Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

10.09.13 г.

Архангел Михаил: Ключът на света!


Приветствам Ви, Майстори, приветствам ви, мое любимо семейство!

Аз съм Архангел Михаил и разговарям с вас от висшите сфери. Вие сте ми любими и скъпи, вие сте пионерите, носещи новата Светлина на Земята! Тази Светлина може да премества планини и да прокарва нови пътища. Вие сте Маяци на Светлината, които се намират навсякъде, където някой има нужда от Светлина по своя път, защото тъмнината все още ви съпровожда. Вие сте тези, на които се надяват, с които се сравняват и подсъзнателно знаят, че можете всичко! Вие знаете какви нови области и по какъв начин трябва да бъдат достигнати. Вие знаете, че трябва да откриете Божественото в себе си и да го проявите, съединявайки се с него и приемайки Висшата Светлина, Светлината на Маяк!

Вие давате пример на другите и във всеки от вас протичат процеси, които невинаги се издържат леко. Такъв е законът на резонанса: каквото отвътре – такова и навън. Разбирате, че всички войни било то в Сирия или в други райони на Африка или Азия, протичат и вътре във вас. Това е война на вътрешните светове. Няма нищо, което да те движи навън като създава хаос вътре в теб. Когато тези теми не те вълнуват вече, тогава и гледаш спокойно на тези урагани.

Да допуснем, че ви докосва това, че много хора са напуснали родината си и са станали бежанци. Какъв е вашият подтик? Попитайте себе си защо и какво в теб откликва? Не говоря за съчувствието на човек, видял страданията по света. Тогава Майсторът не изпада в дълбок резонанс, той не е свързан с емоционалното тяло, което чувства тези емоции на изгнанието и реагира на тях. Защото емоционалното тяло на Майстора се намира в равновесие и единство с висшите тела.

Да вземем за пример страна, в която се води война и да погледнем емоционалното и поле. От какво се освобождава тази страна? Какво се преработва в нея? Каква е историята на тази страна? Били ли са отпратени в изгнание хора от нея в миналото? Причината и следствието, наричани карма, не винаги искат „зъб за зъб”. Възможна е замяна с други теми или символична преработка. Във всеки случай всеки човек и всяка област са заети с изчистване на собствените тела и сфери. И Земята също. Погледнете областите, където бушуват стихии и природата прокарва собствените си пътища. Защо се случва така? Каква е историята на Земята? Сложно е да се обясни, но ако попиташ, ще получиш отговор.

Искаме да ви отговорим на много въпроси. Въпросите ви са земни и това е разбираемо, но има и въпроси извън вашето его. Твоето его, твоят низш разум, иска всичко да знае, да подреди всичко, да го разбере и оцени. Твоята Висша Същност, твоя Висш Аз – следващата инстанция на твоето междупространствено съществуване, не задава такива въпроси, защото от своето високо ниво той знае отговорите. Той вижда причините за изчистване на Земята, планетните области, градовете и хората. И гледа на това без емоции. Това е голяма пречистваща акция, която извършва Земята с всичко, което я населява, отделните части, децата и хората. Нищо няма да остане незабелязано, ако е необходимо пречистване.

Помниш ли, когато си бил дете и твой приятел ти е взимал играчката? Може би се е намесвала майка ти, защото е мислела, че вече си се наиграл и можеш да дадеш играчката си. Ти си се защитавал, викал си, искал си да играеш сам.

Така е и при воденето на войни от властимащите. Игрите, които им харесваха толкова дълго, ще бъдат развалени, защото те преследват лични интереси. Ако погледнеш на земното кълбо от тази гледна точка, ще ти стане ясно защо големите богати фамилии и банките разпалват и поддържат войните: те искат да бъде така и занапред. Изразявам се просто, за да е ясна същността. Преосмисляне на разпределянето на човешките ресурси е необходимо, макар и нелеко, понеже тези, които държат всичко под крилото си не искат преразпределение. Това ги плаши. Те ще загубят и ще останат без власт и пари. Както виждаш страхът е навсякъде. Той трябва да бъде открит и отстранен!

Човекът не може да решава за другите и не може да решава за всички. Това, което става сега на Земята е процес на промяна, към която всички вие се стремяхте. Сега той се случва и плаши всички. Разбирам това добре. Но страхът е илюзия. Какво наистина може да те изплаши? Намаляване на доходите, загуба на работата, намаляване на поръчките и т.н., което се отнася за външната страна на живота? Но сега говорим не за външното, а за твоите тела, основната ти структура и твоето Божествено Ядро.

Вече знаеш, както и повечето читатели, изучаващи такива материали, че сега се случва това, за което се говори от няколко години: основно изчистване на Замята и на Човечеството. Не си струва да се боите за храна, пари и кръв. За всичко ще се погрижат. Преходният период е свързан с промени и това не винаги е приятно. Като след война – Европа знае добре, когато настъпва тишина и войските се оттеглят, започва строителство, възникват нови структури, тече търсене на нови пътища, става ново разпределение на ресурсите и освобождаване от такива стари шаблони като „трябва много да работя и много да знам, за да се подсигуря”.

А ако изведнъж се появи всичко необходимо и повече не трябва да се безпокоите какво да сложите на масата и как да нахраните семейството си? А ако имате свой дом, просто така, и не е нужно да плащате за него? И в него ще има място за всеки и място, което да му харесва.

Това е целта на новата Земя, свързана с постоянния приток на енергия за планетата, носещ лекота, радост и яснота.

Намирате се в преходен период, когато се извършват стихийни процеси, съвсем сигурно тази парична система няма да издържи. Това усеща всеки от вас. Няма определени схеми и знаци как ще стане това. Има много варианти, много възможности, много хора, в това число и управляващи, които могат да прокарат първите крачки в живота. Ще ги направят ли те, как и къде е във вашите ръце. Ние сме поддръжка, пазители на Божествената Енергия на Еволюцията. А крачките трябва да направят хората. Ние можем само да ви вдъхновяваме за това.

Всеки от този или друг живот знае как се случва разрушението. Този опит ви е познат, когато всичко се променя. Отначало плаши и сякаш парализира, но после се включва собствената светлина, давайки яснота и нови импулси. Дори човешкият ум може отново да покаже управлението си, но не в еднолична форма, а съединен със сърцето, да планира стъпки за себе си и другите.

Много въпроси остават неизяснени: остава ли еврото, ще поръчителства ли Германия за всички като движеща сила, макар и не без контрол от другата страна на Атлантика, и не всичко оттам идва от любов, не забравяйте това.

Не мога и не искам да правя каталог на въпросите, понеже точно това не желаем. Не искам да им отговарям, за да оценяваш с ума си после плюсовете и минусите. Искам ти да отговориш на въпросите със сърцето си. За да попиташ себе си, своята мъдрост, как ще протекат процесите тук, в Европа. Какво ще стане с Африка, Близкия Изток и Америка? Твоето сърце, твоето свещено висше сърце, е канал и пространство на твоя Висш Аз, това е твоята интуиция, която те ръководи в критични периоди.Това ниво е твоят свещен глас, знаещ всичко, което ти е нужно да знаеш. В него има твой висш поглед, поглед извън времето и пространството. Той вижда взаимовръзките и потенциалите на бъдещето.

Казвам ти – не се вълнувай, подреди живота си, открий сърцето си за Светлината и Любовта, обичай себе си, тогава ще обичаш и своите близки, които смяташ, че често се сърдят и създават препятствия на пътя ти. Макар че ти сам си ги поставяш! Сега действително е време да разбереш ясно, че всяка секунда твориш своя живот! Ако искаш мир по целия свят. Създавай мир в себе си! Виж от какво се боиш, защо се случва това и дай на страховете си любов и внимание, приеми ги и ги пусни. Това е време на големи промени и те започват от самия теб! За всички хора, намиращи се сега на Земята и в астралната област има големи възможности за гигантски скок в развитието. И значи трябва да бъдат в точното време на точното място ( твоето Свещено Висше Сърце ще ти подскаже това) и да правят правилните неща. Да бъдат упорити, да умеят да чакат и да имат търпение. Не търси всичко това отвън. Всичко е в самия теб!

Мирът по целия свят започва с всеки поотделно. Ти можеш да решаваш за народа, за разлика от Обединените Нации или политиците ( те наистина ли притежават голяма мъдрост или нямат политическа тежест като ръководство?). Аурата на народа носи в себе си пътя и знае какво трябва да се направи. Военните интервенция не водят до мир. Насилието ражда насилие.

Мирът на Земята идва от сърцето на всеки от вас. Има хора, които да отпуснат ръце и да кажат, че борбата завърши! Те са готови да споделят всички ресурси. Високата енергия на Любовта, която все повече идва на Земята, ще поддържа тази вътрешна мъдрост и ще я кара да узрява.

Ние ви подкрепяме от нашите сфери, но не можем да направим нищо за вас. Това би било вмешателство, което е недопустимо за нас. Ние се намираме в контакт с тези, които наричате Възнесени Учители, и които са въплътени за да ви подкрепят със своята енергия. Много от вас са тясно свързани с тези Майстори, намират се в полето им и вдъхновени от делата им правят много за човечеството. Ако искаш да узнаеш кои от тях ти помагат, почувствай в себе си кой ти е особено близък.

Ние винаги сме много активни и можем да ви уверим, че не съществува трета световна война, ядрена война. В този случай имаме право на намеса и това се е случвало. Наблюдаваме всяка стъпка, в това число с помощта на тези, които наричате извънземни, наблюдаващи Земята от своите кораби, някои с големината на планета. Разполагаме с технологии, които правят възможно наблюдението на всяка крачка, даже и най-малката, всяко събитие, времето и много други.

Измененията на времето са свързани с промените на Земята, а някои от тях бяха изкуствено създадени експерименти, използвани от някои правителства като средства за военни действия. Какво глупаво и опасно начинание! Ще ви кажа: не изпадайте в заблуда за тези неща, бъдете информирани, но не изпадайте в гняв и възмущение, защото това създава енергии, които пречат на вътрешния ви мир. Бъдете отворени за информацията, но не и позволявайте да влияе на вашия мирен път.

А ако имаш още въпроси относно Европа – Майстор Р, наричан още Сен-Жермен е специалист в тази област. Можеш просто да го попиташ. Сложи ръка на сърцето си, успокой се и му задай въпрос. Ще се учудиш – той ще ти отговори. Може да се наложи да се поупражняваш, за да запазиш постояннен такъв контакт, но имаш време, нали? Като Войн на Светлината зная, че ще си върнеш много от това, което е отнемало от времето ти. Изключи техническите си средства за комуникация. Затвори очи и помисли за своя живот, запознай се с духовните си наставници, визуализирай своя Висш Аз и го помоли за осъзнато ръководство. И ще станеш много зает, ако не се разсейваш. Защото ключът на Света се намира във всеки човек и той го държи в ръката си, за да го използва!

Аз съм Архангел Михаил

Източник


Превод: Деспина и Стоян Делев | Самосъзнание.com


Няма коментари:

Публикуване на коментар