Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

10.06.12 г.

С Е Н - Ж Е Р М Е Н ВИОЛЕТОВИЯТ ПЛАМЪК УСИЛВА СВОЕТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ


                                                           

                     3 –и юни, 2012 , чрез Марина Шулц


Хора от Земята! Днес АЗ отново искам да поговоря с вас за необичайната сила на Виолетовия Пламък, който вие свързвате с моето име. Аз мисля, че настана време отчасти да се разширят вашите знания за тази изключително важна Сила във вашия живот. Аз искам да заостря вашето внимание на това, че този Пламък е СИЛАТА във вашия живот.

И така, започвам с това, което вие добре знаете – Виолетовият Пламък се явява Пламъка на вашите сърца. Да, много различни, светлинни конструкции се побират във вашето сърце, защото то е многомерно. И Виолетовият Пламък има едно от извънредно важните за вас Пламъци в дълбочината на вашите сърца. То може да заеме цялото пространство на вашето Сакрално Сърце, ако вие не забравяте да го призовавате и използвате. Защо вие забравяте  за Него?  И защото вие или не знаете за Неговото съществуване, или се отклонявате  към други, подходящи за вас знания. И вече ви се струва, че новото е напълно достатъчно, а старото, добре известно, може да се забрави или да не се ползва, но няма нищо по-добро от това да откриваш за себе си известни вече истини, които отново идват при вас, подчертавайки своите нови лица и възможности. И затова отново ще поговорим за Виолетовия пламък на Сен-Жермен. Аз ще ви открия източника на съществуване на този Пламък Той ви е достатъчно добре известен. А сега, когато вие вече сте  запознати с процеса на изграждане на огнената система на енергийно обезпечаване, то вие добре знаете за Сакралното сърце, многомерното пространство вътре във самите вас. И ето именно в това сакрално пространство живее Виолетовия Пламък на Сен-Жермен. Той винаги, през всички времена е живял именно в Сакралното  Сърце на човека и го е свързвало с неговата изначална, Духовна същност. Това е много важно да се запомни. Той носи тези вибрации, които ви държат на „повърхността, нa водата” в плътния свят по време на Експеримента в дуалността. Виолетовият Пламък ви помага да влезете в Светлината и осъществява връзката с Вашия Висш „АЗ”. И не само това. Сега вече е уместно да се говори и за другите функции на Виолетовия Пламък в живота на хората.

Той никога не ви безпокои. Той не изисква никакво особено внимание за своята дейност. Винаги гори в дълбочината на вашето Сакрално Сърце и моли за внимание единствено в този смисъл, че вие можете или да го използвате, или почти да не контактувате с неговото съществуване. Това е като огромен, светлинен потенциал вътре във вас. И вие или използвате този потенциал, или го държите в резерва. Много хора нищо не знаят за него и за това са обеднели в своето незнание. Но и тези, които забравят да призоват Виолетовия Пламък, също губят огромни възможности в своя живот. Започваме всичко да разглеждаме по ред. Пламъкът има виолетов спектър веднъж, защото това е най-високочестотния спектър по скалата на дъгата. И вие сте длъжни да разберете това като начин за излизане с помощта на Виолетовия Пламък на по-високи вибрации на всички свои тела. Ако кодът на човека активно използва Виолетовия Пламък, то трансформацията и преобразяването на всички тела ще протече по-леко и по-бързо.

Спомнете си какво име даде Крион на 9-я слой на ДНК. Той нарече този слой „Виолетовия Пламък на Сен-Жермен”. И защото Виолетовият пламък символизира този слой на ДНК, който е отговорен за вашия физически имунитет. Това означава само едно – вие можете да регулирате своето физическо тяло по пътя на настройките на Виолетовия пламък на Сен-Жермен, по този начин самостоятелно да започнете процесите на изцеляване и подмладяване. И това е само едни от примерите за използване на Виолетовия Пламък.

 Но главното негово предназначение се състои в това, че той има силна, очистваща, защитна сила и за всеки човек и за планетата, и за всяка форма на живот на планетата. Но какво е това защитна сила? Ние не говорим за никакво противостоене с някого. Защитата трябва да бъде построена вътре в самия човек. Един от примерите е имунитета. Но има още и понятие – духовен имунитет. И в това също може да помогне Виолетовият Пламък. В действителност, той може да бъде полезен при построяване на истинския, духовен път за всеки човек. И за това трябва да се научите да го призовавате и заедно с него да творите своя живот.

Аз отивам по-далече, защото искам да ви кажа следващото. Вие можете да творите с този Пламък, защото той има силата на съзидателния Огън. И вие бързо ще се научите да ги ползвате. Имайте в предвид, че съкровеното пространство на вашето сърце съдържа много възможности. Нужно ви е внимателно да ги изучите и да се научите да работите с това сакрално пространство. И когато разберете, че Виолетовия Пламък е един от възможните и силни инструменти за вашата съзидателна дейност, то ще ви се поиска да бъдете с него в пълен контакт.

Виолетовият Пламък сега работи по цялата планета, а не само в сърцето на всеки от вас. Той, както и у вас, хората, е концентриран в Сакралното Сърце на планетата. Трансформиращата сила на този пламък  е толкова велика, че той напълно може да се използва за многочислени цели в планетарен мащаб.

