Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

8.08.15 г.

Чрез нашите Мечти творим желания свят на Красота и Хармония

Чрез нашите Мечти творим желания свят на Красота и Хармония

Този житен кръг е открит на 4 август 2015 г. в Etchilhampton, Devizes, Wiltshire, Англия.

Повече снимки могат да се видят тук:

http://www.cropcircleconnector.com/2015/Etchilhampton/Etchilhampton2015a.html

http://cropcirclesdatabase.com/20150804UKwd

http://temporarytemples.co.uk/project/etchilhampton-wiltshire-4th-august-2015
По календара на маите, 4 август 2015 г. е ден от Синия замък, в който усвояваме енергията “Жълта звезда” – Творчество, Изисканост, Изкуство, Красота, Хармония. Синият замък започна на 17 юли и продължава до 6 септември 2015 г. И на пиктограмата виждаме изобразена 8-лъчна звезда, символизираща Слънчевия печат “Жълта Звезда” – Слънчев печат № 8.

В самия център на житния кръг виждаме 7 житни снопчета, разположени в кръг, и в центъра на този кръг има още едно снопче. Според мен 7-те снопчета символизират 7-я стълб от календара Цолкин, а снопчето в центъра символизира Източника. Хармоничният модул Цолкин обхваща 260 дни, разделени на 13 колони (13 стълба) по 20 дни. Житният кръг е създаден в ден от 7-я стълб на Цолкин, наречен Централен Мистичен стълб, който започна на 2 август и продължава до 21 август 2015 г.

Централният Мистичен стълб е енергийният център на Цолкин.
Тук енергиите достигат най-високите си нива. 7-ят стълб съответства на Тон 7 – Резонансният Тон на Сънастройката.

Счита се, че в дните от Мистичния стълб имаме директна връзка с Източника. Това са дни за мистично синхронизиране, дни за резонансна сънастройка с Източника. В тези дни Източникът ни насища с най-чиста енергия, която изпълва всичките ни тела. Имаме възможност да получим висши преобразуващи, творящи енергии.

Цялата картина на житния кръг изобразява енергии, вибрации, резонанс.  Сякаш цялото пространство е изпълнено с вибрации.

Вътре в ъглите на 8-лъчната звезда виждаме изобразени "вихри". По този начин са изобразени много силни енергии, резонанс.

4 август 2015 е ден с Тон 6 – Ритмичният Тон на Равенството. Ден, в който имаме възможност да се балансираме, да постигнем динамичен баланс, т.е. относителен баланс в постоянно и динамично променящите се външни условия. Този динамичен баланс символично е изобразен с квадрат в кръг. Квадратът е «здрав фундамент» с 4 опорни точки, който ни дава усещането за една условно стабилна «опора», за устойчивост, за фундамент. А външният кръг изобразява външната постоянно променяща се среда. Тон 6 ни дава възможност да се стабилизираме, да си създадем усещане за «опора» в този динамичен свят, където всичко постоянно се променя.

4 август 2015 е ден от Синия замък на Трансформацията - много динамичен период на интензивни преобразования. На пиктограмата се чувства динамиката: всичко вибрира, всичко трепти. Структурите, които са били изчистени в предходния Бял замък, сега се променят вътрешно. Клетки, физически тела, енергийни тела и пр. се променят, трансформират се в кристални структури, които могат да абсорбират и задържат повече светлина.

4 август 2015 е ден със Слънчев печат «Синя Нощ» - Сънища, Мечти, Интуиция, Изобилие. Ден, в който можем да мечтаем за свят на Хармония и Красота.

С нашите мечти тъчем картината на един прекрасен свят, с Мечтите си «тъчем» новата желана реалност. 

 

Нашите Мечти са вибрации, които създават вибрационно поле, което променя съществуващата вибрационна реалност. В ден със Слънчев печат “Синя Нощ” Мечтите, които излъчваме, максимално променят околната реалност, която е съставена от енергийни структури. Нашите Мечти са вибрации, които въздействат на тези енергийни структури и ги променят.

И точно в дните от Централния Мистичен стълб Източникът усилва многократно нашите лични Вибрации. Така че Източникът ни помага максимално силно да въздействаме чрез нашите Мечти върху околната Вибрационна Реалност и да я променяме в желаната от нас посока!

8-лъчната звезда символизира нашата Мечта за свят на Красота и Хармония. Създаваме този свят чрез нашите Мечти, които са вибрации с голяма сила!

 

Сайтове за календара на маите:

http://www.pan-bg.com/
http://lawoftime.org/home.html
Страница “Календарът на маите и житни кръгове”:
https://www.facebook.com/cropcirclesbg
 Лусесита 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар