тук! Много събития във вашия свят очакват правилното божествено време, когато Небесата ще дадат формалния старт. Ние също сме подчинени на това ограничение. Достигната е точка, в която указите на Създателя изискват да се изпълнят редица нови задачи. Засега тъмните сили се намират под контрола на специален Серафим, който изпълнява тази свещена задача. В резултат ние сега сме заети със съвещания с нашите свещени съюзници на Земята и на Небето, за да координираме това, което следва.

Възложено ни е да изпълняваме действия в определена последователност, за да се убедим, че всички следващи стъпки ще последват без закъснение. Нашият персонал за връзка установи контакт с всички участници във вашия свят и ни уверява, че съществуват надеждни комуникационни мрежи между всички страни. Тъмните сили са много разочаровани, че могат да направят много малко, и ние смятаме напълно да ги отстраним от делата в нужния момент. Многочислените арести и процедури, за да се ускори ефектът от фактическата дата на началото, са подготвени. Прогнозираният момент е много близо. Ние сме готови да действаме, когато този момент настъпи, затова бъдете търпеливи и знайте, че всичко е готово!

Вашата планета завършва подготвителните мероприятия за изместването на магнитните полюси, които ще изменят вашия свят от двуполярна към истинска монополярна реалност. Тези изменения ще синхронизират енергийните полета на Вътрешната Земя и на външната. Гайа е подготвена за тези преобразования на нейното електрическо, магнитно и гравитационно полета, които могат да се случат скоро, и те представляват последните приготовления за възсъединяването на нейния външен и вътрешен свят.
Освен това, тези изменения ще позволят 5-D областите на Агарта да се разширят из цялата слънчева система. Странните събития, наблюдавани неотдавна в цялата слънчева система, са просто признаци на това, което в скоро време ще се прояви, защото Земята се връща в своето бивше 5-D състояние. Слънцето също ще промени цвета си и интензивността на енергията си. Тези промени означават, че вашата слънчева система се готви за смяна на измерението, защото тя се връща, за да заеме нейното място в мулти-звездната система на Сириус. Тези промени бяха предсказани от маите, а също и от редица други календарни системи, като на древния Египет (земята Кими). 


Галактическата федерация въведе в действие няколко холографски същества във финансовите и правителствените кръгове, със задачата да гарантират, че всичко продължава да се придвижва напред. Нашата цел е да поддържаме определена степен на нормалност във вашето общество и да изглежда, сякаш нищо особено не се променя. Това е направено, за да е временна фасада, докато в действителност много неща се промениха и са почти готови да се проявят. Това се прави за стабилност, защото още през 1990 г. ние разбрахме, че вашият свят не е в състояние да издържи огромни изненадващи събития или дори постепенни големи изменения.


Затова ние въведохме временни мерки, които ще осигурят нормален живот и ще съхранят в значителна степен в тайна това, което трябва да се случи. Докато достигнем точката на старта, знайте, че голяма промяна е на близкия хоризонт, която ще се случва естествено и органично, когато настъпи този магически момент. Важен аспект на всичко това са вашите физически, ментални, емоционални и духовни промени, които Небето ускорява сега, защото те трябва да се синхронизират глобално, за да се осъществи следващата стъпка.
Главният съвет на Агарта и Възнесените Майстори координират множество изявления, които трябва да последват първоначалните изявления на новото управление. С множество предавания по медиите официално ще бъде провъзгласено нашето доброжелателно присъствие и характерът на нашата мисия. В същото време Възнесените Майстори ще започнат да ви просвещават за вашия истински духовен и извънпланетен произход. За еони от време тъмните сили измислиха множество фалшиви тълкувания на Ученията на Възнесените Майстори и настъпи време да се коригират тези изкривени понятия и да ви се даде възможност да получите определени съществени, свещени истини.

Те ще ви помогнат по-добре да разберете природата на материалния свят и на неговата връзка с Небето. Вие се приближавате към момента на завършване на метаморфозата към Същества от Светлина с пълно съзнание, с помощта на вашите индивидуално подбрани Светлинни камери, които ви очакват в Агарта. Това е моментът, когато вие ще станете наши истински духовни и физически партньори. Това ще е момент на голям празник и истинска радост! И това е началото на проекта, който ви е божествено дарен и който ще донесе вечен мир в галактиката Млечен път!

Бъдете благословени! Ние сме вашите Възнесени Майстори! Много чудесни събития се случиха от края на декември. Тези масивни промени във вашата реалност бяха резултат от благословените пророчества на Създателя и сега ние ще ги разширяваме. Инструкциите за тези, които участват в много тайни свещени общества, включват две основни части: обширната мрежа от скъпоценни метали, които са в основата на вашата нова финансова система, и постоянно увеличаващият се брой на нациите, които официално подписаха основния договор от Париж и после допълнението, подписано по-късно в Монако.

Тези документи се основават на съглашения, юридически заверени от международни съдилища и от различни древни коренни съвети по Земята. Тези съвети от упълномощени Старейшини благословиха създаването на ново де-юре управление, и те са готови да заменят сегашните де-факто режими и по този начин да започне наистина удивителна нова епоха за цялото човечество.Това, което предстои, е връщането на нашите духовни и космически семейства. Агартяните са нашите Лемурийски предци. Различни големи кораби-майки от звездните нации, които колонизираха Лемурия, са готови да върнат своите граждани в техните първоначални родни светове. Много от вас бяха инкарнирани в този свят, за да подготвят човечеството за това завръщане към пълното съзнание. Сега, когато това е направено, вие в пълно съзнание сами трябва да се върнете и да помогнете да обясните на вашите събратя какво се случи току-що на Земята!


Болшинството от нас ще остане и радостно ще се смеси с нашите партньори в Лемурия, а после заедно ще се пръснем из цялата слънчева система, за да създадем с любов нова звездна нация.


Този случай е началото на славните събития, планирани за нас от Създателя. Ние трябва да останем като ваши наставници и да ви водим в Любов и Светлина към изпълнението на нашите свещени мисии.
Както виждате, много неща ни очакват. Ние сме готови да започнем новите задачи, които се състоят в подготовката на постоянен мир за тази галактика, и особено място в Галактическата федерация за вашата нова звездна нация. Ние сме във възторг от това, че нашата духовна работа, продължила много хилядолетия, трябва да стане предшественикът на най-великолепна мисия.

Възсъединеното човечество трябва да създаде средствата за мир и в края на краищата да стане отлично място за среща на много галактики, за да се обсъжда изпълнението на божествения план в този сектор от физическия свят. Много отдавна, когато всеки от нас достигна нашата точка на просветлението, ние бяхме уверени, че нашите специални дела трябва да доведат до този най-ярък момент в нашата история. Благославяме Небето и особено човечеството за преодоляване на всички препятствия, създадени от тъмните сили!


Днес ние продължихме нашите съобщения за това, което се случва във вашия свят. Тези, които живеят и работят във вашия свят, проявяват различните събития, които споменахме. Вие достигнахте точка, където най-после ще видите как се случва божествена намеса, която трябва позитивно да преобрази вашата реалност и да ви въведе в нова епоха на мир, благоденствие и първи контакт!


Знайте, скъпи души, че безкрайните ресурси и несвършващото благоденствие на Небето действително ви принадлежат! Така е! Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Единни! Бъдете в Радост!)


Website: Planetary Activation Organization

Превод: Лусесита

1 коментар:

  1. Ех Тауно,минахме през одисеята с Нептун,минахме и през 21.12.12,дано небесните и галактически серафими най-после включат зеления семафор,че нямам нерви вече! Усещам нещо ново да витае във въздуха,но мисля ,че вече е време.

    ОтговорИзтриване