И ето сега Аз преминавам към главната цел на моето съобщение. Искам да напомня какво вече беше казано. От 1-ви май 2012 година Ангелите от Виолетовия Пламък, заедно със силите на Архангел Метатрон започнаха да увеличават силата на Виолетовия Пламък на планетата. Защо това е необходимо? И колко дълго това ще се случва? Това ще продължи през цялата 2012 година и процесът ще върви с нарастваща интензивност. За какво? Пламъкът от виолетовия спектър не трябва повече да чака за това, за да помогне на Земята и човечеството да осъществят изхода от дуалността. Отново ми повярвайте – Аз не искам да ви карам да бързате с приемане на въздействието, с новото въздействие на Виолетовия Пламък, но събитията на планетата се развиват с потресаваща стремителност и за това не трябва просто да бъдете в крак с всички тях, а да действате в пълно съответствие с новите планетарни възможности.

И така, Виолетовият Пламък стана малко друг, тъй като Аз вече казах, че неговото въздействие се разпространява по цялата планета. Аз работя със съответните Ангелски сили с този Пламък. И ние способстваме за това, за да се осъществи накрая, на планетата преимуществено  закрепване на Енергията на Безусловната Любов в противовес на по-рано господстващата енергия на разделяне, разграничаване и вражди. Известно ви е, че Виолетовия цвят на Пламъка се създава от розовия и синия цвят. Розовият – веднъж носи вибрациите на Безусловната Любов. А синият сега определя силата, изменяща се по своята характеристика Мъжка енергия. „А къде е Женската Енергия?” – питате вие. Да, и тя е в своето ново качество тук, в този Пламък присъства. Когато мъжката Божествена Енергия се обединява в хармонично съчетание с Божествената Женска Енергия, тогава те започват да изграждат единния лъч, влизат в състава на Виолетовия Пламък. И това е интензивно синия лъч. Вие можете сега да наблюдавате и в обкръжаващата ви природа този интензивно син цвят. И затова Виолетовия Пламък сега представлява Триада, каквото и съответства на текущото направление на вашето развитие.

В новия си вид, Виолетовият Пламък разрешава много съвременни задачи от планетарното устройство.

Всички енергии на стария свят могат да бъдат сега трансформирани, ако вие помогнете на планетата за това. Да, от вашите действия сега зависи много. За тази цел сега са ви дадени нови възможности от Виолетовия Пламък. Вече ви е известно какви значителни трансформации стават и още трябва да се случат със Земята, и естествено с всички царства на природата. Дойдоха и ще дойдат с още по-силни потоци на Земята нови програми за развитие на всички форми за живот. Виолетовият Пламък участва в адаптацията на всички приходящи програми на Земята и затова има смисъл вие по-често  да използвате неговите възможности. Идват обновяващи ви и Земята кодове не само от Сириус, но и от Централното Духовно Слънце. Цялата Вселена сега работи в помощ на Земята. И Аз много бих искал, сърцето на всеки от вас да откликне на тези възможности. Започнете със старите мантри или призовете Виолетовия Пламък, а после преминете към новите, които Аз обезателно ще дам. По-лесно ще ви бъде да преминете към новите към новите възможности на Виолетовия Пламък, ако вие започнете с обикновения ритуал. За тези, които още не са работили с Виолетовия Пламък, Аз казвам следното: Вие винаги ще успеете мощно да се включите в работата с този Пламък.

Много хора сега се променят и затова знайте как да изберете всичко в движение и стремително да се внедрите в живота на планетарното съобщество. Както виждате, Аз казвам – планетарно съобщество, а не само за своето „АЗ”. Работете глобално! В това е залогът на успеха.

Дайте да продължим разговора за новото въздействие на Виолетовия Пламък. Многочислените кодове на преустроява и трансформация идват от Централното Духовно Слънце, от трите Слънца на Сириус и от нашето Слънце. Триединният поток на трансформиращото въздействие сега преминава през Виолетовия Пламък. И в кулминационната точка през месец август (11-17-и), ние много разчитаме на сериозно утвърждаване на Енергията на Безусловната Любов на планетата, което създава отдавна чаканите, необходими условия за постепенното изключване на енергиите на дуалността. След това само самите индивиди съзнателно или несъзнателно ще поддържат старите енергии.

И сега, окончателното, заключително изявление за усиленото въздействие на планетата Земя от Виолетовия Пламък. Ние, Йерархията на Виолетовия Пламък, утвърждаваме вашето преобразяване, съответстващо на подготвителния процес за Възнесение, за сметка на Виолетовия Пламък. Безусловно, много фактори са необходими, за да може окончателно да кажем: - „Ние сме готови за Възнесение”! Но не сваляйте от сметката и въздействието на Виолетовия Пламък. Той, както никой друг инструмент, ще помогне на вашето по-бързо преобразуване в същества от пето измерение. Работете с тях в своето Сакрално Сърце. Завийте се с този Пламък. Пропускайте го през всички клетки на своите тела. Работете с Тези Методи, които ще ви подскажат вашето съзнание и вашето сърце.

Използвайте Пламъка с неговите необикновени Виолетови спектри заради очистване и изграждане. Неговата главна особеност сега е Съзиждането!  Започнете с малки направления и преминете към решение на глобалните проблеми с помощта на Виолетовия Пламък.

Приятели Мои! Аз съм щастлив да ви съобщя за това, че Виолетовият Пламък влезе в нова фаза на своето съществуване и съответно се измени, разшири с възможност да се работи с Него.
Слейте се с Виолетовия Пламък за Преобразяване на всички ваши и планетарни животи!

АЗ съм неизменно с вас!

СЕН – ЖЕРМЕН

3 юни, 2012 година
(ТРОИЦА !!!)

Превод от руски: Кръстина

Няма коментари:

Публикуване на коментар