Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) hathors (30) Wes Annac (29) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Tom Kenyon (16) Ashtar (15) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) кениън hathors (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Земя (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Тор (2) Човечество (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

14.09.13 г.

ЖИТЕН КРЪГ в Англия от 15 юли 2013 - Hackpen Hill, Wiltshire Основните енергии на годината на Жълтото Галактическо Семе !!Тълкувание по календара на маите Цолкин

Първоначално този житен кръг се появи на 7 юли, но беше ожънат. После същият житен кръг се появи отново на 15 юли. При тълкуванието са взети предвид енергиите за деня, в който житният кръг се появи първоначално – 7 юли, макар че повечето енергии важат и за двете дати.Множество снимки на житния кръг могат да се видят тук:

Забележителното на този житен кръг е, че на него символично са изобразени енергиите на деня 7 юли 2013, на Вълната на Жълтото Семе (6 юли - 18 юли 2013) и на годината на Жълтото Галактическо Семе, която по календара на маите е от 26 юли 2013 до 24 юли 2014 г.

В календара на маите Цолкин всеки ден (както и всяка година) има Слънчев печат и Тон на Творението.

Тоновете на Творението са общо 13. Тринадесетте числа представляват първичната структура на лъчистата енергия, която на пулсации идва от центъра на нашата Галактика, който маите са наричали Хунаб Ку. Всяко число съответства на определена функция на радиорезонанса и представлява едновременно и пулсация, и лъч.

Слънчевите печати са Свещени знаци-символи, определящи циклите на честотните диапазони, по които преминават пулсациите на Галактическите Тонове на Творението. Символите представляват резонансна структура, вибрационна форма, позволяваща на първичните хармонични пулсации да се проявят в нашата Слънчева система.


И така, този житен кръг се появи по време на Вълната на Жълтото Семе. Една вълна е цикъл от 13 дни, от Тон 1 до Тон 13. Вълната на Слънчевия печат “Жълто Семе” беше от 6 до 18 юли 2013 г.

“Жълтото Семе” е четвъртият Слънчев печат и означава Осъзнаване, Целеустременост, Цъфтеж.

7 юли беше вторият ден от Вълната на Семето и беше ден със Слънчев печат “Змия”, който означава Жизнена сила, Жизнена устойчивост, Инстинкт и Сексуалност.


Енергии на годината на Жълтото Галактическо семе (26 юли 2013 – 24 юли 2014):Водеща
енергия

Желтая Звезда - Творчество. Изысканность. Искусство.
ЗВЕЗДА

Предизвикваща
енергия

Белый Волшебник  - Вневременность. Восприимчивость. Чарование.
ВЪЛШЕБНИК
СЛЪНЧЕВ
ПЕЧАТ

Галактический тон целостности - Цельность. Положительность.Желтое Семя - Целеустремленность. Цветение. Осознание.

СЕМЕ

Поддържаща
енергия

Синий Орел - Творчество. Видение. Разум.

ОРЕЛ

Окултен
учител
Красная Земля - Эволюция. Навигация. Синхронность.
ЗЕМЯ


Енергиите на Вълната на Жълтото Семе
(6 юли – 18 юли) са същите, с изключение на това, че Вълната няма Водеща енергия.

Енергии на деня 7 юли
2013:Водеща енергия

Красная Земля - Эволюция. Навигация. Синхронность.


ЗЕМЯ


Предизвикваща
енергия

Синий Орел - Творчество. Видение. Разум.


ОРЕЛ

 СЛЪНЧЕВ ПЕЧАТ
Лунный тон вызова - Стабилизация полярных противоположностей.Красный Змей - Жизнестойкость. Жизненая сила. Инстинкт. Сексуальность.
 
ЗМИЯ

Поддържаща
енергия

Белый Волшебник  - Вневременность. Восприимчивость. Чарование.
ВЪЛШЕБНИК

Окултен
учител
Желтый Воин - Непредвзятое исследование. Интеллект. Бесстрашие.
ВОИН


Ето едно чудесно цветно изображение на житния кръг, което ни дава по-добра представа за него:


Благодаря от сърце на Heinrich der Glückliche за тази прекрасна илюстрация!!

На средния кръг на пиктограмата са изобразени 4 малки кръгчета. Те символизират 4-я Слънчев печат “Жълто семе”. Житният кръг се появи по време на Вълната на Жълтото Семе. Тук тази вълна символично е изобразена от 4 семена, свързани в един общ кръг.

