Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) hathors (30) Wes Annac (29) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Tom Kenyon (16) Ashtar (15) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) кениън hathors (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Земя (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Тор (2) Човечество (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

5.11.11 г.

PRG Update - November 5, 2011 The Disclosure Petition


Disclosure Petition Response
https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/response/searching-et-no-evidence-yet

The White House has responded to the Disclosure Petition.  The final signature count was 12,078.   As expected it was written by a low level staffer from the Office of Science and Technology Policy - a research assistant.   The response was unacceptable.   The response page (link above) includes a Feedback option.   Much feedback is expected.

PRG will address the White House response on Monday, November 7 via an international press release and op-ed submissions to various newspapers.

In a short while PRG will begin to pre-promote a new petition relevant to the Disclosure process.   This petition will then be submitted to We the People and an effort will be made to garnish the 25,000 signatures in 30 days (the new threshold) required for another formal response.    Those who have signed previously will not have to register again to sign the next petition.

PRG will continue to keep the Disclosure issue front and center within this attempt at participatory democracy by the Obama administration.

*******
Updates are archived at:  www.paradigmresearchgroup.org/Press_Releases/Updates.html
  
ИЕП(Изследователски Екип на Парадигмата ) Актуализация - 5.11.11
ПЕТИЦИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ

ОТГОВОР НА ПЕТИЦИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ
https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/response/searching-et-no-evidence-yet

Белият Дом отговори на Петицията за Разкриване. Гласували са 12,078 души. Както се очакваше, отговорът беше написан от служител от ниските нива на Отдела за Научна и Техническа политика - научен сътрудник. Отговорът бе неприемлив. Страницата с отговора(линкът отгоре) има опция за коментари. Очакват се повече отговори.
ИЕП ще адресира отговор до Белия Дом в понеделник, 7.11.11 посредством международно съобщение за пресата, което обжалва пред различни вестници.
В кратък срок ИЕП ще започне подготовка на нова Петиция, свързана с процеса на Разкриването. Тази петиция след това ще бъде представена на Ние Хората и ще бъде направено усилие да е съберат 25,000 подписа за 30 дни(новия праг), необходим за друг официален отговор. Онези, които са подписвали преди, няма нужда пак да се регистрират, за да подпишат следващата петиция.
ИЕП ще подължи да поддържа въпроса за Разкриването в обсега на демократичните усилия на администрацията на Обама.

Актуализации се получават в :  www.paradigmresearchgroup.org/Press_Releases/Updates.html
  

The Pleiadian High Council on the Disclosure Petition

Dearest souls, we come to you on this day in Love, and in our refined versions of the emotion you call disappointment. We could feel the anticipation of many of you relating to the clear chance your governments were given to disclose our existence to you, and we can now feel the angst and frustration of many of you who have read and received your White House’s ‘official’ response to the petition you all created with the help and guidance of many Ascended Masters and of us as well, to disclose our existence to your world. The petition that we helped create was made very clear that the souls of your world know the truth about us, do not fear us and are in fact finally ready to know of us without fear. Instead of taking the wonderful opportunity placed before them like we hoped they would, your United States government instead chose to further stall and further deny our existence, causing a frustration in many of you that is being felt throughout the cosmos.
We wish not to sound unloving through our stern tone, but the time truly hath come for you all to know about us and about the actions that have been taking place on your world for a millennia. The petition that was created was more of a ‘big deal’ than many still realize – we wished to use that outlet as an official and a real way for your United States government to lead the way in announcing our presence. We told directly the elite on your world, that this petition would be their way out. With the support of a public that is dying to know about us, they would be able to safely disclose our existence. Instead, they chose again to drop the ball. Well, we wish you all to know that it has in fact been made more than clear to us up here that your governments simply cannot be trusted to handle these worldwide announcements. Our Earth Allies will continue to push your governments on this issue, but it has been made clear to us that this is something we must handle.
Even if and when the announcement of our existence does come from a government figure, the commencement of the announcement will be orchestrated by us, by your Ascended Masters and by Gaia’s Highest Council. 11.11.11 is just around the corner, and with all that will be manifesting we simply cannot have this matter stalled anymore. We wish you all to know, we are just as appalled as you are with the response so many caring and knowing individuals have gotten to the growing petition to announce our existence. They time truly has come – and we ascended are taking over on the disclosure announcements.
Thank you to the Pleiadian High Council.

About Wes Annac

I am simply a soul. A Divine being, as we all are. I find myself now on Earth for the purposes of helping humanity ascend back to the Light and Love we all know quite well deep down. I have genetic and spiritual ties to the Pleiadies star system as well as the inhabiting Pleiadians or Plejarans, and.I also feel a strong connection to the ascended social memory complex that is RA. I am here to help. I am here to be in service to humanity in any way I can. I feel a lot of Love for this planet and every soul inhabiting it. Much Love, Wes Annac :)

Няма коментари:

Публикуване на коментар