Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

5.01.13 г.

Етерната Мрежа на Архонтите

След успешното отваряне на портала на 21 декември, етерната мрежа на Архонтите е основен фактор за забавяне на Събитието. Ако Събитието беше предизвиканo, етеричните Архонти щяха да повлияят върху всички участващи: силите на Светлината на повърхността провеждащи събитието, населението като цяло, също така Кабала и всичко това би превърнало събитието в бедствие.

Етерната мрежа на Архонтите трябва да бъде отстранена до голяма степен, за да се случи Събитието. За да бъдат силите на Светлината по-успешни в премахването на етерната мрежа е необходимо по-голяма информираност за нейното съществуване сред населението като цяло.

Етерната мрежа на Архонтите е в тънък слой, който се простира на 8.6 мили нагоре в небето от повърхността на нашата планета, а също и на 8.6 мили надолу от повърхността в земната кора. Гръбнакът на етерната мрежа на Архонтите е мрежа от етерична хиперизмерна черна дупка (Червейна дупка), която съдържа милиарди влечугоподобни и подобни на амеба същества. Когато Светлината от центъра на Галактическото слънце удря червейната дупка, тя засяга тези лица, които на свой ред започват да атакуват всички Светли същества, които могат да намерят, както въплътените физични, така и нефизичните. Това е причината за енергийните атаки, които много от работниците на Светлината и светлинни войни изпитват. Нефизическите Светли сили могат да премахнат освободените негативни лица след известно време и да ги телепортират в Галактическото централното слънце, но до тогава те вече са нанесли някои щети. Отново, ако е налице по-голяма популярност за това, което наистина се случва, светлите сили ще бъдат по-ефективни в защитата и премахването на тези негативни същества.


Етернта мрежа на Архонтите се контролира от много малка група от етерични Архонти, които дават своите заповеди на милиони етерични Драконианци (сектор командири), те на милиарди рептилии (войни) и те на амеби (полу-съзнателни елементарни същества, които просто се подчиняват без да задават въпроси).

Архонтите контролират мрежата с напреднала етерна технология. Цялото етерно поле в рамките на 17.2 мили, контролирано от Архонтите е наситено с камери със силно електромагнитно поле, които могат да нарушат структурата на пространство-времето, в съответствие с етерната мейнфрейм компютърна програма, която насочва потока на етерни енергии по света, по начин, който най-много контролира човечеството. Тези камери засичат всички положителни мисли и емоции и ако те са твърде силни, изпращат сигнал до етерният мейнфрейм компютър, който след това стяга мрежата от изкривено електромагнитното поле около човека изпитващ позитивност, с цел ефективно да го изключи. Ако това не е достатъчно, се активират допълнителни камери ELF с ниско честотен инфразвук, който потиска това лице с допълнителни електрически импулси, изпратени в чакрата на слънчевия сплит, с цел късо съединение в Кундалини енергията и така го изключва. Това понякога се комбинира със силни електромагнитни полета около чакрата на третото око, объркващи ума и лицето, правейки го сънлив или почти упоен. Наред с това, силни негативни мисли се проектират, които непрекъснато бомбардират съзнанието на човека.


Освен всичко това, всеки човек във въплъщение има енергиен амебен паразит прикрепен към областта на слънчевия сплит, който се опитва да контролира емоционалния живот на това лице. Той също така се свързва в организирането на конфликти с амеба паразити в други лица.

Етерните Архонти предават информацията от етерния мейнфрейм компютър към физическа Черна Кутия (Black Box), която е в притежание на едно от основните италиански черни семейства и е свързана с физическият мейнфрейм компютър на Кабала (»Звяра«) и след това се свързава с мейнфрейм компютри вътре в NSA. Въпреки че светлите сили са успели да поставят компютърен вирус в Черната Кутия, този вирус не е толкова успешен, колкото се надявахме.

Етерните Архонти са много алергични към някои неща. Първо към енергията на любовта, особено любовта между мъж и жена. Когато те видят щастлива двойка, те искат да разрушат любовта между тях, тъй като тази Любов дава сила на нефизическите Светли сили за премахване на етеричните Архонти и техните слуги.

Второ, те са алергични към здравословната сексуална енергия. Те потискат тази енергия в човешкото население, и когато те не са успешни в потушаването и, те я опорочават. Сексуалната енергия е самата сила на живот и когато успеят да я потушат, те получат стадо от овце на повърхността на планетата, което може лесно да бъде контролирано.

