Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

14.03.13 г.

The Sphinx Speaks About Your Origins ~ via Petra Margolis


As channeled by Petra Margolis ascendedmasters.orgThis seems to be a subject that comes up many times as we have talked about releasing attachments and beliefs.

It is time to talk about your origin and how you arrived here on earth.

You in fact all know your origin, but you seem to have the attachments that like to make you belief that your origin doesn’t reach as far as you know it does.

We see many get attached to their so called galactic or space brothers and sisters, pleiadian, arcturian, and many more races that do not live upon earth but in your universe.

You see them as your origin as it is easier to feel a connection to someone that seems alive. And yes they are alive but in different ways than you are.

However they are not where you came from, it is not your origin.

All these connections to space families are just like earth incarnations.

You have incarnated so to speak amongst those groups of what you call space families, other races within your universe.

They are within your earth reality and some of you have started there at first, getting used to the reality within this universe before you took the step to incarnate within a physical body upon earth.

We use the word incarnate as it applies to you connecting with a race, being born within a race. The process of incarnation is however different but you get the meaning when we speak of this in a human explanation.

Many of these races are physical, yet, there are also many that are not physical and combinations of both. As some have the ability to take a physical form at will.

These other races in your universe exist within different dimensional frequencies, but just like you they are not connected to really one dimension, as their frequencies can spread out through many dimensions. They can also maintain a physical body through several dimensions.

Some of them will use spaceships, or forms that seem to be spaceships to travel in groups throughout your universe.

Others do have what you would call spaceships, but as you can see they are a bit more advanced with their technology so they have the ability to travel freely within those ships throughout your universe.

There are just like upon earth differences in spiritual advancement and being a non-physical being does not necessarily mean more or less advanced spiritually.

This is a very tough subject to explain, but let me try. Being spiritually awake is dependent upon how much you can consciously experience, see and understand of the reality within your universe.

In this way there are humans upon earth, even though they are within a physical body that can be more advanced than the ones that are non-physical. Being non-physical doesn’t mean you are limitation free, or attachment free.

The ones that you connect with most of the time have their own limitations as they are attached to a certain form, a certain reality within this universe.

Many of you have this idea that being non-physical will release all limitations, all attachments, but this is as you might understand not always the truth, as many of you still have limitations and there are many groups out there who would like to keep those limitations as it gives them a form of control beyond the so called human reality.

Wouldn’t it be nice to meet your space brothers and sisters, but why? They are, or might have been family within certain experiences, but your origins go beyond these experiences. You did not originate as a pleiadian, or member of the GFL or any other space race out there.

Many of them are in fact just like you, incarnated in a group of beings, just like you are incarnated in a group of humans. Within this reality, within this universe.

Many of these groups are there to help you reach a certain awareness, a certain consciousness, but others are there to prevent you from reaching this awareness and consciousness. Many of you get stuck within the matrix realities around your earth and within your universe that seem to be different realities and seem to be different than your reality.

The fact is however that all space groups out there are within your reality as this universe you are in is one reality altogether.

Your reality is not just the earth, it includes all the other groups that are within this universe. You are all within the same reality.

Your reality is more expansive than you realize, as the earth reality, or how you experience the earth reality is changing. Both are the same, as a reality is not really changing but advancing or evolving and this in combination with you becoming more aware of what is the real reality makes a difference in how you experience your reality.

It is still a created reality, as this is a place to experience. So yes, sometimes you might call it a game, an illusion, something that does not really exist, but in reality everything exists within source.

As this is the place where you originated, Source.

Not your space brothers and sisters, they are just like you, they originated from Source. In that way you are brothers and sisters, created from Source.

We know it might seem much more fun to play with the thought that you came from these space brothers and sisters, they are your relatives, after all they are able to travel freely throughout your universe and you are limited to the earth.

And yes, you might return to live with them as you choose to do so.

Many will, as their experiences within this universe are not complete.

The problem is that many are being seduced by many of these races or groups within your universe that will prevent them from becoming really aware or conscious of this reality you are in and of your own path within it.

Many are talking about the fact that they cannot wait to meet you in person, they would love to do this right now, but they can’t as you are not ready. They want to make your life better, show you their way of life, and give you technologies and more.

We hope you realize that if they were really intending to do so, they would have already done so. However much of their technology is not going to work within and upon what you see as your earth reality. As well as some really do not have any technology that could help you.

There is no law preventing them from assisting you with any technology that could be helpful, and this had been done before in previous times. So there must be another reason for why they cannot do it this time, think about this.

The other fact is that if you would be fully aware and conscious, there would be no need for their technology, as with being fully aware and conscious comes abilities that would render those technologies useless.


There is nothing wrong with feeling connected to these groups within your universe, but do not see them as your saviors as they are not.

One of the reasons so many groups are watching the earth is because upon earth so many are awakening and becoming more conscious and they are learning from this process of you as humans becoming aware and conscious beyond this reality. As many of these groups are just as stuck within this reality as you are.

Yes there are exceptions, there are beings that are fully aware and conscious of every part of your reality and beyond. They are limited in their assistance because you are limited in understanding this reality. Simply because of attachments and belief systems related to this reality.

The truth, why are you here?

You are here to experience what your being wants to experience, you have reached a point where your being is getting ready to experience the road back, to experience again beyond this reality.

We cannot say enjoy as for many we do know this life upon earth has many challenges and seen from a human perspective is one of the most difficult experiences possible.

This is even seen from a higher perspective of your being, and this is the reason you are here as your being took the challenge of incarnating upon earth.

There is still a lot more to learn and discern and we hope that this message has given you something to think about that can assist you in discerning and learning about your own path upon the earth.From on source to another
Petra Margolis

 http://www.ascensionearth2012.org/2013/03/the-sphinx-speaks-about-your-origins.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар