Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

15.07.15 г.

Послание на Хаторите чрез Том Кениън, 21 юни 2015г.За природата на Ангелите

В това съобщение ние искаме да обсъдим  нашата гледна точка относно природата на ангелите. Това няма нищо общо с религията. По-скоро то е свързано с междуизмерната реалност. За целта си ние ще разделим темата за ангелите на три широки категории.

Ангели от Духовните Реалности

Тези ефимерни същества са електромагнитни полета на интелигентност, някои от които имат форма, която е разпознаваема, а някои от тях нямат форма. Тези електромагнитни полета на интелигентност взаимодействат с човешките същества по уникални начини, а очакванията и вярванията на всеки отделен човек имат общо с естеството на този опит. С други думи, системата от вярвания на човешкото същество силно влияе на това, което се изпитва.

Ангелите от духовните реалности могат да приемат много различни форми и докато някои от тях имат енергийни полета, които създават впечатлението, че те имат крила, при много от тях няма подобно впечатление.

Този тип ангели са сътворени същества. Те са силови полета интелигентност, изпратени в етерите, в космоса, за да работят или да предприемат действието на създателя си.

Този създател може да приеме формата на това , което би могло да се обясни като бог, богиня, полубог или полубогиня, междуизмерно същество, извънземен интелект или дори човешко същество. Тези типове ангели нямат своя свободна воля. Те са създадени за изпълнението на конкретно намерение на душата.

В повечето случаи ангелът ще продължи с мисията си по определено намерение, докато енергията, която го е създала, повече не е в състояние да го поддържа. В някои редки случаи тези ангелски същества могат да  придобият ниво на самоосъзнатост и способност да правят лични избори, отделно от съществото, което ги е създало или родило. Това става много рядко, но все пак съществува.

В рамките на тази категория ангели вие имате множество същества с различни намерения.
Фокусът на това съобщение е върху ангелите, които имат жизнеутвърждаващо и положително намерение.

Вътрешни Ангели

Втора категория ангели, която може да се опише най-добре като електромагнитни полета на интелигентност, която съществува само в човешкото тяло. Това са силови полета на интелигентност, създадени чрез емоциите и вярванията на отделния човек. Те са фини енергийни сили, които се движат в човешкото тяло в отговор на вярванията и емоциите.

Една от великите способности, които притежавате като човешко същество, е да създавате вътрешни ангелски сили в тялото си чрез използване на положително намерение и положителна емоция. След малко ще се върнем към тази най-интересна тема.

Извънземен Интелект

Тази трета категория ангели въобще не е ангелска, но това е грешна интерпретация.

Среща се, когато човешко същество се натъкне на извънземен интелект. Този тип среща може да се интерпретира като взаимодействие с ангел. Много от вашите духовни и религиозни традиции имат истории за  срещи с ангелски същества или богове/богини, които всъщност бяха просто по-напреднали извънземни цивилизации.

Причината ни за дискутирането на темата за ангелите и двояка.

Мисъл, Страх и Промяна

Първата причина е практична, тя е свързана с духовното ви оцеляване в масивните промени, които сега се случват на вашата  Земя. Най-просто казано, бързите промени на вашата Земя създават рефлексивен страх.

С няколко изключения човешките същества по природа са недоверчиви съм промените. И когато има толкова много случващи се промени на вашата планета, този естествен страхов рефлекс ескалира, а това освобождава в тялото ви разрушителни електромагнитни полета на интелигентност.

И така, противоположно на това, ние ще обсъдим създаването на положителни последици във вашата човешка биология чрез създаването на субатомни ангелски форми.

Проучванията ви по психоневроимунология или проучването как мисълта и емоцията влияят на имунната ви система- както и новата наука, която се появява,  епигенетиката, изучаваща как мисъл и емоция влияят на вашето ДНК – са все по-ясни по отношение на участващите химични и молекулярни агенти.

Но ние бихме искали да предприемем още една крачка напред като ви предложим всъщност да създадете ефекти на квантово поле във вселената на вашето тяло чрез мислите и чувствата, които генерирате.

Едва тук стигаме до същината на въпроса.

В резултат на ескалирането на хаотични сили във вашия свят все повече човешки същества изпитват увеличени чувства на страх, тревога, враждебност и обедняване. Списъкът продължава и би било лесно , ако сте склонни , да обосновете вярването си, че живеете във все по- опасен и застрашаващ свят.

От една страна това е точно определение, но ако останете в този остров на възприятийна реалност, ще създадете разрушителни ефекти , в биологичен аспект, в тялото си.

Номерът, ако има такъв, е да се противопоставите на това възприятие с лични периоди на обновление и утеха. С това ние имаме предвид създаването на начини да освободите биологично положителни последици чрез създаване на субатомни  ангелски форми.

