Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) hathors (30) Wes Annac (29) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Tom Kenyon (16) Ashtar (15) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) кениън hathors (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Земя (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Тор (2) Човечество (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

11.05.13 г.

ЗЛАТНАТА ПЛАНЕТА – ПЪЛНОЦВЕТНАТА ЗЕМЯЗЛАТНАТА ПЛАНЕТА – ПЪЛНОЦВЕТНАТА ЗЕМЯ


Привет, скъпи приятели! Аз съм Рама – представител на Златната Планета Атлантида, на Слънчевото и Пълноцветно Тяло на Земята.

Днес ще ви предам нов пакет зашифровани квантови послания и звездни карти на Новата Земя, в които има ключове за отварянето на вашето ново,многомерно,квантово съзнание, за изменението на единния генезис на човечеството и пълното излизане от матрицата на старата реалност в Реалността на Единния Истински Свят.

Преди да започна, ще повторя казаното преди:

В хода на многомерния експеримент, оста на Земята е била многократно измествана от своя магнитен център, което е повлякло след себе си много тежки изменения във вашето съзнание и генетика. Оста в ДНК на земляните до този момент беше изместена от центъра и, и затова , вашата осъзната връзка с клетъчната структура на физическите тела, с Висшите аспекти на Духовната Вселена и собствения Истински Безсмъртен Аз до този момент беше разкъсана. Сега протича обратния процес, и оста на вашата планета се връща на своето истинско местоположение. Някога е било осъществено незаконно действие за разцепването на Трите Сакрални Атома на Свещеното Време на Земята. / Но искам веднага да ви предупредя за това, че всичко това е било осъществено в изкуствено моделирания свят на експерименталния сън, в между-пространствената Игра, и всички програми за това минало, скоро могат да се променят и за щастие вече се променят/. Разцепването на първия атом, предизвика първия сблъсък и преместване на оста на Земята и във вашата ДНК. Взрива на втория атом, е отделил Земята от Слънчевото и Пълноцветно Тяло. В този момент е протекло и изтриване на вашата памет и отделяне от Слънчево-Пълноцветното Тяло на индивидуално ниво на всеки човек. Разкъсването на третия атом е циментирало всеобщото потъване в сън и проявата на дуалността и забвението и е разкъсало значителна част от пространствено-времевия-континиум на планетата. В резултат, съзнание-време-пространство-материя са се уплътнили до тежка плътност и са станали почти непроницаеми и недостъпни за Светлината, Знанието и Паметта на Висшите Светове.

Сега оста на Земята се връща на своето законно място. Вие не виждате още това, но огнената сърцевина на Оста вече е приела своето истинско положение. В изходното положение, реалността на Земята, магнитната, физическата и вертикалната ос на Пълноцветното Време на Космичния Лъч на Еволюцията, която служи също и за телепорт и за телепатичен пълноцветен Мост между Земята и другите светове - са единни. Тази Пълноцветна ос се връща в центъра на вашите молекули, клетки, атоми и електрони. Духовното изражение на тази ос протича, връщайки се, през вашите тела, съединявайки вашето съзнание с Източника. Земята се променя с малки премествания на всяко ниво на многомерната ос – и това е преместването на вашата планета във времето. Сега това става, защото вие отново се движите по Златното Колело на Осъзнаването, към сърцето на огнената ос на Земята, за да осъзнаете, да си спомните за себе си и на се върнете в Дома. Оста се премества, и планетата се променя, защото вие променяте своето съзнание. Чрез Еволюцията в своето духовно съзнание, чрез еволюцията в клетъчната ви структура, вие прокарвате в себе си ток на Вселенската Енергия, и той заема нужното русло, и тази сила направлява движението на вашата планета. Движението на Земята във вертикалния Лъч на Еволюцията.

