Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

23.09.13 г.

Житен кръг Галактика


 Тълкувание на този житен кръг по календара на маите Цолкин

Галактическият Тон 8 – Тонът на Интегритета и Хармонизацията


Снимка: The Galactic Tone 8: the Tone of Integrity and Harmonizing 

Interpretation for this crop circle according to the Mayan calendar Tzolkin.

This crop circle appeared on 8-8, August 8, 2013. More pictures can be seen here:

http://www.cropcircleconnector.com/2013/silbury/silbury2013a.html

According to the Mayan calendar Tzolkin 8-8-2013 was a day with the Solar Seal “Red Earth” and with the Galactic Tone 8 ! 

Besides, on July 26, 2013, began the Year of the Yellow Galactic Seed, a Year with the Galactic Tone 8! 

On the crop circle is depicted a Galaxy in the form of a double spiral, symbolizing the Galactic Tone 8 of the day and of the year.

There are 13 Tones of Creation and the Tone 8 is the Galactic Tone of Integrity and Harmonizing.

For those, who are not familiar with the Mayan calendar Tzolkin, here a short description of the 13 Tones of Creation:

Magnetic Tone (1): Tone of Purpose and Attraction (begins a Wavespell of 13 days, or months, or years etc.) 
Lunar Tone (2): Tone of Challenge and Polarity 
Electric Tone (3): Tone of Service and Bonding 
Self-Existing Tone (4): Tone of Form and Measurement 
Overtone Tone (5): Tone of Radiance and Empowerment 
Rhythmic Tone (6): Tone of Equality and Balance 
Resonant Tone (7): Tone of Attunement and Inspiration 

Galactic Tone (8): Tone of Integrity and Harmonizing 

Solar Tone (9): Tone of Intention and Realization 
Planetary Tone (10): Tone of Manifestation and Perfection 
Spectral Tone (11): Tone of Liberation and Releasing 
Crystal Tone (12): Tone of Cooperation and Dedication 
Cosmic Tone (13): Tone of Presence and Transcendence (ends a Wavespell)
    
And here a more detailed description of the Galactic Tone 8. The following explanations are from different websites about the Mayan calendar Tzolkin.

Tone 8 - The Galactic Tone of Creation  

Key-words: Harmonize - Model - Integrity

Having explored the distinct resonances carried by subtle vibrations, we can focus on harmonizing – generating a pleasing combination of elements. Whether this means establishing inner harmony, or in relationship with others. Tone 8 calls us to align our conduct with our integrity that we may genuinely model the truths and ideals we believe in. 

One definition of the code “integrity” is “ the state of being whole or undivided; completeness.” ( As modelled by the harmonious whole of the galaxy!) 

This tone reminds us integrity requires consistency; unwavering adherence to the wisdom and grace of our personal values.
        
Additionally, harmonization requires not compromise, but pliability – willingness to bend, to meet others, to let go of personal attachments for the greater good. As we each uniquely stand as conduits of Harmony, we act as mutual role-models for one another, inspiring the establishment of Galactic Culture; actualizing the harmonious potential of our global society! 

Tone 8, the Galactic Tone of integrity symbolizes harmony between the words, thoughts and actions – between deeds and the high reality, reinforcing loyalty to ourselves.

In this eighth year of the 13-year cycle we ask ourselves to what extent we are living what we believe in.

The Galactic Tone teaches how to build the quality of integrity that is embodied in all of us, thereby increasing the harmony in our lives and in our world.

According to Dr. Jose Argüelles, pioneer of galactic time decodings, July 26, 2013 is initiating a “Galactic Synchronization”. The Year of the Yellow Galactic Seed is marking the start of a vast new cycle in which we may finally comprehend ourselves as creative members of a Galactic whole; a consciously unified microcosm - macrocosm... 

Tone 8 calls us to model our integrity to the world.
 
The key message of Tone 8 is "Do I live what I believe?" 

Tone 8 reminds us that the most effective way to inspire positive change in the world is to live by example, showing our communities what is possible by embodying and modeling our deepest values and ideals.

The Galactic Tone calls us to acknowledge that our Earth is a sentient member of a Galactic Whole. 

The cycles and codes of the Mayan calendar are meant to entrain us with galactic harmonies of natural time so that we can become increasingly in sync with our highest creative potential as evolving beings. 

Part of the mission of the people who utilize this calendar around the world is to generate "Galactic Culture" which Earth as an evolving member of a conscious, galactic community. 

The intelligence of the galactic order can reveal itself in infinite ways, from overt communication such as , to subtle pulses of intelligence or knowing that we might recognize as an inner muse that catalyzes our artistic potential and consciousness to flower. 

This calendar system teaches us that to be Galactic is to Harmonize. 
Nature is Galactic. Earth is Galactic. We are Galactic Citizens!

We have entered into a New Grand Cycle of Planetary Regeneration & Galactic Synchronization. Closed is the cycle of forgetting our infinite interconnectedness with all of Creation.

The Newly Dawning Sixth Sun is emanating new rays of galactic vibrations into our hearts and minds, opening and informing new paths here on Earth.

Let us reclaim both our innocence and our maturity as planetary-galactic citizens. Let us receive the regenerative vibrations of this New Cycle into our cells, our consciousness, our sense of self and reality, that we may be renewed and fortified to be who we are truly are here to be and do what we are truly here to do. 

Mother Earth-Gaia is calling us to receive her vibrations and guidance into our hearts and minds that we may consciously embody her wisdom and find new ways to harmonize our Earth-walk, personally and collectively. 

Grandmother Galaxy is calling us to open ourselves to her vibrations and inspiration that we may consciously take our places within our larger Home. For we are each living seeds, made of the Earth and Stars, encoded with the intelligence to flower, and together manifest a Planetary Garden endowed with Supreme Cosmic Beauty. 

The Door has been opened to a New Time of Planetary Galactic Wholeness. 

As equal children of the Universe, we share the same responsibilities and opportunities to bloom into our deepest potential.Този житен кръг се появи на 8-8 (8 август) 2013 г. Повече снимки на житния кръг могат да се видят тук:


По календара на маите Цолкин 8-8-2013 беше ден със Слънчев печат “Червена Земя” и с Галактическия Тон 8!

Освен това, на 26 юли 2013 г. започна годината на Жълтото Галактическо Семе, година с Галактическия Тон 8!

На житния кръг е изобразена Галактика във вид на двойна спирала, символизираща Галактическия Тон 8 на деня и на годината.

По календара на маите Цолкин има 13 Тона на Творението и Тон 8 е Галактическият Тон на Интегритета и Хармонизацията.

За тези, които не са запознати с календара Цолкин, ето кратко описание на 13-те Тона на Творението:Магнитен Тон (1):
Тон на Целта и на Привличането (започва вълна от 13 дена, или месеца, или години и пр.)
Лунен Тон (2): Тон на Предизвикателството и Поляризацията
Електрически Тон (3): Тон на Служенето
Самосъществуващ Тон (4): Тон на Формата и Мярката
Обертонов Тон (5): Тон на Сиянието
Ритмичен Тон (6): Тон на Равенството и Баланса
Резонансен Тон (7): Тон на Сънастройката
Галактически Тон (8): Тон на Интегритета и Хармонизацията
Слънчев Тон (9): Тон на Намерението
Планетарен Тон (10): Тон на Проявлението и Усъвършенстването
Спектрален Тон (11): Тон на Освобождението
Кристален Тон (12): Тон на Сътрудничеството
Космически Тон (13): Тон на Присъствието (завършва вълната)


 

Ето и по-подробно описание на Галактическия Тон 8. Следващите обяснения са взети от различни сайтове за календара на маите Цолкин.

 Tон 8  - Галактическият Тон на Творението    

Интегритет, Хармонизация

 След като при Тон 7 сме изследвали различните резонанси, носени от фините вибрации, при Тон 8 можем да се съсредоточим върху хармонизирането - генериране на приятна комбинация от елементи. Това може да означава създаване на вътрешна хармония, или на хармония в отношенията с другите. Тон 8 ни призовава да приведем нашето поведение в унисон с истините и идеалите, в които вярваме.
Едно от значенията на "интегритет" е "състоянието на цялостност, пълнота." (Както е моделирано от хармоничното цяло на галактиката!)
Този тон ни напомня, че целостта изисква последователност; непоколебимо придържане към мъдростта на нашите лични ценности.
                
Освен това, хармонизацията изисква не компромиси, а гъвкавост – готовност да се съобразяваш с другите, да се освободиш от личните привързаности в името на общото добро. Когато всеки от нас е проводник на Хармонията, ние действаме като взаимни ролеви модели един за друг, вдъхновявайки създаването на Галактическа култура; актуализирайки хармоничния потенциал на нашето глобално общество!
Toн 8, Галактическият Тон на Интегритета, символизира хармонията между думите, мислите и действията
В този 8-ма година от 13-годишния цикъл ние се питаме: до каква степен живеем в съответствие с това, в което вярваме?
Галактическият Тон ни учи как да изградим качеството на целостта, която е въплътена във всеки от нас, като по този начин подобрим хармонията в нашия живот и в нашия свят.

Според д-р Хосе Аргуелес, пионер на декодирането на галактическото време, 26 юли 2013 поставя началото на “Галактическа Синхронизация ". Годината на Жълтото Галактическо Семе поставя началото на голям нов цикъл, в който най-накрая можем да се осъзнаем като творчески членове на Галактическото цяло; съзнателно обединени микрокосмосът и макрокосмосът ...
Основното послание на Тон 8 е “Живея ли според моите убеждения?"
Тон 8 ни напомня, че най-ефективният начин за вдъхновяване на положителна промяна в света е да живееш като пример, показвайки на общността какво е възможно при въплъщаване на нашите най-дълбоки ценности и идеали.
Галактическият Тон ни призовава да признаем, че нашата Земя е разумен член на Галактическото Цяло.
Циклите и кодовете на календара на маите са предназначени да ни синхронизират с галактическите хармонии на естественото време, за да можем все повече да бъдем в синхрон с нашия най-висок творчески потенциал като еволюиращи същества.
Част от мисията на хората, които използват този календар по целия свят, е да генерира "Галактическа Култура",  при която Земята е еволюиращ член на съзнателна галактическа общност.
Интелигентността на галактическия ред може да се разкрие по много начини, от открита комуникация до фини импулси на интелигентност, които катализират разцвета на нашия творчески потенциал и на съзнанието ни.
Тази календарна система ни учи, че да бъдеш Галактически означава да Хармонизираш. Природата е Галактическа. Земята е Галактическа. Ние сме Галактически Граждани!
Ние навлязохме в нов голям цикъл на планетарно възстановяване и на Галактическа Синхронизация. Затворен е цикълът на забрава на нашата безкрайна взаимосвързаност с цялото Творение.
Новоизгрялото Шесто Слънце излъчва нови лъчи на галактически вибрации в нашите сърца и умове, откривайки нови пътища тук на Земята.

Нека да си възвърнем нашата зрялост като планетарно-галактически граждани. Нека получим регенериращите вибрации на този Нов Цикъл в нашите клетки, в нашето съзнание, в нашето усещане за себе си и за реалността, за да можем да бъдем обновени и да бъдем това, което сме, и да правим това, за което наистина сме тук.
Нашата Майка Земя-Гайа ни призовава да получим нейните вибрации в нашите сърца и умове, за да можем съзнателно да въплътим нейната мъдрост и да намерим нови начини да хармонизираме нашето пътуване на Земята, лично и колективно.
Нашата Баба Галактиката ни призовава да се отворим за нейните вибрации и вдъхновение, за да можем съзнателно да заемем местата си в нашия по-голям Дом. Защото ние сме живи семена, направени от Земята и от Звездите, кодирани с интелигентността да цъфтим, и заедно да проявим една Планетарна Градина, надарена с Висша Космическа Красота.
Отворена е Вратата за Ново време на Планетарна Галактическа Цялостност.
Като равни деца на Вселената, ние споделяме едни и същи отговорности и възможности да цъфтим с най-високия си потенциал.

Няма коментари:

Публикуване на коментар