Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

17.02.13 г.

Roman Church admits the Pope’s Guilt: Joseph Ratzinger to Evade Justice and Hide out in the Vatican for his own legal immunity and “protection”

Roman Church admits the Pope’s Guilt: Joseph Ratzinger to Evade Justice and Hide out in the Vatican for his own legal immunity and “protection”http://itccs.org/2013/02/16/roman-church-admits-the-popes-guilt-joseph-ratzinger-to-evade-justice-and-hide-out-in-the-vatican-for-his-own-legal-immunity-and-protection/

Roman Church admits the Pope’s Guilt: Joseph Ratzinger to Evade Justice and Hide out in the Vatican for his own legal immunity and “protection”
Posted on February 16, 2013 by itccs
Exclusive Breaking News: Friday February 15, 2013
12 midnight GMT

An Urgent Update from the International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS) – Brussels

Rome:

In a statement to Reuters today, Vatican officials announced that Joseph Ratzinger will remain a permanent resident of Vatican City after his resignation. Doing so will offer him legal protection from any attempt to prosecute him in connection with sexual abuse cases around the world, Church sources said today

"His continued presence in the Vatican is necessary, otherwise he might be defenseless".

This startling admission of guilt by the church is also a direct obstruction of justice, and lends more weight to the charge by the ITCCS and others that the Vatican has arranged with the Italian government to shield Ratzinger from criminal prosecution, in violation of international laws ratified by Italy.

Commentary:

The Vatican decided today to give permanent sanctuary to a proven war criminal by allowing Joseph Ratzinger to obstruct justice and evade prosecution for crimes against humanity. And the government of Italy is colluding in this abrogation of international law.

This decision validates our claims about the criminal conspiracy surrounding Ratzinger and his Vatican co-conspirators. It also makes it clear that the Vatican is a rogue power that is flaunting every law to conceal its own criminality.

In response, the ITCCS calls upon its affiliates and all people of conscience to use our upcoming Easter Reclamation Campaign to converge on Rome and the Vatican to force the extradition of Ratzinger from Vatican City, and place him and his accessories on trial for crimes against humanity.

Commencing Sunday, March 24, 2013, our activists and others will begin an escalating series of Catholic church occupations and seizures of church property to bring about Ratzinger's extradition and reclaim stolen wealth from the criminal corporation known as Vatican Inc. – in the name of the legion of their victims, both living and dead.

.. and from Kevin Annett – The Rat Scurries Back to Vat!

Those whom the gods destroy, they first drive insane. Especially, it seems, in Rome.

Why would the oldest and wealthiest institution on our planet deliberately prove what its critics say about it, by first tossing their leader, a proven crook, out of his office after he's threatened with arrest, and then giving him shelter to avoid prosecution? That's the kind of panic and illogic displayed by a junior document-shredder, not a credible or wise body of men.

And that gives all of us hope.

Rome's incredible admission that they can't have the Pope stand trial has strengthened our cause and legitimacy enormously,  proving that no matter how big is your guilty opponent, provoking him for long enough will cause him to destroy himself by his own fear and stupidity.

Protecting Ratzinger within the walls of the Vatican may halt justice for a moment, but it violates a basic rule of warfare, which is to never give your enemy a permanent focus for their attack. Ratzinger, the evil Emperor, now a permanent fixture in the Vatican? The absurdity of offering such an ongoing focus to the civilized world's hatred of catholic criminality is also a sign that the church is adrift and improvising. But it also shows how genuinely worried is the Vtaican about the legal offensive mounted by our affiliates, lawyers for torture survivors, and the International Criminal Court.

The Vatican is pulling out all stops to keep Ratzinger out of court. Their loyal, one-man owned Italian media is assaulting the crap out of yours truly and our ITCCS these days, playing the "Deny, Distract and Discredit" strategy of any damage-controlling corporation.

Tottering Liz Windsor, aka Queen of England, is making a special and unprecedented trip to Rome on March 6 to kiss the ring, or other parts, of the new CEO of Vatican Inc. And Italian President Napolitano is meeting with President Obama today in Washington to undoubtedly line up more American backing for the Pontiff – not that Obama needs much encouraging, having stood loyally behind Ratzinger's claim of "diplomatic immunity".

But all to no avail, ultimately. When the Bloody Emperor stands naked, only our illusions keeps him protected and immune from the final accounting that is coming.

The tornado that followed my first exorcism outside the Vatican in 2009, and the lightning that struck it on the day of Benedict's resignation, were not accidental. Joe Ratzinger should know from the history of his own former SS buddies that criminal institutions can run, but they can't hide – even behind all the wealth and pomp in the world.

Няма коментари:

Публикуване на коментар