Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

30.07.12 г.

MESSAGE FROM THE ARCTURIANS (20): TRUE SELF-MASTERY

MESSAGE FROM THE ARCTURIANS (20): TRUE SELF-MASTERY

Image by Ute Posegga-Rudel, Copyright ©2012
Dear friends,
I have been meditating on the date of August 4, as there are several messages, claiming, that our Galactic family would disclose itself on that date.
There is also a channeling saying, that the Pleiadians would be directly landing in London at the Olympics on that day.
So I asked my Arcturian Guides, and they answered in  their function of being part of the Galactic Federation.
And here it is:
  
Message from the Arcturians:

Dear Ones!
No, we will not land! We will be landing, when you and your planet are ready,  when you have mastered your transition into the next higher dimension! The disclosure of our existence might happen at that time, but there are still some considerations going on about it, mainly whether this is the right time to do this, depending on several circumstances. "Deadlines" are "focus points" for us for possible but not binding actions. We are dealing with a complex circumstance where all parts have to be taken into account.
Please understand, as difficult as this might be for you, that we are not an armada of saviors!
Ascension is a spiritual process, in the first place. And at this special time, it is ultimately also a physical one.
You all have chosen, to incarnate at this time on Gaia, and thereby to have the great opportunity for a quantum leap in your evolutionary process in a short time.
This does not mean that your souls are not already Divine, but the process of experiencing the descend into the darkness, and to bring back that darkness to the Light, is the task you have agreed with.
Thereby you are supported with every help from us and many other Light Beings, energetically, purifying and healing you. But the work is yours, you yourself must walk the path, and that’s why you are here.
Please understand yourself better: Christianity, as it has been preaching since more than 1000 years, has talked you into the belief, that Jesus is your redeemer, by merely “believing” it. In other words, that you can achieve salvation by mere “belief”.
Dear brothers and sisters, if this would be possible according to cosmic and spiritual laws, all Christians, who believe this, would be already liberated! But they are still subject of the present situation and a church, which does not truly serve the Christ Consciousness. By this you recognize the signs of this heresy, which wants to keep you in the lower levels of consciousness!
This false belief in salvation is deeply seated  in many of you, without being conscious of it. And so you have taken this relic of Christian faith to use it in your new faith, the faith in salvation by your galactic families!
Spiritual growth is a process in Consciousness. Meaning, that all your unhappy patterns, belief systems, convictions, emotions, sufferings and limitations, must be recognized and transformed, until your body-mind is completely clarified, to the degree of literal “enlightenment”, by the Light of Divine Consciousness!
This is the process in its perfection. And there are many pathways and there are many intermediate stages. But there are also many of you in your world, who belong to us and other galactic families, and who already went through the ascension process in other dimensions. It is them, together with the ones, who seriously work with the enlightenment of their own body-mind, to create ultimately the necessary percentage of the world population, which shifts your planet into a higher dimension.
In this regard you have already achieved much. All given dates are guidelines. Your ascension process is a living, fluctuating process, and therefore the date of 21.12.12 is also a guideline. Because the result is depending on how many actually are able to use the energies of this date! And some might indeed ascend. 

In the true Divine Process there is no magic, but which many like to believe! There is Grace, yes. But this Process is subject to certain spiritual laws, which nobody can bypass, but which are serving your own, true mastery.
The growing revelation of the practices of your controllers in public and that you are becoming conscious of it, also serves your own growth process! As soon as you become conscious of this reality, your true spiritual path can begin, if you choose so! They show you the topics which you must transform in yourself: your reactions, your fears, your judgements, your belief in darkness, to go beyond it! This is it what it is about! Dates do not matter, but the degree, to which you achieve true Self-Mastery. This is about the Light-Process, and not about some moral self-improvements!  
The Light-Process includes the re-cognition of your true Divine Identity, not only in thoughts and ideas, but as the Realization of Divine Consciousness, which shows Itself also through tangible physical Transformation.
We are here, if you need our help, to strengthen your process, to encourage you, and to provide initiations, if necessary, to support your Evolution in Consciousness.  
You all know that the forces of light are constantly growing on your planet. They exactly serve your own progression, to overcome in yourself all that which is not of the Light and unifying Love.
It would not serve your spiritual growth, to take this learning process away from you. You would deprive yourself of important experiences and practices, which are necessary, so that you can truly learn mastery over duality and lower vibrations, the illusion of limited awareness, separation and suffering. If we would just take you back to your once ”undistinguished" state,  before you incarnated on earth, your whole enterprise with the intention to return from very low density to Divine Consciousness with the full harvest of your own dedicated work, would have failed.
Many misconceptions are spread! Your  controllers love it, to play with fairy tales and magic, to blind you!  It is essential, to see through this!  This is an important step of initiation into full Mastery.
Be Blessed!
We are the Arcturians! 
Message conveyed by Ute 


http://radiantlyhappy.blogspot.com.au/2012/07/message-from-arcturians-20-many.html
_________________________________________________________________________________

Copyright© 2012. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel,  http://radiantlyhappy.blogspot.com
Sharing of this message is only allowed together with this information and without any changes. If you have questions, please contact me via transformation33@gmail.com. Thank you.
 ________________________________________________________________________________

Няма коментари:

Публикуване на коментар