Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

8.07.12 г.

The Third Way

 
Pamela channels Jeshua
Translation by Maria Baes and Frank Tehan
Dear friends,
I am Jeshua. I am with you. Through the barriers of space and time, I stand next to you; feel me in your heart. I am so familiar with being human – the heights and the depths. I have explored the whole area of human feelings, and inside that world of extremes, I eventually found a way out; a passage to a different way of looking at things, through which the whole experience of being human presents itself in a different light – a way that creates tranquility and peace in your heart.
It is about this way out, this passage, that I would like to speak to you today. Many of you find yourselves in a dilemma; a struggle you have with yourself. There is an idea alive in your mind that you should be better, and other than what you are now. That you should be more highly developed, holier, better able to follow certain rules, a higher ideal you have for yourself – but this is a false ideal. All this working on yourself is based on the idea that you are not good as you are; that there is something else; that you have the power to change yourself; that you have control over the fact that you are a human. This is an old idea, and one you fully experienced in a very old era. 
This idea existed, in part, in Atlantis, where you developed the third eye, and where you experienced it as the center of observation in your head. From that third eye you could perceive, and from there, also, you wanted to intervene, to mold life to your wishes. There was a certain tendency toward domination in you, but this tendency was also inspired by your concept of truth. You had the idea that you acted on the basis of higher principles, so that what you did was “good” – and so it always goes. Power is always veiled by ideas that are thought to be good. A whole ideology is then built around such an idea, making it a worldview that appears as striving for what is good, while in essence, you are trying to control life – both in yourself and in others.
Power corrupts – it alienates you from the natural flow of life that is present in every human being. Power gives you a concept of malleability that, in fact, is based on illusion. Life, as you know it, is not pliable in that way, and is not determined by reason, or by the will, or from the third eye. Life does not fit into a worldview or a system, and it can not be organized on the basis of mental processes.
For a long time, you entered into a battle with your humanity – the human condition. Lots of spiritual paths are based on the idea that you must work on yourself, that you have to elevate yourself, and that you have to impose on yourself a planned path of action that will lead you into an ideal situation. But this idea creates much inner struggle. If you start with the idea of a required ideal, you impose standards upon yourself you very well know inside you do not or can not meet – so you fail from the outset.
Feel, now, the energy of this way of thinking: what you are doing to yourself, what energy comes from the need to impose, from the quest to improve yourself, and from the desire to organize life, your emotions, and your thoughts. Feel the energy of wanting to control things. Is that a loving energy? Often, that energy poses as love, as the good and the true, but power always conceals itself in this way so it is easier for people to accept. Power does not show its face openly; power seduces through thought. That is why it is better to not think about, but to feel what the desire to control life is doing to you. Look at yourself in your daily life, in the present, in your life now. How often do you still do battle with yourself, do you condemn what rises up in you, what naturally springs up in you and wants to flow? In this state of judgement sits a criticizing energy, a coldness: “this should not be, this is wrong, this needs to go away”. Feel this energy – does it help you?
I want to now take you to a different way of looking at yourself; a place where change can occur, but without fighting, without a heavy-handed tackling of yourself. To make this clear, let me give you an example. Imagine something happens in your life that calls up a feeling of anger or irritation in you – whatever you want to name it. Now, you can react to that anger in different ways. If you are not used to reflecting on your emotions, and your reactions are very primary, then there is nothing there but anger – you are angry, period. You are engulfed in it, and you identify with the anger. Often, it then happens that you put the cause of your anger outside yourself – you project the blame onto someone else. Someone else did something wrong and it is his or her fault that you feel angry. This is the most primary reaction – you are identified with your anger, you are angry.
Another possibility is what I call the second way to react. You are angry and there is immediately a voice in your head that says, “this should not happen; this is wrong; it is not good that I became angry; I must suppress this.” It might be that suppressing your anger has been taught to you through your religious upbringing or from a societal perspective. For example: it is better, nicer, more morally upright not to show your anger to others. It certainly applies to women that it is not fitting to express anger openly – that it is not feminine.
There are all sorts of ideas you have been talked into, causing you to judge anger in yourself. Then what happens? There is anger in you, and immediately there wells up an opinion over it: “this is not allowed, this is wrong.” Your anger then becomes your shadow side because, literally, it may not come into the Light – it should not be seen. What happens to the anger if it is suppressed in this way? It does not disappear, it goes behind your back to affect you in other ways; it may cause you to be scared and anxious. You can not utilize the power that resides in the anger, because you do not allow yourself to use it. You may show your sweet, nice, helpful side, but not that passionate, angry side – the rebellious side of yourself. So the anger becomes locked in, and you think you are different from other people because you have these feelings, so you might even start to distance yourself from others. In any case, this creates a bitter conflict inside yourself, and seemingly between two selves, a Light self and a Dark self. Meanwhile, you are caught in this painful game, and it hurts inside, because you can not express yourself. It is this judgement that limits you.
Do you really become a better person because of this reaction? Is suppressing your own emotions going to lead you to the ideal of a peaceful, loving human being? If I describe all this to you, you can see very clearly that this type of reaction does not work – it does not lead to real peace, to real inner balance. Yet you do all this to yourself. Very often, you silence your emotions, because they are not good according to the morals you hold, and you do not reflect on these morals – where they come from, and by whom or by what have they been fed to you. So this is what I recommend you do: to not think about it, but to feel it. Feel that energy that resides in the judgments you fire toward yourself, with your images of what is ideal and what you “should do”, which sometimes comes out of seemingly very high motives – let that be. You do not become enlightened by reining in your emotions and by systematically suppressing them.
There is a third way – a third way to experience your own human emotions. The first way was to totally identify with your anger, as in the previous example. The second way was to crowd it out, to suppress it and to condemn it. The third way is to allow it – to let it be and to transcend it. That is what consciousness does. The consciousness of which I speak does not judge – it is a state of being. It is a way of observation that is at the same time creative. Now, many spiritual traditions have said: be aware of yourself, that is sufficient. But then you wonder: how can that be? How can the mere awareness of myself bring about change in the flow of my emotions? You have to realize that consciousness is something very powerful. It is much more than a passive registering of an emotion – consciousness is an intense creative force.
Now imagine again that something in the outside world evokes a powerful emotion in you – for example, anger. When you deal with it consciously, you observe it fully in yourself. You do nothing about it, while at the same time you keep observing and watching. You no longer identify with the anger, you do not lose yourself in it, you just allow the anger to be what it is. This is a state of detachment, but a detachment that takes great strength, because everything you have learned seduces you into being drawn into your moods, inside the emotion of anger or fear. And to make it more complicated, you also get drawn into judgment about that anger or fear. So you are being drawn in two ways and pulled away from consciousness, the exit I talked about in the beginning: the exit that is the road to inner peace. Your usual ways of dealing with emotions draw you away from that center point, as it were, away from that consciousness, and yet this is the only way out. Only by silently observing the full extent of the emotion, you do not become unconscious, you remain entirely present. You do not let yourself be drawn in – neither by the emotion, nor by the judgment about the emotion. You look at it in full consciousness and with a feeling of softness: ”this is the way it is in me”.
“I see anger arise in me; I feel it course through my body”. “My stomach reacts, or my heart; my thoughts are racing to justify reasons for my emotion”. “My thoughts tell me I am right and not the other person.” All this you can see happen as you observe yourself, but you do not go along with it. You do not drown in it; you do not go under. That is consciousness – this is clarity of mind. And in this way you bring to rest the demons in your life: the fear, the anger, the mistrust. You give them strength when you identify with them, or if you fight them with judgement – either way, you nurture them. The only way to transcend them is to rise above them, as it were, with your consciousness – not to fight them, but simply to let them be.
What then happens to you? Consciousness is not something static; things do not remain as they are. You will notice that if you do not nourish the energy of the emotion or of your judgment about it, they will gradually dissipate. In other words, your equilibrium becomes stronger; your basic feeling becomes more one of peace and joy. Because if there is no longer a battle in your heart and in your soul, the joy comes bubbling upward. You see life with a milder eye. You see the movement of emotions in your body and you observe them. You also observe the thoughts that start to race through your head, with a look that is soft and mild. Know that the ability to observe, and to not be swallowed up, is something very powerful and strong. This is what it is all about: this is the exit!
I want to ask you now, in this moment, to experience the power of your own consciousness – the pure being – and the liberation by way of it that allows you to feel there is nothing you need to change in yourself. Feel the tranquility and the clarity of this consciousness: that is who you really are. Put away the false judgments. Let the emotions flow and do not suppress them – they are part of you and some of them have a message. Ask yourself if you have an emotion that you fear, one that is bothering you, one you fight? Maybe one that has become taboo for you? Allow it now to come forward in the form of a child or an animal – to present itself; to show itself. That child might express itself completely, or it might even misbehave. Whatever happens, it must be allowed to do everything it wants to do, and to tell you what it feels. You are the awareness that looks and says, “Yes, I want to see you; I want to hear your story, express it”. “Tell me your story, because it is your truth; it might not be the Truth, but I want to hear your story.” Experience your emotions that way and do not condemn them. Let them come to speak with you. Treat them with the mildness of a wise old person, and observe what that child or animal brings. There is often hidden in a negative emotion a pure life force that wants to emerge, one that has been choked to death by all the prejudices of judgement. Let the child or animal come skipping toward you. Maybe it changes its appearance now – receive it with loving openness.
Awareness transforms – it is the major instrument for change, yet at the same time, it wants to change nothing. Awareness says, “Yes – yes to what is!” It is receptive and accepting of all that is there, and this changes everything, because it sets you free. You are now free – no longer at the mercy of your emotions or your judgment of them. By letting them be, they lose their control over you. Of course, it still happens occasionally that you are overcome by your emotions and your prejudice – this is to be human. Try not to get stuck there and do not punish yourself for it: “gosh, I have not attained Clear Consciousness – I must be doing something wrong.” If you do this, you start the ball of judgement rolling again. You can always return to the exit, back to the peace, by not fighting with yourself. Observe what is there, and make no mistake: not to be drawn in is a great strength. That is the power of true spirituality. True spirituality is not morality – it is a way of being.
© Pamela Kribbe 2012
www.jeshua.net


Lijn in regenboogkleuren

Няма коментари:

Публикуване на коментар