Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

17.04.14 г.

MAKE THIS VIRAL! IS:IS PORTAL ACTIVATION PART 1

http://2012portal.blogspot.com/2014/04/make-this-viral-isis-portal-activation.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FjUQcb+%28Portal+2012%29


IS:IS PORTAL ACTIVATION PART 1
Easter 2014
04-20-2014 / 04-21-2014
 

It is time to take action again! It is time to take the destiny of our world in our own hands! Therefore we will meet in groups large and small, as individuals and couples, at the time of the cardinal Grand Cross on April 20th / 21st, 2014. Many of us will gather and anchor the energies of the Goddess Vortex and will be thus creating a clear and harmonious channel of manifestation for the final liberation of the planet.

Our visualization will support the plan for planetary liberation, so that it manifests as soon as possible, as non-violently and smoothly as possible. We can do it! It needs to go viral! We need to reach many people, so that the critical mass of people actually doing it is attained. Please post it on your websites and blogs. If you know an alternative media outlet, you can send it to them. You can create a Facebook group for your local group of people dong this in your part of the world. You can create a video about this and post it on Youtube.

Scientific studies have confirmed positive effects of mass meditations on human society, so what we are doing really does have an influence:
 

IS:IS portal activation will happen at the exact moment of the geocentric cardinal Grand Cross astrological configuration on April 20th (or April 21st, depending on your time zone). At the moment of the activation, transiting Moon will conjunct Pluto, thus activating the Grand Cross configuration. The Grand Cross will consist of Pluto, Uranus, Jupiter and Mars, all four planets squaring each other. That will create an immense tension and compression towards the surface of the planet, but as we go through the activation, that pressure will greatly enhance and empower the spark of our free will and unleash our creative potential. Therefore the moment of the activation is not only a moment of extreme pressure, but also a moment of enormous potential at the same time:
 
 


 
At the moment of the activation of the portal, the Great Attractor will send a pulse of energy towards our local cluster of galaxies for the very first time in known history. The Great Attractor, positioned at 14 degrees Sagittarius, will make strong aspects with all four main planets of the Cardinal Cross at the time of the activation.

The Great Attractor is a supermassive gravitational anomaly which shapes the structure of space-time continuum in our sector of the Universe:
The energy pulse from the Great Attractor will greatly increase our connection with the Source:

 

 
That energy pulse will send ripples of Light through our local cluster of galaxies and will especially affect our sector of the Galaxy, including planet Earth. On a quantum level, all subatomic particles in this sector of the Galaxy will pass through a hyperdimensional wormhole and the structure of quantum fluctuations around those particles will become much more aligned with the Source, thus effectively decreasing the primary anomaly. Energetically speaking, we will be passing through the eye of the vortex, through the conversion / inversion zone of the Antarion Conversion: 
  
This activation will trigger vast changes in our sector of the Galaxy. It will cause further unification of all future timelines, bringing them in even greater alignment with the One.

Goddess Isis, working from the Sirius star system which will be in conjunction with Jupiter at the time of the activation, will help transmit those energies towards the surface of our planet and will step them down in frequency so that we can receive them and anchor them through our bodies.

We will all be doing this activation at the same time, at the exact moment of the cardinal Grand Cross, which comes on April 21st  at 2 hours 31 minutes am Cairo time / Central European summer time. This equals 1:31 am BST in London, 8:31 pm EDT on April 20th in New York, 7:31 pm CDT in Chicago, 6:31 pm MDT in Denver and 5:31 pm PDT in LA.
 
You can view the exact time of the activation for many places here:
 
 
Instructions:
 
1. If you are doing this activation in a group, if possible do the Sacred Spiral Dance (brought to this planet by a visionary named Solara), just before the time of the activation. Instructions are here:


Exactly at the time of the activation, do the Goddess Vortex. Instructions:

2. Lift your hands above your head and begin to rotate your body clockwise
 
3. While doing that, sing mantra iiii (pronounced ee-ee) so that it vibrates throughout your body and visualize your body morphing into a brilliant pillar of Light, with millions of rainbow colored stars scattered within that pillar of Light
 
4. Keep singing the mantra and rotating. After a few minutes, drop your hands close to your body and continue rotating clockwise
 
5. While doing that, start singing mantra eeeaaa (eee is pronounced as e in America and NOT as e in Venus)  so that it vibrates through your body and visualize a rainbow vortex of Light expanding from your heart outwards throughout the whole planet. Call upon the presence of your spiritual guides, Ascended masters, Pleiadians, angels, twin souls, soulmates, soul families and other beings of Light.
 
6. Keep singing the mantra and rotating and stay in the presence of all those beings of Light for a while.

You also have instructions for the Goddess Vortex in this video after 5:21 minute mark:


Due to the enormity of this activation, we will only be doing Part 1 of IS:IS portal activation at this time. There will be Part 2 and maybe even Part 3 needed and they may be activated before or after the Event.

Because of potential volatility of the planetary situation at the time of the activation, we will not be organizing a public activation event at this time. We will be doing this activation from our home locations throughout the world.

After the opening of the IS:IS portal, there will be further events and activations within 2014 Window of Opportunity: 
On May 17th, we will activate the Pleiadian Alignment portal. That activation will be our first step towards the First Contact. We will be implementing Pleiadian contact protocols which resulted in physical contact with the Pleiadians in some cases very recently. We will be having our main activation group in Stein am Rhein, an important Pleiadian vortex spot in Switzerland, not too far from where Billy Meier had his contact with the Pleiadians. You are more than welcome to join us:


More details about the Pleiadian Alignment portal will be posted in the coming weeks.
 
Updates about the opening of the IS:IS portal:
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар