Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

4.12.12 г.

Послание на Галактическата федерация на Светлината и на Духовната Йерархия чрез Шелдън Найдъл - 27 ноември 2012


 
3 Cib, 4 Yaxk'in, 9 Eb

Здравейте! Ето ни отново тук! Засега ние продължаваме да премълчаваме някои информации. Ние сме заети със създаването на надзорни комитети за ръководство на организациите на нашите Земни съюзници, които носят отговорност за провъзгласяването на новите финансови и парични системи за вашата нова реалност. Тези комитети ще работят само през първите шест до девет месеца, след като новите системи влязат в сила.
Книжната финансова система продължава да се люшка по целия свят, приближавайки все повече към своя крах. Огромните дългове, начислени от тъмните сили, все повече затрудняват работата на ежедневните операции на системата.

Разиграва се голям фарс за пред публиката, като се посочва само сумата на дълга, която легално е разрешена да бъде по сметките; всъщност тези посочвани суми съставляват само около една четвърт от общата сума на действителните дългове. Вашата глобална икономика бързо се плъзга в следващата серия от кризи, които трябва да я разрушат завинаги.
Нашите земни съюзници мъдро предложиха нова система, която да влезе в действие, когато старата система рухне. Това рухване на вашата финансова система ще стимулира отлъчването от властта на правителствата, контролирани от тъмните сили.
Нашето основно задължение е да съпровождаме всичко това до разкриването и до първия контакт. Нашият свързващ персонал е разработил цял комплекс от съглашения, които се вписват в основните принципи, установени от страните, подписали договореностите от Монако и Париж през пролетта на 2011 г.
Тези нации одобриха прекратяването на монетарните и финансови съглашения от Dumbarton Oaks, а също така и на следващите съглашения, постигнати на различни конференции след края на Втората Световна война. Онези документи сега са заменени с тези, които бяха съставени през последните две години от нашите свещени общества и от редица страни от вашия свят.
Няколко съдебни дела и наличието на хранилища на злато, сребро и платина са достатъчни за осигуряването на преход към нова глобална, обезпечена валутна система и по-нататъшно легитимиране на тези съглашения. Основният препъни-камък продължават да бъдат водещите правителства, поддържани от тъмните сили. Но тези правителства губят своята легитимност с редица съдебни решения.
Както вече сме споменавали, вашата световна правителствена система на националните държави в действителност се явява незаконно увековечен "modus operandi" ("начин на действие") на Римската Империя. Всичките днешни правителства във вашия свят дължат своя първоначален суверенитет на “разрешение”, предоставено от Папата, действащ като наместник на Римския император.
Тази де-факто форма на Римско управление сега е готова да се присъедини към по-легитмна, гражданска версия, в която суверенитетът действително се връща на народа (на гражданите). Тази промяна вече е провъзгласена чрез редица съглашения, които неотдавна бяха подписани от група, състояща се от първоначалните вождове и шамани от вашия свят.
Тези регистрирани изменения на вашето легално управление са готови да приведат управлението на вашата планета напълно на ново ниво. Много новоназначени длъжностни лица са упълномощени от тези родови групи да застанат на кормилото в това ново управление и да осигурят въвеждането на нова финансова система и официално разкриване на нашето доброжелателно присъствие във вашето небе.
Разкриването е жизнено важно, защото ние го разглеждаме като най-добрия начин да ви се представим. Тъмните сили отдавна ни изобразяват като някакви “тъмни завоеватели с подли цели”. Това е далече от истината! Ние сме тук под егидата на Небесата със свещена мисия за първи контакт. В съответствие с галактическия протокол, както неведнъж сме казвали, вие сте галактическо общество, което нашите Научни и Изследователски групи считат, че “още не е готово за контакт”. В резултат от това, в тази мисия ние се натъкнахме на много такива уникални ситуации, които изискват Небесата да ни предоставят официални разрешения, за да можем да продължим напред.
