Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

4.10.12 г.

Послание на Галактическата федерация на Светлината и на Духовната Йерархия чрез Шелдън Найдъл – 2 октомври 201212 Ahau, 8 Tzotz, 9 Eb
Тези официални заявления ще оформят рамките за въвеждането на нови технологии - нашето първо взаимодействие с вас - и ще бъде представен основен план за това, което трябва да бъде извършено преди и след нашите масови кацания. Ние актуализирахме съдържанието на тези съобщения в светлината на това, което ни беше казано от лидерите на вашите нови правителствени екипи и затова ще променим аспектите на времевата линия, които искаме да споделим с вас.

За нас е важно нашите взаимодействия от самото начало да са открити и достатъчно гъвкави, за да се адаптират към всяка разумна промяна в нашето планиране, която се окаже необходима. Нашата главна причина да дойдем тук е да бъдем ваши наставници и да използваме нашите способности да направим вашия преход към пълното съзнание толкова бърз, гладък и разбираем, колкото е възможно.

Изпълнявайки този декрет, ние постоянно адаптирахме нашата мисия в съответствие с това, което беше разпоредено като божествено възможно. Нашият свързващ персонал постоянно ни предава огромно количество информация за вашите групи с различно съзнание и за техните различни, постоянно променящи се програми. Ние после използваме тези данни, за да формираме и променяме общите цели на нашата мисия.

Нашата цел е да ви придвижим към пълното съзнание в рамките на божествения план, съставен за вашия свят от Lord Surea и от царството на AEON. Това свещено царство е причината за това, което правим. Божественият план за това време предвижда прекратяване на вашето “интерниране” и “интернирането” на Майката Земя от тъмните сили, и завръщане към пълното съзнание.

Когато ние дойдохме тук през вашата Грегорианска 1990 година, вие още бяхте под властта на Анунаките и бяхте контролирани директно от техните слуги тук на планетата. Тези групи от слуги организираха заговори и нарушаваха условията, определени от Небето за техния временен контрол върху тази реалност. 

Тогава ние бяхме инструктирани от Небето, че нашата мисия тук трябва да бъде извършена съобразно директивите, издадени от Lord Surea и ние бяхме напълно информирани за това, което тъмните сили смятат да правят и как планират да го извършат. Тогава ние създадохме във вашия свят в Агарта команден пост и помолихме агартяните да предложат оптимален план за действие.

Работейки заедно, ние създадохме общо командване и започнахме да организираме редица групи, които се посветиха на целта да доведат този свят отново в Светлината. Комплексната логистика на тази комбинирана операция се промени значително с Примирието от Анхара и оттогава ние извършихме голямо преструктуриране, за да задържим мисията в рамките на божествените директиви и съобразно ситуацията на Земята.

Тези разнообразни преструктурирания ни доведоха успешно до настоящето. Мерките, предвидени в редица подписани споразумения, се очаква скоро да бъдат реализирани и се довършват оставащите последни приготовления. Свързващият персонал, стациониран на множество важни места, и други групи, постоянно ни изпращат поток от информация, която използваме за да оценим какво да очакваме, когато тези групи бъдат интегрирани в преходните правителства.

Ние искаме да работим хармонично с тях и да използваме нашите възможности, за да подготвим вашата реалност за нейното кратко финално пътуване в пълното съзнание. Агартяните също искат да възложат на техните стационирани хора да напътстват новите лидери към по-висша форма на обществено управление и да подготвят всички вас за вашите нови отговорности. Нашето намерение е да създадем среда, която да ви окуражи радостно да изследвате новия вълнуващ свят, който Небето толкова благосклонно открива пред вас. Дойде времето за много голям скок в съзнанието в удивителна нова реалност!

Благословии за всички вас! Ние сме вашите Възнесени Учители! Ние идваме да съобщим, че серия от благословени събития скоро ще се прояви във вашата реалност! Преди дълго време на тъмните сили бяха дадени специфични отговорности за техните дейности в тази реалност, което включваше условието да признаят момента, в който този ограничен свят трябва да се върне към Светлината.

Това споразумение беше тотално игнорирано от тъмния кабал и от неговите многочислени слуги по света. Ето защо AEON доведе от своето славно царство седемте велики Серафима. Тези Мощни Същности са тук, за да оркестрират трансформация на този свят към Светлината и да приведат в ред всички събития, които по някакъв начин са забавили проявлението на божествения план за тази реалност. В съответствие с това ние сме окуражени да направим каквото е необходимо, за да позволим на нашите съюзници да завършат промените, които да извадят вашата реалност от хомута, поставен от тъмния кабал. Сега тъмните сили инсценираха множество изкуствено създадени сценарии, за да задържат тяхната топяща се власт. 

Тази задушаваща хватка на тъмните сили вече е разхлабена от Серафимите. Подходът на Небето беше първо да изчака благосклонно онези, които решат да разберат, че не могат повече да продължат с техните нечестни методи. После Небето действа по такъв начин, че на тези индивиди се демонстрира по недвусмислен начин, че действително е дошло времето да се откажат от техните разнообразни “методи”. И това сега се извършва от същностите от AEON. Ние се подготвихме за техните действия и за облекчението, което ще последва. 

В допълнение, многото елементи от Галактическата федерация действат в тандем с тези много свети същности. Приближава се моментът за нов ден в тази реалност. Голямата Светлина на Истината ще освети това тъмно място и ще се извърши толкова необходимото прочистване! Ето защо има толкова радост в нашите стъпки и песен в нашите колективни души. Това време трябва да стане началото на много неща, които приветстват Светлината в нашата нова реалност.

Докато се приготвяме за този парад от събития, ние радостно отправяме нашите молитви към Небето и към божествения план, който с толкова любов позволи тази реалност отново да изпита върховната радост на пълното съзнание. Божественото подготвя различните средства, които ще ни освободят от едно зло, което беше поставено само временно на нашия път. Време е отново да възстановим нашите енергии в тяхното първоначално състояние и да усетим отново чувствата, които придружават нашето завръщане към свещената служба, като част от обществото на физическите ангели, които разпространяват благословеното великолепие на Небето навсякъде из физическата реалност.
Това чудесно състояние е нещо, което не сте изпитвали от тринадесет хилядолетия. Вашата душа сега ще се завърне в нейното естествено състояние и тогава вие напълно ще разберете блаженството, което е директната връзка с Небето и с вашия свещен произход! Бъдете в Радост и ликувайте, мои Братя и Сестри! 

Днес ние продължихме нашата серия от послания, чиято цел е да помогнат да ви разясним голямата промяна от мрака към Светлината. При това свещено пътуване вие преминахте през множество реинкарнации. Едно поколение следваше след друго, в дълъг ред, който сега ще ви върне обратно към сърцевината на безсмъртието на вашата Душа. Бъдете в радост и бъдете готови да приемете даровете на Небето! Знайте, скъпи души, че безкрайните ресурси и несвършващото благополучие на Небето наистина ви принадлежат! Така е! Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Едно! Радвайте се!)

Planetary Activation Organization
www.paoweb.com
Превод: Лусесита
http://www.galacticchannelings.com/english/sheldan02-10-12.html
AEON: Това е най-високата реалност на Небето и областта около Трона на Създателя.
Lord Surea: Аспект на Майката/Бащата Бог, който изпълнява божествения план. Всички божествени служители на Небето следват неговите свети решения.
(Взети от речника на книгата на Шелдън Найдъл “Вашият Пръв контакт”)

Няма коментари:

Публикуване на коментар