В своята „обичайна“ реалност вие виждате Слънцето, като звезда, отделена от вашата планета, която се явява център на вашата слънчева система. Но не винаги е било така. До началото на забранения експеримент с разцепването на Атомите на Времето на Земята, всичко е било малко по иначе. Земята и Слънцето са били единно Тяло. Планета Звезда. И всъщност вие всички се явявате слънчеви същества, които притежават Пълноцветна Генетика и безсмъртни пълноцветно-Златни Тела. Слънцето – това е енергийния гръбнак на Земята, Светлинното Съзнание и Пълноцветното Тяло на вашата планета. Докато възприемате Слънцето, като отделна единица, като външна реалност, ви се намирате в забрава. Защото Слънцето – това сте самите вие. Това е вашето колективно, многомерно Тяло, Гръбнака на Слънчевата Памет на Човека и Човечеството на колективното и универсално космично ниво. Земята и Слънцето са Единни. Но по време на разцепването на Атомите на Времето във вашето съзнание е станал разпад на реалността и по точно, разпад на нейното възприемане. Изгубвайки цялостното възприятие на реалността, вие сте започнали да възприемате света през призмата на дуалността – Слънцето е отделено от Земята, вие сте отделени от Бога, мъжът е противоположност на жената /когато мъжът и жената са допълнение един към друг/, и т.н. Вие сте изгубили ТРЕТОТО СВЕЩЕННО СЪСТОЯНИЕ НА КОСМОСА, което се явява свързващо звено между всички полярни състояния и обекти. До разпада на Трите Свещени Атома на Времето, вие сте съществували вечно, в състояние на Третия Свещен Елемент. Това състояние, което се намира зад пределите на живота и смъртта, Добро и зло. Състояние на щастие,нирвана, вечност и свобода.

Трите Свещени Атома на Времето са били разцепени на едно от нивата на единната космична реалност, но изменението на това ниво е засегнало всички светове, разположени в Лъча на безмерното Дихание на Единната Вертикална Ос на генетичния Лъч на Времето АЛФА в Дървото на Еволюцията на Вселената.

Зная, че за вас това е сложна тема, но не трябва да се пренебрегва. Възможно е тя да предизвика у вас болезнени участъци на паметта и затворените зони на Времето в самите вас. Но вие придобивате висша възможност да ОСЪЗНАЕТЕ СЕБЕ СИ ОТНОВО И ДА ПРИДОБИЕТЕ СВОЙ СВЯТ И ЕДИННО МНОГОМЕРНО КВАНТОВО СЪЗНАНИЕ НА ЗЕМЯТА – ОТНОВО!!!

Когато бяхте съвършено други същества, между двете полукълба на мозъка е пулсирал естествен Пълноцветен Мост. И самия мозък на човека тогава е бил пълноцветен и кристален.Сега тази памет се е превърнала във ваша памет от бъдещето. Но сега, за възвръщането на вашето слънчево тяло и пълно възстановяване на вашето индивидуално и космично слънчево съзнание ви е достатъчно просто да си спомните – ида правите това периодично – така вие създавате своя Пълноцветен Мост, обединяващ духовно-квантовата Реалност и съединяващ двете полукълба на главния мозък. Вашето спомняне, ще включи процес на алхимично изменение и активна транс-мутация във вашите клетки. Това е Начало.

Пълноцветния Мост във вашата глава се използва за включване към Слънчево Пълноцветното Съзнание на цялата Вселена, за дистанционна връзка един с друг и интуитивно-осъзната еволюция.

Активацията на Пълноцветния мост, ще създаде мощен магнитен инпулс и вие колективно ще започнете Прехода в тази Реалност, където Слънцето и Земята преминават през Ново Галактично Венчаване и отново се съединяват. Слънцето ще се съедини със Земята, и вашата планета отново ще стане Слънчево-Пълноцветна планета Звезда, Златна Планета, а вие Слънчеви същества, Пробудени и Вечни ИНПЕРАТОРИ НА ПРЕСТОЛА НА КОСМИЧНОТО ЩАСТИЕ И ЛЮБОВ.

Естествено при това ще се промени цялата космична реалност около вас. Земята отново ще стане Златна Планета Звезда /чувствате ли моя голям намек?/. Около Новата Земя с Ново Име ще се издигнат 13 ярки Слънца, които бяха изключени от Слънчево-Планетарното Поле на изначалната Земя.

