Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

10.07.12 г.

Crystals of Atlantis by the Celestial White Beings

 


http://lightworkers.org/channeling/163094/crystals-atlantis-celestial-white-beings
Crystals of Atlantis by the Celestial White Beings
Channelled through Natalie Glasson – 09-07-12
We, are the Celestial White Beings, we are beings of pure white light and consciousness that exist from
the ninth dimension right through to the twelve dimension. We exist as a soul group on the inner planes in
the multi universal and cosmic levels of the Creator’s universe. It is our purpose to be at one with all the
Creator manifests as. Our energy vibration and intentions assisted and supported the original
manifestation of the Earth and its purpose; we are here to support humanity and souls on the Earth as well
as the souls on the inner planes. We hold tremendous love for you and have collected much wisdom as
we exist through and observe the many different shifts of the Earth and the Creator’s universe. We, the
Celestial White Beings are drawing close to you at this moment to share our support and our unconditional
love.
So many wonderful and miraculous things are occurring on the Earth now, most shifts and manifestations
are occurring on an energetic level and so you may not be completely aware of the situations that are
taking place. Of course you do not have to be aware of all shifts that occur on the Earth and the inner
planes. It is most appropriate that you are aware of the shifts occurring within you. If you take a moment to
acknowledge all the alterations and shifts that you personally have experienced within your being and
reality, magnifying this a hundred times you will come close to understanding the energy alterations that
are occurring on the Earth and for Mother Earth. It is impossible for you to be aware of all the energetic
shifts stirring on the Earth, so your guides alert you to those of most importance. We wish to alert you to
energies which are rising and you may wish to connect with at this time to further your understanding of
yourself and the Earth.
We wish to make you aware that during the time of Atlantis many large and powerful crystals where
placed into the Earth, not only into the land of Atlantis but also into other areas of the Earth. These were
known as the Atlantean Knowledge Crystals. The Atlanteans themselves anchored these twelve crystals
from the inner planes transforming them into semi physical large crystals holding tremendously high
energy vibrations. These crystals were large boulder like crystals that could only be moved with the power
of the mind. Each crystal had its own unique colour and sacred geometry shape. We, the Celestial White
Beings assisted in the manifestation and anchoring of these twelve crystals of light. We, and the
Atlanteans who anchored the crystals, understood that the crystals would have meaning and purpose in
future civilisations becoming of great significance when a larger number of the Creator’s souls inhabited
the Earth.
A crystal was planted into the south and the north of Atlantis. At this time the Atlanteans were thriving well
but many among the civilisation could see negative times drawing close. They planted these twelve
crystals in a bid to dissolve the chaos that they felt was looming. The crystal anchored in the south of
Atlantis was of a masculine vibration while the crystal in the north of Atlantis held a feminine vibration. The
Atlanteans believed that by anchoring a pure crystal consciousness of masculine and feminine energy that
it would manifest greater peace while inspiring a greater unity of the masculine and feminine energy within
their civilisation and within their beings. The crystals were seen as twin crystals, meaning that the
masculine and feminine crystal needed the existence of each other to cause balance.
This was the same
for the other ten crystals that were anchored all around the world. TheAtlanteans sometimes placed both
crystals in the same country or they linked countries and land together by placing the masculine crystal in
one and the feminine crystal in another. They assessed the land, its history and future to discover where it
was appropriate to anchor the semi physical crystals. Other sets of crystals were anchored into the United
States of America and into Egypt. A feminine crystal was anchored into the United Kingdom while the
masculine anchored into Ireland. The last four crystals were anchored into separate areas of the Earth to
bring forth greater peace.
The Atlanteans of appropriate skill took time to ensure that all the crystals were embedded into the Earth;
this caused a drastic increase in the Earth’s vibration. The Atlanteans chose to programme the semi
physical crystals with the purpose of collecting wisdom and knowledge from future civilisations and also
so that they may filter their own understandings as a foundation into each of the twelve crystals. In truth
those high vibrational minds of some of the Atlaneans understood that Atlantis was slowly falling from its
high vibration into chaos, they also understood that they would be given a chance to return to the Earth in
other lifetimes to complete their purpose of existence on Atlantis. They prepared the crystals to offer them
support and stability for their current existence and future lifetimes. They also placed the crystals as
energetic central points, due to many people on Atlantis foreseeing a move of the people from Atlantis to
other areas of the Earth. The crystals were placed akin to magnetic points that they would be able to focus
upon and travel to with tremendous ease through dimensions of light, if it was necessary.
Unfortunately, during the fall of Atlantis many of the six twin crystals where damaged energetically or were
moved from their alignment, some were cast from the solid structure of the Earth into the sea, in some
cases even into another area of the Earth. It was the two semi physical crystals that were anchored into
Atlantis that suffered the most damage and were filled with negative magic and energy. The twelve
crystals only continue to pulsate at a very slow vibration and light, they shifted from semi physical to
completely physical crystals embedded within the Earth where they lay almost dormant. The crystals
achieved their purpose of allowing many Atlanteans to move from Atlantis to other areas of the Earth but
the Atlanteans were unable to save the crystals after this use.
Due to the transition of the crystals into physical form many Atlanteans when returning to the Earth in
different lifetimes forgot their Atlantean lifetimes and wisdom, even the existence of the twelve Atlantean
crystals, which if they had remained in place would have allowed them to access their wisdom on
returning to the Earth.
It is important to remember that the divine will of the Creator influences all things and the growth that has
occurred on the Earth and within souls without the strong presence of these crystals was more beneficial.
As the vibration of the Earth has continued to rise at a steady and constant pace many light beings on the
inner planes have been working to cleanse, heal and restore the crystals to their original existence and
positions. The purpose of our communication with you today is to make you aware that the Atlantean
crystals are rising, this means that they energy vibration is increasing and the crystals are moving from
physical to semi physical once more, which is where they hold their greater power.
You may begin to
notice that wisdom from your Atlantean lifetimes may evolve and integrate into your understanding more
fully. Memories may seep into your mind, abilities, skills and healing techniques from your Atlantean
lifetime. This is appropriate timing as the purpose of this period on the Earth is to collect your wisdom from
the past and the future, uniting your energies with all that is the Creator. Atlantis had a very powerful
impact on the realities that unfolded after the fall of Atlantis and even today many are overcoming
challenges in their current reality which stem from their time in Atlantis.
Our purpose of making you aware of the twelve Atlantean crystals and their constant increase in energy
vibration back to their original manifestation was for a number of reason. Firstly, we wish for you to send
your love and blessings to the crystals to assist in their vibrational increase as well as ensuring their
protection and security. Secondly, we wish to make you aware that you will have a shift in the perspective
of your mind as new wisdom held within the crystals will flow into the consciousness of many on the Earth
as a wave of awakening to greater enlightenment.
We are extremely delighted to be able to share this wisdom as it is such a magnificent achievement. Many people have spoken in the past about the rise of
Atlantis, this doesn’t necessary mean that the land will rise but the crystals and the wisdom of Atlantis will
flow into the minds and hearts of humanity, therefore indicating the rise of Atlantis as more people
understand the truth of that time.
Please send your love, healing and protection to the crystals; in return you may feel a connection with one
of the crystals being restored which will allow for you to accept the wisdom held within the crystal.
We, the Celestial White Beings are always here to be of service,
In celestial light,
The Celestial White Beings

2 коментара: