Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (27) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Blossom Goodchild (13) Tom Kenyon (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) кениън hathors (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

9.06.12 г.

Ann Albers – Messages From Ann And The Angels – 9 June 2012

Posted on June 9, 2012 by GLR lucas2012infos 
Message from the Angels
My dear friends, we love you so very much.
Be gentle with yourselves. As the energy on your earth continues to intensify and the waves of light wash into your planet, they will, like large ocean waves, wash up whatever is buried in the depths of your soul. Much like cleaning out your physical closets you will find the hidden treasures, the forgotten dreams, as well as the energies you have stuffed deep within. Truly it is time on your planet to face yourselves, with courage, compassion, and great love. It is time to embrace all that is rising up from within.
Some of you will feel your soul’s desires rising up very strongly. In this case, take time in quiet to ponder and allow the guidance to arise within you. How can you begin to fulfill your dreams, one step at at time. Give your soul room to breathe in your own life and take the steps necessary to go down the paths you long to travel.
Some of you will feel old pains, upsets, and fears arising from within. Rather than running from these feelings, embrace them. Pretend you are embracing a child in pain or an upset little one within you. Pretend you are comforting the scared child within. It is not longer possible to run from yourselves dear friends. There is too much light rising up within all of you and it is flushing everything to the surface.
As you go through this phenomenal and beautiful growth, celebrate! You – the real you, the loving divine soul that God created you to be – is coming to the surface. Anything less than your truth is being revealed so it can be healed. You are not going “backwards.” You are going “inwards” and you are allowing yourself to learn to love all that has been within you.
Be kind to yourselves. Be gentle with yourselves. Be honest with yourselves. From that point of compassion for self you can communicate and interact with the world in a much more loving manner. 2012 my dear friends is not the end of the world at all, but rather instead a grand and glorious opportunity to release the past and recreate yourselves in wonderful and beautiful ways.
God bless you! We love you so very much.
–The Angels
————————————
Message from Ann
Hi All,
I had a long talk with the angels recently. The articulated what I had not yet been able to say. They told me I was restructuring my entire existence, from the inside out. It is true. Passions I have long held within and the projects that result from them can no longer be ignored. The desire for balance in my life has out-weighed the old patterns of trying to pack too much in. I have finally had to admit to myself the desire for more time alone, after my work of connecting with my clients and all their loved ones so intensely. It has been a beautiful process, and I’m happier and more peaceful than I’ve been in ages.
It is sometimes hard to be deeply honest with ourselves, because then we have to be even more honest with those around us. It has always been a challenge for me to disappoint anyone. It has been my lifelong lesson to let that go of that discomfort, and to just be true to what God puts in my own heart. So when I was concerned lately about hurting friends feelings when I knew I needed more unplanned time, the angels told me rather strongly that I was being ridiculous. They reminded me that real friends would understand and celebrate me honoring my guidance. They were, of course, right. I am blessed by incredible people in my life.
It has not always been this way. In the past when the “need to please” was so strong within me, I attracted people that needed me to please them. Years ago, when I quit engineering a woman I thought was my best friend there came unglued and yelled at me. “How can you leave me? What kind of friend are you? ” Never mind that I was following a God-given dictate to change my life and honor my calling. She made it all about her. And she mirrored well my feelings that I existed to satisfy everyone else. I tried to reassure her that we could still keep in touch and go to lunch, but that wasn’t enough. She was used to having me there on a daily basis. The friendship ended on that sad note, but in lieu of pleasing one person I have been able to uplift thousands.
When a former boyfriend left in my thirties after I asked him to treat me more kindly, he did so yelling that I was “just too much work!” Today I look back and grin. Had I been who I am now I would have held the door open for him and and blessed his retreat, rather than beating myself up and trying to see what I could have done differently. Sometimes by our very nature we will find we are not a match for others, but if you are true to your own heart, then everything and everyone will shift into its right place in your life.
God’s love is rising up within all of us saying, “Hello! I love you! I want you to experience what your soul wishes to be this lifetime. I want you to know my love. I want you to express my love in a way that gives you joy. I want you to look fear in the face and know love is greater. I want you to look at your angers and make necessary changes. I want you to give me your sadness in exchange for your joy.” We must remain true to our internal compass, no matter what because that is where we find our joy and make the biggest contribution to the world. And when I say “biggest” I am not talking about the number of people we overtly serve, but rather the biggest ripple of love in the cosmic pond.
So in these changing times, pay attention to the desires within, confront the other energies that stand in their way, and know God lives and breathes within you, wanting to pour His love into the world – to you, through you, and from you.
Bless you, I love you all!
Ann
www.visionsofheaven.com link to original article

Няма коментари:

Публикуване на коментар