На вертикалния Лъч в Първата Фаза на Творението съществуват 72 паралелни Земи. През 1972 г. възникна опасност от пълно унищожение, изтриване на всички тези планети и памети на Свещеното Време на Единната Истинска Реалност. До 1972г. всички тези паралелни Земи, бяха една слънчева матрица на Единната нова Земя. Но именно през 1972г. на 13 август, на нас ни се наложи да направим разделяне на тези нива на галактичното Дърво, за да ги съхраним за вас от взрива, който би станал за вас последния кадър на паметта в тази Вселена. Така , че създадохме няколко копия на тази слънчева матрица от 72-те планети-Времева версия“Земя-Алфа“- изначалната версия. На вертикалния Лъч на Времето Алфа, се появиха 72 нови отметки на хоризонталното Време. Всяка „Земя“ моделира, свой собствен отделен контур памет, свой Зов и своя история. Сега вие се намирате на една от тези версии. Макар че, всички се намирате на различни паралелни нива. И даже не знаете за това. Така, както в Лъча на Времето, и между всички варианти на между-пространствените планети има хармонични, пълноцветни светлинни преходи. Вие естествено се премествате от една паралелна Земя на друга, почти всеки ден. Оста-това е Магнит. Когато ние преместваме Оста на правилното място, вътре във вас се създава и започва да работи процеса „нова настройка на между-пространствения компютър на Единната Планета в еволюционната система „Алфа“. Дойде времето и всички 72 версии, отново се съединяват в една. Вие преминахте сложния път от разединеност към цялостност. 72 паралелни между-пространствени Земи – това е като 72 детайла от главоломната Памет във вашето съзнание. Това са разбитите части на една мозайка- контура на Лъча на Времето - вашия слънчев гръбнак.

Това е сложен процес, който протича ВЪТРЕ ВЪВ ВАС! Възвръща се многомерната Земя и вашето слънчево многомерно съзнание. Вие отново преминавате на планетата на завършения и цялостен вариант „Земя-Алфа-72“. И тази Земя, ще съществува още дълго в тази картина на действителността, която е повече или по-малко обичайна и отговаря на въпросите на болшинството от хората. Тук развитието ще върви постепенно.

Нивото на Златната Планета, за което ние през цялото време се опитваме да ви напомняме – това е нивото на Новата Земя, това е свръх-новия вариант на Планета система „-Алфа-1“. Именно тази планета-звезда Единна с вашето Слънце, именно тази планета ние назоваваме Златна Атлантида и около нея танцуват 13 ярки, прекрасни Слънца. На Атлантите, които чувстват своята дълбока връзка с тази планета, предлагаме генетически да се изменят, да възстановят своя изначален, пълноцветен модул на паметта и да преминат на Златната Планета пълноценно, физически и завинаги. Напомням ви, че Златната Планета – това е един от многомерните варианти на Земята. Но тази Земя е от далечното Бъдеще на Човечеството.
 
Представете си Лъча на Свещеното Време, като велико космическо Дърво на Еволюцията, което обвива и пронизва Вселената, нанизвайки на сърцевината на огнената си ос, единно, царствено осъзнаване на милиарди светове и галактики. В сърцевината на оста на еволюционното Дърво на Вселената има първичен поток под кодовото название Алфа. Това е най-древния, първичен поток на Космическото Начало на дадена Вселена и самата Същност на Човека. На някои части на този Лъч Алфа някога се е зародила молекулата на първичната Земя и Човека. На вашата планета има Хора, генетичната система на които съответства на универсалната честота на този Лъч. Това е честотата 16:16. Обединявайки се, тези хора създават цялостната Огнена Матрица на Осъзнаване и техния колективен магнетизъм генерира особена радио вълна, която осъществява навигацията на тази генетична група към техния истинен, изначален свят. За тези хора не е необходимо непременно да знаят, как работи това, и не е задължително да го управляват. Процеса е естествен.

По време на активацията на вашето Пълноцветно Съзнание, Хората-Алфа ще започнат да се пробуждат. Тяхната генетична система – това са магнитни ретранслатори на енергия и информация за Време-Реалността на Бъдещето. Те по естествен начин се привличат един друг и между-пространствено включват и активират общото поле на Пълноцветното Съзнание. Полето на Огнената Колесница.

