Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

28.07.12 г.

Sierra Neblina Takes Us Backstage on Disclosure

Sierra Neblina Takes Us Backstage on Disclosure

2012 July 28
Posted by Steve Beckow

Geoff West and I interviewed Sierra Neblina yesterday (July 27, 2012) on the pace of Disclosure generally and the significance of the Olympics for Disclosure.

Sierra is a Pleiadian starseed with a braided walk-in and a representative of Earth to the Galactic Federation.
She revealed that the galactics are trying to push the hand of some government leaders to acknowledge that the time for Disclosure is well past. For the galactics things are just not going fast enough.
Sierra tells us that Earth officials have until August 4th before matters are taken out of their hands and pass into the hands of the galactics.  Aug. 4 is the divine deadline for terrestrial leadership to impact events around Disclosure.
There are different levels of energy being beamed towards the Earth and different alignments of planets and August 4th is one of those alignments.
Prior to August 4th, the galactics have not been able to just come down here and land.  That would have been in violation of the human planetary evolutionary processes. Past Aug. 4, the needs of the Divine Plan for Ascension take precedence over the free will of the people opposing Disclosure.
She said that time after time officials have sat on their hands after agreeing to plans. Now their hand may need to be forced  if they don’t start to allow certain things to happen. 
The galactics have said to world leaders: “If you don’t get back on track we will use the Olympics for our purposes.”
She said that there were agreements to put the right people in the right place during the Olympics. The galactics work by setting up several different scenarios, rather than just one.  It could be that an actual galactic person – a participant in the games – comes forward to show their true higher-dimensional form during the Olympics or a ship lands during an event or sightings occur where newspeople are watching.
Sierra said that we’ll know things are generally about to break when someone in the U.S. government steps forward or that it starts to come through the U.S. news.
There have been increased sightings for some time now. The quality of witnesses coming forward has been “incredible,” she says.  It’s happening a lot but it just isn’t getting to the airwaves fast enough. There are a lot of people filming right now but what they produce has not been allowed to come to air.
The galactics won’t be satisfied with a broadcast in which viewers are seeing something happen in a nebulous room. They want people to be able to see the ships in the sky with their own eyes.
The U.S. and other governments have been given a chance to release the information that they have or the galactics will do it.
Sierra said that a “go” team from the 2012 Scenario and InLight Radio will actually go on site and report developments.  Geoff West has been given his early notice that he will be “pulled over.” Sierra felt such a call was imminent.
Apparently I’ll need to complete my process, which I’ve called “Absorption,” before I get the call.
The Denver shooting was an attempt to divert a plan President Obama had to have a high-ranking American official come forward and make Disclosure through the release of documents.  It put that plan on the hoist and forced Obama to go back to his contact and say “What are we to do now?”
Other governments have abided by their deadlines for document release but every time the American government moves to release documents a fire or a shooting occurs.
Sierra saw President Obama in Farrah’s hospital room and feels he has a strong walk-in presence. He’s full of compassion. She said a lot more on the subject but again it wouldn’t be prudent to discuss it now.
Sierra discussed the special significance of Denver to President Obama and for his presidency, explaining why he had to come to Denver and set things right. But that discussion also has to wait.
Sierra described a time a few months down the road when galactic and Earth children would come together and tell the adults, “Enough. We’re here to show you the way and it’s time for you to listen.”  She said that they’re being prepared on the ships right now to be ready to play their part.
There are systematic steps that are being put in place. Some of them get moved around but there is a hard plan. But because governments have been dragging their feet and blocking some of the stuff that’s ready to go on TV, there will need to be a forcing of the issue.
The Olympics is the perfect time. The whole world is watching. It’s when every country has a stake in something. We’re going to see a lot of beautiful things from the athletes themselves and from countries.  She predicts that global consciousness will start to rise very quickly in the next two weeks.
There have been hundreds of landings but everyone has been locked into a cover-up. The galactics have repeatedly said here’s the next thing you need to do. But the foot-dragging has slowed progress down or brought it to a standstill.
There’s a constant moving around of timeframes, of how events will mesh in the future. But something will have to happen in the next short while.

Няма коментари:

Публикуване на коментар