Как да се постигне това е доста сложно. Но в най-простата му форма, когато и да създавате положителни мисли и положителни чувства, вие създавате биологично положителни субатомни ангели, които се движат из вселената на вашето тяло. Тези силови полета създават ефекти на квантово поле, което активизира положителни биологични реакции и така намалява ефектите от стреса.

Освен целенасоченото създаване на положителни мисли и чувства, ние вярваме, че полезен ресурс за вас ще намерите в последната звукова медитация, която предложихме, наречена Мост между Световете. Просто като слушате тази звукова медитация за дванадесет минути, колкото продължава тя, веднъж или два пъти дневно, може да се промени много начинът, по който се чувствате. (Бележка: Линк към тази звукова медитация има в края на това съобщение.)

Ние чувстваме, че е жизнено важно вие съзнателно да освобождавате биологично положителни силови полета в тялото си редовно , за да противодействате на ескалиращата лудост, която се завърта около вас.

Ние тук бихме ви насочили към по-ранно съобщение, наречено Екстаз и  Сърцето Ecstasy and the Heart,  http://www.spiralata.net/kratce/index.php/tom-hatori/589-tom3 , тъй като тази информация може да е полезна за вас.

Втората ни причина да обсъждаме въпроса за ангелите е планетарна по същество.

Вие колективно преминавате през много труден и опасен момент. Разрушителните сили по планетата ви като религиозен фанатизъм, климатични промени, корпоративна алчност и манипулация, както и тежки заплахи към самите основи на вашата екосистема се увеличават.

Сега навлизате, от наша гледна точка, в масивен Хаотичен възел Chaotic Node, подобен на който планетата ви не е виждала от известно време. Ако не бъде ограничен, този Хаотичен възел би могъл да доведе до масово изчезване на многобройни форми на живот, включително и на много хора.

Следователно ние призоваваме към действие всички положителни ангелски форми от всички духовни традиции, от всички жизнеутвърждаващи същества, от всички извънземни цивилизации с положително намерение и от всички човешки същества, които са в синхрон с нашето намерение.

Ние ще осъществим връзка на 5 септември 2015г. и чрез глобална медитация ще призовем тези много различни и жизнеутвърждаващи ангелски форми за сътрудничество в защитата на живота и и неговото издигане на тази планета.

Нека да изясним какво имаме предвид с това.

Ако човешкото съзнание се издигне до по-високо ниво от това, което сега проявява, тогава си струва да оцелееш. Ако то не се издигне, то човечеството, каквото го познавате, няма да оцелее в този преход. Вие сега сте изправени именно пред колективен тест за интелигентност на много нива.

Връзката, която осъществяваме и около която тези положителни електромагнитни полета на интелигентност могат да се движат заедно като единна сила, е необичайно предложение.

Това е, защото създателите на тези ангели идват от много различни духовни , извънземни и междуизмерни източници. Тези „ангелски същества” рядко взаимодействат помежду си и все пак ние ги призоваваме на Масата на Съдбата заради човечеството и всичко живо на тази планета.

Тази връзка ще се осъществи на 5 септември 2015г. в последния половин час на семинара в Манхатън, наречен В компанията на Ангелите In the Company of Angels. Медитацията ще започне в 5:30 следобед и ще завърши в 6:00 лятно часово време за САЩ. За точния час във вашия район може да използвате Световния часовник World Time Clock.

Тази звукова медитация ще бъде записана и публикувана на сайта ни след събитието и ако този звуков отрязък резонира с вас, то ние ви молим да го слушате всеки ден. С други думи, това не еднократна медитация, а се прави, за да е постоянно поле на съгласувана енергия, което ще се усилва всеки път, когато го слушате.

Ако не сте в състояние да дойдете в Ню Йорк физически за звуковата медитация и искате да се настроите за връзката , която се формира, предлагаме ви да слушате Мост между Световете във времевата рамка на медитацията в Ню Йорк. През този период се фокусирайте върху коронната си чакра. Слушайте медитацията три пъти и след това отделете 30 минути за релакс преди да се заемете с друга дейност. (Бележка: линк към звуковия отрязък има в края на това съобщение. Моля, изтеглете звуковия отрязък на компютъра си преди събитието, вместо да го слушате чрез нашия сървър.)

Ако изберете да се присъедините към нас в тази връзка медитация отдалеч, ние ви приветстваме с добре дошли. И знайте , че на това ниво на съзнанието, разделението от физическо разстояние не представлява ограничение.

Хаторите
21 юни 2015г.

Мисли и наблюдения на Том
Когато аз първоначално  разбрах , че В компанията на Ангелите In the Company of Angels, ще бъде представена като еднодневно събитие в Манхатън,  никога не съм си представял, че Хаторите ще се намесят и ще помолят за възможността да направя световна медитация.

Още на следващия ден след получаването на това съобщение, Джуди и аз прочетохме статия в Хъфлингтън Пост за колективно проучване, ръководено от Станфорд, Принстаун и Калифорнийски Университет. Като заключение от проучването, публикувано в Научен Напредък, брой 1, № 5 от 5 юни 2015г., се казва, че екосистемата на Земята в действителност е навлязла в шеста фаза на масово изчезване.

За онези от вас, които биха искали да прочетат самостоятелно проучването, ето линк към статията http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253 .
Това проучване, разнообразието от други проучвания и показателни доклади, всичко това сякаш потвърждава по-бързото влошаване на екосистемата ни , отколкото бе предполагано.

На прагматично ниво мисля, че ще се предприеме глобално усилие, за да се забави влошаването на екосистемата ни и това ще изисква ниво на планетарно сътрудничество, което на този етап е немислимо.

Както астрофизикът  Карл Сейгън веднъж каза :” Изчезването е правилото. Оцеляването е изключението.”

Бих казал, че ние навлязохме в изключителен момент от историята на планетата ни и ще са нужни изключителни  решения, ако ще изплуваме от този нарастващ Хаотичен Възел.

През всичките години , през които съм канализирал Хаторите, никога не съм ги виждал толкова категорични относно възможността за предстоящо бедствие, нито съм ги виждал да поемат толкова огромна задача като създаването на връзка за съ-творяване на решения за човечеството и нашата планета чрез ангелска подкрепа.

Това е тема за научна фантастика, герои и героини. Но от гледна точка на Хаторите ангелските реалности са свързани с първичната мощ на космоса – поне от междуизмерна гледна точка. И така те призовават тях и нас да се обединим, за да създаден съгласуваност на намерението за целта на създаването на нов стандарт на международно сътрудничество, както и на нова реалност, където всички форми на живот на тази планета са признати като неразривно свързани помежду си.

За тези от вас, които се чувстват призовани към този велик експеримент на съзнанието , но не са в състояние да присъстват физически на събитието, бих искал да видим отново нещо, което Хаторите казаха в самия край на това съобщение.

„Ако изберете да се присъедините към нас в тази връзка медитация отдалеч, ние ви приветстваме с добре дошли. И знайте , че на това ниво на съзнанието, разделението от физическо разстояние не представлява ограничение.”

Организирайки много Хаторски световни медитации в продължение на много години, честно мога да кажа, че те са прави. Казвам това въз основа на коментарите , които сме получили  от хора по целия свят за това, което са изпитали , когато се „настройваха” към глобална медитация. Да се каже ,че им се е случило чудо , където  и да са били по света, би било несериозно.

За тези от вас, които желаят да се присъединят духом към нас на 5 септември 2015г., моля изтеглете звуковата медитация Мост между Световете, а не я слушайте от сървъра ни. Моля за това, защото ако твърде много хора се опитват да я слушат едновременно от сайта ни, сървърът няма да е в състояние да поеме натоварването; ще се срине и никой няма да може да я слуша.

За тези от вас, които от разстояние се настройват към глобалната медитация,  Хаторите предлагат да слушате звуковата медитация (Мост между Световете ) три пъти с внимание в коронната ви чакра. Те също предлагат да отделите тридесет минути след това, за да ингегрирате опита си.

Ако сте в състояние да направите така, бих ви предложил да отделите повече време за този период на интеграция, тъй като Хаторите посочиха , че осъществяването на такъв дълбок контакт с ангелските реалности би могло дълбоко да промени съзнанието и някои хора ще направят добре, ако заспят след това.

За повече информация относно реалното събитие в Манхатън на 5 септември , наречено В компанията на Ангелите, кликнете тук click here.

За да чуете или да изтеглите Мост между Световете , кликнете на линка отдолу. Той ще ви отведе до страницата за съгласие с условията на слушане. След като се съгласите с условията , имате свободен достъп до всички аудио файлове в този раздел. Има много звукови медитации, разговори, лекции и всички те са ви на разположение безплатно само за лично ползване.

Кликнете тук Click here , за да чуете или да изтеглите Мост между Световете .
Бележка : Ако искате да получавате директно бъдещи публикации на съобщения на Хаторите, отидете на www.tomkenyon.com  и кликнете на Contact.

Превод : Tauno
Всички права запазени: ©2015 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com
Медитацията Мост между Световете не може да бъде публикувана или споделяна, тя е само за ваше лично ползване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар