Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Етикети

salusa (254) hilarion (178) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) meditation (35) seven sacred weeks (35) hathors (31) Wes Annac (29) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Tom Kenyon (20) Kryon (19) Ashtar (15) Blossom Goodchild (13) ward (11) кениън hathors (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) ascended (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Земя (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Тор (2) Човечество (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

23.12.12 г.

Засяване на Нови реалности - 23 декември 2012 - My experience as Seeding New realities - December 23 , 2012

 
Благодаря ви, приятели, знам, че с Духа си бяхме заедно по време на медитацията, това беше едно от най-мощните изживявания, които съм имала, получих някои прозрения, свързани с минали животи, които обясняват ситуации в сегашния ми живот
Видях огромни Същества от Светлина , сини на цвят, хора също като нас, но в по-високо измерение, минах през тунела/канала, който издигна съзнанието ми над сегашното ми въплътено Аз и получих усещане за Мултиизмерната си Същност, която надхвърля време и пространство
Видях Планетата ни излизаща от портал, който я обвиваше в Светлина, като облак от златна Светлина, като дим, Земята сияеше и излезе от нещо като портал, черна дупка, имах усещането за преминаване с голяма скорост , изминахме дълго разстояние по лъч от Златна Светлина, видях Света отгоре
Усещането за Сфера се засили към края на звуковяата медитация и звуковите вълни станаха много интензивни и пулсираха в центъра на главата ми/в хипофизната жлеза/, намерих се в центъра на огромна Сфера, Слънчевият ми сплит беше център на Сферата на Всички Възможности
Представих си моето Бъдещо Аз в прекрасен свят около мен, на Новата Земя, всички хора живееха в Мир и Щастие, използвахме безплатна енергия и имахме средства за придвижване в различни среди , по въздуха, по морето, в океана, в  космоса и във Вселената/Вселените
Сградите бяха кристални и можеха да променят формата си в зависимост от нуждите ни, всички създавахме със силата на мисълта си, нямаше корупция, нямаше пари, всичко беше достъпно за всеки, управлението се ръководеше от Законите на Вселената и всички хора бяха с високо ниво на съзнание и Възнесени Същества, видях Възнесени Учители и нашите Братя и Сестри от Звездите бяха при нас и всички сътрудничехме и работехме за най-доброто на всички
След звуковата медитация главата ми пулсираше, сякаш мозъкът ми трептеше, на равни интервали, усетих Светлина 


Намасте

 Tauno

My dear Friends
I know we were together in Spirit when seeding New Realities for All of Us as a Collective
Here is my Meditation . This is one of the most Powerful Meditations , I got insights of some past lives that explain certain situations in this current incarnation of mine.
I saw Giant Blue People of Light, they were watching and are here to witness our transition
I went through the channel/tunnel and raised my consciousness over my current physical self. I got a sense of my Multidimensional Self that is transcendent to time and space.
I saw Our Planet that was getting out of a Portal/Black Hole, the Planet was surrounded by Energy of Light , this energy was like a cloud or steam round the Planet and the Planet was Golden like from this Light
I got a feeling of moving very fast on a ray of Golden Light, I saw the World from above
The sense of Sphere intensified as the Meditation neared its end and the sound waves got more intense and pulsating at the center of my Brain/pineal gland/. I found myself in the center of a Huge Sphere of All Possibilities
I imagined my Future Self living in a wonderful World around me, on the New Earth all people were living in Peace and Happiness, we are using free energy and have vehicles for moving into different environments, in the air, in water, in the ocean, in Space and throughout the Universe/Universes
The buildings were crystalline and could change form depending on our needs
Everyone can create by the Power of thought, no corruption, no money, everything was available for everyone and all People were Highly evolved Ascended Beings, I saw Ascended Masters and Our Brothers and Sisters from the Stars and all co-operate for the highest good of all
After the 30-minutes sound meditation my Head felt like pulsating on equal intervals, my Brain was Pulsating
I sensed LIGHT

Namaste
Tauno

Няма коментари:

Публикуване на коментар