Използвайки тези укази като ръководство, ние в много случаи реорганизирахме приоритетите на тази мисия, но нашите задачи остават същите. Още един нестандартен аспект на тази мисия – как да бъдат постигнати тези цели. Сега, най-после, ние се приближаваме към точката, където плодовете на този труд трябва да се проявят. Първият контакт ще ви предостави средства за връщане към пълното съзнание и ще ви позволи да се съедините с вашите духовни и космически семейства, с всичките чудеса на новите знания и новите приключения, които ще последват.
Намасте! Ние сме Вашите Възнесени Майстори! Много събития продължават да се развиват добре. Ние се намираме в постоянен контакт с нашите Агартянски братя, тъй като те координират промените, които е запланувано да се извършат в близко време.
Нашите братя от Вътрешната Земя съобщават, че множеството комплексни ходове, които са необходими, за да се завърши формалната промяна на вашата реалност, все още са на дневен ред. Ние наблюдаваме, как вашите днешни държавни системи започват операция, която е предвестник на официалното предаване на управлението.
Тези предварителни движения се извършват съобразно редица международни правови решения, които регулират причините за промените. На финансовия фронт, вашите днешни системи се намират в процес на системен блокаж, който от известно време стана съвсем очевиден за специалистите, които внимателно следят тези тенденции.
Ние се радваме, че предвестниците на вашата нова реалност се проявяват, имайки предвид, че тези първоначални изменения са само наченки на това, което много скоро ще преобразува тази мрачна реалност.
Навсякъде Светлината работи чудесно от наше име и ние любезно благославяме за това всеки ден! Въпреки това, тъмнината поддържа илюзията, че нищо не се променя, както са правили това през последните 13 хилядолетия. Ние разбираме начина, по който промяната ще дойде внезапно и следващите изменения ще се случат по този начин.
Нашите съюзници ни съобщават, че тъмнината неохотно позволява предпоставки за промяна на тази реалност, за да се върви напред, като по този начин ускорява ключовия момент, когато множеството изменения ще се извършат наистина.
Ние се радваме, че нашите космически и духовни семейства наблюдават тези промени, с групи, специално предназначени за проявление на измененията, независимо от това, какви измами още ще се опитат да устроят тъмните сили! Създателят и божественият план са разпоредили това движение към Светлината и то действително ще се случи. Всеки от вас е благословен и се намира на божествената магистрала към пълното съзнание.
Тъй като Светлината увеличава интензивността си във вашия свят, присъствието на нашите космичеки братя може да стане още по-забележимо. Корабите, които виждате в дневното и нощното небе, са тук, за да станат посланици на тази божествена промяна.
Ние също сме готови да ви се представим и нашите свещени съюзници се приготвиха да направят своите предавания по медиите за особените, свещени истини, които трябва да узнаете скоро след като бъдат извършени правителствените и финансови промени.
По този начин Галактическата федерация и вашите семейства от Светлината ще могат да се представят и да обяснят великия дар на Духа, който скоро ще ви преобразува в напълно осъзнати Същества от Светлина.
Тази свещена трансформация ще позволи обединение на вашите физически, духовни, висши ментални и емоционални тела. След това ще можете да създадете вашата щастлива нова звездна нация и ще бъдете посрещнати с разтворени обятия в галактическото съобщество, което ви очаква с радост!
Днес ние анализирахме условията, които се формират ускорено, за да ви подготвят за вълнуваща трансформация. Божественият план и постановленията на Създателя ни доведоха до прага на тази удивителна нова реалност.
Сега е време да се радвате и да се готвите да приветствате тези събития, когато те се проявят пред очите ви! Знайте, скъпи души, че безкрайните ресурси и несвършващото благоденствие на Небето действително ви принадлежат! Така е! Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Едно! Бъдете в Радост!)

Website: Planetary Activation Organization

Превод: Лусесита

Няма коментари:

Публикуване на коментар