В центъра на житния кръг е изобразена звезда с 8 върха. Звездата е специално с 8 върха, за да се потвърди, че наистина се има предвид звезда. В календара на маите Цолкин Слънчевият печат “Звезда” е 8-ят Слънчев печат. Енергията “Звезда" е Водещата енергия на Жълтото Галактическо Семе.

Изобразената тук звезда освен звезда в най-общия смисъл, символизира и нашето Слънце, което също е звезда. Може да се каже, че тук звездата същевременно наподобява и “зъбно колело”, създавайки алюзия за задвижващ механизъм. Слънцето е движещата сила на нашия “Звезден кораб ЗЕМЯ” ;-).

Земята е изобразена като плътен кръг след Слънцето. Тук на цветната илюстрация тя е оцветена в кафяво.

Житният кръг се появи на 7 юли – ден със Слънчев печат “Змия”. Змията символично е представена чрез “окото на змията”, изобразено в центъра на Слънцето, в непосредствена близост и до Земята.Слънчевият печат “Змия” олицетворява Жизнената енергия. Тук символично е показано, че Слънцето и Земята са основните източници на Жизнена енергия за всички същества на Земята. Слънцето и Земята са изобразени тук тясно свързани помежду си, сякаш в една обща структура “Слънце и Земя”.

Четирите Семена символизират всички Семена на Съзнание, посяти на Земята – растения, животни, хора и представителите на всички останали царства.
Всяко едно от четирите Семена е свързано със структурата “Слънце и Земя”, за да се покаже, че всички Семена получават Жизнена енергия от Слънцето и Земята. Тази енергия превръща Семето в растение и го издига от Земята към Небето. Енергията на Живота е най-важната енергия в Творението. Най-скъпото, което има всяко живо същество, това е Животът! Животът, който дава неограничени възможности и най-широка палитра от потенциали.

Получавайки тези енергии, семената на растенията покълват, израстват, разцъфват, дават плодове. В тези плодове има семена, които отново попадат в Земята, покълват, израстват ... и тези процеси продължават в един вечен кръговрат... Всички тези връзки и процеси са представени в пиктограмата много образно. Осемте външни листчета символизират красиво разцъфнало цвете.

Също като растенията, всеки човек получава жизнени енергии от Слънцето и Земята, израства и разцъфва ;-). Жълтото Семе означава Осъзнаване, Целеустременост, Цъфтеж. Получавайки енергиите на Слънцето и Земята, хората стават все по-съзнателни и разцъфват като прекрасни цветя !!

Най-външният кръг на пиктограмата изобразява Небето - затова е оцветен в синьо на цветната илюстрация. Ето една картинка, която е много близка по съдържание до изобразеното на житния кръг:Всичко, което има Майката Земя, тя без ограничение дели с теб.
Всичко, за което с вяра помолиш Бащата-Небе, всичко ще получиш, любимо Дете на Вселената.
Майката, Бащата и Детето са Единни и това триединство притежава огромна магическа сила на Творението!

Следват кратки описания на енергиите, изобразени символично на житния кръг. Ние получаваме толкова много енергии от Източника! Всички те могат да ни бъдат много полезни, ако се отворим за тях и ги приемаме съзнателно и с благодарност!

ЧЕРВЕНА ЗМИЯ - Жизнена сила, Жизнена устойчивост, Инстинкт и Сексуалност

Змията символизира жизнената енергия Кундалини, първичната енергия на Източника. Змията означава, че се осъществява непосредствена връзка с Източника чрез енергията кундалини. Тази Божествена първична енергия на Източника присъства във всеки един от нас. Във всеки човек Творецът изразява себе си на Земята. Всеки човек носи Неговата Божествена енергия в своята душа, странствайки и обучавайки се на Земята.
Енергията на Живота с всичките й чудеса ти предлага помощ за разкриване на твоите потенциали и за твоя разцвет.
Змията ни помага да обединим нашите инстинкти и импулси с нашия Божествен Висш Аз.
Всички области на душата, формиращи човешкото същество, с помощта на Енергията на Живота, получават енергия и развитие.
Енергията на Живота създава Поле на Живота, планетарна Мрежа на Живота, която можем да видим изобразена на този житен кръг.


ЖЪЛТО СЕМЕ – Осъзнаване, Целеустременост, Цъфтеж
Семето е Идеята - изразът на творческата енергия на ниво “мисъл”. То изразява най-чистата форма на проявление на мисълта, то се ражда от Любов.
Семето винаги се проявява със стремеж към растеж и процъфтяване.
Знай, че всичкият потенциал е затворен вътре в теб и само твоето решение може да го отключи.

