Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) hathors (30) Wes Annac (29) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Tom Kenyon (16) Ashtar (15) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) кениън hathors (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Земя (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Тор (2) Човечество (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

14.03.12 г.

К Р И О Н. ЗА ПРОЛЕТНОТО РАВНОДЕНСТВИЕ 2012 ГОДИНА          


26.02.2012
Предадено чрез Марина Шулц


Мили Мои хора от планетата Земя! Ако вие и сега ще твърдите, че тежестта на дуалността е още с вас, то Крион никак не се съгласява с това / усмивка на Крион/. Колко ми е добре да видя това започващо освобождение. Как светят вашите Висши „АЗ”, приветствайки всички свои въплътени личности на земен план! Е, а тези, които сега са в Тънкия Свят, знаят точно че Вселенския Съвет на Федерацията на Свободните Светове е дал „Добър” на края на Експеримента в дуалността и утвърдил Плана за работа, основан на резултатите от нашия Експеримент с вас.

Болшинството от населението на Земята още не е готово за излизане от дуалността. Но края на Експеримента е точен и означава, че започва процес за оказване помощ на всеки, който остава още в дуалността. Този процес ще нараства. Затова ви моля да разберете: механизма на изхода от дуалността сте започнали вие – „пробуждащите се” Сътрудници на Светлината. А именно това е било една от главните цели на Експеримента. Това е било ваш План – на Ангелите от Централното Слънце. И вие го изпълнихте.

Сега започва новия етап от работата. Вашите Ангелски души сега сумират резултатите от всички свои въплъщения на тази планета. И планират по-нататъшните си придвижвания по новите програми, с цел въвеждане в световен диапазон колебанията на всички, а не само на хората. Вашите Ангелски души планират скок в новата реалност, прекрасно осъзнавайки единството на всички форми на живот в предстоящата  част от еволюцията на планетата.

Днес Аз ще разкажа за особеностите на точката на Пролетното Равноденствие. И вие може да се удивите – защо Крион започва с темата за завършването на Великия Експеримент? Всичко е много просто. Ние ви приведохме към този предел – говоря за Пролетното Равноденствие – с радостната вест за края на Експеримента. Какво може да ви даде точката на Пролетното Равноденствие по въпроса за завършването на личния опит в дуалността на всеки от вас? Ето за какво най-напред ще поговорим.

Да, има много хора, които нищо не знаят /сега, в това въплъщение/  за Експеримента. Но това не говори, че техните Ангелски Души нищо не знаят за него. Именно за това те присъстват на планетата Земя, за да е възможно да преминат тук уникалния опит на дуалността. И именно вашите Ангелски Души сега сумират резултатите, както вече казах. И няма особено значение, кой и как от въплътените „части” на вашите Висши „АЗ” се отнасят към тази информация или въобще не са уведомени за нея.

Към тази информация може да се отнасяте по различен начин. Но от това резонно следват и съответните изводи. Скоро хората от планетата на Синия Пламък ще почувстват значително облекчение, защото стадия на завършване на Експеримента ще повлече след себе си много изменения и в структурата на Мрежата на Светлината на планетата и естествено и на хората. С какво може да ви помогне точката на Пролетното Равноденствие? Помислете, какво тя носи от древни времена? Какъв е нейния смисъл, даже без да влизате в подробности за новото планетарно преустрояване? Тази точка е начало на Астрономическата Година. Това е този нов импулс, с който вие можете да започнете много изменения в своя живот. И сега свържете в едно това, което Ние сме ви казали за привършването на Експеримента с началото на новия период в живота на цялата планета. Прочете в Звездните Хроники доколко е важно именно в тези дни да застанете на новия път за своето усъвършенстване, оставяйки в миналото опита в дуалността.

Аз вече казах на ченалинга в Рига /29 януари 2012 - приет от Марина Шулц/ това, че първото Новолуние на Водолея задава интересна тема: да живеете с миналия, стар опит или да не живеете. Това предоставя възможност още от януари да направите своя избор – отказ от живот в дуалността. И ние за това сме ви информирали достатъчно широко. И аз на ченалинга казах, че през 2012 –та година ще има други точки, чрез които може да се направи подобен окончателен избор в полза на новите тенденции и програми. И ето сега, в особеностите след края на опита в дуалност, вие имате определено висок шанс, лично за всеки, да направи такъв избор. И не само вие самите, а и да подскажете на много други хора правилния път на развитие. Направете това! Такова събитие ще прозвъни по цялата планета, ако Работниците на Светлината обединят своите усилия. Използвайте всякакви методи, за да може на широко да се внедри в съзнанията както на отделните хора, така и в колективното съзнание на човечеството факта за края на Експеримента в дуалността.