Трето, те са алергични към енергиите на положителните извънземни цивилизации и енергиите на Възнесените Владици. Те се опитват да спрат, изкривят и манипулират тези енергии, когато това е възможно.

Етерната мрежа на Архонтите е около тази планета през последните 26000 години и до голяма степен бе подсилена по време на "Congo Archon" инвазията през 1996 г., когато тя бе подкрепена от много влечугоподобни същества от нашата Галактика, както и от галактиката Андромеда. В края на 1995 г., Архонтите се страхуваха, че Галактическата Конфедерация ще направи истински контакт с повърхността на населението на тази планета и те подсилиха мрежата, за да се предотврати това.

Повечето от тези подкрепления вече бяха изчистени в Галактическото централно слънце и има специални планове за останалите рептилианци, създадени от Светлите сили, за които все още не ми е позволено да говоря.

Аз не описвам всичко това, за да ви плаша, а да дам осведоменост за ситуация, която се случва на много хора точно сега, така че да можем да я трансформираме.

Goddes Vortex технологии, съчетани с нашето съзнание, ще разтворят етерната мрежа Архонтите. Аз ще посветя отделна публикация за технологията "Goddess Vortex", описваща подробности.

Получих инструкции да създам нещо наречено "Archon Patrol". Това ще бъде Facebook група, където участниците ще докладват за влиянието на Архонтите и енергийни атаки върху тях, за да могат останалите членове на групата да им изпратят изцеление и подкрепа.

Освен това, аз също моля напредналите хора в процеса на лечение на пост-травматичен стрес, възстановяване на душата, енергийна защита и екзорсизъм (отстраняване на отрицателно същество), да се свържат с мен на cobraresistance@gmail.com, като уточнат своите спобности. Ние създаваме екип, които най-накрая да започне да се занимава със ситуацията.

Плеядианците ме помолиха да не разкривам плана за Възнесение докато ситуацията с етерните Архонти не бъде разрешена. Извиняваме се за причиненото неудобство.

Както и да е, Победа на Светлината!


Източник:  http://2012portal.blogspot.ca/Превод: Димитър Кирилов | Самосъзнание.com

http://www.xn--80aapggvibf1ad2i.com/2013/01/etheric-archon-grid.html


Facebook група Archon Patrol на Английски език - http://www.facebook.com/groups/archonsupport/

Facebook група Архонт Патрул на Български език - http://www.facebook.com/groups/315113458599136/Повече информация за това, както успя и какво не успя да направи отварянето на портала на 21 декември можете на намерите тук - http://www.xn--80aapggvibf1ad2i.com/2012/12/day-of-contact-report.html

3 коментара:

 1. Благодаря за чудесният материал.Мисля че е важен и че обяснява на много хора какво всъщност се случва.Усещам този механизъм за натиск от години. И макар че сега чета за фактическата ситуация интуитивно наглобявах подобна картина. Прочетох материала с гугъл превод сутринта, но чак след го хванах в детайли.
  Благодаря за чудесната работа.За мене материала Ви беше много полезен. (и за няколко приятели около мене)


  "Вятърът брули високите дървета"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей, радвам се, че в бил полезен за вас. Можете да се присъедините към групата тук: http://www.facebook.com/groups/315113458599136/

   и да споделите вашият опит. Благодаря.

   Изтриване
 2. ИЗХОДЪТ ЕДИН - ДА СЕ НАУЧИМ СЪЗНАТЕЛНО И ПОСТОЯННО ДА ЖИВЕЕМ В ЕНЕРГИЯТА НА ЛЮБОВТА - НА ВСИЧКИ НИВА, НА КОИТО МОЖЕМ, ДА Я ИЗЛЪЧВАМЕ КЪМ ВСИЧКИ И ВСИЧКО И ДА ПОЕМЕМ ОТГОВОРНОСТТА ЗА БЪДЕЩЕТО СИ!ОТГОВОРНОСТ ЗА НАШИТЕ МИСЛИ, ЕМОЦИИ И ДЕЙСТВИЯ! И СМЕЛОСТ ДА ИЗЛЕЗЕМ ОТ СТАДОТО НА ПОДЧИНЕНИЕ И КОНТРОЛИРАНЕ!

  ОтговорИзтриване