Ние, хората, сме Божествено Семе на Вселената. Изчиствайки Земята от болката, мъката и насилието, ние строим живот на Земята в любов, щастие и хармония!

Величието и богатството на индивидуалната душа се проявяват в пространството и времето, за да стигнат до разцвет.
Живей и твори Сега! Твоите способности и таланти са безгранични!
Смело и с любов посаждай в благодатна почва семената на твоите потенциали и те ще разцъфнат с ярки цветове. Използвай мощната енергия на Семето!


ЖЪЛТА ЗВЕЗДА –  Творчество, Изисканост, Изкуство

Звездата носи стремеж към красота и съвършенство, създавайки хармония в живота. Хармонията със себе си и с обкръжаващия свят играе голяма роля в живота на всеки човек.
На теб са ти предоставени безчислени възможности за получаване на опитности, за да проявиш твоята красота тук и сега. Дай път на радостта си и танцувай в хармония с космоса, правейки това, което действително ти доставя радост и удовлетворение. Звездата на твоята душа – това са твоите Звездни Врати в Изкуството на Творението.


С енергията на визуализацията ти ставаш творец на твоите светове.
Ти разширяваш съзнанието си.
Разпъни крилата си и почувствай колко са силни! Само такъв свободен, силен, независим и вдъхновен, ти си способен да осъществиш всяка своя мечта!
Учи се да управляваш своя свят. Приеми силата на твоите мисли като творчески инструмент с пълната отговорност за това.


Орелът помага за пробуждане на глобалното съзнание на планетата.
Енергията на Орела ти помага да дадеш своя принос в повдигането на колективния дух. Променяйки себе си, ти променяш и Цялото.

На пиктограмата четирите семена са свързани в общ кръг, а освен това са свързани и със Земята. Орелът, който е Поддържаща енергия на Семето, помага на хората да се обединят в общо Планетарно Съзнание. Така ще разгърнем пълния си потенциал на Творци на нашата реалност.


БЯЛ ВЪЛШЕБНИК – Извънвремие, Възприемчивост, Очарование

Светът около нас е пълен с вълшебни енергии. Те могат да украсят живота на всеки човек, ако той поиска това, и те могат да станат мощен инструмент за успех.

Магическите енергии идват само от сърдечните полета на любовта. С магическите енергии на Безусловната Любов ти си способен да твориш чудеса.
Безусловната Любов е Ключ към Енергията на Творението във висшите измерения.
 
Твоите сърдечни енергии имат необикновена мощ. Твоята душа е твоят висш творчески потенциал! Енергиите на душата директно са свързани с висшата енергия на Източника.

Ние твърде дълго се доверявахме на инструментите на третото измерение, а сега получаваме енергии с огромни възможности! Когато ти разкриеш твоята висока духовност, ти преминаваш в магически измерения, в които по най-вълшебен начин невъзможното става възможно.

Белият Вълшебник е пазител на Вечността. Той повече не е ограничен от пространството и времето. Този тайнствен Вълшебник си Ти!


ЧЕРВЕНА ЗЕМЯ – Еволюция, Навигация, Синхронност

Червената Земя притежава Ключа и ръководи еволюционната програма на планетата. Земята е нашият Дом. Тя е комплексно планетарно поле от енергии, нашата работна платформа.

Човекът и Земята са единни. Този принцип се отнася не само за човека, но и обединява всичко на Земята - минерали, животни и растения. Земята щедро дарява енергия на всички. Тя е комплексно, великолепно живо същество.

Почувствай твоята връзка с Майката Земя, почувствай нейната топлина и любов, напълни очите си с красотата на обкръжаващия те свят и благодари за всичко, което имаш. Земята не само грижливо те носи, но и ти дава всичко, което ти е нужно! Земята ти дава пространство за твоя ръст и разцвет.

Почувствай, че ти си част от голямото Цяло! Земята се е предоставила като платформа за осъществяване на високата цел на Творението – раждането на индивидуални, независими Съ-Творци.

На Земята се модулират енергиите на пространството и времето.
Това означава, че всички същества, свързани със Земята, участват в този процес. Земята е платформа за независимо поле на регулация на енергията на пространството и времето.

Почувствай единството на твоето тяло и Земята. И тогава Земята уверено ще те поведе по твоя път за свободно използване на творящата енергия.
Поседи, свържи се с енергиите на Земята. Отдели време, за да доловиш посланията, които се вливат през стъпалата ти.Няма коментари:

Публикуване на коментар