Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

20.09.15 г.

Седмично послание на Хиларион 20-27 септември 2015г.Възлюбени,Навсякъде има поличби, които информират хората на света, че се случва голяма промяна на планетата им и че сега е време за тях да се пробудят за знанието , че всички са взаимно свързани. Онези, които се опитаха да разделят човечеството и да го откъснат от връзката му с божественото, сега са изправени пред реалностите на техните решения и избори. Все по-трудно става да се скрие нарастващия брой на хората по света ,които търсят мирно съществуване. Докато не се обърне внимание на корена на проблема, той ще продължи. Онези, които се стремят да доминират чрез действия на война, ще продължат да бъдат излагани на ефектите от нея и ще трябва да се справят с проблемите, които създадоха , така че да удовлетворят световното население. Колкото по-скоро те осъзнаят, че всеки на Земята заслужава мирно съвместно съществуване, толкова по-скоро ще настъпи мир на Земята. Всичките им усилия до днес отразяват пряко към тях проблемите, които създадоха чрез решенията и действията си. Те трябва да поемат отговорност и ще им се поиска отговорност.Всички човешки взаимоотношения трябва да започнат да действат в честност, лоялност и прозрачност, защото старите методи на интриги и задкулисни преговори приключиха. Тези, които продължават по старите начини, започват да бъдат излагани на светлината на истината и ще им се търси отговорност. Този факт от работата на новите енергии е довеждан до знанието на всяка нация по света. На лидерите на всяка нация подобава да развиват искрено състрадание и милост към онези, които им изясняват, че човечеството повече няма да толерира никаква форма на измама, нечестност и липса на уважение. Светът наистина стана смесица, където всяка раса е представена във всяка нация и концепцията за „другия” вече няма да се прилага. Затова става все по-ясно, че във всяко човешко сърце бие любовта и мъдростта на Създателя на Всичко Което Е и че всеки човек по света е в синхрон с всеки друг човек. Всички се стремят да изразят тази истина в ежедневието си.Великото Пробуждане на Земните хора наистина започна и всяко събитие, което се случва, ще отразява този факт. Ще продължи да има много предизвикателства за изпитване, тъй като именно предизвикателствата и препятствията, които изникват, водят до пробуждания във всяко човешко сърце. На определен етап ще дойде осъзнаване, че човечеството участва в тази космическа еволюция заедно и от този момент нататък ускоряване на пробуждащото се съзнание ще помете света. Вие, които четете или слушате това съобщение, сте тези, които са в челните редици, вие преминахте всички изпитания, които ви бяха дадени и сега сте допълнително подсилени в ролята ви като Носители на Светлина. Вие навлизате в нова фаза на движение и дейност. Свързвайте се в сърцето си всеки ден и имайте вяра, че това, което се изисква от вас, ще ви бъде разкрито.Ще трябва да продължите да приемате и асимилирате увеличените енергийни вливания и това ще доведе до спомняне на ролята ви в разиграването на божествения план, докато той се разиграва. Вие сте бригадата на любовта, притежателите на най-висшата алхимия на най-великата сила в цялата вселена. Дръжте се и пуснете всички енергии или ситуации, които се противопоставят на това разбиране. Вашият ум е строителят , а вие строите магически нов свят, на който да се радват всички души. По-плътните енергии нямат роля в ежедневието ви и всички останали следи от тях бързо се разсейват от съзнанието ви и от енергийното поле на аурата ви. Позволете на божествената си същност да говори чрез глас и думи, позволете на божествената си същност да излъчва добротата си в света около вас. Като Носители на Светлината повече няма да е възможно да останете малки и незабележими, приспособете се към това знание и бъдете сигурни, че винаги сте в безопасност и защитени.Водачите ви и ангелските екипи са модернизирани, за да се оптимизира ролята ви и да се усили в по-голям ефект. Това не означава, че ставате различни; това означава, че сега работите на нивото на по-висшите аспекти на себе си, на истинската и автентичната си божествена същност. Ще бъдете насочвани да направите изборите, които ще доведат до проявление на най-смелите ви мечти и перфектната ви цел тук на Земята. Ще бъдете насочвани и вдъхновени да се придвижите напред към следващата правилна стъпка. Ще сте вдъхновени от идеи, които ви носят успех във всичките ви най-висши стремежи в ролята ви на показващи пътя за другите.До следващата седмица ...

АЗ СЪМ Хиларион

Канализирано чрез: Watch video version here:

2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her.

Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe's credit, copyright and live website links are included as the source of the messages. Thank you for including the above website link when posting this message.

Превод:Tauno

Няма коментари:

Публикуване на коментар