Аз смятам точката на Пролетното Равноденствие за най-съществен въпрос за изпълнение. Работете в групи. Работете индивидуално. Приемайте лични Контракти. Помагайте на другите. Накрая – просто работете „за този момък”, обръщайки се в този ден с молба към Висшия „АЗ” на всички хора на планетата и особено за тези хора, които са неспособни сега, в даденото земно въплъщение, да разберат цялата дълбочина на това, което те самите са съ - Творили. А те също, както и вие, сте съ-Творили този Експеримент. И няма значение това, в какъв вид или състояние те сега се намират в земното въплъщение. Те продължават да изпълняват своите индивидуални програми.

В следващите важни моменти на Пролетното Равноденствие ще станат процесите на корекцията на техническите характеристики на Новия Небесен Свод. С този въпрос вече сте запознати и сами можете да подберете съответните материали за Служене.

Третият момент в деня 21 март също ще бъде особен. И Аз за него съм ви говорил на ченалинга в Рига. Много помнят това, че Ние с вас постоянно провеждаме беседи за идването на новите енергии на планетата. В деня на Пролетното Равноденствие, винаги на планетата пристигат нови енергии за подхранване на програмите за цялата нова астрономическа година. Какво ще се прави през тази година? Те ще дойдат традиционно в този ден. Но ще дойдат съвършено нови енергии, които още два месеца назад не бяха планирани да се спуснат на Земята. Но сега е завършен Експериментът от дуалността и планетата се нуждае от допълнително подхранване за изместване на всички стари енергии. Такива особени енергии ще пристигат на 21 март на планетата. Как ще ги посрещнете? Как ще ги поддържате? Трябва да ги закотвите и да им дадете възможност да укрепят своите позиции, колкото е възможно по-бързо, за да може на пускането на старите енергии да стане по-хармонично и за планетата и за всички вас. Ние сме нарекли тези енергии „поддържащи началото на новата Божественост за хората и планетата” и обединяващи ви с вашите Висши „АЗ”. Затова, това хармонизиране, което започва да се проявява след 21-и март във взаимоотношенията между планетата и хората, между хората  един с друг и всички форми на живота от планетарната система, ще  бъде достигнато за сметка на прихождането на тези нови енергии.

Мисля, че АЗ съм ви казал основното. Искам още да добавя много важна забележка по повод индивидуалния изход на всеки човек от опита в дуалността. Да, сега ще започне силно разграничаване сред хората. Тези, които са осъзнали важността на информацията за завършването на Експеримента, ще започнат активно да въздействат чрез своите Висши „АЗ” на обкръжаващия ги Свят и, разбира се, на всички хора. Но някои ще носят пашкула на дуалността. И с това нищо на сила не може да се направи. Постепенно техните  Висши „АЗ” ще приемат съответните решения за изпълнение на одухотворяване на Техните личностни програми в земното въплъщение. Към темата, как това ще се случи, ние ще се връщаме не веднъж.

Мили Мои хора от планетата на Синия Пламък! Планетата приема все повече Светлина и излъчва в пространството необходимата енерго информация. В това число и информацията за завършване на Експеримента. Последното, което АЗ бих искал да препоръчам за колективното служене, това е да приемете радостно вестта за завършването на Експеримента. Изпратете на всички хора искрена  благодарност за многовековното участие в тази трудна програма. Изпратете приветствие на Гея за това, че е предоставила пространство за провеждане на този тежък Експеримент. Изпратете благодарност на тези Души, които са „пристигнали от разстояние” в тези или други времена за придвижване на Великия Експеримент. Те внесоха своя опит – да им благодарим! И на края, не забравяйте Тези, които с Любов ви помагаха да вървите по тези не леки пътища. Те и сега са с вас – готови да ви помагат по новия, светъл път на Божественото Съвършенство.

Аз, Крион от Магнитната Служба, винаги ви казвам за това съвършенство, което вие можете да достигнете, явявайки се Ангели от Централното Духовно Слънце. Мислете като Ангели! Работете като Ангели! Мечтайте като Ангели! И осъществявайте смело Света  на своите Мечти! А сега за това е най-благоприятното време.

С ЛЮБОВ КЪМ ПРОБУЖДАЩОТО СЕ ЧОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЯТА!

КРИОН


Превод: Кръстина

Няма коментари:

Публикуване на коментар