Човекът-Алфа, се явява Безсмъртния Хармоничен Пълноцветен Човек на Бъдещето. Сега вече, това е носителя на потенциала и ключа към развитието и осъзнаването на универсалната Пълноцветна Генетика. Как да се отнасяте към тази еволюционна група същества на Земята, може да почувствате само вие самите. Това или резонира с вас или не. При това вие имате избор, и вие може осъзнато да влезете в тази група, да измените своята генетика и да влезете в света на Златното Бъдеще на Звездната Земя заедно с тях. Какво значи за нас Алфа? Алфа-това е условно обозначение на единното космично Начало на Бъдещата Вселена. Да не се учудвайте. Вашите учени досега не могат да разгадаят тайната за образуването на тази Вселена именно за това, защото търсят отговорите в миналото. Но в миналото тях ги няма. Така, както вашият пространствено-времеви контур е бил разкъсван и нееднократно преобръщан. Реалността се е изменила вътре във вас. Вие започвате да възприемате времето по савършено различен начин. Вашият вътрешен сън на забравата е отправен обратно във времето. И наопаки/усмивка/. Аз разбирам, че моите обяснения от такъв род са малко забавни, но това е най-простата форма за изложение на трудни за разбиране неща. Всъщност вие нямате минало. Миналото-това е сън. Но вие имате Бъдеще, Бъдещето това е Будда. Това са всички отговори и Начало на Сътворението На Истинската Вселена. А защо……ще узнаете малко по-късно или се досещате сега сами.

Аз говоря с вас от Бъдещето, и то е действително, прекрасно и то го ИМА във вас!

Вие решавате – да очаквате неговото настъпване хиляди линейни години или да се подготвите и да влезете в него тук и сега!

И така, хората Алфа-това са Пълноцветни Хора на Бъдещето с особена генетика и квантово съзнание. Вие можете да бъдете такива вече тук и сега. От Бъдещето на Златната Земя ние ви предаваме пакетите на Новата Пълноцветна Генетика и Ключовете за разшифровка на потенциала. Но отначало е нужно да се отвори Пълноцветния Канал на Богинята за възприемането на тази информация и между-пространствените супер-пакети от Бъдещето. Това е канал, който е бил дълго време запечатан. До този момент той не работеше на вашата планета и затова тук вие още не знаете за Истинската Любов. Само малки искри от нея, само осколки. Отварянето на Пълноцветния канал на Богинята, ще ви даде възможност отново да усетите цялата мощ, щастие и красота на Великата Космична Любов на Вселената и да използвате тази енергия, като реална, базова сила за своето жизнеобезпечение. Нали Любовта – това е междупространствено електричество за Съзидание, това е горивото за вашето Безсмъртие, Вечност, Красота и Творчество.

След отварянето на индивидуалния Пълноцветен Канал на Богинята във вас, започва процес на активация на Пълноцветния Мозък и квантово съзнание на Съзиданието, и ние ви предаваме от нашия междупространствен ЦЕНТЪР ЗА ИНТУИТИВНА ЕВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕКА, пакетите на новата Пълноцветна генетика. А ключовете и настройките на Божествените Програми на Новия Генезис вие вече получавате сега , чрез този текст.

В основата си, Хората на еволюционната система Алфа – това са Атланти и Нео-Атланти. Това са тези, които ще възродят Атлантида и ще се научат отново да създават Време, Пространство и безсмъртни форми. Алфа е Единния, Създателя, Твореца, Майката и Отеца на Всичко. Хората Алфа-това се тези, които са съединили своята Воля с Висшата Воля на Твореца на Вселените и са станали Тяхното Живо Сърце.

Хората Алфа-това е групата на Ядрото на Реактора на Времето. Но това е още по-сложна тема и за нея по-късно. А в близкото време аз ще ви предам, практически материал за възстановяване и трансформация на генетиката, на отварянето на Пълноцветния Канал на Богинята. Ще ви предам и материал, какво е все пак това за Трите Свещени Атома на Времето.

С Любов към Земята и човечеството.

Рама.

Слънчевата Роза на Бъдещето- честотата на потока 16:16,
Еволюционния Лъч на Времето „Алфа“.

„Пълноцветния Генезис на Атлантида.“


Превод: Стоян Делев

Източник1 коментар:

  1. Слънчевата Роза на Бъдещето.Честотата на потока16:16!

    ОтговорИзтриване