Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) hathors (30) Wes Annac (29) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Tom Kenyon (16) Ashtar (15) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) кениън hathors (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Земя (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Тор (2) Човечество (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

5.11.12 г.

Послание от Майстор Крион и от Учителя Исус Христос чрез Богдан Манжелей (Михаил) - 21 октомври 2012 г.: За резултатите от Акцията „Отваряне на Портали за Безусловна Любов на Земята”


Под авторството на Иренел


Приветствам ви, скъпи мои Ангели от Централното Слънце! Приветствам ви, Работници на Светлината! Аз съм Майстор Крион от Магнитната служба на Земята, радвам се за нашето общуване Тук и Сега.

Приветствам ви, възлюбени братя и сестри, скъпи приятели, Работници и Воини на Светлината и Безусловната Любов! С вас е вашият брат Исус Христос.

Крион:

Скъпи  приятели, ние дойдохме с Учителя Исус Христос в момента Сега, за да ви предадем важно Послание от Семейството. Скъпи мои, това, което се случи, и това, което става сега на Земята и около нея, е грандиозен проект, който вие приведохте в действие! Това е толкова прекрасно и мащабно, скъпи Ангели от Централното Слънце!

Приятели мои, все пак това ви се удаде! (Усмивка). Удаде ви се да извършите  обръщане, обръщане на вашите Сърца, за което ви говореше Създателят, Нашият Отец. Вие го направихте толкова стремително, че ние не успяхме да го уловим в Магнитната Служба на Земята (Сериозен). Но когато видяхме случващото се и направихме анализи, тогава отново се поразихме от таланта на вашата творческа сила на сътворци на Твореца.

Сега ние наблюдаваме как вълни от Безусловна Любов обливат Лейди Гая…Как тези прекрасни вълни потъват дълбоко в Земята…в нейното ядро и се връщат на повърхността… А от тук отиват към външния Космос…

Пулсирането на вашите Сърца, скъпи приятели, създаде резонанс със Сърцето на Гая. Ние знаехме за такава възможност, но тя беше толкова далече от проявление в момента Сега…Въпреки това я имаше.

Сега, в този миг…Миг за реализация на вашия план…Скъпи работници на Светлината, поздравявам ви за вашия напредък! Ето тази крачка…една от крачките, за които вие говорихте на Първата  Хармонична Конвергенция през 1987 година.

И сега вие направихте тази крачка! Вие се явихте пред цялото Семейство на Светлината… Явихте се в мащабно проявление, показвайки, че не просто сте се пробудили и действате…Вие се събудихте от сън и действате на ниво Колективно Съзнание! И даже повече от това, по време на проведената Акция „Отваряне на Портали за Безусловна Любов на Земята”…Много от вас, скъпи Работници на Светлината, взеха участие в Акцията…Но това, което стана по време на нейното провеждане, остава загадка за мене, Майстор Крион (смесени чувства ).

И какво се случи по време на Акцията „Отваряне на Портали за Безусловна Любов на Земята”? – ще попитате вие.

О! Това е толкова мащабно и прекрасно! И сега правя пауза, за да предам по-добре на канала цялото това великолепие, което вие сътворихте, скъпи мои. (Пауза)…

Скъпи Работници на Светлината, по време на провеждане на Акцията вие, на нивото на своите Сърца, се обединихте и започнахте да провеждате Колективна Медитация…На самата й кулминация стана това, за което сега искам да ви кажа. Вие въвлякохте в този процес цялото Човечество…Цялото! (Сериозен) В началото всеки от вас работеше сам, сякаш сам е решил да помогне на цялото Човечество (Усмивка), но след няколко минути Сърцата на всички Работници на Светлината и на Воините на Светлината се обединиха в едно цяло.

Вие почувствахте това, нали? (Усмивка).

…Почувствахте как вашето Сърце започна да бие по-силно! Как вълни от топлина се разливаха по цялото ви тяло и как постепенно ви обземаше чувство на Радост …

О, и това не е всичко, скъпо Семейство!...Много от вас плакаха…Да! Да, вие плакахте, усещайки единството на цялото Семейство в тези моменти. И аз ви казвам, че тези сълзи, които имахте – това са сълзи на Радост и Ликуване на вашия Висш АЗ.

Това е, което се случи по време на Акцията „Отваряне на Портали за Безусловна Любов на Земята”


Исус Христос:

Възлюбени мои и обичани от всяка частица на моето Сърце! Говоря ви за това, което вие проявихте на тънките планове на Земята, и вашето проявление беше мащабно. От много отдавна... от времената на прекрасната Лемурия (континента Му) не е ставало подобно единение... Единение на Работниците на Светлината и на Воините на Светлината в единното Сърце на Твореца! Вие се проявихте с вашата Светлина в разширение.

Какво е това Разширяване на Светлината?

Възлюбени мои, това е един от инструментите на Създателя. Има го и у вас! Вие сте частица от Отца, Нашия Създател! Вие сте неговото продължение и, обединявайки своите усилия в Безусловна Любов, Чисто Намерение, Страст и Медитация, вие започвате Разширяване на Светлината на нивото на вашето Сърце. Това е вътре във вас…Вътре във вашето Божествено Сърце.

Скъпият Майстор Крион и досега е поразен (в добрия смисъл) от това, което видя. Членовете на Магнитната Служба взимат анализи и проби на енергиите както от повърхността на Земята, така и от нейното вътрешно ядро. И към този момент, в пространството Тук и Сега, тези предварителни резултати, които ние получаваме…Те са толкова прекрасни! Моето Сърце се радва и аз се радвам заедно с вас и с Отеца, Нашия Създател, на това явление, което вие сътворихте!

Майстор Крион ви каза за това, че вие направихте обръщане на нивото на вашите Сърца и въвлякохте в този процес цялото Човечество. Но това не е всичко…Това не са всички процеси, които бяха засегнати и стартирани от вас, възлюбено мое Семейство …

В момента на завършване на Акцията „Отваряне на Портали за Безусловна Любов на Земята”, в този миг, когато изведнъж Порталите се затвориха, стана това, което предизвика моята дълбока Почит и Уважение към вас на всички нива от вашия живот. И това е така, скъпи мои! Това е така.

И какво се случи, когато Порталите, отворени от мен в подкрепа за вас на Земята, се затвориха?

О, те се затвориха, да …Но в същия момент те отново бяха отворени!

„И как така?” – ще попитате.

Отворихте ги вие, скъпи Работници на Светлината и Воини на Светлината! Вие ги отворихте от вашата страна!

Това е, което никой не можеше да предвиди…Защото нямаше такъв вариант за развитие на събитията в многомерното пространство на Духа!

На вие все пак отворихте Порталите за Безусловна Любов от вашата страна.

Как стана това и защо?

Възлюбено Семейство! Мое възлюбено Човечество! Вие можахте да повдигнете Земята по време на Акцията на още една степен по-високо към Планетарното Възнесение и не просто я повдигнахте, вие я закотвихте в това Пространство. И сега тя започна своето движение, изхождайки от пълното спокойствие за вас…за всичките нейни царства на Природата.

Вие успокоихте своята Майка-Земя. Вие показахте на нея и на цялото Семейство на Светлината, че не само сте способни да направите избор в многовариантното проявление, но и правите най-добрия от всички възможни избори! А ако такъв избор няма, вие го създавате! Това е, което не го е имало по-рано в нито една реалност…Но сега го има тук!

Наистина, възлюбени мои братя и сестри, вие все повече се проявявате в колективно сътворчество на Колективното Съзнание на Човечеството! Това е огромна крачка по пътя на Планетарното Възнесение.

Това послание, което ние заедно с Майстор Крион ви предаваме, е Акт на съвместното творчество и на труда на нашите Сърца. Така е било винаги! Ние ви предавахме нашите думи. Така е било, така е и така ще бъде винаги! Вие винаги сте били в Семейството на Светлината и като членове на едно голямо Семейство ние сме единни и неразделни с вас, а вие с нас, на всички нива. Разделението е илюзия. И сега вие, по време на Акцията ”Отваряне на Портали за Безусловна Любов на Земята” показахте, че това е именно така.

Но какво ще стане с отворените Портали, които вие сътворихте?

Те ще продължат да служат за благото на цялата Земя и на цялото Човечество. Сега всеки ден на Земята има повече Безусловна Любов! Но това не е всичко.

През отворените Портали започнаха да пристигат нови воини... Воини на Безусловната Любов! Не ги търсете в тънките планове на Земята. Тях ги няма там.

Тогава къде са?

Те са във вашите Семейства…Да! Именно във вашите Семейства!

Погледнете своите деца, които се родиха на Земята по време на Акцията  “Отваряне на Портали за  Безусловна Любов на Земята” и вие ще разберете каква помощ е дошла при вас. При вас на помощ е дошло цяло Воинство от Ангелски същества от много светове.

Това е, за което вие молихте много отдавна. Войнството се събираше много усърдно и всеки от воините на Безусловната Любов е готов не само да оказва помощ, но и да поеме върху себе си цялата отговорност за Възнесението. Това се проявяваше много рядко сред Работниците на Светлината. Вие дадохте огромен принос и сега при вас са множество помощници сред децата.

Този е Дар от Източника, дар от Създателя, Нашия Отец, във ваша подкрепа. Той свика всички свои потоци на Единната Любов и ги насочи към Земята по различни пътища…И сега те са тук, на Земята, сред вас и вътре във вашето Божествено Сърце.

Това е, което исках да ви кажа в допълнение към думите на Майстор Крион. Това е, което вие сътворихте…И това е прекрасно!

Сега настъпи мигът за раздяла, но ние винаги сме във вашите Сърца и във вашите постъпки, извършени с Безусловна Любов.

С дълбока почит към вас, мои братя и сестри!
Прегръщам ви във вашите Сърца с Безусловна Любов,

Исус Христос


Крион:

Ние тръгваме, но обещаваме да се върнем при вас (Усмивка). И това действително е така! С Дълбоко Уважение и с Безусловна Любов към вас, скъпо Семейство.

Ваш  Крион

Майстор Крион и Учителят Исус Христос чрез Богдан  Манжелей (Михаил)
21 октомври 2012 г.


Превод: КръстинаНяма коментари:

Публикуване на коментар