Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) hathors (30) Wes Annac (29) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Tom Kenyon (16) Ashtar (15) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) кениън hathors (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Земя (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Тор (2) Човечество (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

8.03.13 г.

Съобщение до всички агенти на така наречената Корона на Англия и Елизабет Уиндзор и до всички жители на Канада


Съобщение на Международния трибунал за престъпления на църквата и държавата, Брюксел, 7 март 2013
По-долу следва превод на руски език

A Legal Notice to all Agents of the so-called Crown of England and Elizabeth Windsor, and to all Canadians

Превод на руски език:
УВЕДОМЛЕНИЕ
четверг, 7 марта 2013
Сообщение для всех агентов так называемой Короны Англии и Элизабет Уиндсор, и ко всем жителям Канады.
Сообщение Государственного Консульства международного трибунала в издании «Преступления церкви и государства».
Данное сообщение предназначено для членов Парламента Канады, Канадского судебного права, Правительственных государственных служб, Канадской полиции и военных сил, а также для всех граждан Канады.
В пятницу 25 февраля 2013 года Законодательный Суд признал Элизабет Уиндсор, королеву Англии и главу государства Канады и ее церковь виновными в преступлениях против граждан Канады и в укрывании деятельности геноцида. Согласно тому же вердикту, Стефен Харпер, премьер Министр Канады признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений.
Этот вердикт основан на неопровержимых фактах, включая показания свидетелей, что Элизабет Уиндсор была задействована в насильственном похищении и исчезновении 10 детей из индийской школы в Камплуксе 10 октября 1964 года, когда она находилась с государственным визитом в Канаде. Миссис Уиндсор не отрицала и не опровергала этого, а также она не отреагировала на повестку в суд.
Постановление суда основывается на Нюрнбергском кодексе 1950 года, согласно которому любой глава государства может быть призван в суд по обвинению в деятельности против человечества, а также на государственном законодательстве Канады, согласно которому члены королевской семьи должны отвечать за нарушения законных прав.
Элизабет Уиндсор, таким образом, признана преступницей. Так как она избегала правосудия, она может быть арестована и помещена в тюрьму согласно постановлению суда. Ордер на арест Элизабет Уиндсор был издан 5 марта с.г., но миссис Уиндсор еще на свободе.
5а. Каждый из Вас давал клятву преданности Элизабет Уиндсор, как Королеве Англии. Ваша присяга сейчас является криминальным актом, согласно законодательству, включая секцию 25 Римского Устава Международного Криминального Суда, который обязывает всех граждан воздерживаться от тайного сговора с представителями власти, вовлеченными в совершение криминальных действий.
Каждый из Вас, таким образом, должен воздерживаться от помощи Элизабет Уиндсор или подстрекательства с ее стороны на избежание от деятельности правосудия, включая повиновения ее приказам, так как это будет с Вашей стороны нарушением и Вы будете подвержены аресту.
Так как никакой государственный деятель, признанный преступником, не может уже выполнять свои функции, вся существующая ныне юридическая и политическая власть не признается действительной в понедельник 25 февраля 2013 года. Ваша клятва преданности королеве Елизавете и короне Англии аннулирована и Ваши действия незаконны.
Канада представляет собой государство без законной политической власти. Оно остается таким до тех пор, пока новый глава государства не установлен согласно Конституции, утвержденной гражданами Канады. Отныне никакой существующий закон не действенен. И любая попытка с Вашей стороны будет являться актом мошенничества по отношению к гражданам Канады.
До тех пор, пока не будет признанным новое правительство Канады, все граждане должны следовать закону мирного сосуществования и равенства, поддерживая таким образом порядок и спокойствие. Все граждане должны охранять самих себя без обращения в какие-либо органы власти, которые сейчас являются аннулированными и незаконными.
Канадские граждане, как полностью самоуправляющиеся мужчины и женщины, должны назначить местные комитеты, которые образуют Национальный Конгресс для дальнейшего составления проекта Конституции. Этот легальный устав, ратифицированный народным голосованием, будет утвержден и составит новое государство Канады.
Эта конституция должна включать новую структуру, при которой все церковные организации — католическая церковь, Англиканская и объединенная церкви, признанные сегодня виновными Судом — могут на законном основании существовать в Канаде, если такова на то воля Народа.
Согласно вердикту суда, по новому законопроекту вся собственность обвиненной церкви должна быть национализирована и все духовенство признается гражданскими служащими.
Мы информируем весь мир о новом режиме, действующем сейчас в Канаде. То же самое относится к правительству Англии и народу. В их отношении будет издан отдельный указ.
Вышеизложенное может быть использовано как легальный документ для поддержания статуса свободного гражданина или гражданки Канады на территории Канады, подтвержденный подписью.
Издано и ратифицировано 7 марта 2013 года.

Няма коментари:

Публикуване на коментар