Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

9.11.12 г.

Konstantinos: A message of Divine Love from Analla of the High Council of Venus

http://awakeningtothedivine.wordpress.com/2012/11/09/konstantinos-a-message-of-divine-love-from-analla-of-the-high-council-of-venus/
[Hello friends. The following message it was something that came all of a sudden you could say. Of course it wasn’t random but still, it was like a clear, but a thankful intervention. I was looking approximately at 12:00 am my e-mail messages and I noticed a dialogue between some friends of mine from the site Spirit Train Chronicles discussing how much they were missing our Star Family.
I really felt for them because even if I (my friends and many other people)experience a contact with some beings from our Star Family through telepathy, dreams, meditations, sightings and channeling…well, a physical meeting is something different and yes, very desirable from my side, too. So, while I was looking at their dialogue and I was thinking, instantly a name popped into my head…’Analla’.
Then, I saw in my 3rd eye a very beautiful luminous being which I present in the depiction below. This beautiful and kind being informed me that it’s androgynous and that is part of the High Council of the Venus. It told me that it vibrated between 7D and 8D frequency and it added that I shouldn’t feel surprised for that communication, because since we are able to communicate with the Spirit and its Helpers, then it’s not impossible to have a contact with a being of the 7D and 8D. Yes, that makes sense.
It added that it took a form that it would be easy to be depicted, because it had moved beyond the stage of having a specific form. Of course, I was aware of connections from other  members of the Council (and contacts with people from Venus) but still, I wasn’t expecting it to happen in a pop-in way (-_-). So later, Analla gave me the following message].

I am greeting you and I am sending the Eternal Love of the Creator through my Heart Center to the near ascended Gaia and the beings that reside on and in her. I am this that you would call an androgynous being and the closest version of my vibrational expression in your three-dimensional dialect is ‘Analla’. I am a member of the High Council of Venus.
I decided to intervene in a way to the thoughts of this channel who was observing silently the messages of his friends, through which,  was  arised  the feeling of nostalgia of something so familiar and loving which for a period of your time seems to be away from you. But that is not so.
This nostalgia along with the sweet Love and Will for Reunion with your brothers and sisters from the worlds of the higher frequencies, incited my Heart with a melody that in your   current frequency, it cannot be expressed through a musical instrument. You see, this sensation is not linear. And so, I decided to offer some of my thoughts.
The Higher Council of Venus is consisted from a big number of souls, ancient to your standards, among whom, is found the very known to you and beloved Sanat Kumara. We are telling you that we are with you. We hear you, we observe you and we feel you. Try, because you have the potential, to communicate with us and the rest of your families from the Enlightened Worlds.
Do not hesitate and if it is possible, do not pass judgment on yourself. Trust the God inside you, because that is what you are, and open, those of you who have not done this already, your channel of communication. Your communions with families that exist beyond the 3D level are constant and joyful on the Astral Plane and in your meditations.
One of the programmes and ways that were set for your reunion with the Spirit and Its representators , was the use of the special receivers of your body and brain, in order for them to contribute to your gradual remembrance. The conscious contacts with us, in order for you to remember them, is like the light on the edge of the dark tunnel, which you yearn to reach and finally, to bathe in it, to bath into the Light, the Essence of your True Self.
You feel that you are not fitted anymore in this world, in this heavy vibration. But do not try to face the situation in the same way it has been created. Direct yourselves to the use of deeds of higher energy. You can achieve that by going within. The voice of your mind stood useful to you till you reached  the point to realize that there are even more things that go beyond the issue of survival.
One of the changes that you experience is the trend of replacing your mind with your Heart and by that, I do not mean the replacement of the useful part of your logic, but the replacement of the part that tends to insist shouting you that you are your body and nothing more.
Food is pleasurable but not necessary. There have been and there are examples on your world that have shown you this. They are not more special  than you are. Of course, you do not all have the same mission, even if it seems in some cases that the purpose is common. But this , will not stand as an obstacle to those who will choose or have already chosen to enter in the New Dimension of Existence, to live without the need of liquids and solid nutrition.
But one of the main points, because of which I am transferring you my thoughts, is to not let yourselves  affected by fear, grief and guilt. Stand on your feet, smile , accept and also important… forgive. You are all into this from the beginning….WE are all together from the beginning. How is it possible for things like fear and hatred to exist in this truth? The term ‘family’ is not enough to describe the bonds of Love that unite us and consist the foundation of the Existence Itself.
Do not feel us as if we are away. We are not. We show you this through many ways. You view it in your skies. You feel it in your hearts. You observe it to your  recorded cases of contacts. Our beloved and honored Valiant Thor did not come to your planet with his family and companions, some decades ago, for no reason. Same goes for  the rest of the ambassadors of the Enlightened Galactic Forces. Love and observance of the Cosmic Laws for Harmony and Safety are the reasons that we were sent to you and act in an even more open way.
The family gathering in the physical level is just a few steps out of your doorstep. What remains, is for you to listen to the knocking sound on the door and open it. The knock will be heard and it will be accepted by those who have remembered its sound. The gates of our Hearts are ready to reopen and through them, we will walk out following the wonderful song of  our Heart that will lead the one to the presence of the other. The enjoyment of this beautiful and expected moment has the Blessings of the Source Itself. Believe it Dear Ones. It is here. It is time.
The Love of all of us, including the Love of the High Council of Venus and mine, is only one thought away from you, in order for you to have the chance to realize it, because it is always there.
Analla.
As received by Konstantinos.
http://awakeningtothedivine.wordpress.com
PS: If anyone wishes to read the previous messages, here is a link:
http://awakeningtothedivine.wordpress.com/konstantinoss-channeled-messages/channeled-messages-2012/

Няма коментари:

Публикуване на коментар