Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (27) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Blossom Goodchild (13) Tom Kenyon (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) кениън hathors (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

29.06.12 г.

Message from the Galactic Federation of Light 6/28/12 ‘Unlocking Earth’s Quarantine’
Do not look at life manifestations beyond this 3rd dimension as life manifestations that may resemble your human vessel and your spirit essences, as this is not always the case, and we will say that this is not frequently the case. There are many sentient and non-sentient beings throughout the vastness of space and through the multiple dimensions of existence. There are those beings and entities that do not resemble the human species in any way, and this includes their outer shell as well as what comprises the being within, including the spiritual, emotional and mental makeup of the being or entity.  


Here in your world there is a mix of beings who are like one another and beings who are unlike one another. The beings that are unlike our human brothers and sisters are beings who do not belong here, as they are not from here and they have not taken the proper course of spiritual, mental and emotional development to get here. These beings took a shortcut to get here, and it is this shortcut that we mean, through our mission, to rectify. It is our intention to, in effect, send these beings back to where it is they came from and where it is they belong and have belonged for many, many eons of time. They have been permitted to dwell here on your planet in your reality due to a quirk of the mechanisms that govern your physical plane, and they have trespassed onto what is your land.  

These beings have not learned to treat others with respect and kindness, love, caring and empathy. They have not learned the virtues of mercy, forgiveness and charity. They do not understand what it means to be a member of a community and what responsibilities this gift bestows upon one. They have taken so much for granted, and this behavior is only natural as they have not learned the lessons that would enable them of such gifts. All gifts must be earned, and they must be earned through trial and tribulation, hardship and struggle, and lessons designed to teach and to bring about the higher good and the best in an individual being. When shortcuts are taken, a being has not prepared themselves for an existence within higher dimensional states, and it is here where a problem occurred and allowed beings who did not learn the necessary lessons to enter this domain and thrive here, putting a stranglehold on this planet.  

We the Galactic Federation of Light, detected a problem here many eons ago and we took fast and appropriate steps to quarantine this entire planet, not allowing these beings to spread to other worlds that exist within the same dimension as your Earth. This quarantine has been in effect for many eons of time, far longer than many of you may realize that civilizations have thrived here on this planet. We would tell you that there have been civilizations on this planet going back hundreds of thousands of your years and not just the few thousand years since your Sumerian and Egyptian civilizations which many today falsely believe was the launch of civilization on this planet. This is hardly the case, as your civilizations that thrived in your Mesopotamian regions were considerable latecomers on the stage of this planet. 

There have been civilizations on this planet for so long that many who have called this planet their home at one time have ‘graduated’, if you will, to higher dimensions and are now Pleiadian citizens, Sirian citizens, Arcturian citizens, and citizens of many different star systems and even different galaxies. These beings who have previously called Earth their home, and who certainly can be considered your brothers and sisters, are now here again with you. They are at this very moment with us as members of our organization the Galactic Federation of Light. This is truly a homecoming for these beings as Earth is not a new planet to them, it is their ancestral home. They lived here for many lifetimes, learning the lessons and living through the experiences that garnered them their higher education and spiritual wisdom that now allows them the freedom to call the higher dimensions their home.  

This is how it works, there are no shortcuts permitted. All of the beings that are members of our organization have earned their right to exist within the higher dimensions and have further earned their right to be members of our organization. They have taken no shortcuts, and if you personally meet the beings who are members of our organization you can be assured they are very advanced beings, fully developed in many different areas. You will never have anything to be concerned about in regards to your safety or well-being when speaking with or working with a being from a higher dimension and a being of our organization. We would like you to always remember this, and we would like you to remain cordial and polite at all times and show respect to all beings that you will meet, just as they will show respect for you.  

We do not wish for you, our brothers and sisters, to insult the grace extended to you by exhibiting fear of any of the beings that are members of our organization that you may meet simply because they do not look the way you do. Not all beings can choose their own forms, and not all beings have ‘grown up’, if you will, with a human body. Please remember this always, and we are very confident that you will do your best to exhibit your best behavior at all times and demonstrate to beings from throughout the universe just how far the human species has advanced since we had journeyed here last many eons ago. 

You have come so far individually and as a collective and have also come so far in a very short period of time. This is a rather stunning and sparkling development, and many worlds have sent representatives here to study you and find out just how you managed to grow so much in such a short time frame. Many worlds of this universe marvel at your accomplishment, and we say to all of you of the human family “Job well done and you can all be proud in how far you've come and what you have achieved together.” We will be with you soon and we will speak to you in more detail about your journey and what it has taken you to reach the plateau you stand upon today. We feel many of you will be quite surprised at what you have lived through and all the incredible experiences you have had that have made you the strong, wise and courageous beings that you are today.  

Until then, always remember that you have all come so far and you have all come so far together, and it is this togetherness that has allowed all of you to become what you are today. As we have said, there are no shortcuts and none of you, our brothers and sisters of the human family, have taken any shortcuts and you all deserve recognition for your achievement and respect for all that you have accomplished to arrive at this point and the doorstep of an incredible new and glorious adventure. 

We are your galactic and universal brothers and sisters of the Galactic Federation of Light.

As channeled through Greg Giles

 http://www.ascensionearth2012.org/2012/06/message-from-galactic-federation-of_28.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AscensionEarth2012+%28Ascension+Earth+2012%29

Няма коментари:

Публикуване на коментар